A Wi-Fi-beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banHow to configure Wi-Fi settings in Microsoft Intune

A Microsoft Intune Wi-Fi-profiljaival a vezeték nélküli hálózati beállításokat a szervezet felhasználóihoz és eszközeihez rendelheti hozzá.Use Microsoft Intune Wi-Fi profiles to assign wireless network settings to users and devices in your organization. Wi-Fi-profil hozzárendelése esetén a felhasználók anélkül csatlakozhatnak a vállalati Wi-Fi hálózathoz, hogy azt maguknak kellene konfigurálniuk.When you assign a Wi-Fi profile, your users have access to your corporate Wi-Fi network without having to configure it themselves.

Tegyük fel például, hogy egy új, Contoso Wi-Fi nevű vezeték nélküli hálózatot helyezett üzembe, és szeretné beállítani, hogy az összes iOS-eszköz kapcsolódjon ehhez a hálózathoz.For example, you install a new Wi-Fi network named Contoso Wi-Fi and want to set up all iOS devices to connect to this network. Ennek folyamata a következő:Here's the process:

 1. Hozza létre a Contoso Wi-Fi vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás beállításait tartalmazó Wi-Fi profilt.Create a Wi-Fi profile containing the settings necessary to connect to the Contoso Wi-Fi wireless network.
 2. Rendelje hozzá a profilt az iOS-eszközök összes felhasználóját tartalmazó csoporthoz.Assign the profile to a group containing all users of iOS devices.
 3. A felhasználók eszközeiken megtalálják az új Contoso Wi-Fi hálózatot a vezeték nélküli hálózatok között, és könnyedén csatlakozhatnak hozzá.Users find the new Contoso Wi-Fi network in the list of wireless networks on their device and can easily connect to it.

Támogatott eszközplatformokSupported device platforms

A Wi-Fi-profilok a következő eszközplatformokat támogatják:Wi-Fi profiles support the following device platforms:

 • Android 4 és újabb verziókAndroid 4 and later
 • Androidos munkahelyi profilokAndroid work profiles
 • iOS 8.0 és újabb verziókiOS 8.0 and later
 • macOS (a Mac OS X 10.11-es vagy újabb verziója)macOS (Mac OS X 10.11 and later)

Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile és Windows Holographic for Business rendszerű eszközök esetén importálhatja egy másik eszköz korábban exportált Wi-Fi-konfigurációját.For devices running Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, and Windows Holographic for Business, you can import a Wi-Fi configuration that was previously exported from another device.

A témakörben található információk alapján megismerheti a Wi-Fi-profilok konfigurálásának alapjait, és az egyes platformokra vonatkozó további témakörökben bővebben is olvashat az eszközök tulajdonságairól.Use the information in this topic to learn the basics about configuring a Wi-Fi profile, and then read further topics for each platform to learn about device specifics.

A Wi-Fi-beállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing Wi-Fi settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.

 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device configuration.

 4. Az Eszközkonfiguráció panel Kezelés területén válassza a Profilok lehetőséget.On the Device configuration pane under the Manage section, choose Profiles.

 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles pane, choose Create profile.

 6. A Profil létrehozása panelen írja be az egyéni Wi-Fi-profil nevét és leírását a Név és a Leírás mezőbe.On the Create profile pane, enter a Name and Description for the Wi-Fi profile.

 7. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre alkalmazni szeretné a Wi-Fi-beállításokat.From the Platform drop-down list, select the device platform to which you want to apply Wi-Fi settings. Jelenleg az alábbi platformokra vonatkozóan lehet Wi-Fi-beállításokat megadni:Currently, you can choose one of the following platforms for Wi-Fi settings:

  • AndroidAndroid
  • Vállalati AndroidAndroid enterprise
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 8.1 és újabbWindows 8.1 and later
  • Windows 10 és újabbWindows 10 and later

  Fontos

  Ha Windows 10 (beleértve a Windows Holographic for Businesst is) rendszerű eszközökhöz készít profilt, a platformok közül válassza a Windows 8.1 vagy újabb lehetőséget.If you are creating a profile for devices running Windows 10, including Windows Holographic for Business, you must choose the Windows 8.1 and later platform. A Windows 10 vagy újabb platform nem tartalmaz Wi-Fi-s profiltípust.The Windows 10 and later platform doesn't include a Wi-Fi profile type.

 8. Apple vagy Android rendszerű eszközök esetén a Wi-Fi típusa legördülő listában válassza az Alapszintű vagy Vállalati lehetőséget.For Apple or Android devices, on the WiFi type drop-down list, choose Basic or Enterprise. Ha alapvető jellemzőket, például a hálózat nevét és SSID azonosítóját szeretné megadni, használhatja az Alapszintű lehetőséget.You can use Basic to supply basic features like the network name, and the SSID. A Vállalati lehetőséggel több speciális adatot adhat meg, mint például az EAP protokoll használatát, ha a Wi-Fi-hálózata ezt a protokollt használja.Enterprise lets you supply more advanced information like the Extensible Authentication Protocol (EAP), if your Wi-Fi network uses this protocol.

  A Wi-Fi-importálás profil (Windows 8.1 és újabb esetén) lehetővé teszi, hogy egy másik eszközön XML-fájlba exportált Wi-Fi-beállításokat importálhasson.The Wi-Fi import profile (for Windows 8.1 and later) lets you import Wi-Fi settings as an XML file that you previously exported from a different device.

 9. A kiválasztott platformtól függően a konfigurálható beállítások eltérőek.Depending on the platform you chose, the settings you can configure is different. Az egyes platformokra vonatkozóan az alábbi témakörökben találja a beállítások részletes ismertetését:Go to one of the following topics for detailed settings for each platform:

 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create Profile pane, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile is created and appears on the profiles list pane.

További lépésekNext steps

Ha folytatni szeretné az eszközprofil csoportokhoz való hozzárendelésével, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.