Felhasználói Power BI Pro-licencek vásárlása és kiosztásaPurchase and assign Power BI Pro user licenses

Fontos

Ez a cikk a rendszergazdáknak szól.This article is for admins. Készen áll rá, hogy felhasználóként Power BI Pro-licencre térjen át?Are you a user ready to upgrade to a Power BI Pro license? Fiókja beállításához keresse fel az Első lépések a Power BI-ban oldalt.Go directly to Get started with Power BI Pro to set up your account.

A Power BI Pro egy egyéni felhasználói licenc, amellyel a felhasználók beolvashatják és kezelhetik azokat a jelentéseket és irányítópultokat, amelyeket mások közzétettek a Power BI szolgáltatásban.Power BI Pro is an individual user license that lets users read and interact with reports and dashboards that others have published to the Power BI service. Az ezzel a licenctípussal rendelkező felhasználók megoszthatnak tartalmakat, és együttműködhetnek más Power BI Pro-felhasználókkal.Users with this license type can share content and collaborate with other Power BI Pro users. Tartalmakat csak Power BI Pro-felhasználók tehetnek közzé vagy oszthatnak meg más felhasználókkal, és csak ők használhatnak mások által létrehozott tartalmat, kivéve akkor, ha a tartalom Power BI Premium-kapacitásban van üzemeltetve.Only Power BI Pro users can publish or share content with other users or consume content that's created by others, unless a Power BI Premium capacity hosts that content. A licencek és az előfizetések elérhető típusairól a Power BI licencelése a szervezetben című cikkben talál további információt.For more information about the available types of licenses and subscriptions, see Power BI licensing in your organization.

Power BI Pro-felhasználói licencek vásárlásaPurchase Power BI Pro user licenses

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan vásárolhat Power BI Pro-felhasználói licenceket a Microsoft 365 Felügyeleti központban.This article explains how to buy Power BI Pro user licenses in the Microsoft 365 admin center. A licencek megvásárlása után hozzárendelheti azokat a felhasználókhoz a Microsoft 365 Felügyeleti központban vagy az Azure Portalon.After you buy licenses, you can assign them to users in either the Microsoft 365 admin center or the Azure portal.

Megjegyzés

2020. január 14-étől elérhetők az önkiszolgáló vásárlási, előfizetési és licenckezelési funkciók a Power Platform-termékek (a Power BI, a Power Apps és a Power Automate) esetében a kereskedelmi felhőt használó ügyfelek számára.Beginning January 14, 2020, self-service purchase, subscription, and license management capabilities for Power Platform products (Power BI, Power Apps, and Power Automate) are available for commercial cloud customers. További információért olvassa el az önkiszolgáló vásárlással kapcsolatos gyakori kérdéseket.For more information, see Self-service purchase FAQ. Az önkiszolgáló vásárlási lehetőség engedélyezéséről és letiltásáról az Önkiszolgáló regisztráció engedélyezése vagy letiltása című cikkben olvashat bővebben.To enable or disable self-service purchasing capabilities, see Enable or disable self-service sign-up and purchasing.

ElőfeltételekPrerequisites

Ahhoz, hogy licenceket vásároljon vagy osszon ki a Microsoft 365 Felügyeleti központban, globális rendszergazdai vagy számlázási adminisztrátor szerepkörrel kell rendelkeznie a Microsoft 365-ben.To purchase and assign licenses in the Microsoft 365 admin center, you must be a member of the global administrator or Billing administrator role in Microsoft 365.

A licencek Azure Portalon való kiosztásához a Power BI által az Azure Active Directory-keresésekhez használt Azure-előfizetés tulajdonosának kell lennie.To assign licenses in the Azure portal, you must be an owner of the Azure subscription that Power BI uses for Azure Active Directory lookups.

Licencek vásárlása a Microsoft 365-benPurchase licenses in Microsoft 365

Megjegyzés

Ha általában mennyiségi licencszerződés, például Nagyvállalati Szerződés keretében vásárol licenceket, és hitelkártyás vagy bankszámlás vásárlás helyett szeretne inkább számlát kapni, akkor másképp kell leadnia a rendelést.If you usually purchase licenses through a volume licensing agreement, such as an Enterprise Agreement, and want to receive an invoice instead of purchasing with a credit card or bank account, you need to submit the order differently. A licencek hozzáadását vagy eltávolítását a Microsoft-viszonteladónál vagy a Mennyiségilicenc-szolgáltatási központban bonyolíthatja le.Work with your Microsoft Reseller or go through the Volume Licensing Service Center to add or remove licenses. További információk: Előfizetési licencek kezelése.For more information, see Manage subscription licenses.

Kövesse az alábbi lépéseket a Power BI Pro licenceknek a Microsoft 365 Felügyeleti központban történő megvásárlásához:Follow these steps to purchase Power BI Pro licenses in the Microsoft 365 admin center:

 1. Jelentkezzen be a Microsoft 365 Felügyeleti központba.Sign in to the Microsoft 365 admin center.

 2. A navigációs menüben válassza a Számlázás > Szolgáltatások vásárlása lehetőséget.On the navigation menu, select Billing > Purchase services.

 3. Keresse meg vagy görgessen ahhoz az előfizetéshez, amelyet meg szeretne vásárolni.Search or scroll to find the subscription you want to buy. A Power BI a Más kategóriák, amelyek valószínűleg érdeklik szakaszban található, az oldal alján.You'll find Power BI under Other categories that might interest you near the bottom of the page. Kattintson a hivatkozásra a szervezet számára elérhető Power BI-előfizetések megtekintéséhez.Select the link to view the Power BI subscriptions available to your organization.

 4. Válassza a Power BI Pro lehetőséget.Select Power BI Pro.

 5. A Szolgáltatások vásárlása lapon válassza a Vásárlás lehetőséget.On the Purchase services page, select Buy.

 6. Válassza a Havi fizetés vagy a Fizetés egy teljes évre lehetőséget attól függően, hogyan szeretne fizetni.Choose Pay monthly or Pay for a full year, according to how you want to pay.

 7. A Hány felhasználóra van szüksége? területen adja meg, hogy hány licencet szeretne vásárolni, majd válassza a Fizetés most lehetőséget a tranzakció befejezéséhez.Under How many users do you want? enter the number of licenses to buy, then select Check out now to complete the transaction.

 8. A vásárlás ellenőrzéséhez válassza a Számlázás > Termékek és szolgáltatások lehetőséget, majd keresse meg a Power BI Pro elemet.To verify your purchase, go to Billing > Products & services and look for Power BI Pro.

 9. Ha később további licenceket szeretne hozzáadni, keresse meg a Power BI Pro elemet a Termékek és szolgáltatások lapon, majd válassza a Licencek hozzáadása/eltávolítása lehetőséget.To add more licenses later, locate Power BI Pro on the Products & services page, and then select Add/Remove licenses.

Licencek kiosztása a Microsoft 365 Felügyeleti központbanAssign licenses in the Microsoft 365 admin center

A licencek Microsoft 365 felügyeleti központban való hozzárendelésével kapcsolatos információkért lásd: Licencek kiosztása a felhasználók számára.For information about assigning licenses in the Microsoft 365 admin center, see Assign licenses to users.

A vendégfelhasználókkal kapcsolatban tekintse meg a Licencek kiosztása felhasználók számára a Licencek oldalon című témakört.For guest users, see Assign licenses to users on the Licenses page. Mielőtt Pro-licenceket rendelne a vendégfelhasználókhoz, forduljon a Microsoft-fiók képviselőjéhez, és ellenőrizze, hogy megfelel-e Ön a Microsofttal kötött szerződés feltételeinek.Before assigning Pro licenses to guest users, contact your Microsoft account representative to make sure you're in compliance with the terms of your agreement with Microsoft.

Licencek kiosztása az Azure PortalonAssign licenses in the Azure portal

Az alábbi lépésekkel rendelheti hozzá a Power BI Pro-licenceket egyéni felhasználói fiókokhoz:Follow these steps to assign Power BI Pro licenses to individual user accounts:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.

 2. Keresse meg és válassza ki az Azure Active Directoryt.Search for and select Azure Active Directory.

 3. Az Azure Active Directory erőforrásmenüjének Kezelés területén válassza a Licencek lehetőséget.Under Manage on the Azure Active Directory resource menu, select Licenses.

 4. Válassza a Minden termék lehetőséget a Licencek – Áttekintés erőforrásmenüben, majd a Power BI Pro elemet a licenccel rendelkező felhasználók listájának megjelenítéséhez.Select All products from the Licenses - Overview resource menu, then select Power BI Pro to display the list of licensed users.

 5. A parancssávban válassza a + Hozzárendelés lehetőséget.From the command bar, select + Assign. A Licenc hozzárendelése lapon először válasszon felhasználót, majd válassza a Hozzárendelési beállítások lehetőséget a kiválasztott felhasználói fiókhoz tartozó Power BI Pro-licenc bekapcsolásához.On the Assign license page, first choose a user, then select Assignment options to turn on a Power BI Pro license for the selected user account.

Következő lépésekNext steps

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community