Sablonalkalmazás-mintákTemplate apps samples

Ezzel a dokumentummal olyan sablonokat teszünk elérhetővé, amelyeket testre szabva saját alkalmazások készítéséhez használhat fel.The purpose of this document is to provide templates that you can customize to create your own apps.
Ezeket a sablonokat személyes használatra veheti igénybe, vagy közzéteheti őket sablonalkalmazásokként a Microsoft AppSource-on.Use these templates for personal use or publish them as template apps on Microsoft AppSource. A minták Power BI Desktop-fájlokként (.pbix) érhetők el.The samples are provided as Power BI Desktop files (.pbix).

ElőfeltételekPrerequisites

A mintákhoz további felhasználói fiókok is szükségesek lehetnek a megfelelő szolgáltatás tulajdonosával.The samples might require additional user accounts with the relevant service owner. Az alábbi sablonok a következő Licencfeltételekkel használhatók.The following templates are to be used under the following License terms.

Letölthető alkalmazássablon-mintákDownloadable apps template samples

További lépésekNext steps

Mik azok a Power BI-sablonalkalmazások?What are Power BI template apps?