Felhasználói felületi frissítések az Intune végfelhasználói alkalmazásaibanUI updates for Intune end user apps

A cikkből megismerheti, mit módosítottunk a végfelhasználók számára látható alkalmazások felhasználói felületén ebben a Microsoft Intune-kiadásban.Learn what updates we've made to the UI for apps that your end users will see in this release of Microsoft Intune. Ez segítségére lehet a felhasználói kommunikációban és az Ön üzemeltetési környezetének támogatására létrehozott egyéni dokumentáció frissítésében.This can help you with user communications and any updating custom documentation that you've created to support your deployment. Annak megértését is megkönnyíti, hogy miképpen háríthatja el jobban a végfelhasználók által tapasztalt hibákat, ha telefonos segítséget igényelnek a Céges portál használatához.It can also help you understand how to better troubleshoot any issues they're facing should they call helpdesk for support using the Company Portal.

2017. július 31-i hétWeek of July 31, 2017

Jobb bejelentkezési élmény a Céges portál alkalmazásokhoz minden platformon Improved sign in experience across Company Portal apps for all platforms

Egy olyan változást jelentünk most be, amely a következő néhány hónapban érkezik, és amellyel javulni fog a bejelentkezési élmény az Intune Céges portál Android, iOS és Windows rendszerű alkalmazásaiban.We are announcing a change that is coming in the next few months that will improve the sign in experience for the Intune Company Portal apps for Android, iOS, and Windows. A Céges portál alkalmazásnál az új felhasználói élmény automatikusan megjelenik minden platformon, miután az Azure AD-ban megjelenik a változtatás.The new user experience will automatically appear across all platforms for the Company Portal app when Azure AD makes this change. Ezen kívül a felhasználók egy másik eszközről is bejelentkezhetnek a Céges portálba egy egyszeri használtra generált kóddal.In addition, users can now sign in to the Company Portal from another device with a generated, single-use code. Ez különösen akkor hasznos, ha a felhasználónak hitelesítő adatok nélkül kell bejelentkeznie.This is especially useful in cases when users need to sign in without credentials.

Alább képernyőképeket láthat a korábbi bejelentkezési módról, a hitelesítő adatokat használó új bejelentkezési élményről, és a másik eszközről történő bejelentkezési folyamatról.Below you can see the previous sign in experience, the new sign in experience with credentials, and the new sign in experience from another device.

Korábbi bejelentkezési folyamatPrevious sign in experience

A Céges portál bejelentkezési oldala, amelyen egy webhely rajza előtt látható egy ember ikonja.

A Bejelentkezés gombra kattintás után a felhasználónak meg kell adnia a hitelesítő adatait az oldalon. A rendszer a felhasználó e-mail-címét és jelszavát kéri, továbbá a jelszóval kapcsolatos hibák elhárításának módját is meg kell határoznia.

A jelszó megadása utána Céges portál alkalmazás elvégzi a bejelentkezést, amit egy betöltést jelző sáv jelez.

Új bejelentkezési folyamatNew sign in experience

A Céges portál bejelentkezési oldala, amelyen egy webhely rajza előtt látható egy ember ikonja.

A felhasználónak ugyanazon az oldalon csak az e-mail-címét kell megadnia, nem pedig mind az e-mail-címét, mind a jelszavát.

A felhasználótól csak akkor kéri a rendszer a jelszavát ha már helyesen megadta az e-mail-címét.

A hitelesítési folyamat végeztével a Céges portál alkalmazás bejelentkezik, amit egy betöltést jelző sáv jelez.

Új bejelentkezési folyamat más eszközről való bejelentkezéskorNew sign in experience when signing in from another device

A Céges portál bejelentkezési oldala, amelyen egy webhely rajza előtt látható egy ember ikonja.

Koppintson a Bejelentkezés más eszközről hivatkozásra.Tap the Sign in from another device link.

A rendszer arra kéri a felhasználót, hogy látogassa meg a aka.ms/devicelogin oldalt a munkagéphez tartozó, megjelenített egyedi kódot használva a bejelentkezéshez.

Nyissa meg egy böngészőablakban az http://aka.ms/devicelogin webhelyet.Launch a browser and go to https://aka.ms/devicelogin.

