Adatforrások a Power BI DesktopbanData sources in Power BI Desktop

A Power BI Desktoppal különböző forrásokból származó adatokhoz csatlakozhat.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Az elérhető adatforrások teljes listáját az Adatforrások a Power BI-hoz című szakaszban találja.For a full list of available data sources, see Power BI data sources.

Az adatokhoz a Kezdőlap menüszalagon csatlakozhat.You connect to data by using the Home ribbon. A leggyakoribb adattípusok menüjének megjelenítéséhez válassza az Adatok lekérése gombot vagy a lefelé mutató nyilat.To show the Most Common data types menu, select the Get Data button label or the down arrow.

A leggyakoribb adattípusok menü, Adatok lekérése a Power BI Desktopban

Az Adatok lekérése párbeszédpanel megnyitásához jelenítse meg a Leggyakoribb adattípusok menüjét, majd válassza a Továbbiak lehetőséget.To go to the Get Data dialog box, show the Most Common data types menu and select More. Az Adatok lekérése párbeszédpanelt (a Leggyakoribb menü kihagyásával) az Adatok lekérése ikon közvetlen kiválasztásával is megjelenítheti.You can also bring up the Get Data dialog box (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon directly.

Adatok lekérése gomb, Power BI Desktop

Megjegyzés

A Power BI csapata folyamatosan bővíti a Power BI Desktop és a Power BI szolgáltatás számára elérhető adatforrásokat.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Ezért gyakran láthatja majd a fejlesztés alatt álló adatforrások előzetes verzióit bétaverzió vagy előzetes verzió felirattal.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. A bétaverzió vagy előzetes verzió felirattal ellátott adatforrások támogatása és működése korlátozott, használatuk éles környezetben nem ajánlott.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and it shouldn't be used in production environments. Emellett a Power BI Desktophoz béta- vagy előzetes verzióként megjelölt adatforrások nem feltétlenül használhatók a Power BI szolgáltatásban vagy más Microsoft-szolgáltatásban, amíg az adatforrás általánosan elérhető nem lesz.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Megjegyzés

A Power BI Desktophoz számos olyan adatösszekötő érhető el, amelyek hitelesítéséhez az Internet Explorer 10 vagy újabb verziójára van szükség.There are many data connectors for Power BI Desktop that require Internet Explorer 10 (or newer) for authentication.

AdatforrásokData sources

Az Adatok lekérése párbeszédpanel a következő kategóriákba rendezi az adattípusokat:The Get Data dialog box organizes data types in the following categories:

 • Az összesAll
 • FájlFile
 • AdatbázisDatabase
 • Power PlatformPower Platform
 • AzureAzure
 • Online szolgáltatásokOnline Services
 • EgyébOther

A Mind kategória az összes kategóriába tartozó adatkapcsolat-típusokat tartalmazza.The All category includes all data connection types from all categories.

Fájlok adatforrásaiFile data sources

A Fájl kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Szöveg/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • MappaFolder
 • PDFPDF
 • ParquetParquet
 • SharePoint-mappaSharePoint folder

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen a Fájl kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for File.

Fájlok adatforrásai, Adatok lekérése párbeszédpanel, Power BI Desktop

Adatbázisok adatforrásaiDatabase data sources

Az Adatbázis kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Database category provides the following data connections:

 • SQL Server-adatbázisSQL Server database
 • Access-adatbázisAccess database
 • SQL Server Analysis Services-adatbázisSQL Server Analysis Services database
 • Oracle-adatbázisOracle database
 • IBM DB2-adatbázisIBM Db2 database
 • IBM Informix-adatbázis (bétaverzió)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • MySQL-adatbázisMySQL database
 • PostgreSQL-adatbázisPostgreSQL database
 • Sybase-adatbázisSybase database
 • Teradata-adatbázisTeradata database
 • SAP HANA-adatbázisSAP HANA database
 • SAP Business Warehouse-alkalmazáskiszolgálóSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse üzenetkezelési kiszolgálóSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • Actian (bétaverzió)Actian (Beta)
 • AtScale-kockákAtScale cubes
 • BI-összekötőBI Connector
 • Data Virtuality LDW (bétaverzió)Data Virtuality LDW (Beta)
 • DenodoDenodo
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • IndeximaIndexima
 • InterSystems IRIS (bétaverzió)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (bétaverzió)Jethro (Beta)
 • KyligenceKyligence
 • Linkar PICK Style / MultiValue Databases (bétaverzió)Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)
 • MariaDB (bétaverzió)MariaDB (Beta)
 • MarkLogicMarkLogic

