Eszközintelligencia konfigurálása Configuration Manager

A következőkre vonatkozik: Configuration Manager (aktuális ág)

Eszközintelligencia a leltározást és kezeli a szoftverlicenc-használatot.

Az Eszközintelligencia konfigurálásának lépései

Enable Asset Intelligence hardware inventory reporting classes

A Configuration Manager-helyek Eszközintelligenciaának engedélyezéséhez engedélyeznie kell egy vagy több Eszközintelligencia hardveres leltár-jelentési osztályt. Az osztályokat engedélyezheti a Eszközintelligencia kezdőlapján, vagy az Adminisztráció munkaterületen, a Ügyfél beállításai csomópontban az ügyfél beállításainak tulajdonságai között. Használja az alábbi eljárások egyikét.

Eszközintelligencia hardverleltár-jelentési osztályainak engedélyezése az Eszközintelligencia kezdőlapjáról
 1. A Configuration Manager-konzolon válassza az eszköz és megfelelőség > Eszközintelligencialehetőséget.

 2. A Kezdőlap lap Eszközintelligencia csoportjában válassza a leltározási osztályok szerkesztéselehetőséget.

 3. Eszközintelligencia jelentéskészítés engedélyezéséhez válassza az összes Eszközintelligencia jelentési osztály engedélyezése lehetőséget, vagy csak a kiválasztott Eszközintelligencia jelentéskészítésiosztályokat, és válasszon ki legalább egy jelentési osztályt a megjelenített osztályok közül.

  Megjegyzés

  Az ezen eljárással engedélyezett hardverleltárosztályoktól függő eszközintelligencia-jelentések nem jelenítenek meg adatokat mindaddig, amíg meg nem történik a hardverleltár keresése az ügyfeleken, és azok vissza nem adják azt.

Az Eszközintelligencia hardverleltár-jelentési osztályainak engedélyezése az ügyfél beállításainak tulajdonságaiban
 1. A Configuration Manager-konzolon válassza az Adminisztráció > Ügyfél beállításai > alapértelmezett ügyfél-ügynök beállításailehetőséget. Ha egyéni ügyfélbeállítások lett létrehozva, akkor kiválaszthatja ezeket a beállításokat.

 2. A kezdőlap > Tulajdonságok csoportjában válassza a Tulajdonságoklehetőséget.

 3. Válassza a hardver leltározási > osztályoklehetőséget. .

 4. Válassza a szűréskategóriánként > Eszközintelligencia jelentési osztályoklehetőséget. Az osztályok listáját a rendszer csak az Eszközintelligencia hardverleltár-jelentési osztályaival frissíti.

 5. Válasszon ki legalább egy jelentési osztályt a listából.

  Megjegyzés

  Az ezen eljárással engedélyezett hardverleltárosztályoktól függő eszközintelligencia-jelentések nem jelenítenek meg adatokat mindaddig, amíg meg nem történik a hardverleltár keresése az ügyfeleken, és azok vissza nem adják azt.

Install an Asset Intelligence Synchronization Point

A Eszközintelligencia szinkronizációs pontjának helyrendszer-szerepköre Configuration Manager-helyek a System Center online-hoz való összekapcsolására szolgál Eszközintelligencia katalógus adatainak szinkronizálásához. A Eszközintelligencia szinkronizációs pontja csak a Configuration Manager-hierarchia legfelső szintű helyén található helyrendszer számára telepíthető, és az Internet-hozzáférés szükséges a System Center online-nal való szinkronizáláshoz a 443-as TCP-port használatával.

Új eszközintelligencia-katalógusbeli adatok letöltése mellett az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja feltölthet egyéni szoftvercím-adatokat is a System Center Online szolgáltatásba kategorizálás céljából. A Microsoft minden feltöltött szoftvert nyilvános információként kezel. Győződjön meg arról, hogy az egyéni szoftverek címei nem tartalmaznak bizalmas vagy védett adatokat. A szoftvercím-kategorizálás kérésével kapcsolatos további információkért lásd: Request a catalog update for uncategorized software titles.

Az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja helyrendszerszerepkör telepítése
 1. A Configuration Manager-konzolon válassza az Adminisztráció > hely konfigurációs > kiszolgálók és helyrendszer-szerepkörökelemet.

