Felhasználói tanúsítványok beolvasásaGet User Certificates

Lekérdezi a megadott felhasználóhoz társított tanúsítványok listáját (a visszavont tanúsítványok kiszűrt).Gets the list of certificates associated with the specified user (retired certificates are filtered).

Megjegyzés:: Ebben a témakörben látható URL-címek vannak viszonyítva; API telepítésekor kiválasztott állomásnév például: https://api.contoso.com.Note: URLs shown in this topic are relative to the hostname chosen during API deployment; for example: https://api.contoso.com. ##KérelemRequest

MódszerMethod Kérelem URL-címeRequest URL
GETGET /CertificateManagement/API/V1.0/Certificates/CertificateManagement/api/v1.0/certificates

###URL-cím ParaméterekURL Parameters nincsnone

###Kérelem fejléceiRequest Headers Közös kérelemfejléc, lásd: HTTP-kérelmek és válaszfejlécek a Tanúsítványkezelő REST API szolgáltatás részletei.For common request headers, see HTTP Request and Response Headers in CM REST API Service Details. ###Kérés törzsébenRequest Body nincsnone

##VálaszResponse ###VálaszkódokResponse Codes KódCode |LeírásDescription
---------|--------- 200200 | OKOK 204204 | Nincs tartalomNo content 403403 | TiltottForbidden 500500 | Belső hibaInternal Error

###VálaszfejlécekResponse Headers Közös válaszfejlécek, lásd: HTTP-kérelmek és válaszfejlécek a Tanúsítványkezelő REST API szolgáltatás részletei.For common response headers, see HTTP Request and Response Headers in CM REST API Service Details. ###VálasztörzsResponse Body A sikeres, a JSON-szerializált listáját adja vissza Microsoft.Clm.Shared.Certificates.X509ClmCertificate objektumok a következő tulajdonságokkal:On success, returns a list of JSON-serialized Microsoft.Clm.Shared.Certificates.X509ClmCertificate objects with the following properties:

NévName LeírásDescription
ArchivedOnCaArchivedOnCa Logikai érték, amely jelzi, ha a tanúsítvány archiválva legyen-e meg a hitelesítésszolgáltató (CA).A Boolean value that indicates if the certificate is archived on the certification authority (CA).
CertificateTypeCertificateType A tanúsítvány típusát.The type of the certificate.
isKeyHistoryIsKeyHistory Egy logikai érték, amely azt jelzi, hogy a tanúsítvány egy kulcs előzmények tanúsítványt.A Boolean value that indicates if the certificate is a key history certificate.
IssuerIssuer A kibocsátó.The issuer.
NotAfterNotAfter A dátum és idő, amely után a tanúsítvány már nem érvényesThe date and time after which the certificate is no longer valid
NotBeforeNotBefore A dátum és idő, amellyel a tanúsítvány hatályba lépThe date and time at which the certificate becomes valid
RequesterNameRequesterName A fiók, amely a kért tanúsítvány.The account that requested the certificate.
SorozatszámSerialNumber A tanúsítvány sorozatszámát.The certificate's serial number.
ÁllapotStatus A tanúsítvány állapotát.The status of the certificate.
TemplateCommonNameTemplateCommonName A tanúsítványsablon közös-nevet a tanúsítványt.The certificate template common name for the certificate.
UjjlenyomatThumbprint A tanúsítvány ujjlenyomata.The certificate's thumbprint.

##PéldaExample

###KérelemRequest

GET /certificatemanagement/api/v1.0/certificates HTTP/1.1

###VálaszResponse

HTTP/1.1 200 OK

[
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000013C3A98764EC3233BE400000000013C",
    "Thumbprint":"09B41AC106F0C40168940DF4AB74D6DB39DE55EE",
    "NotAfter":"2016-07-13T09:10:31",
    "NotBefore":"2015-07-14T09:10:31",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000013B957A5513AF6CE2B200000000013B",
    "Thumbprint":"7F0248836E7B93FE2B0357F19269C7134B449376",
    "NotAfter":"2016-07-13T08:59:51",
    "NotBefore":"2015-07-14T08:59:51",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000013A68D58660B37FA7BB00000000013A",
    "Thumbprint":"67DDEE9CF2C417832305714FF4F64175CC2F8963",
    "NotAfter":"2016-07-13T08:56:31",
    "NotBefore":"2015-07-14T08:56:31",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":true,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"ArchivedCertificateTemplate",
    "SerialNumber":"27000001392838861E9DA725C9000000000139",
    "Thumbprint":"352650D413262E53389908E73BDF5DBAAEEA0D81",
    "NotAfter":"2016-07-13T08:08:50",
    "NotBefore":"2015-07-14T08:08:50",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"2700000137D1C6649BE84FAC2B000000000137",
    "Thumbprint":"9170C7E38126C6B87C5B4F8A50FC3CE261B59BBF",
    "NotAfter":"2016-07-13T07:14:43",
    "NotBefore":"2015-07-14T07:14:43",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":true,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"ArchivedCertificateTemplate",
    "SerialNumber":"270000012D12ED47DEF778AE5200000000012D",
    "Thumbprint":"E5CDBFA02072E0A19EFACAA5C009E2DBD4DA8CEC",
    "NotAfter":"2016-07-12T11:48:02",
    "NotBefore":"2015-07-13T11:48:02",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"CopyofUser",
    "SerialNumber":"270000012B1EFE271640C75D5800000000012B",
    "Thumbprint":"88C815E8A5FB40EE71907327061491B7F402EBA3",
    "NotAfter":"2016-07-12T11:47:09",
    "NotBefore":"2015-07-13T11:47:09",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011D0E1C76C5EA0FA94500000000011D",
    "Thumbprint":"CCFC28DB6E5A48149ACD0E2D787F5E239E686809",
    "NotAfter":"2016-05-03T08:04:31",
    "NotBefore":"2015-05-04T08:04:31",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011A5CC01932CACC661F00000000011A",
    "Thumbprint":"1190AFFBDA94333C5659BAAD63B566C10EC24620",
    "NotAfter":"2016-05-03T06:31:04",
    "NotBefore":"2015-05-04T06:31:04",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"2700000118E402E672C46BBD5C000000000118",
    "Thumbprint":"3D04D0F4FF932A7888A331A762BA46E51DAAE415",
    "NotAfter":"2016-04-27T16:35:03",
    "NotBefore":"2015-04-28T16:35:03",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011685A0CE1F819B1917000000000116",
    "Thumbprint":"FF5FE72A35E9C17AB060805CC9BF84C0799BFBCA",
    "NotAfter":"2016-04-27T11:53:53",
    "NotBefore":"2015-04-28T11:53:53",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"2700000112A2339B46DC1E8B0C000000000112",
    "Thumbprint":"A3A4E733FE7CB19FC213C15378115101A752855F",
    "NotAfter":"2016-04-27T07:35:47",
    "NotBefore":"2015-04-28T07:35:47",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011149EFD78B17F120CF000000000111",
    "Thumbprint":"4EFB6E9AB584186054005F0514B6D692F263629C",
    "NotAfter":"2016-04-27T07:34:26",
    "NotBefore":"2015-04-28T07:34:26",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011070FD397CBEC70535000000000110",
    "Thumbprint":"5A584340294C88157F901366FF7E887FD7B05F1E",
    "NotAfter":"2016-04-27T07:32:48",
    "NotBefore":"2015-04-28T07:32:48",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000010F87F9FEE060CC024A00000000010F",
    "Thumbprint":"7E7E74AACF0581DD9C374E85C7A74BEFCF6608EF",
    "NotAfter":"2016-04-26T14:50:15",
    "NotBefore":"2015-04-27T14:50:15",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"27000000D9AABE8619E368DC760000000000D9",
    "Thumbprint":"4809C9291679527E1A943387144E1E7CC2863AA3",
    "NotAfter":"2016-01-20T09:21:13",
    "NotBefore":"2015-01-20T09:21:13",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  }
]