A Vállalati Microsoft Áruházban vásárolt alkalmazások kezelése a Microsoft Intune-nalHow to manage apps you purchased from the Microsoft Store for Business with Microsoft Intune

A Vállalati Microsoft Áruház az a hely, ahol alkalmazásokat vásárolhat a szervezete számára egyenként vagy mennyiségi program keretében.The Microsoft Store for Business gives you a place to find and purchase apps for your organization, individually, or in volume. Az áruházat a Microsoft Intune-nal összekapcsolva a mennyiségi programban vásárolt alkalmazásokat az Azure Portalról kezelheti.By connecting the store to Microsoft Intune, you can manage volume-purchased apps from the Azure portal. Például:For example:

 • Szinkronizálhatja az áruházban vásárolt alkalmazások listáját az Intune-nal.You can synchronize the list of apps you have purchased from the store with Intune.
 • A szinkronizált alkalmazások megjelennek az Intune felügyeleti konzolján; ezen alkalmazásokat a többi alkalmazáshoz hasonlóan oszthatja ki.Apps that are synchronized appear in the Intune administration console; you can assign these apps like any other apps.
 • Az Intune felügyeleti konzolján nyomon követheti a szabad és a használatban lévő licencek számát.You can track how many licenses are available, and how many are being used in the Intune administration console.
 • Ha nincs elegendő elérhető licenc, az Intune letiltja az alkalmazások kiosztását és telepítését.Intune blocks assignment and installation of apps if there are an insufficient number of licenses available.
 • A Vállalati Microsoft Áruház által kezelt alkalmazások automatikusan visszavonják a licenceket, amikor egy felhasználó elhagyja a vállalatot, vagy amikor a rendszergazda eltávolítja a felhasználót és a felhasználói eszközöket.Apps managed by Microsoft Store for Business will automatically revoke licenses when a user leaves the enterprise, or when the administrator removes the user and the user devices.

ElőkészületekBefore you start

Mielőtt elkezdené a Vállalati Microsoft Áruházból származó alkalmazások szinkronizálását és hozzárendelését, tekintse át a következő információkat:Review the following information before you start syncing and assigning apps from the Microsoft Store for Business:

 • Állítsa be az Intune-t a szervezet mobileszköz-kezelő szolgáltatójaként.Configure Intune as the mobile device management authority for your organization.
 • Rendelkeznie kell fiókkal a Vállalati Microsoft Áruházban.You must have signed up for an account on the Microsoft Store for Business.
 • Miután összekapcsolta a Vállalati Microsoft Áruház-fiókját az Intune-nal, később nem választhat hozzá másik fiókot.Once you have associated a Microsoft Business Store account with Intune, you cannot change to a different account in the future.
 • Az áruházban vásárolt alkalmazások manuálisan nem vehetők fel és nem törölhetők az Intune-ban.Apps purchased from the store cannot be manually added to or deleted from Intune. Az alkalmazások csak a Vállalati Microsoft Áruházzal szinkronizálhatók.They can only be synchronized with the Microsoft Store for Business.
 • A Vállalati Microsoft Áruházban vásárolt online és offline licencelt alkalmazásokat az Intune portál egyaránt szinkronizálja.Both online and offline licensed apps that you have purchased from the Microsoft Store for Business are synced into the Intune portal. Ezeket az alkalmazásokat eszközcsoportok vagy felhasználói csoportok számára telepítheti.You can then deploy these apps to device groups or user groups.
 • Az online alkalmazástelepítéseket az áruház felügyeli.Online app installations are managed by the store.
 • Az Intune az ingyenes offline alkalmazásokat is szinkronizálja.Offline apps that are free of charge can also be synced to Intune. Ezeket az alkalmazásokat az Intune, és nem az Áruház telepíti.These apps are installed by Intune, not by the store.
 • Az eszközök akkor használhatják ezt a lehetőséget, ha csatlakoztatva vannak az Active Directory Domain Services szolgáltatáshoz vagy egy munkahelyhez.To use this capability, devices must be joined to Active Directory Domain Services, or workplace-joined.
 • A regisztrált eszközöknek a Windows 10 1511-es vagy újabb verzióját kell használniuk.Enrolled devices must be using the 1511 release of Windows 10 or later.

Emellett a kapcsolódó készletek és a Vállalati Microsoft Áruházból szinkronizált offline licencelt alkalmazások mostantól egyetlen alkalmazásbejegyzésben jelennek meg a felhasználói felületen.Additionally, related sets and Offline Licensed apps synced from the Microsoft Store for Business will now be consolidated into a single app entry in the UI. A különálló csomagok üzembe helyezési adatait szintén egyetlen bejegyzésben összesítjük.Any deployment details from the individual packages will be migrated over to the single entry. Ha meg szeretné tekinteni a kapcsolódó készleteket az Azure Portalon, válassza a Mobilalkalmazások panel Alkalmazáslicencek lehetőségét.To view related sets in the Azure portal, select App licenses from the Mobile apps blade.

A Vállalati Microsoft Áruházbeli fiók összekapcsolása az Intune-nalAssociate your Microsoft Store for Business account with Intune

Mielőtt engedélyezné a szinkronizálást az Intune-konzolon, konfigurálnia kell az áruházbeli fiókját az Intune használatára felügyeleti eszközként:Before you enable synchronization in the Intune console, you must configure your store account to use Intune as a management tool:

 1. Ügyeljen arra, hogy a Vállalati Áruházba való bejelentkezéshez ugyanazt a bérlői fiókot használja, mint az Intune-ba való bejelentkezéshez.Ensure that you sign into the Business Store using the same tenant account you use to sign into Intune.
 2. A Vállalati Áruházban válassza a Beállítások > Felügyeleti eszközök lehetőséget.In the Business Store, choose Settings > Management tools.
 3. A Felügyeleti eszközök lapon válassza a Felügyeleti eszköz hozzáadása, majd a Microsoft Intune lehetőséget.On the Management tools page, choose Add a management tool, and choose Microsoft Intune.

Megjegyzés

Korábban csak egyetlen felügyeleti eszközt társíthatott a Vállalati Microsoft Áruházhoz az alkalmazások hozzárendeléséhez.You could previously only associate one management tool to assign apps with the Microsoft Store for Business. Mostantól több felügyeleti eszközzel is megteheti ezt (például az Intune-nal és a Configuration Managerrel).You can now associate multiple management tools with the store, for example, Intune and Configuration Manager.

Most már folytathatja a műveletet, és beállíthatja a szinkronizálást az Intune-konzolon.You can now continue, and set up synchronization in the Intune console.

A szinkronizálás konfigurálásaConfigure synchronization

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune pane, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások panelen válassza a Beállítás > Vállalati Microsoft Áruház lehetőséget.On the Mobile apps pane, choose Setup > Microsoft Store for Business.
 5. Kattintson az Engedélyezés lehetőségre.Click Enable.
 6. Ha még nem tette meg, kattintson a Vállalati Microsoft Áruházban való regisztrálás hivatkozására, és a fent leírtaknak megfelelően társítsa a fiókját.If you haven't already done so, click the link to sign up for the Microsoft Store for Business and associate your account as detailed previously.
 7. A Nyelv legördülő listából válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a Vállalati Microsoft Áruházból származó alkalmazások az Azure Portalon.From the Language drop-down list, choose the language in which apps from the Microsoft Store for Business are displayed in the Azure portal. Az alkalmazások a megjelenítés nyelvétől függetlenül a végfelhasználó nyelvén lesznek telepítve (ha elérhető).Regardless of the language in which they are displayed, they are installed in the end user's language when available.
 8. Kattintson a Szinkronizálás lehetőségre a Microsoft Áruházból megvásárolt alkalmazások Intune-ba való felvételéhez.Click Sync to get the apps you've purchased from the Microsoft Store into Intune.

Az alkalmazások szinkronizálásaSynchronize apps

 1. A Mobilalkalmazások területen válassza a Beállítás > Vállalati Microsoft Áruház elemet.In the Mobile apps workload, choose Setup > Microsoft Store for Business.
 2. Kattintson a Szinkronizálás lehetőségre a Microsoft Áruházból megvásárolt alkalmazások Intune-ba való felvételéhez.Click Sync to get the apps you've purchased from the Microsoft Store into Intune.

Alkalmazások hozzárendeléseAssign apps

Az Áruházból származó alkalmazásokat ugyanúgy rendelheti hozzá, mint a többi Intune-alkalmazást.You assign apps from the store in the same way you assign any other Intune app. További információ: How to assign apps to groups with Microsoft Intune (Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz a Microsoft Intune-nal).For more information, see How to assign apps to groups with Microsoft Intune. Az Összes alkalmazás oldal helyett azonban a Licencelt alkalmazások oldalról rendelheti hozzá az alkalmazásokat.However, instead of assigning apps from the All Apps page, you assign them from the Licensed Apps page.

Az offline alkalmazások célcsoportjai lehetnek felhasználói csoportok, eszközcsoportok, valamit felhasználókat és eszközöket egyaránt tartalmazó csoportok.Offline apps can be targeted to user groups, device groups, or groups with users and devices. Az offline alkalmazások telepíthetők egy eszköz adott felhasználója vagy az összes felhasználója számára.Offline apps can be installed for a specific user on a device or for all users on a device.

A Vállalati Microsoft Áruházból származó alkalmazások hozzárendelésekor az alkalmazást telepítő minden felhasználó egy-egy licencet használ fel.When you assign a Microsoft Store for Business app, a license is used by each user who installs the app. Ha felhasználja egy kiosztott alkalmazás összes elérhető licencét, akkor nem oszthat ki több példányt.If you use all of the available licenses for an assigned app, you cannot assign any more copies. Válasszon a következő lehetőségek közül:Take one of the following actions:

 • Távolítsa el az alkalmazást néhány eszközről.Uninstall the app from some devices.
 • Szűkítse le az aktuális hozzárendelés hatókörét annyi felhasználóra, ahány elérhető licenccel rendelkezik.Reduce the scope of the current assignment, targeting only the users you have sufficient licenses for.
 • Vásároljon további példányokat az alkalmazásból a Vállalati Microsoft Áruházban.Buy more copies of the app from the Microsoft Store for Business.