Azure-monitorozás megvalósítása az Azure-beli virtuális gépeken futó SAP-munkaterhelésekhez

Haladó
Rendszergazda
Azure

Ebben a modulban megismerheti az Azure-beli SAP figyelésének kiválasztását és konfigurálását, valamint a Azure Monitor Log Analytics felületét.

Tanulási célkitűzések

Ebben a modulban a következőket fogja végrehajtani:

  • Válassza ki a megfelelő figyelési megoldást.
  • Azure Monitor naplók és Azure Monitor for VMs kiértékelése.
  • A Log Analytics-munkaterület konfigurálása.
  • Navigáljon a Log Analytics felületen Azure Monitor.

Előfeltételek

Az Azure-beli virtuális gépek létrehozásának, felügyeletének és karbantartásának ismerete. A működési fogalmak, például a figyelés, a naplózás és a riasztások alapszintű ismerete. Az adatok szűrésére és kinyerésére szolgáló adatkészletek lekérdezésének ismerete