Megjegyzés

Egyes adatbázis-összekötőket engedélyezni kell a Fájl > Lehetőségek és beállítások > Beállítások elem, majd az Előzetes verziójú funkciók lehetőség kiválasztásával és az adott összekötő engedélyezésével.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Ha a fentiekben említett összekötők nem jelennek meg itt, és használni kívánja őket, ellenőrizze az Előzetes verziójú funkciók beállításait.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Vegye figyelembe azt is, hogy a bétaverzió vagy előzetes verzió felirattal ellátott adatforrások támogatása és működése korlátozott, használatuk éles környezetben nem ajánlott.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen az Adatbázis kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for Database.

Adatbázisok adatforrásai, Adatok lekérése párbeszédpanel, Power BI Desktop

Power Platform-adatforrásokPower Platform data sources

A Power Platform kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Power BI-adathalmazokPower BI datasets
 • Power BI-adatfolyamokPower BI dataflows
 • Common Data Service (örökölt)Common Data Service (Legacy)
 • DataverseDataverse
 • Power Platform-adatfolyamok (bétaverzió)Power Platform dataflows (Beta)

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen a Power Platform kategória van kiválasztva.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Power Platform-adatforrások, Adatok lekérése párbeszédpanel, Power BI Desktop

Azure-beli adatforrásokAzure data sources

Az Azure kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics (SQL DW)Azure Synapse Analytics (SQL DW)
 • Azure Analysis Services-adatbázisAzure Analysis Services database
 • Azure Database for PostgreSQLAzure Database for PostgreSQL
 • Azure Blob-tárolóAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • 2. generációs Azure Data Lake StorageAzure Data Lake Storage Gen2
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight interaktív lekérdezésHDInsight Interactive Query
 • Azure Cost ManagementAzure Cost Management
 • Azure DatabricksAzure Databricks
 • Azure Time Series Insights (bétaverzió)Azure Time Series Insights (Beta)

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen az Azure kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for Azure.

Azure-adatforrások, Adatok lekérése párbeszédpanel, Power BI Desktop

Online Services-adatforrásokOnline Services data sources

Az Online szolgáltatások kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Online Services category provides the following data connections:

 • SharePoint Online-listaSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (helyszíni)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (bétaverzió)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (csak táblák)Azure DevOps (Boards only)
 • Azure DevOps Server (csal táblák)Azure DevOps Server (Boards only)
 • Salesforce-objektumokSalesforce Objects
 • Salesforce-jelentésekSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (bétaverzió)appFigures (Beta)
 • Data.World – Adathalmaz lekérése (bétaverzió)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • GitHub (bétaverzió)GitHub (Beta)
 • LinkedIn Sales Navigator (bétaverzió)LinkedIn Sales Navigator (Beta)
 • Marketo (bétaverzió)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (bétaverzió)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One - PRM (bétaverzió)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • QuickBooks Online (bétaverzió)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (bétaverzió)SparkPost (Beta)
 • SweetIQ (bétaverzió)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One – CTM (bétaverzió)Planview Enterprise One - CTM (Beta)
 • Twilio (bétaverzió)Twilio (Beta)
 • Zendesk (bétaverzió)Zendesk (Beta)
 • Asana (bétaverzió)Asana (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (béta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Emigo-adatforrásEmigo Data Source
 • Entersoft Business Suite (bétaverzió)Entersoft Business Suite (Beta)
 • eWay-CRM (bétaverzió)eWay-CRM (Beta)
 • FactSet AnalyticsFactSet Analytics
 • Palantir FoundryPalantir Foundry
 • Hexagon PPM Smart APIHexagon PPM Smart API
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Intune Data Warehouse (bétaverzió)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Security (bétaverzió)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Projectplace a Power BI-hozProjectplace for Power BI
 • Product Insights (bétaverzió)Product Insights (beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • Spigit (bétaverzió)Spigit (Beta)
 • TeamDesk (bétaverzió)TeamDesk (Beta)
 • WebTrends Analytics (bétaverzió)Webtrends Analytics (Beta)
 • Witivio (bétaverzió)Witivio (Beta)
 • Munkahelyi elemzés (bétaverzió)Workplace Analytics (Beta)
 • Zoho Creator (bétaverzió)Zoho Creator (Beta)

