Felhőbeli natív ASP.NET Core-mikroszolgáltatás tagolása

Haladó
Fejlesztő
Megoldástervező
.NET
ASP.NET Core
.NET Core
Azure
Application Insights
Container Registry
Kubernetes Service
Monitor

Megtudhatja, hogyan tagolhatja felhőbeli natív ASP.NET Core-mikroszolgáltatását a problémák diagnosztizálása és a teljesítmény figyelése érdekében.

Tanulási célkitűzések

Ebben a modulban a következőket fogja végrehajtani:

 • Diagnosztikai naplózással és teljesítményfigyeléssel kapcsolatos fogalmak áttekintése.
 • Diagnosztikai naplózás megvalósítása az Application Insights szolgáltatással.
 • Teljesítményfigyelés megvalósítása az Application Insights szolgáltatással.
 • Az Azure Monitor for Containers engedélyezése egy Kubernetes-fürtben.
 • Egyéni teljesítménymetrika létrehozása a Prometheusszal.
 • Egy egyéni teljesítménymetrika vizsgálata az Azure Monitor for Containers szolgáltatással.

Előfeltételek

 • A C#- és az ASP.NET Core-fejlesztés kezdő szintű ismerete
 • RESTful-szolgáltatásfogalmak ismerete
 • A Kusto lekérdezési nyelv kezdő szintű ismerete
 • Tárolók és az AKS haladó ismerete
 • Hozzáférés tulajdonosi jogosultsággal egy Azure-előfizetéshez