Összegzés

Befejeződött

Ebben a modulban a következőket hajtotta végre:

 • Áttekintette a diagnosztikai naplózással és teljesítményfigyeléssel kapcsolatos fogalmakat.
 • Megvalósította a diagnosztikai naplózást az Application Insights szolgáltatással.
 • Megvalósította a teljesítményfigyelést az Application Insights szolgáltatással.
 • Engedélyezte az Azure Monitor for Containerst egy Kubernetes-fürtben.
 • Létrehozott egy egyéni teljesítménymetrikát a Prometheusszal.
 • Megvizsgált egy egyéni teljesítménymetrikát az Azure Monitor for Containers szolgáltatással.

Azure-erőforrások eltávolítása

Fontos

Fontos, hogy az ebben a modulban használt Azure-erőforrások eltávolításával elkerülje a nem kívánt díjak felmerülését.

Az ebben a modulban létrehozott összes erőforrás eltávolításához futtassa az alábbi parancsot:

az group delete --name eshop-learn-rg --yes

A fenti parancs törli az AKS- és ACR-erőforrásokat tartalmazó erőforráscsoportot. Korábban egy másik, infrastruktúra-erőforrásokat, például IP-címeket tartalmazó erőforráscsoport is létre lett hozva az AKS-erőforrás nevében. Ez a csoport és az általa tartalmazott összes erőforrás szintén törölve lesz az AKS-erőforrás törlésekor.

A .NET Core SDK módosításainak visszavonása

A telepítési szkript a .NET Core SDK újabb verzióját a Cloud Shell alapértelmezett SDK-verziója mellé telepíti. Dönthet úgy, hogy megtartja ezt a konfigurációt. A korábbi konfiguráció visszaállításához futtassa az alábbi parancsot:

cp ~/.bashrc.bak.microservices-aspnet-core ~/.bashrc

A fenti parancs visszaállítja a korábbi .bashrc indítási profilfájlt a telepítési szkript által készített biztonsági másolatból.

Projektfájlok letöltése

Csomagolja be és töltse le a projektfájlokat a következő parancs használatával:

pushd ~/clouddrive/aspnet-learn/src && \
  zip -r ~/clouddrive/aspnet-learn.zip . && \
  popd && \
  download ~/clouddrive/aspnet-learn.zip

Az Azure Cloud Shell alaphelyzetbe állítása

A modulban használt szkriptek ideiglenesen módosítják a Cloud Shell beállításait. Ha a szkriptek a kívánt módon futottak le, a konfigurációkat nem szükséges alaphelyzetbe állítani. Ha vissza szeretné állítani a Cloud Shell alapértelmezett konfigurációját, olvassa el a személyes adatok törléséről szóló dokumentációt.

További tudnivalók a mikroszolgáltatásokról

Megjegyzés

A fenti videó nem tükrözi az aktuális .NET Core-eszközökét. Az architektúrával kapcsolatos fogalmak és tervezési minták viszont érvényesek.

További információ a .NET-ről

További információ az Azure Monitorról