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen az Online szolgáltatások kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Online Services-adatforrások, Adatok lekérése párbeszédpanel, Power BI Desktop

Más adatforrásokOther data sources

Az Egyéb kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • SharePoint-listaSharePoint list
 • OData-adatcsatornaOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Hadoop-fájl (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • Hive LLAPHive LLAP
 • R-szkriptR script
 • Python-szkriptPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • Acterys : Model Automation & Planning (bétaverzió)Acterys : Model Automation & Planning (Beta)
 • Anaplan Connector v1.0 (bétaverzió)Anaplan Connector v1.0 (Beta)
 • Automation Anywhere (bétaverzió)Automation Anywhere (Beta)
 • SolverSolver
 • Cherwell (bétaverzió)Cherwell (Beta)
 • Cognite Data FusionCognite Data Fusion
 • FHIRFHIR
 • Information Grid (bétaverzió)Information Grid (Beta)
 • Jamf Pro (bétaverzió)Jamf Pro (Beta)
 • MicroStrategy for Power BIMicroStrategy for Power BI
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (bétaverzió)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (bétaverzió)Roamler (Beta)
 • Shortcuts Business Insights (bétaverzió)Shortcuts Business Insights (Beta)
 • SiteimproveSiteimprove
 • Starburst Enterprise Presto (bétaverzió)Starburst Enterprise Presto (Beta)
 • SurveyMonkey (bétaverzió)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)ListTenforce (Smart)List
 • TIBCO (R) adatvirtualizálás (bétaverzió)TIBCO(R) Data Virtualization (Beta)
 • Vena (bétaverzió)Vena (Beta)
 • Vessel Insight (bétaverzió)Vessel Insight (Beta)
 • Zucchetti HR Infinity (bétaverzió)Zucchetti HR Infinity (Beta)
 • Üres lekérdezésBlank Query

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen az Egyéb kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for Other.

Egyéb adatforrások a Power BI Desktopban

Megjegyzés

Jelenleg nem lehetséges olyan egyéni adatforrásokhoz csatlakozni, amelyek védelmét az Azure Active Directory biztosítja.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

SablonalkalmazásokTemplate apps

A vállalathoz tartozó sablonalkalmazásokat találhat az Adatok beolvasása ablak alján lévő Sablonalkalmazások hivatkozást választva.You can find template apps for your organization by selecting the Template Apps link near the bottom of the Get Data window.

Adatok beolvasása párbeszédpanel egyéb adatforrásokhoz a Power BI Desktopban

A rendelkezésre álló sablonalkalmazások vállalatonként elétérőek lehetnek.Available Template Apps may vary based on your organization.

Csatlakozás adatforráshozConnecting to a data source

Egy adott adatforráshoz való csatlakozáshoz válassza ki azt a Lekérdezés ablakban, majd válassza a Kapcsolódás lehetőséget.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. A következő képen a Web lehetőség van kiválasztva az Egyéb adatkapcsolat-kategórián belül.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Csatlakozás a webhez, Adatok lekérése párbeszédpanel, Power BI Desktop

Ekkor megjelenik egy, az adott adatkapcsolatra jellemző csatlakozási ablak.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Ha hitelesítő adatok szükségesek, a rendszer ezek megadására kéri.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. A következő képen a Web típusú adatforráshoz való csatlakozáshoz szükséges URL-cím megadása látható.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Bemeneti URL, Webes tartalomból párbeszédpanel, Power BI Desktop

Adja meg az URL-címet vagy az erőforrás csatlakozási adatait, majd kattintson az OK gombra.Enter the URL or resource connection information, and then select OK. A Power BI Desktop csatlakozik az adatforráshoz, és megjeleníti az elérhető adatforrásokat a Kezelőben.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and it presents the available data sources in the Navigator.

Kezelő párbeszédpanel, Power BI Desktop

Az adatok betöltéséhez válassza a Kezelő panel alján lévő Betöltés gombot.To load the data, select the Load button at the bottom of the Navigator pane. A lekérdezés a Power Query-szerkesztőben való átalakításához vagy szerkesztéséhez az adatok beöltése előtt válassza az Adatok átalakítása gombot.To transform or edit the query in Power Query Editor before loading the data, select the Transform Data button.

