A jelentésteljesítmény finomhangolása

Befejeződött

Amikor befejezte a jelentés létrehozását, annak a teljesítménye attól függ, hogy az adatok milyen gyorsan tölthetők be a jelentésoldalra. A jelentést érdemes kipróbálni a Power BI jelentéskészítő kiszolgálón, hogy megállapíthassa, hogyan fog teljesíteni a felhasználók kezében. Ha bármilyen problémát tapasztal, vagy ha a jelentés felhasználói jelentettek hibákat, meg kell vizsgálnia a problémák okát, és lépéseket kell tennie a jelentés finomhangolásához a teljesítmény optimalizálása érdekében.

Teljesítményelemzés

A problémák okának vizsgálatához először forduljon a Teljesítményelemző eszközhöz a Power BI Desktopban. A Teljesítményelemző segítségével megtudhatja, milyen teljesítményt nyújtanak az egyes jelentéselemek, például a vizualizációk és a DAX-képletek. A Teljesítményelemző olyan naplókat biztosít, amelyek megmérik, hogyan teljesítenek az egyes jelentéselemek (mennyi idő alatt töltődnek be), amikor a felhasználók használják őket. A naplókban található időtartamok segítségével megállapíthatja, hogy a jelentés mely elemei a leginkább (vagy legkevésbé) erőforrás-igényesek. Megtalálhatja, hol vannak szűk keresztmetszetek, ami jó kiindulási pontot jelent a módosítások végrehajtásához.

A Teljesítményelemző futtatása előtt győződjön meg róla, hogy a vizualizációk és az adatmotor gyorsítótárának tartalma törölve lett, különben az eredmények nem lesznek pontosak. A jelentést úgy érdemes beállítani, hogy egy üres lapon nyíljon meg.

Miután törölte a gyorsítótárakat, és megnyitotta a jelentést egy üres lapon, a Teljesítményelemző futtatásához lépjen a Nézet lapra, és válassza a Teljesítményelemző, majd a Rögzítés indítása lehetőséget.

A Teljesítményelemző futtatása

Végezzen olyan műveleteket, amelyeket várhatóan a felhasználók is végezni fognak a jelentésen, majd állítsa le a rögzítést. A műveletek eredményei folyamatosan megjelennek a Teljesítményelemző panelén. Ha elkészült, kattintson a Leállítás gombra. Ezután elemezheti az eredményeket a Teljesítményelemző paneljén. A jelentés egyes elemeinek teljesítményét az Időtartam oszlop ezredmásodpercekben adja meg. Az alábbi képen látható, hogy a jelentés összes eleme kevesebb mint két másodperc alatt betöltődik, ami elfogadható. A listában lévő elemek kibontásával részletesebb információkat is áttekinthet, és azonosíthatja, hogy pontosan mi okozza a problémát, például a DAX-lekérdezés, a vizuális megjelenítés, vagy valami egyéb.

A Teljesítményelemző eredményei

Ha meg szeretné vizsgálni a DAX-lekérdezést, válassza a Lekérdezés másolása elemet, és illessze be a DAX Studióba további elemzés céljából. A DAX Studio egy harmadik fél által szolgáltatott, ingyenes, nyílt forráskódú eszköz, amelyet letölthet és telepíthet a számítógépére.

Teljesítmény hangolása

Az elemzés eredményei azonosítják a fejlesztendő területeket, és kiemelik azokat az elemeket, amelyeket optimalizálni kell.

A gyenge teljesítmény gyakori oka, hogy túl sok vizualizáció van ugyanazon az oldalon. Az alábbi képernyőképen egy olyan oldalra láthat példát, amelyen túl sok a vizualizáció.

Túl sok vizualizáció egy jelentésoldalon

Ha azt találja, hogy vizualizációk okozzák a gyenge teljesítményt eredményező szűk keresztmetszetet, az alábbi lépésekkel állíthatja be a jelentést:

  • Csökkentse a vizualizációk számát a jelentésoldalon; a kevesebb vizualizáció jobb teljesítményhez vezet. Ha egy vizualizáció nem szükséges, és nem képvisel értéket a felhasználó számára, távolítsa el. Ahelyett, hogy az oldalon több vizualizációt használna, fontolja meg a további információk biztosításának egyéb módjait, például a részletezési lapokat és a jelentésoldal elemleírásait.

  • Csökkentse a mezők számát az egyes vizualizációkban. A vizualizációk felső korlátja 100 mező, ezért a több mint 100 mezőt tartalmazó vizualizációk lassan töltődnek be (és zsúfoltak és zavarosak lesznek). Azonosítsa azokat a mezőket, amelyek nem adnak plusz értéket a vizualizációhoz, és távolítsa el őket.

Ha azt tapasztalja, hogy nem a vizualizációk okozzák a teljesítménnyel kapcsolatos problémákat, vizsgálja meg közelebbről a Teljesítményelemző panelen megjelenő DAX-lekérdezési eredményeket. Előfordulhat, hogy máshol kell keresnie a problémát az adatmodellben, például a kapcsolatok vagy az oszlopok között.

Ha elvégezte a jelentésteljesítmény finomhangolásához szükséges módosításokat, és megállapította, hogy a jelentés jól teljesít, azonban egyes felhasználók továbbra is rossz teljesítményt tapasztalnak, más tényezők lassíthatják a jelentést. Ezek közé a tényezők közé tartozik a sávszélesség, a kiszolgáló, a tűzfal és egyéb külső, Ön által nem befolyásolható tényezők. Előfordulhat, hogy beszélnie kell a cége informatikai csapatával annak kiderítése érdekében, hogy a jelentések használata során miért tapasztalnak gyenge teljesítményt a felhasználók.