Élő jelentésoldal rögzítése irányítópultra

Befejeződött

A jelentések és irányítópultok készítése ciklikus folyamat. A folyamatosan frissített adatok és változó üzleti követelmények miatt elvárható, hogy a jelentésekben és irányítópultokon is változzanak az alkalmazott szűrők és szeletelők, valamint a megjelenő jelentéselemek, diagramok és kártyák. Emiatt nagyon fontos, hogy a Power BI támogatja ezt az ismétlődő folyamatot. Bár az élő jelentésoldalak irányítópultra rögzítése a Power BI alapfunkciója, biztosíthatja, hogy ne használjon régi adatokat, és az irányítópultokon lévő vizualizációk élőben tükrözzék a változásokat.

A modulban használt példát folytatja, amelyben már elkészített néhány jelentést a Tailwind Toys számára. Eltelik néhány hónap, és az értékesítési csapat üzleti elvárásai megváltoznak, emiatt azt szeretnék, hogy változtassa meg a jelentések vizualizációit, és vegyen fel néhány új vizualizációt. Amikor közzéteszi jelentéseit a Power BI szolgáltatásban és irányítópultokat hoz létre, biztosítani szeretné, hogy nem kell minden változtatáskor új jelentéseket és irányítópultokat közzétennie. Azt szeretné, hogy a módosítások élőben jelenjenek meg. Kihasználva a Power BI-nak azt a funkcióját, hogy élő jelentéseket rögzíthet az irányítópultokra, ezt a feladatot magától értetődő módon meg tudja oldani.

Élő oldal rögzítése

Amikor vizualizációt rögzít, azt hozzáadhatja egy új vagy egy meglévő irányítópulthoz is. Ugyanezt megteheti egy teljes jelentéssel is. Jelentésoldal rögzítésekor a jelentés összes vizualizációja rögzítve lesz az irányítópulton, és ezek mindegyike élő lesz, tehát a jelentésen végzett módosítások azonnal megjelennek azon az irányítópulton, amelyre a jelentést rögzítette.

Egy élő oldal rögzítése kitűnő módja annak, hogy minden vizualizációt egyszerre rögzítsen, így az irányítópultot nem kell átalakítania. Élő oldal rögzítéséhez válassza a jelentés navigációs sávján található három pontot (...), majd az Élő oldal rögzítése menüpontot.

Képernyőkép az Élő oldal kitűzés funkcióról.

Ez után eldöntheti, hogy ezt a jelentést egy új vagy egy meglévő irányítópultra szeretné rögzíteni. Ebben a példában a jelentést egy új, Sales Figures (értékesítési adatok) című irányítópultra szeretné rögzíteni.

Képernyőkép a Rögzítés az irányítópulton ablakról.

Az Élő rögzítés lehetőség kiválasztása után új ablak nyílik meg, amelyben megtekintheti az irányítópultot. Az irányítópulton tetszés szerint módosíthatja a vizualizációkat. Lényeges, hogy továbbra is érvényes az összes szeletelő és szűrő, és a vizualizációkon ugyanazok az adatok szerepelnek, mint a jelentésben.

Képernyőkép a rögzített élő irányítópultról.

A hibajegy-jelentés bármilyen módosítása automatikusan meg fog jelenni az irányítópulton az oldal frissítésekor. A vizualizációkat vagy az adatokat igény szerint módosíthatja a Power BI Desktopban, majd üzembe helyezheti a megfelelő munkaterület-fájlban, amely frissíti a jelentést, és ezzel egyidejűleg frissíti az irányítópultot is.

Az eddigiekben megtanult vizualizációkat egyéni csempékként, és teljes élő jelentésoldalakként rögzíteni. Még egy jó tanács: Az irányítópultok rendeltetése, hogy több forrással rendelkező gyűjtemények legyenek, nem csupán a jelentések „kirakatai”. Javasoljuk, hogy elsősorban a csempék szintjén végezze a kitűzést, és csak szükség esetén rögzítsen teljes jelentésoldalt. Egy teljes jelentésoldal nem mindig látható jól egy irányítópult-csempén.

További információ: Teljes jelentésoldal rögzítése.