Ilyen egyszerűen csatlakozhat adatforrásokhoz a Power BI Desktopban.That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Egyre több adatforrás közül választhat, és a lista folyamatosan bővül, ezért érdemes gyakran visszatérnie.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

PBIDS-fájlok használata az adatok beolvasásáhozUsing PBIDS files to get data

A PBIDS-fájlok olyan Power BI Desktop-fájlok, amelyek adott struktúrával rendelkeznek, és .PBIDS kiterjesztésűek, ami Power BI adatforrás-fájlként azonosítja őket.PBIDS files are Power BI Desktop files that have a specific structure, and they have a .PBIDS extension to identify it is a Power BI data source file.

PBIDS-fájl létrehozásával egyszerűsítheti a vállalat új vagy kezdő jelentéskészítőinek munkáját az adatbeolvasási folyamatnál.You can create a PBIDS file to streamline the Get Data experience for new or beginner report creators in your organization. Ha meglévő jelentésekből hoz létre PBIDS-fájlt, azzal megkönnyíti a kezdő jelentéskészítők számára, hogy új jelentéseket készítsenek ugyanezekből az adatokból.If you create the PBIDS file from existing reports, it's easier for beginning report authors to build new reports from the same data.

Amikor egy szerző megnyit egy PBIDS-fájlt, megnyílik a Power BI Desktop, és bekéri a felhasználótól a hitelesítő adatokat a hitelesítéshez és a fájlban megadott adatforráshoz való kapcsolódáshoz.When an author opens a PBIDS file, Power BI Desktop opens and prompts the user for credentials to authenticate and connect to the data source that's specified in the file. Megjelenik a navigációs párbeszédpanel, és a felhasználónak ki kell választania az adatforrásból azokat a táblákat, melyeket be szeretne tölteni a modellbe.The Navigation dialog box appears, and the user must select the tables from that data source to load into the model. A felhasználónak ki kell választania az adatbázis(oka)t és a kapcsolódási módot is, ha az nem lett megadva a PBIDS-fájlban.Users may also need to select the database(s) and connection mode if none was specified in the PBIDS file.

Ettől kezdve a felhasználó megkezdheti a vizualizációk létrehozását, vagy a Legutóbbi források használatával betölthet a modellbe egy új táblacsoportot.From that point forward, the user can begin building visualizations or select Recent Sources to load a new set of tables into the model.

A PBIDS-fájlok jelenleg csak egyetlen adatforrást támogatnak egy adott fájlban.Currently, PBIDS files only support a single data source in one file. Egynél több adatforrás megadása hibát eredményez.Specifying more than one data source results in an error.

PBIDS-kapcsolatfájl létrehozásaHow to create a PBIDS connection file

Ha rendelkezik meglévő Power BI Desktop- (.PBIX-) fájllal, amely már csatlakozva van az Önt érdeklő adatokhoz, egyszerűen exportálhatja ezeket a kapcsolatfájlokat a Power BI Desktopon belül.If you have an existing Power BI Desktop (.PBIX) file that's already connected to the data you’re interested in, you can simply export these connection files from within Power BI Desktop. Ez az ajánlott módszer, mivel a PBIDS-fájl automatikusan generálható a Desktopból.This is the recommended method, since the PBIDS file can be auto-generated from Desktop. Emellett továbbra is szerkesztheti, vagy manuálisan is létrehozhatja a fájlt egy szövegszerkesztőben.In addition, you can still edit or manually create the file in a text editor.

A PBIDS-fájl létrehozásához válassza a Fájl > Lehetőségek és beállítások > Adatforrás beállításai menüpontot:To create the PBIDS file, select File > Options and settings > Data source settings:

Az Adatforrás beállításai menüpont

A megjelenő párbeszédpanelen jelölje ki a PBIDS-ként exportálandó adatforrást, majd válassza a PBIDS exportálása lehetőséget.In the dialog that appears, select the data source you want to export as a PBIDS, and then select Export PBIDS.

Adatforrás beállításai párbeszédpanel

A PBIDS exportálása gomb kiválasztásakor a Power BI Desktop előállítja a PBIDS-fájlt, amelyet átnevezhet, menthet a saját mappájába, és megoszthat másokkal.When you select the Export PBIDS button, Power BI Desktop generates the PBIDS file, which you can rename and save in your directory, and share with others. A fájlt egy szövegszerkesztőben is megnyithatja és tovább módosíthatja, beleértve a kapcsolódási mód fájlon belüli megadását, amelyet az alábbi ábra mutat be.You can also open the file in a text editor, and modify the file further, including specifying the mode of connection in the file itself, as shown in the following image.