 2. Adja hozzá a Eszközintelligencia szinkronizációs pontjának helyrendszer-szerepkörét egy új vagy meglévő helyrendszer-kiszolgálóhoz:

  • Új helyrendszer-kiszolgálóesetén: kattintson a Kezdőlap lap Létrehozás csoportjában található helyrendszer-kiszolgáló létrehozása elemre a varázsló elindításához.

   Megjegyzés

   Alapértelmezés szerint, amikor Configuration Manager telepít egy helyrendszer-szerepkört, a rendszer telepíti a telepítési fájlokat az első elérhető NTFS-formátumú merevlemezre, amely a legtöbb szabad lemezterülettel rendelkezik. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a Configuration Manager adott meghajtókon telepítsen, hozzon létre egy NO_SMS_ON_DRIVE. SMS nevű üres fájlt, és a helyrendszer-kiszolgáló telepítése előtt másolja a meghajtó gyökérkönyvtárára.

  • Meglévő helyrendszer-kiszolgálóesetén: válassza ki azt a kiszolgálót, amelyre telepíteni szeretné a Eszközintelligencia szinkronizációs pontjának helyrendszer-szerepkörét. Ha kijelöl egy kiszolgálót, a rendszer a kiszolgálón már telepített helyrendszer-szerepkörök listáját a részletek ablaktáblán jeleníti meg.

   A varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap lap kiszolgáló csoportjában található helyrendszer-szerepkör hozzáadása elemre.

 3. Fejezze be az általános lapot. Ha egy meglévő helyrendszer-kiszolgálóra veszi fel az Eszközintelligencia szinkronizációs pontját, ellenőrizze a korábban beállított értékeket.

 4. A Rendszerszerepkör kiválasztása lapon az elérhető szerepkörök listájából válassza ki Eszközintelligencia a szinkronizációs pontot .

 5. A Eszközintelligencia szinkronizációs pontjának kapcsolódási beállításai lapon válassza a továbblehetőséget.

  Alapértelmezés szerint a Használja ezt az eszközintelligencia-szinkronizációs pontot beállítás van kiválasztva, és ezen a lapon nem konfigurálható. A System Center Online csak a 443-as TCP-porton keresztül fogad hálózati forgalmat, ezért az SSL portszám beállítás a varázsló ezen lapján nem konfigurálható.

 6. Opcionálisan megadhatja a System Center online hitelesítési tanúsítvány (. pfx) fájljának elérési útját is. Általában nincs szükség a tanúsítvány elérési útjának megadására, mert a kapcsolattanúsítványt automatikusan létrehozza a rendszer a helyrendszer-szerepkör telepítése során.

 7. A proxykiszolgáló beállításai lapon megadhatja, hogy a Eszközintelligencia szinkronizációs pontja használ-e proxykiszolgálót a System Center online-hoz való kapcsolódáskor, és szinkronizálja a katalógust, illetve hogy hitelesítő adatokat használ-e a proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.

  Figyelmeztetés

  Ha proxykiszolgáló szükséges a System Center Online-hoz való csatlakozáskor, előfordulhat, hogy a kapcsolattanúsítvány is törlődik, ha a proxykiszolgálói hitelesítéshez konfigurált felhasználói fiók jelszava lejár.

 8. A Szinkronizálás ütemezése lapon adja meg, hogy az ütemezés szerint történjen-e az eszközintelligencia-katalógus szinkronizálása. Ha engedélyezi a szinkronizálási ütemezést, meg kell adnia egy egyszerű vagy egyéni szinkronizálási ütemezést. Ütemezett szinkronizálás során az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja csatlakozik a System Center Online-hoz, hogy lekérje a legújabb eszközintelligencia-katalógust. Az Eszközintelligencia-katalógust manuálisan is szinkronizálhatja a Configuration Manager-konzol Eszközintelligencia csomópontjában. Az Eszközintelligencia-katalógus manuális szinkronizálásának lépéseiért tekintse meg a Eszközintelligencia-katalógus manuális szinkronizálása című szakaszt a következő műveletekben: Eszközintelligencia.

 9. Fejezze be a varázslót

Enable auditing of success logon events

Négy eszközintelligencia-jelentés az ügyfélszámítógépek Windows biztonsági eseménynaplójából gyűjtött információkat jelenít meg. Az alábbi módon konfigurálhatja a számítógép biztonsági házirendjének bejelentkezési beállításait a sikeres bejelentkezési események naplózásának engedélyezéséhez.

Sikeres bejelentkezési esemény naplózásának engedélyezése egy helyi biztonsági házirend segítségével
 1. Configuration Manager ügyfélszámítógépen válassza a Start > felügyeleti eszközök > helyi biztonsági házirendelemet.

 2. A helyi biztonsági házirend párbeszédpanelen a biztonsági beállításokterületen bontsa ki a helyi házirendekcsomópontot, majd válassza a naplózási házirendelemet.

 3. Az eredmények ablaktáblán kattintson duplán a bejelentkezési események naplózásaelemre, győződjön meg arról, hogy a sikeres jelölőnégyzet be van jelölve, majd válassza az OK gombot.

Sikeres bejelentkezési események naplózásának engedélyezése az Active Directory tartományi biztonsági házirend használatával
 1. A tartományvezérlő számítógépen kattintson a Startgombra, mutasson a felügyeleti eszközökpontra, majd válassza a tartományi biztonsági házirendelemet.

 2. A helyi biztonsági házirend párbeszédpanelen a biztonsági beállításokterületen bontsa ki a helyi házirendekcsomópontot, majd válassza a naplózási házirendelemet.

 3. Az eredmények ablaktáblán kattintson duplán a bejelentkezési események naplózásaelemre, győződjön meg arról, hogy a sikeres jelölőnégyzet be van jelölve, majd válassza az OK gombot.

Import software license information

A következő szakaszok ismertetik a Microsoft és az általános szoftverlicencelési információknak a Configuration Manager hely adatbázisába történő importálásához szükséges eljárásokat a szoftverlicenc importálása varázsló használatával. A szoftverlicenc-információk licenckimutatás-fájlokból a helyadatbázisba való importálásakor a helykiszolgáló számítógépfiókja számára Teljes vezérlés engedélyek szükségesek az NTFS fájlrendszerben azon fájlmegosztásra vonatkozóan, amely a szoftverlicenc-információk importálására szolgál.

Fontos

Szoftverlicenc-információk a helyadatbázisba történő importálásakor meglévő szoftverlicenc-információk felülíródnak. Győződjön meg arról, hogy a Szoftverlicenc importálása varázslóval használt szoftverlicencfájl tartalmazza a szükséges szoftverlicenc-információk teljes listáját.

A szoftverlicenc-információk importálása az eszközintelligencia-katalógusba
 1. Az eszköz és megfelelőség munkaterületen válassza a Eszközintelligencialehetőséget.

 2. A Kezdőlap lap Eszközintelligencia csoportjában válassza a szoftverlicenc importálásalehetőséget.

 3. Az Importálás lapon adja meg, hogy egy Microsoft mennyiségi licencelési (MVLS-) fájl (.xml vagy .csv) vagy egy általános licenckimutatás-fájlt (.csv) importál-e. Általános licenckimutatás-fájl létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd a témakör későbbi, Create a general license statement information file for import című szakaszát.

  Figyelmeztetés

  Egy MVLS .csv formátumú fájl letöltéséhez, amelyet importálhat az eszközintelligencia-katalógusba, lásd a Microsoft mennyiségi licencszolgáltatási központját. Ezen információ eléréséhez regisztrált fiókkal kell rendelkeznie a webhelyen. Azzal kapcsolatban, hogy miként kérhet .xml formátumú MVLS-fájl, keresse meg a Microsoft képviselőjét.

 4. Adja meg a licencfeltételeket tartalmazó fájl UNC elérési útját, vagy a Tallózás gombra kattintva válasszon ki egy hálózati megosztott mappát és fájlt.

  Megjegyzés

  A közös mappát megfelelően titkosítani kell a licencinformációs fájlhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében, és a varázslót futtató számítógép számítógépfiókjának Teljes vezérlés hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie a licencimportálási fájlt tartalmazó megosztásra vonatkozóan.

 5. Végezze el a varázsló lépéseit.

Create a general license statement information file for import

Általános licenckimutatást vesszővel tagolt (.csv) formátumban manuálisan létrehozott licencimportálási fájl használatával is importálhat az eszközintelligencia-katalógusba.

Megjegyzés

Míg csak a Név, a Kiadó, a Verzió, és a Hatályos mennyiség mező kitöltése kötelező, a licencimportálási fájl első sorában az összes mezőt meg kell adni. Minden dátummező a hónap/nap/év formátumban kell megjelenjen, például 08/04/2008.

Az Eszközintelligencia az általános licenckimutatásban megadott termékek egyeztetésekor használja a termék nevét és verzióját, a kiadó nevét viszont nem. Az általános licenckimutatásban használt terméknévnek pontosan egyeznie kell a helyadatbázisban tárolt terméknévvel. Eszközintelligencia veszi az általános hatályos mennyiség megadott számot, és összehasonlítja a számot a Configuration Manager leltárban talált telepített termékek számával.

Tipp

A Configuration Manager hely adatbázisában tárolt terméknév teljes listájának megjelenítéséhez futtassa a következő lekérdezést a hely adatbázisában: válassza a ProductName0 lehetőséget a v_GS_INSTALLED_SOFTWARE.

Megadhatja a termék pontos verzióit, vagy a verziószám egy részét, például csak a főverziót. Az alábbi példák megadják az eredményül kapott verzióegyezéseket az általános licenckimutatás egy adott termékre vonatkozó verzióbejegyzéséhez.

Általános licenckimutatás-bejegyzés Egyező helyadatbázis-bejegyzések
Név: "MySoftware", ProductVersion0: "2" ProductName0: "Mysoftware", ProductVersion0: "2.01.1234"

ProductName0: "MySoftware", ProductVersion0: "2.02.5678"

ProductName0: "MySoftware", ProductVersion0: "2.05.1234"

ProductName0: "MySoftware", ProductVersion0: "2.05.5678"

ProductName0: "MySoftware", ProductVersion0: "2.05.3579.000"

ProductName0: "MySoftware", ProductVersion0: "2.10.1234"
Név: "MySoftware", verzió: "2,05" ProductName0: "MySoftware", ProductVersion0: "2.05.1234"

ProductName0: "MySoftware", ProductVersion0: "2.05.5678"

ProductName0: "MySoftware", ProductVersion0: "2.05.3579.000"
Név: "Mysoftware", verzió: "2"

Név: "Mysoftware", verzió: "2,05"
Hiba történt az importálás során. Az importálás sikertelen lesz, amikor egynél több bejegyzés azonos termékverzióval egyezik.
Általános licenckimutatási importfájl létrehozása a Microsoft Excel használatával
 1. Nyissa meg a Microsoft Excelt, és hozzon létre egy új táblázatot.

 2. Adja meg az összes szoftverlicenc-adat mezőnevét az új táblázat első sorában.

 3. Adja meg az új táblázat második és az azt követő soraiban a szoftverlicencek adatait szükség szerint. Győződjön meg arról, hogy legalább az összes kötelező szoftverlicenc-adatmező értéke meg lett adva a következő sorokban minden egyes szükséges szoftverlicenchez. A táblázatban megadott szoftvercím nevének azonosnak kell lennie az ügyfélszámítógépen a hardverleltár futtatása után az Erőforrás-kezelőben megjelenített szoftvercímmel.

 4. Mentse a fájlt. csv formátumban.

 5. A .csv fájl másolja arra a fájlmegosztásra, amely a szoftverlicenc-információknak az eszközintelligencia-katalógusba való importálására szolgál.

 6. Az Configuration Manager-konzolon a szoftverlicenc importálása varázsló használatával importálja az újonnan létrehozott. csv fájlt.

 7. Futtassa a Eszközintelligencia License 15a-Third Party Software egyeztetési jelentést annak ellenőrzéséhez, hogy sikeresen importálta-e a licencelési adatokat a Eszközintelligencia katalógusba.

Megjegyzés

A tesztelési célokra használható általános szoftverlicenc-fájlra példaként tekintse meg a következő példát: Eszközintelligencia általános licencek importálására szolgáló fájl.

Mintatáblázat szoftverlicencek leírásához

Általános licenckimutatás-importfájl létrehozásakor az alábbi táblázatban szereplő adatok használhatók a szoftverlicencek leírására az eszközintelligencia-katalógusba való importáláshoz.

Oszlop neve Adattípus Kötelező Példa
Név Legfeljebb 255 karakter hosszú lehet Yes Szoftvercím
Publisher Legfeljebb 255 karakter hosszú lehet Yes Szoftverkiadó
Verzió Legfeljebb 255 karakter hosszú lehet Yes Szoftvercím verziója
Nyelv Legfeljebb 255 karakter hosszú lehet Yes Szoftvercím nyelve
Hatályos mennyiség Egész szám Yes Megvásárolt licencek száma
Rendelésszám Legfeljebb 255 karakter hosszú lehet No Megrendelés adatai
ResellerName Legfeljebb 255 karakter hosszú lehet No Viszonteladói információk
Vásárlás dátuma Dátumérték hh/nn/éééé formátumban No Licencvásárlás dátuma
Megvásárolt támogatás Bit értéke No 0 vagy 1: Igen (0) vagy Nem (1)
Támogatás lejárati dátuma Dátumérték hh/nn/éééé formátumban No Megvásárolt támogatás záró dátuma
Megjegyzések Legfeljebb 255 karakter hosszú lehet No Nem kötelező megjegyzések

Configure Asset Intelligence maintenance tasks

Eszközintelligenciával kapcsolatosan a következő karbantartási feladatok érhetők el:

 • Az alkalmazás címének ellenőrzése leltári információkkal: ellenőrzi, hogy a szoftveres leltárban jelentett szoftver címe egyeztetve van-e a Eszközintelligencia-katalógusban lévő szoftver címével. Alapértelmezés szerint ez a feladat engedélyezve van, és az ütemezve van, hogy 12:00 óra után szombaton fusson. és 5:00 óra előtt Ez a karbantartási feladat csak a Configuration Manager-hierarchia legfelső szintű helyén érhető el.

 • Telepített szoftverek adatainak összegzése: az eszközök és megfelelőség munkaterületen, a leltározott szoftver csomópontjában, a Eszközintelligencia csomópont alatt megjelenő információkat tartalmazza. A feladat futtatásakor Configuration Manager az elsődleges helyen található összes leltározott-szoftver darabszámát gyűjti. Alapértelmezés szerint ez a feladat engedélyezve van, és az ütemezve van, hogy minden nap 12:00 óra után fusson. és 5:00 óra előtt Ez a karbantartási feladat csak az elsődleges helyeken érhető el.

Eszközintelligencia-karbantartási feladatok konfigurálása
 1. A Configuration Manager-konzolon válassza az Adminisztráció > hely konfigurációs > helyeklehetőséget.

 2. Válassza ki a helyet, amelyen az eszközintelligencia-karbantartási feladatot konfigurálja.

 3. A Kezdőlap Beállítások csoportjában válassza a hely karbantartásalehetőséget. Válasszon ki egy feladatot, és válassza a Szerkesztés lehetőséget a beállítások módosításához.

  Azt javasoljuk, hogy állítsa be az időszakot a helytől számított időpontig. Az időszak az az időköz, amelyben a feladat futhat. Az értéket a Feladat tulajdonságai párbeszédpanelen a Kezdés ezután és a Legkésőbbi indítási idő mezőkben megadott értékek határozzák meg.

  A feladat azonnal is kezdeményezhető az aktuális nap kiválasztásával és a Kezdés ezután időt a jelenlegi időpont után néhány percre beállítva.

 4. A beállítások mentéséhez kattintson az OK gombra . A feladat most az ütemezése szerint fut.

  Megjegyzés

  Ha egy feladatot nem sikerül futtatni az első kísérlet során, Configuration Manager megkísérli a feladat újbóli futtatását, amíg a feladat sikeresen le nem fut, vagy amíg a feladat futtatásának időszaka le nem telik.