Csatlakozás a Xerohoz a Power BI szolgáltatássalConnect to Xero with Power BI

A Xero egy egyszerűen használható online számlázóprogram, amelyet kifejezetten kisvállalkozások számára terveztek.Xero is easy to use online accounting software that's designed specifically for small businesses. Ezzel a Power BI-sablonalkalmazással lenyűgöző vizualizációkat készíthet a Xero pénzügyi adatai alapján.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI template app. Az alapértelmezett irányítópulton számos kisvállalati mérőszám található, többek között a likviditás, a bevétel és kiadások, az eredménytrend, a kintlévőség-behajtási arányszám és a megtérülés.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days, and return on investment.

Kapcsolódjon a Power BI-hoz készült Xero-sablonalkalmazáshoz, vagy tudjon meg többet a Xero és a Power BI integrációjáról.Connect to the Xero template app for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

CsatlakozásHow to connect

 1. A navigációs ablaktáblán válassza az Alkalmazások elemet, majd a jobb felső sarokban az Alkalmazások letöltése lehetőséget.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Az Alkalmazások letöltése ikon

 2. Az AppSource-ban válassza az Alkalmazások lapot, és keresse meg a kívánt szolgáltatást.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  Az Alkalmazások lap az AppSource-ban

 1. Válassza a Xero > Letöltés most lehetőséget.Select Xero > Get it now.

 2. A Telepíti ezt a Power BI-alkalmazást? területen válassza a Telepítés lehetőséget.In Install this Power BI app? select Install.

  A Xero telepítése

 3. Az Alkalmazások panelen válassza a Xero csempét.In the Apps pane, select the Xero tile.

  A Xero csempe kiválasztása

 4. Az új alkalmazás használatának első lépései résznél válassza az Csatlakozás lehetőséget.In Get started with your new app, select Connect.

  Első lépések az új alkalmazással

 5. Adjon meg egy becenevet a Xero-fiókjához társított szervezetnek.Enter a nickname for the organization associated with your Xero account. Bármit megadhat, ez csak a több Xero-szervezettel dolgozó felhasználók könnyebb eligazodását szolgálja.Anything will do, it's mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. A paraméterek keresésével kapcsolatos részleteket a cikk későbbi részében találja.See details on finding parameters later in this article.

  Szervezet beceneve

 6. A Hitelesítési módszer értékeként válassza az OAuth lehetőséget.For Authentication Method, select OAuth. Amikor a rendszer kéri, jelentkezzen be a Xero-fiókjába, majd válassza ki azt a szervezetet, amelyhez kapcsolódni szeretne.When prompted sign into your Xero account and select the organization to connect to. A bejelentkezés után válassza a Bejelentkezés lehetőséget a betöltés megkezdéséhez.Once sign-in is complete, select Sign In to start the loading process.

  Hitelesítési módszer

  Üdvözli a Xero

 7. A jóváhagyás után automatikusan megkezdődik az importálási folyamat.After approving, the import process will begin automatically. Ha befejeződött, a navigációs ablaktáblán megjelenik egy új irányítópult, jelentés és modell.When complete, a new dashboard, report, and model will appear in the nav pane. Válassza ki az irányítópultot az importált adatok megtekintéséhez.Select the dashboard to view your imported data.

  Xero-irányítópult

Mi a következő lépés?What now?

TartalomWhat's included

A sablonalkalmazásban lévő irányítópulton több területet felölelő csempék és metrikák találhatóak, a hozzájuk tartozó, további tájékoztatást nyújtó jelentésekkel:The template app dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

TerületArea Irányítópult csempéiDashboard Tiles JelentésReport
PénzCash Napi pénzforgalomDaily cash flow
BevételCash in
KiadásCash out
Számlánkénti záróegyenlegClosing balance by account
Mai záróegyenlegClosing balance today
BankszámlákBank Accounts
ÜgyfélCustomer Számlázott eladásokInvoiced sales
Számlázott eladások ügyfelenkéntInvoiced sales by customer
Számlázott eladások növekedési trendjeInvoiced sales growth trend
Esedékes számlákInvoices due
Függőben lévő követelésekOutstanding receivables
Lejárt követelésekOverdue receivables
ÜgyfélCustomer
LeltárInventory
SzállítóSupplier Számlázott beszerzésekBilled purchases
Számlázott beszerzések szállító szerintBilled purchases by supplier
Számlázott beszerzések növekedési trendjeBilled purchases growth trend
Esedékes számlákBills due
Függőben lévő kötelezettségekOutstanding payables
Lejárt kötelezettségekOverdue payables
SzállítókSuppliers
LeltárInventory
LeltárInventory Havi eladott mennyiség termékenkéntMonthly sales amount by product LeltárInventory
EredményProfit and loss Havi eredményMonthly profit and loss
Nettó nyereség ebben a pénzügyi évbenNet profit this fiscal year
Nettó nyereség ebben a hónapbanNet profit this month
Legnagyobb költségszámlákTop expense accounts
EredményProfit and Loss
MérlegBalance sheet Eszközök összesenTotal assets
Kötelezettségek összesenTotal liabilities
TőkeEquity
MérlegBalance Sheet
EgészségHealth Aktuális arányCurrent ratio
Bruttó nyereség százalékbanGross profit percentage
Megtérülés az összes eszközönReturn on total assets
Az összes kötelezettség és a tőke arányaTotal liabilities to equity ratio
EgészségHealth
Szószedet és technikai megjegyzésekGlossary and Technical Notes

