Csatlakozás OData-csatornákhoz a Power BI DesktopbanConnect to OData feeds in Power BI Desktop

A Power BI Desktopban csatlakozhat egy OData-csatornához, és úgy használhatja az alapul szolgáló adatokat, mint a Power BI Desktop bármely más adatforrását.In Power BI Desktop, you can connect to an OData feed and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Az OData-csatornához való csatlakozáshoz a Power BI Desktop Kezdőlap szalagján válassza az Adatok lekérése > OData-adatcsatorna lehetőséget.To connect to an OData feed, select Get Data > OData Feed from the Home ribbon in Power BI Desktop.

A Power BI Desktop Adatok beolvasása menüszalagjának képernyőképe, amelyen az OData-csatorna kiválasztása látható.

A megjelenő OData-csatorna ablakban gépelje vagy másolja be a mezőbe az Odata-csatorna URL-címét, majd kattintson az OK gombra.In the OData Feed window that appears, type or paste your OData feed URL into the box, and select OK.

Az OData-csatorna párbeszédpanel képernyőképe, amelyen az URL mező látható.

Ezt követően a Power BI Desktop csatlakozik az OData-csatornához, majd a Kezelő ablakban megjeleníti az elérhető táblázatokat és más adatelemeket.Power BI Desktop connects to the OData feed, and displays the available tables and other data elements in the Navigator window. Egy adott elem kiválasztása után az adatok előnézete a Kezelő ablak jobb oldali ablaktábláján fog megjelenni.When you select an element, the right pane of the Navigator window displays a preview of the data. Annyi táblázatot választhat ki, amennyit importálni szeretne.You can select as many tables as you want to import. A Kezelő ablak az aktuálisan kiválasztott táblázat előnézetét jeleníti meg.The Navigator window shows a preview of the currently selected table.

A Navigátor párbeszédpanel képernyőképe, amelyen a kiválasztott tábla adatinak előnézete látható.

A Szerkesztés gombra kattintva elindíthatja a Lekérdezésszerkesztőt, amelyben átformálhatja és átalakíthatja az OData-csatornából származó adatokat, mielőtt importálná azokat a Power BI Desktopba.You can choose the Edit button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data from the OData feed before importing it into Power BI Desktop. A Betöltés gombra kattintva pedig az összes kiválasztott adatelemet a baloldali panelbe importálhatja.Or you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

A Betöltés gombra kattintva a Power BI Desktop importálja a kiválasztott elemeket, és megjelenít egy, az importálás folyamatát mutató Betöltés ablakot.When we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and displays a Load window of the import progress.

Az importálás előrehaladását ábrázoló Betöltés párbeszédpanel képernyőképe.

A folyamat befejeződésekor a Power BI Desktop elérhetővé teszi a kiválasztott táblázatokat és más adatelemeket a Power BI Desktop Jelentések nézetének jobb oldalán található Mezők panelen.Once complete, Power BI Desktop makes the selected tables and other data elements available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

A Mezők panel képernyőképe, amelyen a kiválasztott táblák listája látható.

Készen is van.And that’s it!

Azonnal fel is használhatja az OData-csatorna importált adatait a Power BI Desktopban vizualizációk és jelentések készítéséhez, valamint kombinálhatja őket más csatlakoztatott és importált adatokkal, amelyek például egyéb Excel-munkafüzetekből, adatbázisokból vagy más adatforrásokból származnak.You’re now ready to use the imported data from the OData feed in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Következő lépésekNext steps

A Power BI Desktop használatával számos adatforráshoz csatlakozhat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Az adatforrásokkal kapcsolatos információkért lásd az alábbi forrásanyagokat:For more information on data sources, check out the following resources: