Power BI-tartalom beágyazása a Microsoft TeamsbeEmbed Power BI content in Microsoft Teams

Egyszerűen ágyazhat be interaktív Power BI-jelentéseket a Microsoft Teams-csatornákba és -csevegésekbe.You can easily embed interactive Power BI reports in Microsoft Teams channels and chats.

KövetelményekRequirements

Ha a Microsoft Teams Power BI lapját szeretné használni, gondoskodjon az alábbiakról:To use the Power BI tab in Microsoft Teams, ensure these elements:

 • A Microsoft Teams felületén lennie kell Power BI lapnak.Microsoft Teams has the Power BI tab.
 • Ha jelentést szeretne hozzáadni a Microsoft Teams Power BI lapján, legalább Megtekintő szerepkörrel kell rendelkeznie a jelentést futtató munkaterületen.To add a report in Microsoft Teams with the Power BI tab, you have at least a Viewer role in the workspace that hosts the report. A különböző szerepkörök ismertetését új munkaterületi szerepkörökkel foglalkozó szakaszban találja.For information about the different roles, see Roles in the new workspaces.
 • A felhasználóknak engedéllyel kell rendelkezniük a jelentés megtekintéséhez a Microsoft Teams Power BI lapján.To see the report in the Power BI tab in Microsoft Teams, users must have permission to view the report.
 • A felhasználóknak a csatornákhoz és csevegésekhez hozzáférő Microsoft Teams-felhasználóknak kell lenniük.Users must be Microsoft Teams users with access to channels and chats.

Az Együttműködés a Microsoft Teamsben a Power BI használatával című cikkben további információt talál arról, hogyan működik együtt a Power BI és a Microsoft Teams, és elolvashatja a további követelményeket is.See Collaborate in Microsoft Teams with Power BI for background on how Power BI and Microsoft Teams work together, including other requirements.

Jelentés beágyazása a Microsoft TeamsbenEmbed a report in Microsoft Teams

Jelentés az alábbi lépésekkel ágyazható be Microsoft Teams-csatornába vagy -csevegésbe.Follow these steps to embed your report in a Microsoft Teams channel or chat.

 1. Nyisson meg egy csatornát vagy csevegést a Microsoft Teamsben, és válassza a + ikont.Open a channel or chat in Microsoft Teams, and select the + icon.

  Képernyőkép: Lap felvétele csatornára vagy csevegésbe.

 2. Válassza a Power BI lapot.Select the Power BI tab.

  Képernyőkép: a Microsoft Teams-lapok listája a Power BI lappal.

 3. A rendelkezésre álló lehetőségekkel válasszon ki egy jelentést egy munkaterületről vagy egy Power BI-alkalmazásból.Use the provided options to select a report from a workspace or a Power BI app.

  Képernyőkép: a Microsoft Teams Power BI lapjának beállításai.

 4. A lap neve automatikusan frissül a jelentés nevének megfelelően, de ezt módosíthatja.The tab name updates automatically to match the name of the report name, but you can change it.

 5. Kattintson a Mentés gombra.Select Save.

A Power BI-lapon beágyazható jelentésekReports you can embed on the Power BI tab

A Power BI lapon az alábbi jelentéstípusok ágyazhatók be:You can embed the following types of reports on the Power BI tab:

 • Interaktív és többoldalas jelentések.Interactive and paginated reports.
 • Jelentések a Saját munkaterületen, az új munkaterületi felhasználói felületeken és klasszikus munkaterületeken.Reports in My workspace, new workspace experiences, and classic workspaces.
 • Jelentések Power BI-alkalmazásokban.Reports in Power BI apps.

Beszélgetés indításaStart a conversation

Amikor Power BI-jelentés lapját veszi fel a Microsoft Teamsbe, a Microsoft Teams automatikusan létrehoz egy beszélgetést a jelentéshez.When you add a Power BI report tab to Microsoft Teams, Microsoft Teams automatically creates a tab conversation for the report.

 • Válassza a jobb felső sarokban található A lapon lévő beszélgetés megjelenítése ikont.Select the Show tab conversation icon in the upper-right corner.

  Képernyőkép a Beszélgetés mutatása ikonról.

  Az első bejegyzés a jelentésre mutató hivatkozás.The first comment is a link to the report. A Microsoft Teams-csatorna valamennyi résztvevője láthatja és véleményezheti a jelentést.Everyone in that Microsoft Teams channel can see and discuss the report in the conversation.

  Képernyőkép a beszélgetésről.

Ismert problémák és korlátozásokKnown issues and limitations

 • Ha a Microsoft Teamsben egy Power BI-jelentésben található vizualizációból exportál adatokat, a rendszer automatikusan menti őket a Letöltések mappába.In Microsoft Teams, when you export data from a visual in a Power BI report, it's automatically saved to your Downloads folder. Ez egy „data (n).xlsx” nevű Excel-fájl, amelynek nevében az n azt a számot jelenti, hogy hányszor exportálta az adatokat ugyanebbe a mappába.It's an Excel file called "data (n).xlsx" where n is the number of times you've exported data to the same folder.
 • A Power BI-irányítópultok nem ágyazhatók be a Microsoft Teams Power BI lapján.You can't embed Power BI dashboards in the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • A Microsoft Teams Power BI lapja nem támogatja az URL-szűrőket.URL filters aren't supported with the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Az új Power BI lap országos felhőkben nem érhető el.In national clouds, the new Power BI tab isn't available. Régebbi verziók elérhetők lehetnek, amelyek nem támogatják az új munkaterületi felhasználói felületeket vagy a Power BI-alkalmazásokban lévő jelentéseket.An older version might be available that doesn't support the new workspace experience or reports in Power BI apps.
 • A lap mentése után a lap neve már nem módosítható a lap beállításaiban.After you save the tab, you don't change the tab name through the tab settings. A módosításhoz használja az Átnevezés lehetőséget.Use the Rename option to change it.
 • Az egyéb problémák ismertetését az „Együttműködés a Microsoft Teamsben” című cikk Ismert problémák és korlátozások szakaszában találja.See the Known issues and limitations section of the "Collaborate in Microsoft Teams" article for other issues.

Következő lépésekNext steps

További kérdései vannak?More questions? Kérdés feltevése a Power BI közösségének.Try asking the Power BI Community.