A Power BI adatokkal kapcsolatos riasztásainak integrálása a Power Automate szolgáltatássalIntegrate Power BI data alerts with Power Automate

A Power Automate használatával integrálhatja a Power BI-t a kedvenc alkalmazásaival és szolgáltatásaival.Use Power Automate to integrate Power BI with your favorite apps and services. A Power Automate használatával automatizált munkafolyamatokat hozhat létre, hogy értesítéseket kapjon, fájlokat szinkronizálhasson, adatokat gyűjthessen, és így tovább.With Power Automate, you create automated workflows to get notifications, synchronize files, collect data, and more. Ebben a cikkben Ön automatizálni fogja egy Power BI-adatriasztásról szóló e-mail létrehozását.In this article, you automate generating an email from a Power BI data alert.

ElőfeltételekPrerequisites

Ez a cikk két különböző folyamat létrehozását mutatja be: egyet sablonból, egyet pedig teljesen az alapoktól.This article shows how to create two different flows: one from a template and one from scratch. A lépések követéséhez hozzon létre egy adatokkal kapcsolatos riasztást a Power BI-ban és iratkozzon fel a Power Automate-re.To follow along, create a data alert in Power BI, and sign up for Power Automate. Ingyenes.It's free!

Folyamat létrehozása sablonbólCreate a flow from a template

Ebben a feladatban sablonnal létrehozunk egy egyszerű folyamatot, amelyet egy Power BI-adatokkal kapcsolatos riasztás (értesítés) vált ki.In this task, we use a template to create a simple flow that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Jelentkezzen be a Power Automate-be (flow.microsoft.com).Sign in to Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Válassza ki a Sablonok elemet, és keresse meg a Power BI > Adatvezérelt Power BI-riasztás esetén e-mail értesítés küldése bárkinek lehetőséget.Select Templates, search for Power BI > Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Az Adatvezérelt Power BI-riasztás esetén a Power Automate e-mail értesítést küld bárkinek sablon képernyőképe.

A folyamat összeállításaBuild the flow

Ennek a sablonnak egy eseményindítója van, a Power BI adatokkal kapcsolatos riasztása, és egy műveletet végez, e-mailt küld.This template has one trigger, a Power BI data alert, and one action, to send an email. Amikor kiválaszt egy mezőt, a Power Automate megjelenít némi dinamikus tartalmat, amelyet belefoglalhat az üzenetbe.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include. Ebben a példában a csempe értékét és URL-címét foglaljuk bele az üzenettörzsbe.In this example, we include the tile value and the tile URL in the message body.

 1. Válassza a Folytatás lehetőséget.Select Continue.

  A Power Automate Power BI e-mail képernyőképe.

 2. A Riasztás azonosítója mezőben válasszon ki egy Power BI- adatriasztást.In the Alert ID box, select a Power BI data alert. A riasztások létrehozásával kapcsolatban tekintse meg a Power BI-beli adatriasztásokról szóló cikket.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  Riasztás riasztásazonosító mezőben történő kiválasztását ábrázoló képernyőkép.

 3. Adjon meg egy vagy több érvényes e-mail-címet.Enter one or more valid email addresses.

 4. A Power Automate automatikusan létrehoz az e-mail számára egy tárgyat és egy törzset, amelyet Ön megtarthat vagy módosíthat.Power Automate automatically generates a Subject and Body for you, which you can keep or modify. A szövegtörzs HTML-formátumban készül.The body text uses HTML for formatting.

  A Power Automate automatikusan létrehozott e-mail-szövegének képernyőképe.

 5. Ha már nem kívánja tovább módosítani az üzenetet, válassza a Következő lépés vagy a Mentés lehetőséget.When you're done with the message, select Next step or Save. A rendszer létrehozza és ellenőrzi a folyamatot.The flow is created and evaluated. A Power Automate értesíteni fogja, ha hibát észlel.Power Automate lets you know if it finds errors.

 6. Hibák esetén a Folyamat szerkesztése lehetőségre kattintva hárítsa el azokat. Ha nincsenek hibák, a Kész gombra kattintva futtathatja az új folyamatot.If errors are found, select Edit flow to fix them, otherwise, select Done to run the new flow.

  A Power Automate sikeres létrehozást jelentő üzenetének képernyőképe.

 7. Ha valami kiváltja az adatokkal kapcsolatos riasztást, a Power Automate üzenetet küld a megadott e-mail-címekre.When the data alert is triggered, Power Automate sends an email to the addresses you indicated.

  A Power Automate riasztási e-mailjének képernyőképe.

Új folyamat létrehozásaCreate a flow from scratch

Ebben a feladatban egy előzmények nélküli egyszerű folyamatot hozunk létre, amelyet egy Power BI-adatokkal kapcsolatos riasztás (értesítés) vált majd ki.In this task, we create a simple flow from scratch that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Jelentkezzen be a Power Automate-be (flow.microsoft.com).Sign in to Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Válassza a Létrehozás > Automatizált folyamat lehetőséget.Select Create > Automated flow.

  A Power Automate > Automatizált folyamat létrehozása lehetőség képernyőképe.

 3. Az Automatizált folyamat létrehozásán belül adjon nevet a folyamatnak.In Build an automated flow, give your flow a name.

 4. A Válassza ki a folyamat eseményindítóját területen keresse meg Power BI-t.In the Choose your flow's trigger, search for Power BI.

 5. Válassza ki a Power BI – Adatvezérelt riasztás esetén > Létrehozás lehetőségeket.Select Power BI - When a data driven alert is triggered > Create.

  Az Automatizált folyamat létrehozása képernyőképe.

A folyamat létrehozásaBuild your flow

 1. A Riasztás azonosítója mezőben válassza ki a riasztás nevét.In the Alert ID box, select the name of your alert. A riasztások létrehozásával kapcsolatban tekintse meg a Power BI-beli adatriasztásokról szóló cikket.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  A Riasztás nevének kiválasztása lehetőséget ábrázoló képernyőkép.

 2. Válassza az Új lépés lehetőséget.Select New step.

 3. A Válasszon műveletet lehetőség alatt keresse meg az Outlook > Esemény létrehozása lehetőséget.In Choose an action, search for Outlook > Create event.

  A Válasszon műveletet > Esemény létrehozása lehetőség képernyőképe.

 4. Töltse ki az eseményhez kapcsolódó mezőket.Fill in the event fields. Amikor kiválaszt egy mezőt, a Power Automate megjelenít némi dinamikus tartalmat, amelyet belefoglalhat az üzenetbe.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include.

  A folyamat létrehozásának folytatását ábrázoló képernyőkép.

 5. Ha elkészült, kattintson a Folyamat létrehozása lehetőségre.Select Create flow when done. A Power Automate menti és kiértékeli a folyamatot.Power Automate saves and evaluates the flow. Ha nincsenek hibák, a Kész gombra kattintva tudja futtatni a folyamatot.If there are no errors, select Done to run this flow. Az új folyamatot a rendszer felveszi a Saját folyamatok lapra.The new flow is added to your My flows page.

  A Folyamat befejezésének képernyőképe.

 6. Amikor egy Power BI-adatriasztás elindítja a folyamatot, az alábbihoz hasonló Outlook-eseményértesítést fog kapni.When the flow is triggered by your Power BI data alert, you'll receive an Outlook event notification similar to this one.

  Egy Power Automate által aktivált outlookos értesítés képernyőképe.

Következő lépésekNext steps