A AD DS és a főkiszolgálói szerepkörök kezelése

Haladó
Rendszergazda
Megoldástervező
Technológiai menedzser
Windows Server

Ismerje meg a tartományvezérlők AD DS és karbantartási feladatainak alapvető feladatait, beleértve azok üzembe helyezését, biztonsági mentését és helyreállítását, valamint a sémakezelést. Ismerje meg a tartományvezérlők optimális számának, szerepkörének és helyének kialakításával kapcsolatos szempontokat.

Tanulási célkitűzések

A modul befejezését követően az alábbiakra lesz képes:

  • Telepítsen AD DS tartományvezérlőket.
  • A AD DS karbantartása.
  • Ismertesse a AD DS katalógus szerepkörét és elhelyezési szempontjait.
  • Írja AD DS műveleti főkiszolgálói szerepköröket, elhelyezési szempontjaikat és felügyeleti feladataikat.
  • A AD DS és felügyeleti feladatainak ismertetése.

Előfeltételek

Ahhoz, hogy a modul a lehető legjobb tanulási élményt nyújtsa, a következő ismeretekkel és tapasztalatokkal kell rendelkezik:

  • Windows Server 2012 vagy Windows Server 2016.
  • Alaphálózati technológiák.
  • Active Directory Domain Services (AD DS).