A németországi felhőszolgáltatás (Germany Cloud) Power BI-felhasználói számára készült gyakori kérdésekFrequently Asked Questions for Power BI for Germany Cloud customers

A Power BI szolgáltatás egyik verziója kifejezetten az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EU és EFTA) országaiban lévő ügyfeleknek készült, és Microsoft Cloud Deutschland (MCD) néven hivatkozunk rá.The Power BI service has a version available for European Union/European Free Trade Agreement (EU/EFTA) customers, often referred to as Microsoft Cloud Deutschland (MCD). A jelen cikkben a Power BI szolgáltatás EU- és EFTA-ügyfelek részére készült verzióját tárgyaljuk, amely elkülönül és különbözik a Power BI szolgáltatás kereskedelmi verziójától és a kormányzati ügyfelek részére biztosított Power BI-szolgáltatásoktól.The Power BI service version discussed in this article is specific to EU/EFTA customers, and is separate and different from the commercial version of the Power BI service, or Power BI services provided to government customers.

A Microsoft Power BI Germany kezdőlapjának képernyőképe.

Kérdések és válaszokQuestions and answers

Az alábbi kérdések és válaszok fontos információkat nyújtanak a Microsoft Cloud Deutschland (MCD) adatközpontban használt Power BI Pro szolgáltatásról, amely a Power BI szolgáltatásfelhője kifejezetten EU- és EFTA-ügyfelek részére.The following questions and answers provide important information for Power BI Pro Service in Microsoft Cloud Deutschland (MCD), which is the Power BI service cloud specifically provided for EU/EFTA customers.

 1. Mi is a németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatás?What is the Power BI service for Germany Cloud?

  Az EU- és EFTA-ügyfelek részére készült Power BI szolgáltatás – más néven a Microsoft Cloud Deutschland (MCD) – az EU és az EFTA előírásainak megfelelő felhő, amely németországi adatközpontokból biztosítja a Power BI szolgáltatást.The Power BI service for EU/EFTA customers, also referred to as Microsoft Cloud Deutschland (MCD), is an EU/EFTA compliant cloud with the Power BI service delivered from German datacenters. Az EU-/EFTA-felhőhöz készült Power BI szolgáltatáshoz kapcsolódó minden ügyféladatot Németországban tárolunk a független németországi adatkezelési megbízott, a T-Systems közreműködésével, az adatokhoz való fizikai és logikai hozzáférés pedig a németországi jogszabályokkal összhangban történik.All customer data in the Power BI service for EU/EFTA cloud is stored at rest in Germany with T-Systems working as the independent German data trustee, and with physical and logical access to data controlled by German law. Az EU/EFTA-felhőhöz készült Power BI szolgáltatáshoz a Power BI kereskedelmi verziójától különböző és különálló verziójú fiók szükséges.The Power BI service for EU/EFTA cloud requires a distinct and separate account from the commercial version of the Power BI service. További információt a Microsoft Cloud Deutschland szolgáltatásról itt talál.Learn more about Microsoft Cloud Deutschland here.

 2. Hol találom a Power BI Germany Cloud felhőre vonatkozó árakat és regisztrációs útmutatót?Where can I find pricing and sign up information for the Power BI Germany Cloud?

  A Power BI Germany Cloud weboldalán rengeteg információ érhető el, köztük az árak is.You can find lots of information on the Power BI Germany Cloud home page, including pricing information. Az oldalon egy hivatkozást is talál, amelyet követve regisztrálhat a Power BI Pro szolgáltatás 30 napos, 25 felhasználói licencet biztosító próbaverziójára.On that page, you can also find a link to sign up for Power BI Pro service 30-Day trial with 25 user licenses. A próbaverzióra történő regisztráció után további előfizetéseket vásárolhat vagy vehet fel, ha szükséges.As part of trial sign-up, you have an option to purchase or add additional licenses as needed. Nagyvállalati szerződéshez kötött, kormányzati és nonprofit díjszabást kínálunk.We also offer Enterprise Agreement (EA), Government, and non-profit pricing. További információért forduljon a Microsoft ügyfélszolgálatához.Contact your Microsoft customer representative for more details.

 3. A németországi felhőben rendelkezem bérlővel, amely az Azure Germany- és/vagy az Office 365 Germany-előfizetésem része. Használhatom a meglévő bérlőmet a Power BI Germany szolgáltatásba történő regisztrációhoz?I have a Germany Cloud tenant as part of Azure Germany and/or Office 365 Germany subscriptions. Can I use the existing tenant to sign up for Power BI Germany?

  Igen.Yes. A regisztráció során lehetőség van arra, hogy meglévő Germany Cloud-rendszergazdai fiókkal jelentkezzen be, és a Power BI Pro szolgáltatásbeli licenceit meglévő, Germany Cloud-beli bérlőjében vegye fel.As part of the sign up process, you'll have an option to login with an existing Germany Cloud administrator account, and add the Power BI Pro service licenses to your existing tenant in the Germany Cloud. Vegye figyelembe, hogy a Germany Cloud-bérlők és -felhasználói fiókok különböznek a németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatásbeliektől.Note that Germany Cloud tenants and user accounts are different from the Power BI service for Germany cloud.

 4. A németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatásnak létezik ingyenes verziója?Is there a free service in the Power BI service for Germany cloud?

  Nem.No. A németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatás nem érhető el ingyenes licencű verzióban.We don't offer free license versions in the Power BI service for Germany cloud. Helyette azt ajánljuk, hogy regisztráljon az ingyenes Power BI szolgáltatásra a nyilvános felhőnkben, ha az ingyenes Power BI funkcióinak köre megfelel cége igényeinek.However, we encourage you to sign up for Power BI free offering in our public cloud if your business needs are met with the Power BI free offering.

 5. Használható a Power BI Desktop, a Power BI Mobile, a helyszíni adatátjárók és az Excelhez készült Publisher a németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatással?Can I use Power BI Desktop, Power BI Mobile, On-premises data gateway and Publisher for Excel with the Power BI service for Germany cloud?

  Igen.Yes. Frissítettük Power BI-ügyféltermékeinket, hogy zökkenőmentesen működjenek a németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatással.We've updated our Power BI client products to seamlessly work with the Power BI service for Germany cloud. Jelentkezzen be a németországi felhőhöz készült Power BI-szolgáltatásbeli fiókjával, és máris használhatja ugyanazokat a Power BI-szolgáltatásokat.Please login with your Power BI service for Germany cloud account to start using the same client products with Power BI service for Germany cloud. Az ügyféltermékek legújabb verzióját innen töltheti le:You can download the latest version of client products from the following locations:

 6. Léteznek funkcióbeli korlátozások a németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatásban?Are there any feature limitations of the Power BI service for Germany cloud?

  Az alábbi funkciók jelenleg nem érhetők el a németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatásban:The following service features are currently not available in Power BI service for Germany cloud:

  • Webes közzétételPublish to Web
  • ArcGIS-térképek az EsritőlArcGIS maps by Esri
  • Power BI Embedded (különállóan mért független szoftverszállítói licencek; a jövőben a Microsoft Azure Germany keretében lesz elérhető)Power BI Embedded (separate metered ISV licensing, will be offered through Microsoft Azure Germany in the future)
  • TevékenységnaplózásActivity logging
 7. Hol találom a németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatás konfigurációs segédletét az alkalmazásaimban való felhasználás és integráció céljából?Where can I find the Power BI service for Germany cloud specific configuration information for use and integration in my applications?

  Frissítettük a fejlesztői szolgáltatottszoftver-beágyazási mintákat, amelyek közt immár szerepelnek a németországi és más Power BI-felhők egyedi konfigurációs adatai.We updated our SaaS Embedding developer samples with Germany and other Power BI clouds specific configuration information. A Cloud Configs (Felhőkonfigurációk) nevű mappában a felhőspecifikus konfigurációs végpontok mintáit találja.Look at the Cloud Configs folder in samples for cloud-specific configuration end points. Az alábbi táblázat a németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatás különböző végpontjait tartalmazza (a nyilvános felhőre mutató hivatkozásokat is közöljük, összevetési alapul).The following table lists various configuration end points for the Power BI service for Germany cloud (and Public Cloud for cross-reference).

Végpont neve és/vagy használatEndpoint name and/or Usage A németországi felhőhöz készült Power BI szolgáltatás URL-címePower BI service for Germany cloud URL A neki megfelelő URL-cím a nyilvános felhőben (összevetési alapul)Equivalent URL in Public Cloud (for cross-reference)
Kezdőlap, regisztráció, bejelentkezésHome Page, Sign Up and Sign In https://powerbi.microsoft.com/power-bi-germany/ https://powerbi.microsoft.com/
Power BI szolgáltatás – közvetlen bejelentkezésPower BI Service direct sign in https://app.powerbi.de/?noSignUpCheck=1 https://app.powerbi.com/?noSignUpCheck=1
Szolgáltatási APIService API https://api.powerbi.de/ https://api.powerbi.com/
Office portál felhasználói licenckezeléshez, szolgáltatásállapot figyeléséhez és rendszergazdai támogatási kérelmekhezOffice Portal for user license management, service health status and support requests by administrators https://portal.office.de/ https://portal.office.com/
Azure Active Directory szolgáltatói URIAzure Active Directory Authority Uri https://login.microsoftonline.de/common/oauth2/authorize/ https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize/
Power BI szolgáltatásbeli erőforrás-URIPower BI Service Resource Uri https://app.powerbi.com/apps
Power BI-vizualizációk könyvtáraPower BI visuals Library https://app.powerbi.de/visuals/ https://app.powerbi.com/visuals/
Alkalmazás regisztrációja a Power BI-ba (az Embedded szolgáltatáshoz)Register an Application for Power BI (For Embedded) https://app.powerbi.de/apps https://app.powerbi.com/apps
Azure Portal (az Embedded szolgáltatáshoz)Azure portal (For Embedded) https://portal.microsoftazure.de/ https://portal.azure.com/
KözösségCommunity https://community.powerbi.com/ https://community.powerbi.com/

Következő lépésekNext steps

A Power BI sokféle feladat elvégzésére alkalmas.There are all sorts of things you can do with Power BI. További információt és tananyagokat – beleértve a szolgáltatásra való regisztrációt bemutató cikket – ezekben a forrásokban talál:For more information and learning, including an article that shows you how to sign up for the service, check out the following resources: