A kódvégrehajtás elágaztatása az if...elif...else utasítással a Pythonban

Kezdő
Fejlesztő
Visual Studio

Döntési logika kifejezése az if utasítás logikai kifejezéseinek összehasonlító és logikai operátorokkal való használatával.

Tanulási célkitűzések

Ebben a modulban a következőkkel foglalkozunk:

  • Döntési logika elhelyezése a Python-kódban if ... elif ... else utasításokkal.
  • A logikai adattípus, illetve annak megismerése, hogy az mit jelöl a Pythonban.
  • Logikai kifejezések létrehozása az összehasonlító és logikai operátorok széles választékával.

Előfeltételek

  • Már beállított Python-fejlesztőkörnyezettel kell rendelkeznie, és tudnia kell, hogyan hozhat létre, szerkeszthet és futtathat .py fájlokban tárolt Python-kódot.
  • Jártasnak kell lennie az olyan bemeneti és kimeneti függvények használatában, mint például a print() és az input().
  • Tudnia kell, hogyan hozhat létre változókat és rendelhet hozzá értékeket azokhoz.