A PBIDS-fájl módosítása szövegszerkesztő használatával

Ha szívesebben hozza létre a PBIDS-fájlokat egy szövegszerkesztőben, meg kell adnia az egy kapcsolathoz szükséges bemeneteket, és a PBIDS kiterjesztéssel kell mentenie a fájlt.If you prefer to manually create your PBIDS files in a text editor, you must specify the required inputs for a single connection and save the file with the PBIDS extension. A kapcsolathoz DirectQuery vagy Importálás módot is megadhat.Optionally, you can also specify the connection mode as either DirectQuery or Import. Ha a mód hiányzik vagy null értékű a fájlban, akkor a fájlt a Power BI Desktopban megnyitó felhasználónak ki kell választania vagy a DirectQuery, vagy az Import lehetőséget.If mode is missing/null in the file, the user who opens the file in Power BI Desktop is prompted to select DirectQuery or Import.

Példák .PBIDS-fájlokraPBIDS file examples

Ebben a szakaszban bemutatunk néhány példát a gyakran használt adatforrásokra.This section provides some examples from commonly used data sources. A PBIDS fájltípus csak azokat az adatkapcsolatokat támogatja, amelyeket a Power BI Desktop is támogat, a következő kivételekkel: Wiki URL-címek, élő kapcsolat és üres lekérdezés.The PBIDS file type only supports data connections that are also supported in Power BI Desktop, with the following exceptions: Wiki URLS, Live Connect and Blank Query.

A PBIDS-fájl nem tartalmazza a hitelesítési adatokat és a táblák és a séma adatait.The PBIDS file doesn't include authentication information and table and schema information.

Az alábbi kódrészletekben néhány gyakori példát talál PBIDS-fájlokra. A lista nem teljes és nem átfogó.The following code snippets show several common examples for PBIDS files, but they aren't complete or comprehensive. Más adatforrásokhoz tekintse meg az Adatforrás-referencia (DSR) formátuma a protokoll- és címadatokhoz című cikket.For other data sources, you can refer to the Data Source Reference (DSR) format for protocol and address information.

Ha szerkeszti vagy manuálisan hozza létre a kapcsolatfájlokat, ezeket a példákat csak segítségként kezelje, azok nem teljesek, és nem tartalmazzák az összes támogatott összekötőt DSR formátumban.If you're editing or manually creating the connection files, these examples are for convenience only, aren't meant to be comprehensive, and don't include all supported connectors in DSR format.

Azure ASAzure AS

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
  { 
    "details": { 
    "protocol": "analysis-services", 
    "address": { 
      "server": "server-here" 
    }, 
    } 
  } 
  ] 
}

MappaFolder

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "folder", 
    "address": { 
      "path": "folder-path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

ODataOData

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "odata", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP BWSAP BW

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-bw-olap", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here", 
     "systemNumber": "system-number-here", 
     "clientId": "client-id-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP HanaSAP Hana

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-hana-sql", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here:port-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SharePoint-listaSharePoint list

Az URL-címnek magára a SharePoint-webhelyre kell mutatnia, és nem a webhelyen belüli listára.The URL must point to the SharePoint site itself, not to a list within the site. A felhasználók egy kezelő használatával választhatnak ki egy vagy több listát a helyről, amelyek mindegyike a modell egy táblája lesz.Users get a navigator that allows them to select one or more lists from that site, each of which becomes a table in the model.

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sharepoint-list", 
    "address": { 
     "url": "URL-here" 
    }, 
    } 
  } 
 ] 
} 

SQL ServerSQL Server

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
    { 
      "details": { 
        "protocol": "tds", 
        "address": { 
          "server": "server-name-here", 
          "database": "db-name-here (optional) "
        } 
      }, 
      "options": {}, 
      "mode": "DirectQuery" 
    } 
  ] 
} 

SzövegfájlText file

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "file", 
    "address": { 
      "path": "path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

WebWeb

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "http", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

AdatfolyamDataflow

{
 "version": "0.1",
 "connections": [
  {
   "details": {
    "protocol": "powerbi-dataflows",
    "address": {
     "workspace":"workspace id (Guid)",
     "dataflow":"optional dataflow id (Guid)",
     "entity":"optional entity name"
    }
    }
  }
 ]
}

Következő lépésekNext steps

A Power BI Desktop műveletek és lehetőségek széles tárházát tartalmazza.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. A program képességeivel kapcsolatos további információkért lásd az alábbi forrásanyagokat:For more information on its capabilities, check out the following resources: