Webtartalomszűrő-beállítások iOS-eszközökhözWeb content filter settings for iOS devices

Ez a cikk bemutatja az iOS-eszközök böngészőinek URL-cím-hozzáférését vezérlő Microsoft Intune-beállításokat.This article shows you the Microsoft Intune settings you can use to control browser URL access from devices running iOS.

Az URL-címeket kétféleképpen konfigurálhatja:There are two methods you can use to configure URLs:

 • URL-címek konfigurálása – használja az Apple felnőtt kulcsszavakat, például trágár vagy nyíltan szexuális tartalmú kifejezéseket kereső beépített webszűrőjét.Configure URLs - Use Apple’s built-in web filter that looks for adult terms like profanity or sexually explicit language. Ez a funkció betöltéskor vizsgálja meg a weblapokat, így próbálja felismerni és blokkolni a nem megfelelő tartalmat.This function evaluates each web page as it is loaded and attempts to identify and block unsuitable content. A szűrő által nem ellenőrzött URL-eket is konfigurálhat, valamint a szűrő beállításaitól függetlenül letiltott URL-eket.You can also configure URLs that are not checked by the filter, or URLs that are blocked, regardless of the filter settings.

 • Csak meghatározott webhelyek (csak a Safari böngészőben) – ezek az URL-ek a Safari könyvjelzői közé kerülnek.Specific websites only (for the Safari web browser only) - These URLs are added to the Safari browser’s bookmarks. A felhasználó kizárólag ezeket a webhelyeket nyithatja meg, az összes többi le lesz tiltva.The user is only allowed to visit these sites; no other sites can be accessed. Akkor célszerű ezt a lehetőséget választani, ha a felhasználók által elérhető URL-ek listája pontosan ismert.Use this option only if you know the exact list of URLs that users can access. Ha nincs megadva semmilyen URL, akkor a felhasználók mindössze a microsoft.com, a microsoft.net és az apple.com webhelyekhez férnek hozzá.If you do not specify any URLs, then end users cannot access any websites except for microsoft.com, microsoft.net, and apple.com.

Első lépésekGet started

 1. Az Eszközfunkciók panelen válassza a Webes tartalomszűrés (csak felügyelt) lehetőséget.On the Device features page, choose Web Content Filter (supervised only).
 2. A Webes tartalomszűrés panelen az alábbiak közül válassza ki a konfigurálni kívánt Szűrőtípust:On the Web Content Filter page, choose the Filter type you want to configure from:
  • Nincs beállítva – a szűrés ki lesz kapcsolva.Not Configured - No filtering is performed.
  • URL-címek konfigurálásaConfigure URLs
  • Csak meghatározott webhelyekSpecific websites only
 3. Következőként a használt szűrő típusától függően használja a következő eljárások egyikét:Next, depending on the filter type you are using, use one of the following procedures:

URL-címek konfigurálásaConfigure URLs

 1. A Webes tartalomszűrés panelen szükség esetén válasszon az alábbi beállítások közül:On the Web Content Filter page, choose one of the following settings as required:
  • Engedélyezett URL-címek – az Engedélyezett URL-címek panelen írja be az engedélyezni (az Apple webszűrőjén átengedni) kívánt URL-címeket, és mindegyik után nyomja meg az Entert.Permitted URLs - On the Permitted URLs page, enter the URLs you want to allow (bypassing the Apple web filter), and choose enter after each.

   Megjegyzés

   Az itt megadott URL-címekre nem vonatkozik az Apple webszűrője.The URLs you specify here are the ones you do not want to subject to the Apple web filter. Ezek az URL-címek nem a kizárólagosan engedélyezett webhelyeket képviselik.These URLs do not represent a list of the only web sites allowed. Ha ilyet szeretne beállítani, használja a Csak meghatározott webhelyek lehetőséget.If that is what you want, use Specific websites only.

  • Blokkolt URL-címek – a Blokkolt URL-címek panelen írja be a(z Apple webszűrőjének beállításaitól függetlenül) blokkolni kívánt URL-címeket, és mindegyik után nyomja meg az Entert.Blocked URLs - On the Blocked URLs page, enter the URLs you want to block (regardless of the Apple web filter settings), and choose enter after each.

 2. Amikor végzett, kattintson az OKgombra.When you are finished, click OK.

Csak meghatározott webhelyekSpecific websites only

 1. A Webes tartalomszűrés panelen minden engedélyezni kívánt webhelyhez konfigurálja az alábbi beállításokat:On the Web Content Filter pane, for each web site you want to permit, configure the following settings:
  • URL – Írja be az engedélyezni kívánt webhely URL-címét (például https://www.contoso.com).URL - Enter the URL of the website you want to permit, for example, https://www.contoso.com.
  • Elérési út felvétele a könyvjelzők közé – Adja meg a könyvjelző kívánt tárolási helyét (például /Contoso/Business Apps).Bookmark Path - Enter the path to where you want to store the bookmark, for example /Contoso/Business Apps. Ha nem adja meg az elérési utat, a könyvjelző az eszköz alapértelmezett könyvjelzőmappájába kerül.If you don't add a path, the bookmark is added to the default bookmark folder on the device.
  • Cím – Adjon jellemző címet a könyvjelzőnek.Title - Enter a descriptive title for the bookmark.
 2. Az egyes webhelyek adatainak kitöltése után mindig kattintson a Hozzáadás gombra.Click Add after you enter the information for each website.
 3. Amikor végzett, kattintson az OKgombra.When you are finished, click OK.

Fontos

Az Intune a következő URL-eket engedélyezi automatikusan.The following URLs are permitted automatically by Intune.

 • <www.microsoft.com><www.microsoft.com>
 • <www.microsoft.net><www.microsoft.net>
 • <www.apple.com><www.apple.com>

BefejezésFinish up

Az OK gombra kattintva térjen vissza a Profil létrehozása panelre, majd válassza a Létrehozás elemet.Choose OK to return to the Create Profile pane, and then choose Create.

További lépésekNext steps

Most hozzárendelheti az eszközprofilt a kiválasztott csoportokhoz.You can now assign the device profile to the groups you choose. A részletekért lásd: Eszközprofilok hozzárendelése.For details, see How to assign device profiles.