Mi az a helyszíni adatátjáró?What is an on-premises data gateway?

Megjegyzés

Nemrég módosítottuk a helyszíni adatátjáró dokumentációját. Felosztottuk őket a Power BI-ra vonatkozó tartalomra és az átjáró által támogatott összes szolgáltatásra érvényes általános tartalomra.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Ön jelenleg a Power BI-ra vonatkozó tartalmat olvassa.You're currently in the Power BI content. Ha visszajelzést szeretne küldeni a cikkel vagy az átjárókról szóló dokumentumokkal kapcsolatban, görgessen le a cikk végéig.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

A helyszíni adatátjáró hídként biztosítja a helyszíni (nem felhőbeli) adatok és számos Microsoft-felhőszolgáltatás közötti gyors és biztonságos adatátvitelt.The on-premises data gateway acts as a bridge to provide quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and several Microsoft cloud services. Ezen felhőszolgáltatások közé tartozik a Power BI, a PowerApps, a Power Automate, az Azure Analysis Services és az Azure Logic Apps.These cloud services include Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services, and Azure Logic Apps. Az átjáró használata lehetővé teszi, hogy a cégek az adatbázisaikat és más adatforrásaikat a helyszíni hálózaton belül tartsák, de ezzel együtt biztonságosan használhassák ezeket a felhőszolgáltatásokban is.By using a gateway, organizations can keep databases and other data sources on their on-premises networks, yet securely use that on-premises data in cloud services.

Az átjáró működéseHow the gateway works

Az átjáró áttekintése

Az átjáró működéséről további információt talál A helyszíni adatátjáró architektúrája című témakörben.For more information on how the gateway works, see On-premises data gateway architecture.

ÁtjárótípusokTypes of gateways

Kétféle átjárótípus van, mindkettő más-más helyzethez:There are two different types of gateways, each for a different scenario:

  • A helyszíni adatátjáró több felhasználó számára teszi lehetővé, hogy több helyszíni adatforráshoz csatlakozzanak.On-premises data gateway allows multiple users to connect to multiple on-premises data sources. A helyszíni adatátjárót egyetlen átjárótelepítéssel minden támogatott szolgáltatáshoz használhatja.You can use an on-premises data gateway with all supported services, with a single gateway installation. Ez az átjáró összetett helyzetekhez optimális, ahol többen is hozzá akarnak férni több adatforráshoz.This gateway is well-suited to complex scenarios with multiple people accessing multiple data sources.

  • A helyszíni adatátjáró (személyes mód) egyetlen felhasználónak teszi lehetővé, hogy kapcsolódjon a forrásokhoz, és nem osztható meg másokkal.On-premises data gateway (personal mode) allows one user to connect to sources, and can’t be shared with others. A helyszíni adatátjáró (személyes mód) csak a Power BI-jal használható.An on-premises data gateway (personal mode) can be used only with Power BI. Ez az átjáró kiválóan alkalmazható olyan helyzetekhez, ahol egyedül Ön készít jelentéseket, és nem szükséges megosztania adatforrásokat másokkal.This gateway is well-suited to scenarios where you’re the only person who creates reports, and you don't need to share any data sources with others.

  • A virtuális hálózati adatátjáró lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy több, virtuális hálózatokkal védett adatforráshoz csatlakozzon.Virtual network data gateway allows multiple users to connect to multiple data sources secured by Virtual networks. Nincs szükség telepítésre, mivel ez egy Microsoft által felügyelt szolgáltatás.There is no installation requried since this is a Microsoft managed service. Ez az átjáró összetett helyzetekhez optimális, ahol többen is hozzá akarnak férni több adatforráshoz.This gateway is well-suited to complex scenarios with multiple people accessing multiple data sources.

Átjáró használataUse a gateway

Átjáró használatához négy fő lépés szükséges.There are four main steps for using a gateway.

  1. Az átjáró letöltése és telepítése helyi számítógépre.Download and install the gateway on a local computer.
  2. Az átjáró konfigurálása a tűzfal és más hálózati követelmények alapján.Configure the gateway based on your firewall and other network requirements.
  3. Átjáró-rendszergazdák hozzáadása, akik más hálózati követelményeket is kezelhetnek.Add gateway admins who can also manage and administer other network requirements.
  4. Helyszíni adatforrás frissítése az átjáró használatával.Use the gateway to refresh an on-premises data source.
  5. Az átjáró hibaelhárítása hibák esetén.Troubleshoot the gateway in case of errors.

Következő lépésekNext steps

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community