Felhasználói felületi frissítések az Intune végfelhasználói alkalmazásaibanUI updates for Intune end-user apps

A cikkből megismerheti, mit módosítottunk a végfelhasználók számára látható alkalmazások felhasználói felületén ebben a Microsoft Intune-kiadásban.Learn what updates have been made to the UI for apps that your end users will see in this release of Microsoft Intune. Ez segítségére lehet a felhasználói kommunikációban és az Ön üzemeltetési környezetének támogatására létrehozott egyéni dokumentáció frissítésében.Understanding these updates can help you with user communications and any updating custom documentation that you've created to support your deployment. Annak megértését is megkönnyíti, hogy miképpen háríthatja el jobban a végfelhasználók által tapasztalt hibákat, ha telefonos segítséget igényelnek a Céges portál használatához.It can also help you understand how to better troubleshoot any issues they're facing should they call helpdesk for support using the Company Portal.

2018. április 23-i hétWeek of April 23, 2018

Frissített navigációs nézet a Windows 10-es Céges portál alkalmazásban Updated navigation view in the Company Portal app for Windows 10

A Windows 10-es Intune Céges portál alkalmazást frissítettük a Fluent Design System navigációs nézetével.The Intune Company Portal app for Windows 10 has been updated with the Fluent Design System's navigation view. Az alkalmazás oldalán egy statikus, függőleges lista jelenik meg a legfelső szintű oldalakkal.Along the side of the app, you'll notice a static, vertical list of all top-level pages. A gyors megtekintéshez és az oldalak közötti váltáshoz kattintson bármelyik hivatkozásra.Click any link to quickly view and switch between pages. Egy frissítéssorozattal adaptív, kényelmesebb és ismerősebb Intune-élményt szeretnénk létrehozni. Ez a sorozat első frissítése.This is the first of several updates you'll see as part of our ongoing effort to create a more adaptive, empathetic, and familiar experience in Intune.

Képernyőkép a Céges portál irányítópultról a Fluent Design navigációs nézetével

2018. április 2-i hétWeek of April 2, 2018

Felhasználóiélmény-frissítés az iOS-hez készült Céges portál alkalmazásban User experience update for the Company Portal app for iOS

Nagyszabású felhasználóiélmény-frissítést adtunk ki az iOS-es Céges portál alkalmazáshoz.We've released a major user experience update to the Company Portal app for iOS. A frissítéshez teljes vizuális átalakulás is tartozik, amely modernebb megjelenést és élményt biztosít.The update features a complete visual redesign that includes a modernized look and feel. Az alkalmazás működését változatlanul hagytuk, használhatóságát és kezelhetőségét azonban fejlesztettük.We've maintained the functionality of the app, but increased its usability and accessibility.

Amit még tapasztalni fog:You'll also see:

 • IPhone X támogatása.Support for iPhone X.
 • Gyorsabb alkalmazásindítás és betöltés, amellyel a felhasználók időt takarítanak meg.Faster app launch and loading responses, to save users time.
 • A felhasználóknak a legfrissebb állapotinformációkat nyújtó újabb folyamatjelző sávok.Additional progress bars to provide users with the most up-to-date status information.
 • A felhasználói naplófeltöltés módjának fejlesztése, hogy a hibákat egyszerűbb legyen bejelenteni.Improvements to the way users upload logs, so if something goes wrong, it's easier to report.
ElőtteBefore UtánaAfter
01 01
Az előző lépéssel összevonvaCombined with previous step 02
03 03

Nyelvi fejlesztések a Windowshoz készült Céges portál alkalmazásban <!---1683758--->Improvements to the language in the Company Portal app for Windows <!---1683758--->

Fejlesztettük a Windows 10-hez készült Céges portál nyelvét, hogy közérthetőbb és az Ön vállalatára jellemzőbb legyen.We've improved the language in the Company Portal for Windows 10 to be more user-friendly and specific to your company.

ElőtteBefore UtánaAfter
01 01
02 02

2018. március 12-i hétWeek of March 12, 2018

Frissített vizualizációk az Androidhoz készült Céges portálhoz Company Portal for Android visual updates

Az Android Material Design irányelveihez igazodva frissítettük az Androidhoz készült Céges portál alkalmazást.We've updated the Company Portal app for Android to follow Android's Material Design guidelines.

ElőtteBefore UtánaAfter
01 01
02 02
03 03
04 05
05 05
06 06
07 07

2017. november 27-i hétWeek of November 27, 2017

Új „Eszközkategóriák” lépés a Windows 10 rendszerhez készült Céges portál alkalmazás interaktív telepítőjében <!---1335292--->New "Device Categories" step in guided setup for the Company Portal app for Windows 10 <!---1335292--->

Ha engedélyezte az eszközcsoport-leképezést, a Windows 10 rendszerhez készült Céges portál alkalmazás mostantól végigvezeti a felhasználókat egy eszközkategória választásán, miután regisztrálták az eszközüket.If you've enabled device group mapping, the Company Portal app for Windows 10 now walks your users through selecting a device category after enrolling their device.

Eszközcsoport-leképezési kategória

2017. november 13-i hétWeek of November 13, 2017

Újdonságok az iOS rendszerre készült Céges portál 2.9.0-s verziójának eszközbeállítási munkafolyamatával kapcsolatban Improvements to device setup workflow in the Company Portal for iOS in version 2.9.0

Továbbfejlesztettük az iOS rendszerre készült Céges portál alkalmazás eszközbeállítási munkafolyamatát.We've improved the device setup workflow in the Company Portal app for iOS. Nyelvezete felhasználóbarátabb lett, képernyőit – ahol lehetett – összevontuk.The language is more user-friendly and we've combined screens where possible. A nyelvezetet ezenkívül az Ön cégére alkalmaztuk, ezért a beállítás szövegében végig a konkrét cégnév jelenik meg.We have also made the language more specific to your company by using your company name throughout the setup text.

Megjegyzés

Azt a cégnevet használjuk, amelyet az Azure Portal Microsoft Intune > Mobilalkalmazások > Céges portál védjegyezése > Cég neve alatt adott meg.We use the company name you have set in the Azure Portal in Microsoft Intune > Mobile Apps > Company Portal branding > Company name. Ha nem állította be ezt az értéket, az Azure Active Directory > Tulajdonságok > Név alatt megadott bérlő nevét használjuk.If you have not set this value, we will use the tenant name set in Azure Active Directory > Properties > Name. Ha a Céges portál védjegyezése alatt nem állított be cégnevet, és nem kívánja a bérlő nevét megjeleníteni, azt javasoljuk, hogy állítsa be cége nevét a Céges portál védjegyezése alatt. Ha nem szeretné, hogy ez a sztring megjelenjen a Céges portál fejlécén, törölheti a jelölőnégyzetet a “Cég nevének megjelenítése az embléma mellett” feliratnál.If you have not set a company name in Company Portal branding and don’t want your tenant name to be displayed, we recommend that you set the company name in the Company Portal branding tab. If you don’t want this string to show in the header in Company Portal, you can deselect the checkbox to “Show company name next to logo.”

ElőtteBefore UtánaAfter
01 01
02 Az előző lépéssel összevonvaCombined with previous step
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07

2017. November 6-i hétWeek of November 6, 2017

Frissítések a Windows 10-es Céges portál alkalmazáshoz Updates to the Company Portal app for Windows 10

Frissítettük a Windows 10-es Céges portál alkalmazás beállítások oldalát, hogy egységesebbek legyenek a beállítások és a beállításoknál elvégezhető felhasználói műveletek.The Settings page in the Company Portal app for Windows 10 has been updated to make the settings and intended user actions to be more consistent across all settings. Az elrendezését is átalakítottuk, hogy jobban igazodjon a többi Windows-alkalmazáséhoz.It has also been updated to match the layout of other Windows apps.

ElőtteBefore UtánaAfter
01 02

Újdonságok a Céges portál alkalmazás és webhely keresési funkcióiban Search improvements to the Company Portal apps and website

A Céges portál alkalmazások mostantól alkalmazáskategóriák és nevek közötti, illetve leírásokban való kereséseket is használnak.The Company Portal apps now use searches across app categories, names, and descriptions. Az eredmények relevancia alapján csökkenő sorrendben jelennek meg.The results are sorted in decreasing order of relevance. Ezek az újdonságok a Céges portál webhelyen is elérhetők.These updates are also available on the Company Portal website.

A relevancia megállapításának finomításán még dolgozunk, ezért várjuk a tapasztalatokkal kapcsolatos visszajelzéseket, melyek a Céges portál weboldalának alján található „Visszajelzés” hivatkozást használva küldhetők el.We're still fine-tuning the way relevance is tracked, so please let us know how it's working using the "Feedback" link at the bottom of the Company Portal website.

2017. október 16-i hétWeek of October 16, 2017

Újdonságok a Céges portál kereső funkcióibanSearch improvements to the Company Portal website

Továbbfejlesztjük az alkalmazáskeresési lehetőségeket, első lépésben a Céges portál weboldalról elérhetőket.We're improving our app search capabilities, starting with the Company Portal website. A keresések a Név és a Leírás mezőben megadott információkon túl az alkalmazáskategóriák megadásával finomíthatók.Searches will now be performed on app categories in addition to the Name and Description fields. Az eredményeket alapértelmezés szerint relevancia alapján állítja sorrendbe a rendszer.The results will be sorted, by default, in decreasing order of relevance.

Ezeket a változtatásokat az iOS-es felhasználók is észlelni fogják, mert a Céges portál weboldal része az iOS-es Céges portál alkalmazásnak.iOS users will also receive this change, as the Company Portal website is also used as part of the Company Portal app for iOS. Az androidos és windowsos Céges portál alkalmazásokba az elkövetkező hónapokban lesznek bevezetve hasonló újítások.The Company Portal apps for Android and Windows will receive similar updates in the coming months.

A relevancia megállapításának finomításán még dolgozunk, ezért várjuk a tapasztalatokkal kapcsolatos visszajelzéseket, melyek a Céges portál weboldalának alján található „Visszajelzés” hivatkozást használva küldhetők el.We're still fine-tuning the way relevance is tracked, so please let us know how it's working using the "Feedback" link at the bottom of the Company Portal website.

Nagy méretű ikonok megjelenítése az iOS-es Céges portálhoz iOS Company Portal displays large icons

Ebben a kiadásban elhárítottunk egy ismert problémát azzal kapcsolatban, ahogyan az iOS-es Céges portál ikonokat jelenít meg az alkalmazás címében.This release fixes a known issue with how the iOS Company Portal displays icons in the app tile. A 120x120 pixeles vagy nagyobb méretű feltöltött ikonok most már teljes méretben jelennek meg az alkalmazás címében a Céges portál webhelyén és az iOS-es Céges portál alkalmazás oldalain.If you upload app icons of 120x120 pixels or larger, they now display in the Company Portal website and the iOS Company Portal's apps pages at the full size of the app tile.

2017. október 2-i hétWeek of October 2, 2017

A Céges portál eszközbeállítási munkafolyamatával kapcsolatos újdonságok Improvements to device setup workflow in Company Portal

Továbbfejlesztettük az androidos Céges portál alkalmazás eszközbeállítási munkafolyamatát.We've improved the device setup workflow in the Company Portal app for Android. Nyelvezete felhasználóbarátabb, vállalatra szabottabb. Képernyőit – ahol lehetett – összevontuk.The language is more user-friendly and specific to your company, and we've combined screens where possible.

ElőtteBefore UtánaAfter
01 01
01a Az előző lépéssel összevonvaCombined with previous step
02 02
03 03

A további lépéseket javítottuk az androidos munkahelyi profilos eszközökön.Additional steps have been improved on Android work profile devices.

ElőtteBefore UtánaAfter
04 04
05 Az előző lépéssel összevonvaCombined with previous step
06 06
07 07
08 Az előző lépéssel összevonvaCombined with previous step

Frissítettük a feltételes hozzáférés e-mailes aktiválási képernyőjét.We've also updated the conditional access email activation screen.

ElőtteBefore UtánaAfter
06 06

2017. szeptember 11-i hétWeek of September 11, 2017

Egyszerűbb megfogalmazás az Androidhoz készült Céges portál alkalmazáshoz <!---1396349--->Easier-to-understand phrasing for the Company Portal app for Android <!---1396349--->

Egyszerűsítettük az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás regisztrálási folyamatának leírását, hogy a végfelhasználók könnyebben tudják elvégezni a regisztrálást.The enrollment process for the Company Portal app for Android has been simplified with new text to make it easier for end-users to enroll. Ha egyéni regisztrációs dokumentációval rendelkezik, frissítse az új képernyők megjelenítéséhez.If you have custom enrollment documentation, you will want to update it to reflect the new screens. Mintaképeket itt találhat:You can find sample images below:

ElőtteBefore UtánaAfter
01 01
02 02
03 03
04 04
05 05

2017. augusztusAugust 2017

Az iOS 11-ben a Mail alkalmazás támogatni fogja az OAuth-t<!---1196951--->iOS 11 Mail app will support OAuth <!---1196951--->

Az Intune-nal használt feltételes hozzáférés biztonságosabb hitelesítést tesz lehetővé iOS-eszközökön az OAuth használatával.Conditional access with Intune supports more secure authentication on iOS devices with OAuth. Ennek a lehetőségnek a kihasználása érdekében az iOS-es Céges portál alkalmazásban egy új fajta folyamatot vezetünk be, amely lehetővé teszi a biztonságosabb hitelesítést.To support this, there will now be a different flow on the Company Portal app for iOS to allow for more secure authentication. Ha a végfelhasználó a Mail alkalmazásban megpróbál bejelentkezni egy új Exchange-fiókba, a rendszer egy rákérdezést jelenít meg a webes nézethez.When end users try to sign in to a new Exchange account in the Mail app, they will see a web view prompt. Az Intune-ban való regisztráláskor a rendszer egy kérdést jelenít meg, amelynél a felhasználó engedélyezheti, hogy a natív Mail alkalmazás hozzáférjen a tanúsítványhoz.Upon enrollment in Intune, users will see a prompt to allow the native Mail app to access a certificate. A legtöbb végfelhasználó nem kap többé karanténba helyezett e-maileket.Most end users will not see any more quarantined emails. A már meglévő postafiókok továbbra is az alapszintű hitelesítési protokollt használják majd, és ilyen esetben a felhasználók továbbra is kaphatnak karanténba helyezett e-maileket.Existing mail accounts will continue to use basic authentication protocol, so these users will still have quarantine emails delivered to them. A végfelhasználói bejelentkezési folyamat hasonló az Office-mobilalkalmazásoknál tapasztalhatóhoz.This sign in experience for end users is similar to the one on Office mobile apps.

A fiók típusának kiválasztása a natív Mail alkalmazásban.

Az Exchange kiválasztása után az iOS-eszköz egy párbeszédablakot jelenít meg, ahol az e-mail-címet és a fióknevet kell megadni.

Az e-mail-cím és a fióknév megadása.

Átirányítva a Microsoft bejelentkezési oldalára.

A jelszó megadása a Microsoft oldalán.

A Microsoft kérdést jelenít meg, hogy a felhasználó regisztrálja-e az eszközt felügyeletre.

A Céges portál webhely üzenete arra kéri a felhasználót, hogy regisztrálja az eszközt.

Az Intune mobilalkalmazás-felügyelet (MAM) párbeszédpaneljei modern felületet kapnak Intune Mobile Application Management (MAM) dialog boxes will have a modern interface

Az Intune mobilalkalmazás-felügyelet (MAM) párbeszédpaneljei modern megjelenést és működést nyújtó frissített felületet fognak kapni.Intune Mobile Application Management (MAM) dialog boxes will be updated to a modern look and feel. A párbeszédpanelek működése megegyezik az előző stíluséval.The dialog boxes will function in the same way as the previous style.

Korábbi felhasználói élményPrevious experience

régi felület

Modern felhasználói élményModern experience

modern felület

A Windows 10-hez készült Céges portál alkalmazás Eszköz adatai lapjának frissítései.<!---1287448--->Updates to the "Device Details" page on the Company Portal app for Windows 10 <!---1287448--->

A Windows 10-hez készült Céges portál alkalmazásban a Kategória címke immár nem a cím alatt jelenik meg, hanem egy, az Eszköz adatai lapon szereplő tulajdonság formájában.The Company Portal app for Windows 10 is moving the Category tag from below the title to a property on the Device Details page.

A windowsos Céges portál alkalmazás Eszköz adatai képernyője, amelyen a Kategóriák mező immár tulajdonságként jelenik meg, nem pedig közvetlenül a képernyő címe alatt szerepel.

2017. júliusJuly 2017

Új eszközinformációk Android-eszközök esetén az Alkalmazások részletei lapon Apps details pages will display new information for Android devices

Az Androidhoz készült Céges portál Alkalmazások részletei lapján meg fognak jelenni a rendszergazda által az alkalmazáshoz definiált alkalmazáskategóriák.The apps details page of the Company Portal app for Android will now display the app categories that the IT admin has defined for that app.

Az Alkalmazások részletei lap frissített változata

Jobb bejelentkezési élmény a Céges portál alkalmazásokhoz minden platformon Improved sign in experience across Company Portal apps for all platforms

Egy olyan változást jelentünk most be, amely a következő néhány hónapban érkezik, és amellyel javulni fog a bejelentkezési élmény az Intune Céges portál Android, iOS és Windows rendszerű alkalmazásaiban.We are announcing a change that is coming in the next few months that will improve the sign-in experience for the Intune Company Portal apps for Android, iOS, and Windows. A Céges portál alkalmazásnál az új felhasználói élmény automatikusan megjelenik minden platformon, miután az Azure AD-ban megjelenik a változtatás.The new user experience will automatically appear across all platforms for the Company Portal app when Azure AD makes this change. Ezen kívül a felhasználók egy másik eszközről is bejelentkezhetnek a Céges portálba egy egyszeri használtra generált kóddal.In addition, users can now sign in to the Company Portal from another device with a generated, single-use code. Ez különösen akkor hasznos, ha a felhasználónak hitelesítő adatok nélkül kell bejelentkeznie.This is especially useful in cases when users need to sign in without credentials.

Alább képernyőképeket láthat a korábbi bejelentkezési módról, a hitelesítő adatokat használó új bejelentkezési élményről, és a másik eszközről történő bejelentkezési folyamatról.Below you can see the previous sign-in experience, the new sign-in experience with credentials, and the new sign-in experience from another device.

Korábbi bejelentkezési folyamatPrevious sign in experience

A Céges portál bejelentkezési oldala, amelyen egy webhely rajza előtt látható egy ember ikonja.

A Bejelentkezés gombra kattintás után a felhasználónak meg kell adnia a hitelesítő adatait az oldalon. A rendszer a felhasználó e-mail-címét és jelszavát kéri, továbbá a jelszóval kapcsolatos hibák elhárításának módját is meg kell határoznia.

A jelszó megadása utána Céges portál alkalmazás elvégzi a bejelentkezést, amit egy betöltést jelző sáv jelez.

Új bejelentkezési folyamatNew sign in experience

A Céges portál bejelentkezési oldala, amelyen egy webhely rajza előtt látható egy ember ikonja.

A felhasználónak ugyanazon az oldalon csak az e-mail-címét kell megadnia, nem pedig mind az e-mail-címét, mind a jelszavát.

A felhasználótól csak akkor kéri a rendszer a jelszavát ha már helyesen megadta az e-mail-címét.

A hitelesítési folyamat végeztével a Céges portál alkalmazás bejelentkezik, amit egy betöltést jelző sáv jelez.

Új bejelentkezési folyamat más eszközről való bejelentkezéskorNew sign in experience when signing in from another device

A Céges portál bejelentkezési oldala, amelyen egy webhely rajza előtt látható egy ember ikonja.

Koppintson a Bejelentkezés más eszközről hivatkozásra.Tap the Sign-in from another device link.

A rendszer arra kéri a felhasználót, hogy látogassa meg a aka.ms/devicelogin oldalt a munkagéphez tartozó, megjelenített egyedi kódot használva a bejelentkezéshez.

Nyisson meg egy böngészőt, majd lépjen a következő oldalra: https://aka.ms/devicelogin.Launch a browser and go to https://aka.ms/devicelogin.

A felhasználó munkagépén futó böngészőablak képe (nem pedig a Céges portál alkalmazásé).

Írja be a Céges portál alkalmazás által megadott kódot.Enter the code you saw in the Company Portal app. A Folytatás elemet kiválasztva elvégezheti a hitelesítést a cége által támogatott bármely módszerrel, például intelligens kártyával.When you select Continue, you will be able to authenticate in the using any method that is supported by your company, such as a smartcard.

A felhasználó beírta a mezőbe az egyedi kódját, az „Eszközbejelentkezés” webhely pedig a felhasználó megerősítését kéri, hogy az Intune Céges portálnak kell-e bejelentkezési engedélyt kapnia.

Jóváhagyást jelző oldal, amely megerősíti, hogy a felhasználó bejelentkezett a Céges portál alkalmazásra az eszközén, és hogy ez az oldal bezárható.

A Céges portál alkalmazás megkezdi a bejelentkezést.The Company Portal app will begin signing in.

A hitelesítési folyamat végeztével a Céges portál alkalmazás bejelentkezik, amit egy betöltést jelző sáv jelez.

2017. júniusJune 2017

Az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás mostantól új felhasználói felületet nyújt az alkalmazásvédelmi szabályzatokhozCompany Portal app for Android now has a new end-user experience for App Protection Policies

A felhasználók visszajelzései alapján úgy módosítottuk az Androidhoz készült Céges portál alkalmazást, hogy egy Céges tartalom elérése gombot is hozzáadtunk.Based on customer feedback, we've modified the Company Portal app for Android to show an Access Company Content button. Ez mentesíti a végfelhasználót attól, hogy az egész regisztrációs folyamaton végig kelljen mennie, ha csak olyan alkalmazásokat kíván elérni, amelyek az Intune mobilalkalmazás-felügyelet egyik funkcióját, az alkalmazásvédelmi szabályzatokat támogatják.The intent is to prevent end users from unnecessarily going through the enrollment process when they only need to access apps that support App Protection Policies, a feature of Intune mobile application management.

A felhasználó az eszköz regisztrálása helyett a Céges tartalom elérése gombra koppint.The user will tap on the Access Company Content button instead of beginning to enroll the device.

Kép az Androidhoz készült Céges portál alkalmazásról, amelyen középen és nagybetűvel a „Céges tartalom elérése” szöveg látható, ellentétben a szokványos esettel, amely az azonnali regisztrálási lehetőségeket kínálja fel

A felhasználó ezt követően a Céges portál webhelyre jut, ahol hitelesítheti az alkalmazás használatát az eszközén, majd a Céges portál webhely ellenőrzi a hitelesítő adatait.The user then is taken to the Company Portal website to authorize the app for use on their device, where the Company Portal website verifies their credentials.

A Céges portál webhely képe a bejelentkezés megerősítésével.

Az eszközt továbbra is regisztrálhatja teljes körű felügyeletre, ha a művelet menüre koppint.The device can still be enrolled into full management by tapping on the action menu.

Kép az Androidhoz készült Céges portál alkalmazásról a képernyő jobb felső sarkában található menüvel, ahol továbbra is megtalálható az eszközregisztráció lehetősége.

A Windows 10 alkotói frissítésével való alkalmazás-szinkronizálás fejlesztései Improvements to app syncing with Windows 10 Creators Update

A Windows 10-es Céges portál alkalmazás automatikusan kezdeményez szinkronizálást alkalmazástelepítési kérésekhez Windows 10 alkotói frissítést (1703-as verziót) futtató eszközök esetén.The Company Portal app for Windows 10 will now automatically initiate a sync for app install requests for devices with Windows 10 Creators Update (version 1703). Ez csökkenti a függőben lévő szinkronizálás során feltorlódó alkalmazástelepítési műveletek számát.This will reduce the issue of app installs stalling during the "Pending Sync" state. Emellett a felhasználók manuálisan is kezdeményezhetnek szinkronizálást az alkalmazásban.In addition, users will be able to manually initiate a sync from within the app.

Kép a Windows 10-es Céges Portál alkalmazásról, ahol éppen függőben van a Microsoft Word letöltése a Céges portál alkalmazásáruházából.

Kép a Windows 10-es Céges Portál alkalmazásról az új automatikus szinkronizálás állapotkijelzésével, melynek üzenete szerint az eszköz szinkronizálása folyamatban van, és megpróbálja letölteni az alkalmazást.

Új interaktív felület a Windows 10-es Céges portálhoz<!---1058938--->New guided experience for Windows 10 Company Portal <!---1058938--->

A Windows 10-es Céges portál alkalmazás tartalmazni fog egy interaktív Intune-útmutatót a nem azonosított vagy regisztrált eszközökhöz.The Company Portal app for Windows 10 will include a guided Intune walkthrough experience for devices that have not been identified or enrolled. Az új útmutató olyan részletes utasításokat tartalmaz, amelyek végigvezetik a felhasználókat a feltételes hozzáférési funkciók azonosításához szükséges Azure Active Directory-regisztrálás és az eszközkezelési funkciókhoz szükséges MDM-regisztrálás lépésein.The new experience provides step-by-step instructions that guide the user through registering into Azure Active Directory (required for Conditional Access features) and MDM enrollment (required for device management features). Az útmutató a Céges portál kezdőlapján lesz elérhető.The guided experience will be accessible from the Company Portal home page. A felhasználók akkor is használhatják az alkalmazást, ha nem végezték el a regisztrálást és a beléptetést, de így korlátozottan használhatják csak a funkciókat.Users can continue to use the app if they do not complete registration and enrollment, but will experience limited functionality.

Ez a frissítés csak a Windows 10 évfordulós frissítést (1607-es) vagy újabb verziókat futtató eszközökön látható.This update is only visible on devices running Windows 10 Anniversary Update (build 1607) or higher.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás kezdőlapjáról: középen az „eszközök” listában látható az állapotüzenet, amely szerint a felhasználó által jelenleg használt eszközt még nem állították be céges használatra, és a felhasználónak rá kell koppintania az üzenetre a beállítás kezdeményezéséhez.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás beállítás-oldaláról a figyelmeztetéssel, amely szerint a felhasználónak előbb céges fiókot kell adnia az eszközhöz, és csak aztán regisztrálhatja azt a felügyeleti szolgáltatásban.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás céges fiók hozzáadása oldaláról, amely arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a regisztráció befejezéséhez a Beállítások alkalmazásra kell váltania, és ott rá kell kattintania a „Kapcsolódás” elemre.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás alkalmazásregisztráció a felügyeleti szolgáltatásban képernyőjéről, amelyen a kész állapotüzenet szerint az eszközt regisztrálta a rendszer, és a folytatáshoz a ’tovább’ gombra kell koppintani.

Kép a Windows 10-es Céges portál alkalmazás befejezés képernyőjéről, amely szerint a beállítások elkészültek, és a céges fiók megfelelő hozzárendelése, valamint az eszközregisztráció befejeződött.

Új menüművelet a Céges portál egyszerű eltávolításához New menu action to easily remove Company Portal

Felhasználói visszajelzések alapján az androidos Céges portál alkalmazásban új menüművelet jelent meg, amellyel a Céges portál eszközről való eltávolítása kezdeményezhető.Based on user feedback, the Company Portal app for Android has added a new menu action to initiate the removal of Company Portal from your device. A művelet megszünteti az eszköz Intune-felügyeletét, így a felhasználó az alkalmazást is eltávolíthatja az eszközről.This action removes the device from Intune management so that the app can be removed from the device by the user.

Az androidos Céges portál alkalmazás képe, a jobb felső sarokban a megnyitott műveletmenüvel.

A megerősítést kérő párbeszédpanel képe, amely az új „céges portál eltávolítása” lehetőség kiválasztása után jelenik meg.

Továbbfejlesztett alkalmazáscsempék az iOS-hez készült Céges portál alkalmazásban Improvements to the app tiles in the Company Portal app for iOS

Frissítettük a kezdőlapon található alkalmazáscsempék megjelenését annak érdekében, hogy a Céges portálhoz beállított márkaszínek jelenjenek meg rajtuk.We updated the design of the app tiles on the homepage to reflect the branding color you set for the Company Portal.

ElőtteBefore

Az iOS-es Céges portál alkalmazás képe a frissítés előttről, amelyen az alkalmazások előre beállított szűrők használatával jelennek meg „Minden alkalmazás”, „Kiemelt alkalmazások” és „kategóriák” csoportosításban.

UtánaAfter

Az iOS-es Céges portál alkalmazása a frissítés utánról, amelyen már látható, hogy lehetőség van a cég által meghatározott színek kiválasztására.

Az iOS-es Céges portál alkalmazásban elérhető a fiókválasztóAccount picker now available for the Company Portal app for iOS

Ha a felhasználók iOS-eszközükön munkahelyi vagy iskolai fiókkal már jelentkeztek be más Microsoft-alkalmazásokba, akkor megjelenhet számukra az új fiókválasztó is, amikor először jelentkeznek be a Céges portálba.If users have used their work or school account to sign in to other Microsoft apps on their iOS device, then they may see our new account picker when signing into the Company Portal for the first time.

A fiókválasztó képe, amelyen „Robin Swanson” tesztfelhasználó két e-mail-címe közül választhat ki egyet.

2017. áprilisApril 2017

Új ikonok a Managed Browserhez és a Céges portálhoz New icons for the Managed Browser and the Company Portal

A Managed Browser androidos és iOS-es verziója egyaránt megújult ikont kap.The Managed Browser is receiving updated icons for both the Android and iOS versions of the app. Ezen az Intune új jelvénye szerepel, így egységesebb lesz az Enterprise Mobility + Security (EM+S) programcsomag alkalmazásainak arculata.The new icon will contain the updated Intune badge to make it more consistent with other apps in Enterprise Mobility + Security (EM+S).

The previous version of the Managed Browser app icon. The updated version of the Managed Browser app icon.

A Céges portál androidos, iOS-es és windowsos verziója is új ikont kap az EM+S többi alkalmazásával való összhang jegyében.The Company Portal is also receiving updated icons for the Android, iOS, and Windows versions of the app to improve consistency with other apps in EM+S. Ezek az ikonok fokozatosan jelennek majd meg az egyes platformokon áprilistól május végéig.These icons will be gradually released across platforms from April to late May.

Bejelentkezési folyamatjelző az androidos Céges portálhoz Sign in progress indicator in Android Company Portal

Az androidos Céges portál alkalmazás frissítésének köszönhetően bejelentkezési folyamatjelző jelenik meg, ha a felhasználó elindítja az alkalmazást vagy folytatja a használatát.An update to the Android Company Portal app shows a sign-in progress indicator when the user launches or resumes the app. A folyamatjelző új állapotokon halad végig, ezek időrendben a következők: „Csatlakozás...”, „Bejelentkezés...” és „Biztonsági követelmények keresése...” – a felhasználó ezt követően fér hozzá az alkalmazáshoz.The indicator progresses through new statuses, beginning with "Connecting...", then "Signing in...", then "Checking for security requirements..." before allowing the user to access the app.

The Company Portal app for Android sign-in screen that shows a partially filled loading bar with the phrase 'Connecting' underneath it. The Company Portal app for Android sign-in screen that shows a partially filled loading bar with the phrase 'Signing in' underneath it. The Company Portal app for Android sign-in screen that shows a partially filled loading bar with the phrase 'Checking for security requirements' underneath it.

Jobb telepítésiállapot-megjelenítés a Windows 10-es Céges portál alkalmazásban Improved app install status for the Windows 10 Company Portal app

A Windows 10-es Céges portál alkalmazás mostantól telepítési folyamatjelző sávot tartalmaz az alkalmazás részleteit megjelenítő oldalon.The Windows 10 Company Portal app now provides an install progress bar on the app details page. A funkciót a Windows 10 évfordulós frissítését és újabb kiadásait futtató eszközök modern alkalmazásai támogatják.This is supported for modern apps on devices running the Windows 10 Anniversary Update and up.

Előtte Kép a betöltési képernyő előző verziójáról, amelyen az állapotra csak a „telepítés” kifejezés utal. Before An image of the previous version of the loading screen, where the status simply said 'installing.'

Utána Kép a betöltési képernyő frissített verziójáról, amelyen mostantól a telepítés folyamatjelző sávja is látható.After An image of the updated version of the loading screen, which now shows an install progress bar.

2017. februárFebruary 2017

Új felhasználói élmény az Androidhoz készült Céges portál alkalmazásban New user experience for the Company Portal app for Android

Márciustól kezdve az Androidhoz készült Céges portál alkalmazásban a material design irányelveinek követésével gondoskodunk a még modernebb megjelenésről és működésről.Beginning in March, the Company Portal app for Android will follow material design guidelines to create a more modern look and feel. A jobb felhasználói élményt többek között az alábbiak alkotják:This improved user experience includes:

 • Színek: a lapfejlécek színét módosítani lehet az egyéni színpaletta alapján.Colors: tab headers can be colored according to your custom color palette.

A bal oldalon az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás képe látható a frissítés előtt.

 • Felület: az Alkalmazások lapon frissítettük a Kiemelt alkalmazások és a Minden alkalmazás gombokat. A Keresés gomb mostantól lebegő műveletgombként jelenik meg.Interface: Featured Apps and All Apps buttons have been updated in the Apps tab. The Search button is now a floating action button.

A bal oldalon az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás képe látható a frissítés előtt.

 • Navigáció: a Minden alkalmazás gomb lapnézetben jeleníti meg a kiemelt alkalmazásokat, az összes alkalmazást és a kategóriákat, így a navigálás egyszerűbb.Navigation: All Apps shows a tabbed view of Featured, All and Categories for easier navigation. Az IT-csoport elérhetősége lapot egyszerűsítettük a jobb olvashatóság érdekében.Contact IT has been streamlined for improved readability.
The Company Portal app for Android displaying an updated version of the Contact IT tab. The tab shows available contact information for IT, including phone number, email address, IT website, and IT contact information.

2017. januárJanuary 2017

A Céges portál webhely modernizálása Modernizing the Company Portal website

A Céges portál webhely februártól kezdve támogatni fogja a felügyelt eszközökkel nem rendelkező felhasználóknak szánt alkalmazásokat.Beginning in February, the Company Portal website will support apps that are targeted to users who do not have managed devices. A webhely egy új kontrasztos színsémát, dinamikus ábrákat és egy, a segélyszolgálat kapcsolattartási adatait és a meglévő felügyelt eszközökre vonatkozó adatokat tartalmazó „hamburger” menütThe website will align with other Microsoft products and services by using a new contrasting color scheme, dynamic illustrations, and a "hamburger menu," A hamburger menü kis képe, amely mostantól a Céges portál webhely bal felső sarkában található fog használni, igazodva más Microsoft-termékekhez és -szolgáltatásokhoz.which will contain helpdesk contact details and information on existing managed devices. A kezdőlapot át fogjuk rendezni, felhívva a figyelmet a felhasználók számára elérhető alkalmazásokra a kiemelt és a legutóbb frissített alkalmazásokat mutató körhintanézetekkel.The landing page will be rearranged to emphasize apps that are available to users, with carousels for Featured and Recently Updated apps.

Bal oldalt a Céges portál eddigi verziójának képe látható, rajta az Alkalmazások, az Eszközeim, illetve a Kiemelt és a Kategóriák nézet előző verziójával.

Hamarosan elérhető a felhasználói felületenComing soon in the UI

Ezek azok a tervezett megoldások, amelyekkel a felhasználói felület frissítésén keresztül javulni fog a felhasználói élmény.These are the plans for ways we will be improving the user experience by updating our user interface.

Megjegyzés

Vegye figyelembe, hogy az alábbi képek előzetes verziókra vonatkozhatnak, és a bejelentett termék eltérhet az itt bemutatott verzióktól.Please note that the images below may be previews, and the announced product may differ from the presented versions.

Új frissítés a felhasználói felülethez a Céges portál webhelyen New user experience update for the Company Portal website

Augusztustól új felhasználói élményt vezetünk be a Céges portál webhelyén, melynek része a megújult felhasználói felület, az egyszerűsített műveletek és továbbfejlesztett akadálymentes felület.We’re introducing a new Company Portal website experience starting in August, with UI updates, streamlined workflows and accessibility improvements. A felhasználóbarátabb élmény érdekében az ügyfelek által javasolt olyan fejlesztéseket valósítottunk meg, mint az alkalmazások megosztása és a teljesítmény javítása általában.This will include customer-driven enhancements like app sharing and improved overall performance to bring you a more user-friendly experience.

Ügyfeleink javaslatai alapján olyan új funkciókat is bevezettünk, amelyek jelentősen megnövelik a jelenlegi funkciók használhatóságát és működését:We’ve added some new features, based on feedback from customers like you, that will significantly improve existing functionality and usability:

 • A webhely felhasználói felületének fejlesztéseiUI improvements throughout the website
 • Alkalmazások közvetlen hivatkozásainak megoszthatóságaAbility to share direct links to apps
 • Nagy méretű alkalmazáskatalógusok javított teljesítményeImproved performance for large app catalogs

A változás érvénybe lépéséhez Önnek semmit nem kell tennie.You don't need to take any action to prepare for this change. Értesíteni fogjuk Önt, ha elérhetővé válik a megújult Céges portál webhely.We’ll let you know when the updated Company Portal website becomes available for you. Arra azonban szükség lehet, hogy a végfelhasználói dokumentumokat az új képernyőképekkel frissítse.However, you may eventually need to update end-user docs with updated screenshots. Emellett frissítést igényelhet az iOS-es Céges portál alkalmazás dokumentációja is, mivel az iOS-alkalmazás Alkalmazások szakasza a webhelyre támaszkodik.Note that you may also need to update documentation for the Company Portal app on iOS, as the website powers the Apps section of the iOS app.

FrissítettUpdated ElőzőPrevious
A frissített eszköz oldalán az eszköz pontosan az eszközadatok fölé van igazítva, és nem a teljes lista fölött ugrik fel. Az eszközoldal előző verziója.
A frissített alkalmazástelepítési oldalon az alkalmazás pontosan a leírás és a különböző telepítési adatok, így a közzététel dátuma, a verzió és az alkalmazástípus fölött jelenik meg. A telepítésoldal előző verziója.

A Céges portál felhasználói felületének frissítései UI updates to the Company Portal website

Kiemelt alkalmazások frissítései A webhelyhez hozzáadtunk egy új oldalt, ahol a felhasználók a megadott kiemelt alkalmazások között böngészhetnek, és finomhangolásokat végeztünk a honlap Kiemelt szakaszán.Updates to Featured Apps We've added a dedicated page to the site where users can browse apps that you've chosen to feature, and made some UI tweaks to the Featured section on the homepage.

Az alkalmazásokat jelölő színes csempék.

További információSee also