Alapszintű interakciók használata

Befejeződött

A Power BI Desktopban a jelentés dinamikusan jelenik meg. Amikor a jelentésben adott vizualizációján kiválasztást végez, ennek megfelelően más vizualizációk is megváltozhatnak. Hasonlóképpen, ha hierarchiák szerepelnek az adataiban, a hierarchiában felfelé és lefelé is haladhat a különböző szintek adatainak megtekintéséhez.

Az alábbi szakaszokból megtudhatja, hogyan működnek az alapszintű interakciók, és hogyan használhat hierarchiákat a vizualizációkban.

Interakciók megtekintése

Amikor egy jelentésoldalon több vizualizáció található, azok interakcióban állnak egymással. Emiatt célszerű megismernie ezeket az interakciókat, hogy láthassa, hogyan változik a jelentés.

Hasonlítsa össze a két alábbi képet. Az első képen a magas szintű adatok jelennek meg.

Magas szintű interakciók összehasonlítása

Amikor kiválasztja a vizualizáció egyik elemét (például a Termékkategória vizualizáció Összetevők elemét), ennek megfelelően a többi vizualizáció is frissül, ahogy az a második képen látható.

Interakciók összehasonlítása a vizualizáció egyik elemének kiválasztása után

Ha megismerkedett az interakciókkal, érdemes lehet módosításokat végezni annak szabályozásához, hogy az interakciók hogyan történjenek a vizualizációk között. A modul későbbi részében tárgyaljuk részletesebben ezt a folyamatot.

Hierarchiák használata

A hierarchia egy olyan struktúra, amelyben a csoportok egy adott állapot szerint egymás alá-fölé vannak rendezve. Gondoljon vállalata szervezeti hierarchiájára, ahol a legfelső szinten van a vezérigazgató, majd a középső szinten a vezetők és alul az alkalmazottak. Valószínűleg ugyanígy lesznek rendezve az adatok is a Power BI-ban. Rendelkezhet például egy időhierarchiával (év, negyedév, hónap és nap) vagy egy termékhierarchiával (kategória, alkategória és termék).

A dátumok tekintetében a Power BI automatikusan létrehozza a hierarchiákat. Amikor kijelöli a hierarchiát a Mezők ablaktáblán, a Power BI hozzáadja a dátumhierarchiát a Tengelyek területhez a Vizualizációk ablaktáblán, és létrehoz egy üres vizualizációt, további mezőkre készen. A hierarchiaikonok a vizualizáció fölött találhatók, amint az az alábbi képen is látható.

Alapértelmezett hierarchia hozzáadása

Amint egy újabb mezőt hozzáad a vizualizációhoz, az használhatóvá válik, és innentől kezdve a hierarchiaikonokkal navigálhat a hierarchiában. A Power BI egy előre meghatározott részletezési útvonalat hoz létre az adatokhoz. Az alábbi képen a Gross Sales (Bruttó értékesítés) mezővel bővült a vizualizáció, az adatok pedig a legmagasabb szinten (év) láthatók. Ezután, amikor Az összes kibontása egy szinttel lejjebb a hierarchiában gombra kattintott, a hierarchia egy szinttel lejjebb (negyedév) bővült. Ha ismét a gombra kattint, a vizualizáció megjelenítése frissül a következő hierarchiaszinttel (hónap) és így tovább.

Hierarchia kibontása

Egy másik navigációs lehetőség az Ugrás a következő szintre a hierarchiában gomb. A hierarchia lehetőséget kiválasztva, a Részletezés gombra kattintva léphet vissza a hierarchiában.

A Power BI alapértelmezett dátumhierarchia funkciója gyorsan és egyszerűen használható. Azonban ha rendelkezik saját dátumtáblával, használhatja azt is a hierarchia létrehozásához. Az alábbi képen az Év, Hónap, Negyedév és Nap mezőket adtuk hozzá a Tengelyek területhez a Vizualizációk panelen. Az eredményül kapott adatok ugyanazok, mint az alapértelmezett hierarchiában, és ugyanúgy is navigálhat a hierarchiában.

Saját hierarchia használata

A hierarchiaútvonalat akár előre is definiálhatja a jelentést használó felhasználók számára, így nem kell majd találgatniuk. Például előfordulhat, hogy szeretné meggátolni, hogy egy adott hierarchiaszintet megtekinthessenek. Ehhez törölje az összes mezőt a Tengelyek területről, majd a Mezők ablaktáblán kattintson a jobb gombbal arra a mezőre, amelyet a hierarchia felső szintjéhez kíván rendelni, majd válassza az Új hierarchia lehetőséget. Az új hierarchia megjelenik a listában a Mezők panelen. Innentől más mezőket is behúzhat az új hierarchiába, vagy az egyes mezőkre a jobb gombbal kattintva választhatja a Hozzáadás a hierarchiához lehetőséget.

Hierarchia létrehozása

Ellenőrizze, hogy a vizualizáció ki van-e jelölve, majd a vizualizációra való alkalmazásához kattintson az Új hierarchia mezőre a Mezők panelen.

Új hierarchia alkalmazása

A vizualizáció felett található hierarchiagombokkal bonthatja ki a hierarchiát vagy léphet feljebb a részletezettségben.