A felhasználó munkagépén futó böngészőablak képe (nem pedig a Céges portál alkalmazásé).

Írja be a Céges portál alkalmazás által megadott kódot.Enter the code you saw in the Company Portal app. A Folytatás elemet kiválasztva elvégezheti a hitelesítést a cége által támogatott bármely módszerrel, például intelligens kártyával.When you select Continue, you will be able to authenticate in the using any method that is supported by your company, such as a smartcard.

A felhasználó beírta a mezőbe az egyedi kódját, az „Eszközbejelentkezés” webhely pedig a felhasználó megerősítését kéri, hogy az Intune Céges portálnak kell-e bejelentkezési engedélyt kapnia.

Jóváhagyást jelző oldal, amely megerősíti, hogy a felhasználó bejelentkezett a Céges portál alkalmazásra az eszközén, és hogy ez az oldal bezárható.

A Céges portál alkalmazás megkezdi a bejelentkezést.The Company Portal app will begin signing in.

A hitelesítési folyamat végeztével a Céges portál alkalmazás bejelentkezik, amit egy betöltést jelző sáv jelez.

2017. június 12-i hétWeek of June 12, 2017

Az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás mostantól új felhasználói felületet nyújt az alkalmazásvédelmi szabályzatokhoz Company Portal app for Android now has a new end user experience for App Protection Policies

A felhasználók visszajelzései alapján úgy módosítottuk az Androidhoz készült Céges portál alkalmazást, hogy egy Céges tartalom elérése gombot is hozzáadtunk.Based on customer feedback, we've modified the Company Portal app for Android to show an Access Company Content button. Ez mentesíti a végfelhasználót attól, hogy az egész regisztrációs folyamaton végig kelljen mennie, ha csak olyan alkalmazásokat kíván elérni, amelyek az Intune mobilalkalmazás-felügyelet egyik funkcióját, az alkalmazásvédelmi szabályzatokat támogatják.The intent is to prevent end users from unnecessarily going through the enrollment process when they only need to access apps that support App Protection Policies, a feature of Intune mobile application management.

A felhasználó az eszköz regisztrálása helyett a Céges tartalom elérése gombra koppint.The user will tap on the Access Company Content button instead of beginning to enroll the device.

Kép az Androidhoz készült Céges portál alkalmazásról, amelyen középen és nagybetűvel a „Céges tartalom elérése” szöveg látható, ellentétben a szokványos esettel, amely az azonnali regisztrálási lehetőségeket kínálja fel

A felhasználó ezt követően a Céges portál webhelyre jut, ahol hitelesítheti az alkalmazás használatát az eszközén, majd a Céges portál webhely ellenőrzi a hitelesítő adatait.The user then is taken to the Company Portal website to authorize the app for use on their device, where the Company Portal website verifies their credentials.

A Céges portál webhely képe a bejelentkezés megerősítésével.

Az eszközt továbbra is regisztrálhatja teljes körű felügyeletre, ha a művelet menüre koppint.The device can still be enrolled into full management by tapping on the action menu.

Kép az Androidhoz készült Céges portál alkalmazásról a képernyő jobb felső sarkában található menüvel, ahol továbbra is megtalálható az eszközregisztráció lehetősége.

A Windows 10 alkotói frissítésével való alkalmazás-szinkronizálás fejlesztései Improvements to app syncing with Windows 10 Creators Update

A Windows 10-es Céges portál alkalmazás automatikusan kezdeményez szinkronizálást alkalmazástelepítési kérésekhez Windows 10 alkotói frissítést (1703-as verziót) futtató eszközök esetén.The Company Portal app for Windows 10 will now automatically initiate a sync for app install requests for devices with Windows 10 Creators Update (version 1703). Ez csökkenti a függőben lévő szinkronizálás során feltorlódó alkalmazástelepítési műveletek számát.This will reduce the issue of app installs stalling during the "Pending Sync" state. Emellett a felhasználók manuálisan is kezdeményezhetnek szinkronizálást az alkalmazásban.In addition, users will be able to manually initiate a sync from within the app.

Kép a Windows 10-es Céges Portál alkalmazásról, ahol éppen függőben van a Microsoft Word letöltése a Céges portál alkalmazásáruházából.

