A Windows Információvédelem konfigurálása a Microsoft Intune-banHow to configure Windows Information Protection in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Ahogy a vállalaton belül egyre nő az alkalmazottak tulajdonában álló eszközök száma, úgy nő az adatok véletlen kiszivárgásának kockázata is az olyan alkalmazásokon és szolgáltatásokon keresztül, mint az e-mail, a közösségi média és a nyilvános felhő, amelyek fölött a vállalatnak nincs irányítási lehetősége.With the increase of employee-owned devices in the enterprise, there’s also an increasing risk of accidental data leaks through apps and services, like email, social media, and the public cloud, which are outside of the enterprise’s control. Olyan esetekről van szó, mint például amikor egy alkalmazott egy személyes e-mail-fiókból küldi el a legújabb tervrajzokat, termékadatokat másol és illeszt be egy tweetbe, vagy nyilvános felhőben található tárhelyre ment egy aktuális értékesítési jelentést.For example, an employee sends the latest engineering pictures from a personal email account, copies and pastes product info into a tweet, or saves an in-progress sales report to public cloud storage.

A Windows Információvédelem úgy segít védekezni az ezekhez hasonló esetleges adatszivárgások ellen, hogy mindeközben más módon nem avatkozik bele az alkalmazott munkavégzésébe.Windows Information Protection helps to protect against this potential data leakage without otherwise interfering with the employee experience. Emellett segít megelőzni azt, hogy a vállalati alkalmazások és adatok akár vállalati eszközökön, akár az alkalmazottak által munkába hozott személyes eszközökön véletlenül kiszivárogjanak, ehhez pedig nem igényel változtatásokat a környezetben vagy az egyéb alkalmazásokban.It also helps to protect enterprise apps and data against accidental data leaks on enterprise-owned devices and personal devices that employees bring to work without requiring changes to your environment or other apps.

Ez az Intune-szabályzat látja el a Windows Information Protection által védett alkalmazások, a vállalati hálózati helyek, a védelmi szintek és a titkosítási beállítások kezelését.This Intune policy manages the list of apps protected by Windows Information Protection, enterprise network locations, protection level, and encryption settings.

Megjegyzés

A Windows 10-es Céges portál alkalmazás Windows Információvédelemmel való használatához a Céges portál alkalmazást fel kell vennie a Windows Információvédelem Kivételek listájára.To use the Windows 10 Company Portal app with Windows Information Protection, you must add the Company Portal app under the Windows Information Protection mode of Exempt.

További lépésekNext steps

További információkért lásd:For more information, see: