Kapcsolódás az Excelhez a Power BI DesktopbanConnect to Excel in Power BI Desktop

A Power BI Desktopban az Excel-munkafüzetek csatlakoztatása nem jelent gondot. Ez a cikk végigvezeti a szükséges lépéseken.Connecting to an Excel workbook from Power BI Desktop is straightforward, and this article walks you through the steps.

A Power BI Desktop Kezdőlap szalagján válassza az Adatok lekérése > Excel lehetőséget.In Power BI Desktop, select Get Data > Excel from the Home ribbon.

Az Excel lehetőség képernyőképe.

A megjelenő Megnyitás párbeszédablakban válassza ki a munkafüzetet.Select your workbook from the Open dialog that appears. A Megnyitás párbeszédpanel képernyőképe.Screenshot of the Open dialog.

A Power BI Desktop a munkafüzet tábláit és egyéb adatelemeit a Kezelő ablakban jeleníti meg.Power BI Desktop presents the tables on other data elements from the workbook in the Navigator window. Ha kiválasztja valamelyik táblát a bal oldali panelen, az adatok előnézete megjelenik a jobb oldalon.When you select a table in the left pane, a preview of the data appears in the right pane.

A Kezelő ablak képernyőképe.

A Betöltés gombra kattintva importálhatja az adatokat a Power BI Desktopba, vagy ha a Lekérdezésszerkesztőben előbb szerkeszteni szeretné őket, kattintson a Szerkesztés gombra.You can select the Load button to import the data, or if you want to edit the data using Query Editor before bringing it into Power BI Desktop, select the Edit button.

Az adatok betöltésekor a Power BI Desktop megjeleníti a Betöltés ablakot, amelyen a folyamatban lévő adatbetöltési műveletek láthatóak.When you load the data, Power BI Desktop displays the Load window and displays the activity associated with loading the data.

A Betöltés ablak képernyőképe.

A betöltés végeztével a Power BI Desktop az Excel-munkafüzetből importált táblákat és mezőket megjeleníti a Mezők panelen, a Desktop alkalmazás jobb oldalán.When complete, Power BI Desktop displays the tables and fields it imported from your Excel workbook in the Fields pane, on the right side of the Desktop.

A Mezők panel képernyőképe.

Készen is van.And that’s it!

Azonnal fel is használhatja az Excel-munkafüzet importált adatait a Power BI Desktopban vizualizációk és jelentések készítéséhez, valamint kombinálhatja őket más csatlakoztatott és importált adatokkal, amelyek például egyéb Excel-munkafüzetekből, adatbázisokból vagy más adatforrásokból származnak.You’re now ready to use the imported data from your Excel workbook in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Következő lépésekNext steps

A Power BI Desktop használatával számos adatforráshoz csatlakozhat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Az adatforrásokkal kapcsolatos információkért lásd az alábbi forrásanyagokat:For more information on data sources, check out the following resources: