Android és Android for Work rendszerű eszközök Wi-Fi-beállításainak konfigurálása a Microsoft Intune-banConfigure Wi-Fi settings in Microsoft Intune for devices running Android and Android for Work

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Ez a cikk bemutatja a Microsoft Intune-ban az Android és Android for Work rendszerű eszközökhöz konfigurálható Wi-Fi-beállításokat.This article shows you the Wi-Fi settings you can configure in Microsoft Intune for devices running Android and Android for Work.

Alapszintű és vállalati profilokban használható Wi-Fi-beállításokWi-Fi settings for basic and enterprise profiles

Az alábbi Wi-Fi-beállítások Android- és Android for Work-eszközökhöz egyaránt elérhetőek:The following Wi-Fi settings are available for both Android and Android for Work devices:

 • Hálózatnév – Adja meg a Wi-Fi-kapcsolat nevét.Network name - Enter a name for this Wi-Fi connection. Ez a név jelenik meg a felhasználók számára, amikor a rendelkezésre álló kapcsolatok listáját böngészik az eszközeiken.This is the name that users see when they browse the list of available connections on their device.
 • SSID – A szolgáltatáskészlet-azonosító rövidítése.SSID - Short for service set identifier. Ez a valódi neve a vezeték nélküli hálózatnak, amelyhez az eszközök csatlakoznak.This is the real name of the wireless network that devices connect to. A felhasználók azonban csak a konfigurált hálózatnevet látják, amikor kiválasztják a kapcsolatot.However, users only see the network name you configured when they choose the connection.
 • Automatikus csatlakozás – Az eszköz automatikusan csatlakozik, ha a hálózat hatókörében van.Connect automatically - Makes the device connect whenever it is in the range of this network.
 • Rejtett hálózat – A hálózat nem jelenik meg a rendelkezésre álló hálózatok listájában az eszközön.Hidden network - Prevents this network from being shown in the list of available networks on the device.

Csak vállalati profilokban használható Wi-Fi-beállításokWi-Fi settings for enterprise profiles only

 • EAP típusa – Válassza ki az EAP protokoll biztonságos vezeték nélküli kapcsolatok hitelesítéséhez használni kívánt típusát:EAP type - Choose the Extensible Authentication Protocol (EAP) type used to authenticate secured wireless connections from:
  • EAP-TLSEAP-TLS
  • EAP-TTLSEAP-TTLS
  • PEAPPEAP

További lehetőségek az EAP típusának kiválasztásakorFurther options when you choose an EAP type

Kiszolgáló megbízhatóságaServer Trust

Beállítás neveSetting name További információMore information A következő esetekben használjaUse when
Tanúsítványkiszolgálók neveCertificate server names Adjon meg egy vagy több, a megbízható hitelesítésszolgáltató (CA) által kiállított tanúsítványban használt köznapi nevet.Specify one or more common names used in the certificates issued by your trusted certificate authority (CA). Ha megadja ezt az információt, elkerülheti a dinamikus megbízhatósági párbeszédpanelt, amely megjelenik a felhasználók eszközein, amikor ehhez a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoznak.If you provide this information, you can bypass the dynamic trust dialog that is displayed on user's devices when they connect to this Wi-Fi network. Ha az EAP-típus EAP-TLS vagy EAP-TTLSEAP type is EAP-TLS or EAP-TTLS
Főtanúsítvány kiszolgálóhitelesítéshezRoot certificate for server validation Válassza ki a kapcsolat hitelesítéséhez használni kívánt megbízható főtanúsítvány-profilt.Choose the trusted root certificate profile used to authenticate the connection. Ha az EAP-típus EAP-TLS, EAP-TTLS, vagy PEAPEAP type is EAP-TLS, EAP-TTLS, or PEAP
Identitásadatok védelme (külső identitás)Identity privacy (outer identity) Adja meg az EAP-identitásra irányuló kérelemre adott válasz szövegét.Specify the text sent in response to an EAP identity request. Ez a szöveg tetszőleges érték lehet.This text can be any value. A hitelesítés során a rendszer először a névtelen identitást küldi el, majd később egy biztonságos csatornán küldi el a valódi azonosítót.During authentication, this anonymous identity is initially sent, and then followed by the real identification sent in a secure tunnel. Ha az EAP-típus PEAPEAP type is PEAP

Ügyfél-hitelesítésClient Authentication

Beállítás neveSetting name További információMore information A következő esetekben használjaUse when
Ügyfél-hitelesítéshez használandó ügyféltanúsítvány (identitástanúsítvány)Client certificate for client authentication (Identity certificate) Válassza ki a kapcsolat hitelesítéséhez használni kívánt SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilt.Choose the SCEP or PKCS certificate profile used to authenticate the connection. Ha az EAP-típus EAP-TLSEAP type is EAP-TLS
Hitelesítési módszerAuthentication method Válassza ki a kapcsolat hitelesítési módszerét:Select the authentication method for the connection:
- Tanúsítványok, ha a kiszolgálónak az identitás tanúsítványaként benyújtott SCEP- vagy PKCS-ügyféltanúsítványt szeretné kiválasztani.- Certificates to select the SCEP or PKCS the client certificate that is the identity certificate presented to the server.

- Felhasználónév és jelszó – ha más hitelesítési módszert szeretne megadni.- Username and Password to specify a different method for authentication.

Ha a Felhasználónév és jelszó lehetőséget választotta, konfigurálja a következőket:If you selected Username and Password, configure:

- Nem EAP-módszer (belső identitás), majd válassza ki, hogyan hitelesíti a kapcsolatot:- Non-EAP method (inner identity), then select how you authenticate the connection from:
- Nincs- None
- Titkosítatlan jelszó (PAP)- Unencrypted password (PAP)
- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
- Microsoft CHAP (MS-CHAP)- Microsoft CHAP (MS-CHAP)
- Microsoft CHAP 2-es verzió (MS-CHAP v2)- Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
Az elérhető lehetőségek a választott EAP-típustól függnek.The available options depend on the EAP type you selected.

ésand

- Identitásadatok védelme (külső identitás) – Adja meg az EAP-identitásra irányuló kérelemre adott válasz szövegét.- Identity privacy (outer identity) - Specify the text sent in response to an EAP identity request. Ez a szöveg tetszőleges érték lehet.This text can be any value. A hitelesítés során a rendszer először a névtelen identitást küldi el, majd később egy biztonságos csatornán küldi el a valódi azonosítót.During authentication, this anonymous identity is initially sent, and then followed by the real identification sent in a secure tunnel.
Ha az EAP-típus EAP-TTLS vagy PEAPEAP type is EAP-TTLS or PEAP