Csatlakozás weblapokhoz a Power BI DesktoprólConnect to webpages from Power BI Desktop

Csatlakozhat egy weblaphoz, és a Power BI Desktopba importálhatja annak adatait a vizualizációban és adatmodellekben való használathoz.You can connect to a webpage and import its data into Power BI Desktop, to use in your visuals and in your data models.

A Power BI Desktop Kezdőlap szalagján válassza az Adatok lekérése > Web lehetőséget.In Power BI Desktop, select Get Data > Web from the Home ribbon.

A Power BI Desktop képernyőképe, amelyen a Web kiválasztása látható.

Megjelenik egy párbeszédablak, amelyen azon weblap URL-címét kell megadnia, amelyről adatokat szeretne importálni.A dialog appears, asking for the URL of the web page from which you want to import data.

A Web párbeszédpanel képernyőképe, amelyen az URL mező látható.

Miután begépelte (vagy beillesztette) az URL-címet, kattintson az OK gombra.Once you’ve typed in (or pasted) the URL, select OK. Power BI Desktop rákérdez, hogy hogyan szeretné elérni a webes tartalmat.Power BI Desktop prompts you to specify how you want to access the web content.

Hitelesítő adatok használata a webes csatlakozáshoz

A Power BI Desktop csatlakozik a megadott weboldalhoz, majd a Kezelő ablakban megjeleníti a lappal kapcsolatban elérhető adatokat.Power BI Desktop connects to the web page and then presents the page’s available data in the Navigator window. Az elérhető adatelemek valamelyikének, például a teljes lapot összefoglaló táblázat kiválasztása esetén az adatok előnézete a Kezelő ablak jobb oldalán jelennek meg.When you select one of the available data elements, such as a table of the entire page, the Navigator window displays a preview of that data on the right side of the window.

A Navigátor párbeszédpanel képernyőképe, amelyen a kiválasztott tábla adatinak előnézete látható.

Az Adatátalakítás gombra kattintva elindíthatja a Lekérdezésszerkesztőt, amelyben átformálhatja és átalakíthatja a weblapon található adatokat, mielőtt importálná azokat a Power BI Desktopba.You can choose the Transform Data button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data on that Web page before importing it into Power BI Desktop. A Betöltés gombra kattintva pedig az összes kiválasztott adatelemet a baloldali panelbe importálhatja.Or you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

A Betöltés gombra kattintva a Power BI Desktop importálja a kiválasztott elemeket, és a Power BI Desktop Jelentések nézetének jobb oldalán található Mezők panelén teszi elérhetővé azokat.When we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and makes them available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

A Mezők panel képernyőképe, amelyen a kiválasztott táblák listája látható.

Csupán ennyiből áll a weblapokhoz való csatlakozás és az adatok átvitele a Power BI Desktopba.That’s all there is to connecting to a web page and bringing its data into Power BI Desktop.

A Power BI Desktopból áthúzhatja a mezőket a Jelentés vászonra, és bármilyen vizualizációt létrehozhat.From there, you can drag those fields onto the Report canvas and create all the visualizations you want. A weblapról származó adatokat ugyanúgy használhatja, mint bármilyen más adatot. Formálhatja azokat, kapcsolatokat hozhat létre a modelljében található más adatforrásokkal, és létrehozhatja az Önnek legmegfelelőbb Power BI-jelentést.You can also use the data from that Web page just like you would any other data – you can shape it, you can create relationships between it and other data sources in your model, and otherwise do what you’d like to create the Power BI report you want.

Ha részletesebben és működés közben szeretné látni a weblapokhoz való csatlakozást, tekintse meg a Power BI Desktop Első lépések útmutatóját.To see connecting to a Web page in more depth and action, take a look at the Power BI Desktop Getting Started Guide.

Tanúsítvány visszavonási állapotának ellenőrzéseCertificate revocation check

A Power BI biztonságot nyújt a webes kapcsolatoknál az adatok védelméhez.Power BI applies security for web connections to protect your data. Előfordulhat, hogy bizonyos helyzetekben, például a Fiddler használatával történő webes kérelmek rögzítésekor, a webes kapcsolatok nem működnek.In some scenarios, such as capturing web requests with Fiddler, web connections may not work properly. Az ilyen helyzetekhez törölje Tanúsítvány visszavonási állapotának ellenőrzése jelölőnégyzet bejelölését a Power BI Desktopban, majd indítsa újra a Power BI Desktopot.To enable such scenarios, you can uncheck the Enable certificate revocation check option in Power BI Desktop, then restart Power BI Desktop.

Ha módosítani szeretné ezt a beállítást, válassza Fájl > Beállítások elemet, majd a bal oldali panelen válassza a Biztonság lehetőséget.To change this option, select File > Options, then select Security in the left pane. Az alábbi képen a jelölőnégyzet látható.The following image shows the checkbox. Ha törli a jelölőnégyzet bejelölését, a webes kapcsolatok kevésbé biztonságosak lesznek.Unchecking the box will make web connections less secure.

Tanúsítvány visszavonási állapotának ellenőrzésének engedélyezése vagy letiltása

Következő lépésekNext steps

A Power BI Desktop használatával számos adatforráshoz csatlakozhat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Az adatforrásokkal kapcsolatos információkért lásd az alábbi forrásanyagokat:For more information on data sources, check out the following resources: