Biztonsági másolatot készítése Azure-beli virtuális gépről az Azure Backup használatával

Gondoskodnia kell arról, hogy a létrehozott biztonsági mentési és visszaállítási feladatok módot kínáljanak a vállalati kiszolgálók visszaállítására. Ezt a követelményt szem előtt tartva szeretné megvizsgálni a virtuális gépek biztonsági mentésére alkalmazandó legjobb módszert.

Az Azure-ban üzemeltetett virtuális gépek kihasználhatják az Azure Backup előnyeit. A gépek biztonsági másolata egyszerűen elkészíthető és visszaállítható további szoftverek telepítése nélkül.

Ebben a leckében megismerheti az Azure-beli virtuális számítógépek biztonsági másolatának készítésére az Azure Backup által kínált összes módszert, és eldöntheti, hogy melyiket valósítja meg.

Az Azure-beli virtuális gépek biztonsági mentéséhez a felhasználó által definiált időközönként pillanatkép készül a mögöttes lemezekről, ezek a pillanatképek pedig az ügyfél által definiált szabályzatnak megfelelően a helyreállítási tárba vannak átmásolva.

Helyreállítási tár

Az Azure Backup helyreállítási tárat használ a biztonsági másolatok adatainak kezelésére és tárolására. Ez a tár egy tárkezelő entitás, amely egy felületet kínál a biztonsági mentési és visszaállítási műveletek végrehajtására és figyelésére. Az Azure Backup használatával nem kell tárfiókok üzembe helyezésével vagy felügyeletével foglalkoznia. Valójában csak annyi a teendője, hogy megadja a tárat, amelybe a virtuális gépeket menteni szeretné. A biztonsági másolatok adatait a rendszer a háttérben viszi át az Azure Backup-tárfiókokba (külön tartalék tartományba). A tár RBAC-határként is szolgál, ezzel lehetővé teszi az adatok biztonságos elérését.

Képernyőkép az általuk védett erőforrások környezetében rendelkezésre álló helyreállítási tárak kiemelésével

Pillanatképek

Egy pillanatkép a virtuális gép összes lemezéről egy adott időpontban készült biztonsági másolat. Azure-beli virtuális gépek esetében az Azure Backup minden támogatott operációs rendszerhez más kiterjesztést használ:

Kiterjesztés Operációs rendszer Leírás
VMSnapshot Windows A bővítmény a Kötet árnyékmásolata szolgáltatással (VSS) együttműködve készít másolatot a lemezen és a memóriában lévő adatokról.
VMSnapshotLinux Linux A pillanatkép a lemez egy másolata.

A pillanatkép készítésének módjától és annak hatókörétől függően a konzisztencia különböző szintjei érhetők el:

 • Alkalmazás-konzisztens
  • A pillanatkép a virtuális gép egészét rögzíti. VSS-írókkal rögzíti a gép memóriája és az összes függő I/O-művelet tartalmát.
  • Linux rendszerű gépek esetén alkalmazásonként egyéni előkészítő és utólagos szkripteket kell írnia az alkalmazás állapotának rögzítéséhez.
  • Ez a virtuális gépre és az összes futó alkalmazásra vonatkozó teljes konzisztenciát biztosít.
 • Fájlrendszerkonzisztens
  • Az Azure Backup akkor is fájlrendszer-konzisztens pillanatképet készít, ha a VSS meghibásodik a Windowsban, vagy az előkészítő és utólagos szkriptek hibásak a Linuxban.
  • Visszaállításkor a gép nem sérül, de a telepített alkalmazásoknak saját tisztítást kell végezniük az indításkor, hogy konzisztensek legyenek.
 • Összeomlás-konzisztens
  • Ez a konzisztenciaszint általában akkor jelentkezik, ha a virtuális gép a biztonsági másolat készítése során leáll.
  • Az ilyen típusú biztonsági mentés nem rögzíti az I/O-műveleteket és a memória tartalmát. Így ez a módszer nem garantálja az operációs rendszer vagy az alkalmazások adatkonzisztenciáját.

Biztonsági mentési szabályzat

Megadhatja a biztonsági másolatok készítésének gyakoriságát és a megőrzésük időtartamát. A virtuális gépek biztonsági mentése jelenleg naponta vagy hetente indítható, és a másolatok több évig is tárolhatók. A biztonsági mentési szabályzat két hozzáférési szintet támogat: a pillanatképszintet és társzintet.

Pillanatképszint: Minden pillanatkép helyileg van tárolva, legfeljebb öt napig. Ez az úgynevezett pillanatképszint. A visszaállítást minden művelet-visszaállítási típus esetén érdemes a pillanatképből végezni, mert sokkal gyorsabb. Ez a képesség az úgynevezett azonnali visszaállítás.

Társzint: Minden pillanatkép át van másolva a tárba a nagyobb biztonság és a hosszabb megőrzési idő érdekében. Ekkor a helyreállítási pont „pillanatkép és tár” típusúra változik.

Azure-beli virtuális gép biztonsági mentésének folyamata

Az Azure Backup a következő módon készíti el az Azure-beli virtuális gépek biztonsági másolatát:

 1. Az Azure Backup a biztonsági mentési szabályzatban meghatározott mentési gyakoriságnak megfelelően elindít egy biztonsági mentési feladatot a biztonsági mentésre kijelölt Azure-beli virtuális gépeken.

 2. Az első biztonsági mentéskor egy biztonsági mentési bővítmény lesz telepítve a virtuális gépre, ha az működik.

  • Windows rendszerű virtuális gépekre a VMSnapshot bővítmény van telepítve.
  • Linux rendszerű virtuális gépekre a VMSnapshotLinux bővítmény van telepítve.
 3. A pillanatkép elkészítése után az helyileg is tárolva van, és a tárba is át van másolva.

  • A biztonsági mentés úgy van optimalizálva, hogy párhuzamosan készít biztonsági másolatot az egyes virtuálisgép-lemezekről.
  • Az Azure Backup minden mentett lemez esetében kiolvassa a lemezen lévő blokkokat, majd azonosítja az utolsó biztonsági mentés óta módosult adatblokkokat (a deltát), és csak azokat másolja át.
  • A pillanatképek adatai nem mindig vannak azonnal a helyreállítási tárba másolva. Csúcsidőszakban ez több órát is igénybe vehet. Egy virtuális gép biztonsági mentésének időtartama a napi biztonsági mentési szabályzatok esetében 24 óránál kevesebb.

Az Azure Backup architektúrája

Mindemellett engedélyezheti a helyreállítási tár ügyfél által kezelt kulcsokkal (CMK) történő kezelését.