Számlázási támogatás biztosítása az ügyfelek számára, és a számlázási kérdések megválaszolásaProvide billing support for your customers and help answer their billing questions

Megfelelő szerepkörökAppropriate roles

 • Globális rendszergazdaGlobal admin
 • Felhasználói rendszergazdaUser admin
 • Segélyszolgálat ügynökeHelpdesk agent
 • Számlázási adminisztrátorBilling admin
 • Értékesítési ügynökSales agent

Ön rendelkezik a számlázási kapcsolattal az ügyfelekkel, és Ön felelős az ügyfelekkel kapcsolatos számlázási kérdések megválaszolásáért.You own the billing relationship with your customers, and you're responsible for answering the billing-related questions your customers might have.

 • Az Ön felelőssége, hogy a Microsoft számára időben kifizessen.You are responsible for on-time payments to Microsoft.

 • Javasoljuk, hogy hozzon létre egy Clear Collections-szabályzatot azokkal az ügyfelekkel, akik a gyűjtemények folyamatát részletezik, és az ügyfél előfizetéseit, szolgáltatásait és szoftvereit is érinti.We recommend establishing a clear collections policy with customers that details your collections process and when access to the customer's subscriptions, services, or software will be impacted.

 • Ha szükséges, letilthatja az ügyfél hozzáférését a termékhez nem fizetés esetén.If necessary, you can disable your customer's access to a product for non-payment.

A Microsoft partner támogatási útmutatójaMicrosoft partner support guidance

A CSP-modellben lebonyolított partnerek a megbízható tanácsadók az ügyfelek számára, és a végpontok közötti kapcsolat tulajdonosai, beleértve a támogatást, ha az ügyfeleik kérdése vagy probléma van.Partners transacting in the CSP model are the trusted advisor to their customers and own the relationship end-to-end, including support when their customer has a question or issue. A támogatás érintésével a partnerek további információkat kaphatnak az ügyfélről és az üzletről, hogy azonosítsák az új szolgáltatásokat és megoldásokat.Through support touch points partners can learn more about the customer, and their business, to identify new services and solutions that drive value.

A támogatási követelmény teljesítése érdekében a partner más entitástól is értékesítheti a támogatást, de a támogatási struktúra teljes vagy egy részét kiszervezheti, és/vagy beállíthat egy olyan struktúrát, amely közvetlenül nyújt támogatást.To fulfill the support requirement, the partner may resell support from another entity, they may outsource all or part of their support structure and/or they may set up a structure to provide support directly. A partner az ügyfeleknek nyújtott támogatás teljes vagy részleges díját is felszámíthatja.The partner may charge for all or part of the support provided to customers. A partnernek meg kell jelennie az ügyfeleknek az általuk nyújtott támogatástól, a szolgáltatási óráktól és a kapcsolattartási módszertől, valamint a díjszabástól (ha a támogatásért díjat számítunk fel).The partner should articulate to their customers the support they will provide, the service hours and contact method, as well as the pricing (if charging for support).

Megjegyzés

Ha Ön nem CSP, és kérdése van az ügyfél számlázásával kapcsolatban, tekintse meg az adott portálon a megfelelő termékeket és szolgáltatásokat.If you are not a CSP and have questions about customer billing, please see the specific portal for the appropriate products or services.

A partnereknek meg kell kapniuk a bejövő támogatási kérelmeket az ügyfelektől, a problémák diagnosztizálását a partner képességei közül, majd fel kell oldania az alapkonfiguráció-támogatási határok hatókörén belüli problémákat.Partners are required to receive incoming support requests from customers, diagnose issues to the best of the partner's ability and then resolve issues that are within scope of the baseline support boundaries. Ha a partner nem tudja elhárítani a problémát, a következő támogatási járműveken keresztül a Microsofttal megadhatja a problémákat:If the partner is unable to resolve an issue, they can escalate issues to Microsoft via the following support vehicles:

 • A kereskedelmi problémák támogatása a CSP program összes partnere számára elérhetőCommercial issue support is available to all partners in the CSP program

 • A technikai probléma támogatása az alábbiakon keresztül érhető el:Technical issue support is available through:

  • Premier szintű támogatás partnerek számára (díj alapja)Premier Support for Partners (fee base)
  • Speciális támogatás partnereknek (díj alapja)Advanced Support for Partners (fee base)
  • Az aláírási felhő támogatása (a Gold/Silver kompetencia részét képezi)Signature Cloud Support (included with Gold/Silver competency)

Számlázási, előfizetés-kezelési és technikai támogatás biztosításaProviding billing, subscription management, and technical support

Az egyes online szolgáltatások speciális és részletes követelményeket támasztanak a számlázással, az előfizetés kezelésével és az ügyfeleknek nyújtott technikai támogatással kapcsolatban.Each online service has specific and detailed requirements for providing billing, subscription management, and technical support to customers. További információ:For more information, see:

Következő lépésekNext steps