Az adatkészlet a következő táblákat is tartalmazza a jelentések és irányítópultok testre szabásához:The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

 • CímekAddresses
 • RiasztásokAlerts
 • Banki kivonat napi egyenlegeBank Statement Daily Balance
 • Banki kivonatokBank Statements
 • KapcsolattartókContacts
 • Kiadási jogcímekExpense Claims
 • Értékesítési számlasor-elemekInvoice Line Items
 • SzámlákInvoices
 • ElemekItems
 • Hónap végeMonth End
 • SzervezetOrganization
 • Főkönyvi kivonatTrial Balance
 • Xero-fiókokXero Accounts

RendszerkövetelményekSystem requirements

A Xero-sablonalkalmazás eléréséhez a következő szerepkörök szükségesek: „Standard + Reports” vagy „Advisor”.The following roles are required to access the Xero template app: "Standard + Reports" or "Advisor".

Paraméterek helyeFinding parameters

Adjon meg egy nevet, amelyen a szervezetet nyomon tudja követni a Power BI-ban.Provide a name for your organization to track in Power BI. Egyedi név használata esetén több különböző szervezethez is kapcsolódhat.A specific name allows you to connect to multiple different organizations. Nem kapcsolódhat többször ugyanahhoz a szervezethez, mert ez befolyással van az ütemezett frissítésre.You can't connect to the same organization multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

HibaelhárításTroubleshooting

 • A Xero-felhasználóknak a következő szerepkörökkel kell rendelkezniük a Power BI-hoz készült Xero-sablonalkalmazás eléréséhez: „Standard + Reports” vagy „Advisor”.Xero users must have the following roles to access the Xero template app for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". A sablonalkalmazás a felhasználói engedélyektől függően biztosít hozzáférést a jelentésadatokhoz a Power BI-ban.The template app relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
 • A betöltés idejére az irányítópult csempéi általános betöltési állapotba kerülnek.During the load, the tiles on the dashboard are in a generic loading state. A betöltés teljes befejeződéséig az állapotuk nem változik.They stay that way until the full load completes. Ha megkapja az értesítést a betöltés befejezéséről, de a csempék továbbra is töltést jeleznek, akkor próbálja meg frissíteni az irányítópult csempéit a jobb felső sarokban lévő három pont (...) használatával.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
 • Ha a sablonalkalmazás frissítése sikertelen, ellenőrizze, hogy nem kapcsolódott-e többször ugyanahhoz a szervezethez a Power BI-ban.If your template app fails to refresh, check if you have connected to the same organization more than once in Power BI. A Xero csak egy aktív kapcsolatot engedélyez egy adott szervezettel, és ha többször kapcsolódik ugyanahhoz a szervezethez, akkor megjelenhet egy hibaüzenet, amely szerint a hitelesítő adatai nem érvényesek.Xero only allows a single active connection to an organization and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
 • A Power BI-hoz készült Xero-sablonalkalmazás kapcsolódásakor tapasztalt probléma, például hibaüzenet vagy lassú betöltés esetén először ürítse ki a gyorsítótárat/törölje a cookie-kat, indítsa újra a böngészőt, majd kapcsolódjon újra a Power BI-hoz.For issues connecting the Xero template app for Power BI, like error messages or slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Más, tartósan fennálló probléma esetén küldjön hibajegyet a https://support.powerbi.com webhelyen.For other issues, file a ticket at https://support.powerbi.com if the issue persists.

Következő lépésekNext steps

Első lépések a Power BI-banGet started in Power BI

Adatok lekérése a Power BI-banGet data in Power BI