Oktatóanyag: Power BI szervezeti tartalomcsomag létrehozása és közzétételeTutorial: Create and publish a Power BI organizational content pack

Megjegyzés

A szervezeti tartalomcsomagokat kivonjuk.Organizational content packs are being deprecated. Ha még nem kezdte el, ideje frissítenie az alkalmazásokhoz tartozó tartalomcsomagokat.Now is a good time to upgrade your content packs to apps, if you haven't started yet. Az ütemtervet megtalálja a Bejelentés: A Power BI-rendszergazdák frissíthetik a klasszikus munkaterületeket című blogbejegyzés ütemterv szakaszában.See the workspace upgrade roadmap section of this blog post Announcing Power BI admins can upgrade classic workspaces for the timeline.

Ebben az oktatóanyagban egy szervezeti tartalomcsomagot hoz létre, hozzáférést ad hozzá egy adott csoport számára, és közzéteszi a cég tartalomcsomagtárában a Power BI-ban.In this tutorial, you create an organizational content pack, give access to a specific group, and publish it to your organization's content pack library on Power BI.

A tartalomcsomagok létrehozása nem azonos az irányítópultok megosztásával vagy az azokon való közös munkával.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a group. Az Ön számára ideális lehetőség meghatározásához olvassa el A munka megosztásának módjai a Power BI-ban című anyagot.Read Ways to share your work in Power BI to decide on the best option for your situation.

A szervezeti tartalomcsomagok létrehozásához Önnek és kollégáinak Power BI Pro-fiókkal kell rendelkezniük.Creating an organizational content pack requires a Power BI Pro account for you and your colleagues.

Tartalomcsomag létrehozása és közzétételeCreate and publish a content pack

Képzelje el, hogy Ön a Contoso kiadáskezelője, és épp egy új termék kiadásának előkészületeit végzi.Imagine you're the Release Manager at Contoso and you're getting ready for a new product launch. Létrehozott egy jelentéseket tartalmazó irányítópultot, amelyet meg szeretne osztani.You've created a dashboard with reports that you'd like to share. Ez hasznos lehet a kiadást kezelő munkatársak számára.Other employees managing the launch may find them useful. Szeretné összecsomagolni az irányítópultot és a jelentéseket egyetlen megoldásba, amelyet aztán a munkatársai használhatnak.You want a way to package up the dashboard and reports as a solution for your colleagues to use.

Ha érdekli a megoldás, tartson velünk.Want to follow along? A Power BI szolgáltatásban lépjen a Saját munkaterületre.In the Power BI service, go to your My Workspace. Ezután az Adatok lekérése > Minták > Lehetőségelemzési minta > Csatlakozás pontban töltheti le a saját példányát.Then go to Get Data > Samples > Opportunity Analysis Sample > Connect to get your own copy.

 1. A navigációs ablaktáblán válassza a Munkaterületek > Saját munkaterületek lehetőséget.In the nav pane, select Workspaces > My workspaces.

 2. A felső navigációs ablaktáblán válassza a fogaskerék ikont Képernyőkép a fogaskerék ikonról.From the top nav pane, select the cog icon Screenshot of the cog icon. > Tartalomcsomag létrehozása. > Create content pack.

  Képernyőkép a felhasználói felületről kiemelt fogaskerék ikonnal és Tartalomcsomag létrehozása lehetőséggel.

 3. A Tartalomcsomag létrehozása ablakban adja meg az alábbi adatokat.In the Create content pack window, enter the following information.

  Ne feledje, hogy a szervezete tartalomcsomagtára gyorsan megtelhet.Keep in mind that your organization's content pack library might fill up quickly. A tár idővel a szervezet vagy a különböző csoportok számára létrehozott tartalomcsomagok százait is tartalmazhatja.The library could end up with hundreds of content packs published for the organization or for groups. Ezért szánjon időt arra, hogy egyértelmű nevet és jól átlátható leírást adjon a tartalomcsomagnak, illetve kiválassza a megfelelő közönséget.Take time to give your content pack a meaningful name, add a good description, and select the right audience. Használjon olyan szavakat, amelyek alapján a tartalomcsomag könnyen megtalálható.Use words that makes your content pack easy to find via search. Így könnyebben megtalálhatja a jövőben.It makes it easier to find in the future.

  Képernyőkép a kitöltött Tartalomcsomag létrehozása űrlapról.

  1. Válassza az Adott csoportok lehetőséget.Select Specific Groups.

  2. Írja be a személyek, Microsoft 365-csoportok, terjesztési csoportok vagy biztonsági csoportok teljes e-mail-címét.Enter the full email addresses for individuals, Microsoft 365 groups, distribution groups, or security groups. Például: salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.comFor example: salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.com

   Ebben az oktatóanyagban használja a csoportja e-mail-címét.For this tutorial, try using your group's email address.

  3. Adja az Értékesítési lehetőségek nevet a csoportnak.Name the content pack Sales Opportunities.

   Tipp

   Érdemes lehet az irányítópult nevét is belevenni a tartalomcsomag nevébe.Consider including the name of the dashboard in the name of the content pack. Így munkatársai könnyebben megtalálják az irányítópultot a tartalomcsomag csatlakoztatását követően.That way, your colleagues can find the dashboard more easily after they connect to your content pack.

  4. Ajánlott: Adjon meg egy leírást.Recommended: Add a description. Így a munkatársai könnyebben találják meg a számukra szükséges tartalomcsomagokat.It helps coworkers more easily find the content packs that they need. A leírás mellett kulcsszavakat is hozzáadhat, amelyekkel a munkatársai könnyebben találhatják meg a tartalomcsomagot.Besides a description, add keywords your coworkers might use to search for this content pack. Adja meg a kapcsolattartási adatait is arra az esetre, ha a munkatársainak kérdése merülne fel vagy segítségre volna szüksége.Include contact information in case your coworkers have a question or need help.

  5. Töltsön fel egy képet vagy emblémát is, hogy a csoport tagjai könnyebben találják meg a tartalomcsomagot.Upload an image or logo to make it easier for group members to find the content pack.

   A képeket könnyebb gyorsan észrevenni, mint a leírásokat.It's faster to scan for an image than to scan for text. Az alábbi képernyőképen a Opportunity Count (Lehetőségek száma ) oszlopdiagram csempéjének képe látható.The screenshot shows an image of the Opportunity Count column chart tile.

  6. Válassza ki a Lehetőségelemzési minta irányítópultot, és adja a tartalomcsomaghoz.Select the Opportunity Analysis Sample dashboard to add it to the content pack.

   A Power BI automatikusan hozzáadja a kapcsolódó jelentést és adatkészletet.Power BI automatically adds the associated report and dataset. Igény szerint továbbiakat is hozzáadhat.You can add others, if you want.

   Megjegyzés

   A Power BI-ban csak azok az irányítópultok, jelentések, adatkészletek és munkafüzetek vannak felsorolva, amelyeket szerkeszthet.Power BI only lists the dashboards, reports, datasets, and workbooks that you can edit. Így az Önnel megosztott elemek nem szerepelnek a listában.Thus, the app doesn't display any that were shared with you.

  7. Az Excel-munkafüzetek a Jelentések között vannak felsorolva, és egy Excel ikon jelöli őket.If you have Excel workbooks, you see them under Reports, with an Excel icon. Ezeket is hozzáadhatja a tartalomcsomaghoz.You can add them to the content pack, too.

   Képernyőkép a Jelentések szakaszról és a kiválasztható jelentésekről.

   Megjegyzés

   Ha a csoport tagjai nem látják az Excel-munkafüzetet, esetleg meg kell osztania azt velük a OneDrive Vállalati verziójában.If members of the group can't view the Excel workbook, you may need to share the workbook with them in OneDrive for Business.

 4. A tartalomcsomagot a Közzététel gombra kattintva adhatja hozzá a csoport céges tartalomcsomagtárához.Select Publish to add the content pack to the group's organizational content pack library.

  A sikeres közzétételt egy üzenet nyugtázza.You see a success message when it publishes successfully.

 5. Ha a csoport tagjai az Adatok lekérése > Szervezeti tartalomcsomagok területre lépnek, megtekinthetik a tartalomcsomagot.When members of your group go to Get Data > Organizational Content Packs, they see your content pack.

  Képernyőkép az Értékesítési lehetőségek tartalomcsomagról az AppSource párbeszédpanelén.

  Tipp

  A böngészőben megjelenő URL-cím a tartalomcsomag egyedi címe.The URL displayed in your browser is an unique address for this content pack. Szeretné értesíteni a munkatársait az új tartalomcsomagról?Want to tell your coworkers about this new content pack? Illessze be az URL-címet egy e-mailbe.Paste the URL into an email.

 6. Amikor a csoporttagok a Kapcsolódás lehetőséget választják, megtekinthetik és használhatják a tartalomcsomagot.When your group members select Connect, they can view and work with your content pack.

További lépésekNext steps