Kép a Windows 10-es Céges Portál alkalmazásról az új automatikus szinkronizálás állapotkijelzésével, melynek üzenete szerint az eszköz szinkronizálása folyamatban van, és megpróbálja letölteni az alkalmazást.

Új interaktív felület a Windows 10-es Céges portálhozNew guided experience for Windows 10 Company Portal

A Windows 10-es Céges portál alkalmazás tartalmazni fog egy interaktív Intune-útmutatót a nem azonosított vagy regisztrált eszközökhöz.The Company Portal app for Windows 10 will include a guided Intune walkthrough experience for devices that have not been identified or enrolled. Az új útmutató olyan részletes utasításokat tartalmaz, amelyek végigvezetik a felhasználókat a feltételes hozzáférési funkciók azonosításához szükséges Azure Active Directory-regisztrálás és az eszközkezelési funkciókhoz szükséges MDM-regisztrálás lépésein.The new experience provides step-by-step instructions that guide the user through registering into Azure Active Directory (required for Conditional Access features) and MDM enrollment (required for device management features). Az útmutató a Céges portál kezdőlapján lesz elérhető.The guided experience will be accessible from the Company Portal home page. A felhasználók akkor is használhatják az alkalmazást, ha nem végezték el a regisztrálást és a beléptetést, de így korlátozottan használhatják csak a funkciókat.Users can continue to use the app if they do not complete registration and enrollment, but will experience limited functionality.

Ez a frissítés csak a Windows 10 évfordulós frissítést (1607-es) vagy újabb verziókat futtató eszközökön látható.This update is only visible on devices running Windows 10 Anniversary Update (build 1607) or higher.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás kezdőlapjáról: középen az „eszközök” listában látható az állapotüzenet, amely szerint a felhasználó által jelenleg használt eszközt még nem állították be céges használatra, és a felhasználónak rá kell koppintania az üzenetre a beállítás kezdeményezéséhez.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás beállítás-oldaláról a figyelmeztetéssel, amely szerint a felhasználónak előbb céges fiókot kell adnia az eszközhöz, és csak aztán regisztrálhatja azt a felügyeleti szolgáltatásban.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás céges fiók hozzáadása oldaláról, amely arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a regisztráció befejezéséhez a Beállítások alkalmazásra kell váltania, és ott rá kell kattintania a „Kapcsolódás” elemre.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás alkalmazásregisztráció a felügyeleti szolgáltatásban képernyőjéről, amelyen a kész állapotüzenet szerint az eszközt regisztrálta a rendszer, és a folytatáshoz a ’tovább’ gombra kell koppintani.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás befejezés képernyőjéről, amely szerint a beállítások elkészültek, és a céges fiók megfelelő hozzárendelése, valamint az eszközregisztráció befejeződött.

Új menüművelet a Céges portál egyszerű eltávolításához New menu action to easily remove Company Portal

Felhasználói visszajelzések alapján az androidos Céges portál alkalmazásban új menüművelet jelent meg, amellyel a Céges portál eszközről való eltávolítása kezdeményezhető.Based on user feedback, the Company Portal app for Android has added a new menu action to initiate the removal of Company Portal from your device. A művelet megszünteti az eszköz Intune-felügyeletét, így a felhasználó az alkalmazást is eltávolíthatja az eszközről.This action removes the device from Intune management so that the app can be removed from the device by the user.

Az androidos Céges portál alkalmazás képe, a jobb felső sarokban a megnyitott műveletmenüvel.

A megerősítést kérő párbeszédpanel képe, amely az új „céges portál eltávolítása” lehetőség kiválasztása után jelenik meg.

2017. június 5-i hétWeek of June 5, 2017

Továbbfejlesztett alkalmazáscsempék az iOS-es Céges portál alkalmazásbanImprovements to the app tiles in the Company Portal app for iOS

Frissítettük a kezdőlapon található alkalmazáscsempék megjelenését annak érdekében, hogy a Céges portálhoz beállított márkaszínek jelenjenek meg rajtuk.We updated the design of the app tiles on the homepage to reflect the branding color you set for the Company Portal.

ElőtteBefore

Az iOS-es Céges portál alkalmazás képe a frissítés előttről, amelyen az alkalmazások előre beállított szűrők használatával jelennek meg „Minden alkalmazás”, „Kiemelt alkalmazások” és „kategóriák” csoportosításban.

UtánaAfter

Az iOS-es Céges portál alkalmazása a frissítés utánról, amelyen már látható, hogy lehetőség van a cég által meghatározott színek kiválasztására.

Az iOS-es Céges portál alkalmazásban elérhető a fiókválasztóAccount picker now available for the Company Portal app for iOS

Ha a felhasználók iOS-eszközükön munkahelyi vagy iskolai fiókkal már jelentkeztek be más Microsoft-alkalmazásokba, akkor megjelenhet számukra az új fiókválasztó is, amikor először jelentkeznek be a Céges portálba.If users have used their work or school account to sign in to other Microsoft apps on their iOS device, then they may see our new account picker when signing into the Company Portal for the first time.

A fiókválasztó képe, amelyen „Robin Swanson” tesztfelhasználó két e-mail-címe közül választhat ki egyet.

2017. áprilisApril 2017

Új ikonok a Managed Browserhez és a Céges portálhoz New icons for the Managed Browser and the Company Portal

A Managed Browser androidos és iOS-es verziója egyaránt megújult ikont kap.The Managed Browser is receiving updated icons for both the Android and iOS versions of the app. Ezen az Intune új jelvénye szerepel, így egységesebb lesz az Enterprise Mobility + Security (EM+S) programcsomag alkalmazásainak arculata.The new icon will contain the updated Intune badge to make it more consistent with other apps in Enterprise Mobility + Security (EM+S).

The previous version of the Managed Browser app icon. The updated version of the Managed Browser app icon.

A Céges portál androidos, iOS-es és windowsos verziója is új ikont kap az EM+S többi alkalmazásával való összhang jegyében.The Company Portal is also receiving updated icons for the Android, iOS, and Windows versions of the app to improve consistency with other apps in EM+S. Ezek az ikonok fokozatosan jelennek majd meg az egyes platformokon áprilistól május végéig.These icons will be gradually released across platforms from April to late May.

Bejelentkezési folyamatjelző az androidos Céges portálhoz Sign-in progress indicator in Android Company Portal

Az androidos Céges portál alkalmazás frissítésének köszönhetően bejelentkezési folyamatjelző jelenik meg, ha a felhasználó elindítja az alkalmazást vagy folytatja a használatát.An update to the Android Company Portal app shows a sign-in progress indicator when the user launches or resumes the app. A folyamatjelző új állapotokon halad végig, ezek időrendben a következők: „Csatlakozás...”, „Bejelentkezés...” és „Biztonsági követelmények keresése...” – a felhasználó ezt követően fér hozzá az alkalmazáshoz.The indicator progresses through new statuses, beginning with "Connecting...", then "Signing in...", then "Checking for security requirements..." before allowing the user to access the app.

The Company Portal app for Android sign in screen that shows a partially filled loading bar with the phrase 'Connecting' underneath it. The Company Portal app for Android sign in screen that shows a partially filled loading bar with the phrase 'Signing in' underneath it. The Company Portal app for Android sign in screen that shows a partially filled loading bar with the phrase 'Checking for security requirements' underneath it.

Jobb telepítésiállapot-megjelenítés a Windows 10-es Céges portál alkalmazásban Improved app install status for the Windows 10 Company Portal app

A Windows 10-es Céges portál alkalmazás mostantól telepítési folyamatjelző sávot tartalmaz az alkalmazás részleteit megjelenítő oldalon.The Windows 10 Company Portal app now provides an install progress bar on the app details page. A funkciót a Windows 10 évfordulós frissítését és újabb kiadásait futtató eszközök modern alkalmazásai támogatják.This is supported for modern apps on devices running the Windows 10 Anniversary Update and up..

Előtte  Kép a betöltési képernyő előző verziójáról, amelyen az állapotra csak a „telepítés” kifejezés utal. Before An image of the previous version of the loading screen, where the status simply said 'installing.'

Utána Kép a betöltési képernyő frissített verziójáról, amelyen mostantól a telepítés folyamatjelző sávja is látható.After An image of the updated version of the loading screen, which now shows an install progress bar.

2017. februárFebruary 2017

Új felhasználói élmény az Androidhoz készült Céges portál alkalmazásban New user experience for the Company Portal app for Android

Márciustól kezdve az Androidhoz készült Céges portál alkalmazásban a material design irányelveinek követésével gondoskodunk a még modernebb megjelenésről és működésről.Beginning in March, the Company Portal app for Android will follow material design guidelines to create a more modern look and feel. A jobb felhasználói élményt többek között az alábbiak alkotják:This improved user experience includes:

  • Színek: a lapfejlécek színét módosítani lehet az egyéni színpaletta alapján.Colors: tab headers can be colored according to your custom color palette.

A bal oldalon az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás képe látható a frissítés előtt.

  • Felület: az Alkalmazások lapon frissítettük a Kiemelt alkalmazások és a Minden alkalmazás gombokat.Interface: Featured Apps and All Apps buttons have been updated in the Apps tab. A Keresés gomb mostantól lebegő műveletgombként jelenik meg.The Search button is now a floating action button.

A bal oldalon az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás képe látható a frissítés előtt.

  • Navigáció: a Minden alkalmazás gomb lapnézetben jeleníti meg a kiemelt alkalmazásokat, az összes alkalmazást és a kategóriákat, így a navigálás egyszerűbb.Navigation: All Apps shows a tabbed view of Featured, All and Categories for easier navigation. Az IT-csoport elérhetősége lapot egyszerűsítettük a jobb olvashatóság érdekében.Contact IT has been streamlined for improved readability.
The Company Portal app for Android displaying an updated version of the Contact IT tab. The tab shows available contact information for IT, including phone number, email address, IT website, and IT contact information.

2017. januárJanuary 2017

A Céges portál webhely modernizálása Modernizing the Company Portal website

A Céges portál webhely februártól kezdve támogatni fogja a felügyelt eszközökkel nem rendelkező felhasználóknak szánt alkalmazásokat.Beginning in February, the Company Portal website will support apps that are targeted to users who do not have managed devices. A webhely egy új kontrasztos színsémát, dinamikus ábrákat és egy, a segélyszolgálat kapcsolattartási adatait és a meglévő felügyelt eszközökre vonatkozó adatokat tartalmazó „hamburger” menütThe website will align with other Microsoft products and services by using a new contrasting color scheme, dynamic illustrations, and a "hamburger menu," A hamburger menü kis képe, amely mostantól a Céges portál webhely bal felső sarkában található fog használni, igazodva más Microsoft-termékekhez és -szolgáltatásokhoz.which will contain helpdesk contact details and information on existing managed devices. A kezdőlapot át fogjuk rendezni, felhívva a figyelmet a felhasználók számára elérhető alkalmazásokra a kiemelt és a legutóbb frissített alkalmazásokat mutató körhintanézetekkel.The landing page will be rearranged to emphasize apps that are available to users, with carousels for Featured and Recently Updated apps.

Bal oldalt a Céges portál eddigi verziójának képe látható, rajta az Alkalmazások, az Eszközeim, illetve a Kiemelt és a Kategóriák nézet előző verziójával.

Hamarosan elérhető a felhasználói felületenComing soon in the UI

Ezek azok a tervezett megoldások, amelyekkel a felhasználói felület frissítésén keresztül javulni fog a felhasználói élmény.These are the plans for ways we will be improving the user experience by updating our user interface.

Megjegyzés

Vegye figyelembe, hogy az alábbi képek előzetes verziókra vonatkozhatnak, és a bejelentett termék eltérhet az itt bemutatott verzióktól.Please note that the images below may be previews, and the announced product may differ from the presented versions.

A Céges portál felhasználói felületének frissítései UI updates to the Company Portal website

Kiemelt alkalmazások frissítései A webhelyhez hozzáadtunk egy új oldalt, ahol a felhasználók a megadott kiemelt alkalmazások között böngészhetnek, és finomhangolásokat végeztünk a honlap Kiemelt szakaszán.Updates to Featured Apps We've added a dedicated page to the site where users can browse apps that you've chosen to feature, and made some UI tweaks to the Featured section on the homepage.

Az alkalmazásokat jelölő színes csempék.

További információSee also

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback