Adatelemzési eredmények megtekintése irányítópult-csempéken a Power BI-jalView data insights on dashboard tiles with Power BI

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: A következőkre vonatkozik.a Power BI szolgáltatás üzleti felhasználóknak A következőkre vonatkozik. a Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknekNem vonatkozik a következőre.Power BI Desktop A következőkre vonatkozik.Pro- vagy Prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Az irányítópulton található vizualizációs csempék mindegyike nagyszerű lehetőséget kínál az adatfeltárással való ismerkedéshez.Each visual tile on your dashboard is a doorway into data exploration. Ha rákattint egy csempére, megnyílik egy jelentés vagy a Q&A, amelyben szűrheti és rendezheti a jelentés alapjául szolgáló adathalmazt, és részletes elemzést végezhet rajta.When you select a tile, it opens a report or opens Q&A where you can filter and sort and dig into the dataset behind the report. Elemzések futtatásakor pedig a Power BI elvégzi Ön helyett az adatok felderítését.And when you run insights, Power BI does the data exploration for you.

három pont menümód, amelyen az eredmények megtekintése lehetőség látható

Elemzéseket futtatva érdekes interaktív vizualizációkat hozhat létre adataiból.Run insights to generate interesting interactive visuals based on your data. Elemzéseket futtathat az irányítópult adott csempéin, és még az elemzéseken is futtathat elemzést!Insights can be run on a specific dashboard tile and you can even run insights on an insight!

A megállapítási szolgáltatás a Microsoft Researchcsel együttműködésben fejlesztett, növekvő számú haladó szintű elemzési algoritmusra épül. A Microsoft Research egyre több felhasználó számára teszi lehetővé megállapítások kinyerését az adatokból újszerű és intuitív módszerekkel.The insights feature is built on a growing set of advanced analytical algorithms developed in conjunction with Microsoft Research that we'll continue to use to allow more people to find insights in their data in new and intuitive ways.

Irányítópult csempére vonatkozó elemzések futtatásaRun insights on a dashboard tile

Ha az irányítópult egyik csempéjén futtat elemzéseket, a Power BI megkeresi az adott csempe létrehozásához használt adatokat.When you run insights on a dashboard tile, Power BI searches just the data used to create that single dashboard tile.

 1. Nyisson meg egy irányítópultot.Open a dashboard.

 2. Vigye az egérmutatót egy csempe fölé.Hover over a tile. Válassza a További beállítások (...) lehetőséget, majd az Elemzések megtekintése elemet.select More options (...), and choose View insights.

  A három pont legördülő megjelenítést bemutató képernyőkép

 3. A csempe Fókusz módban nyílik meg, és a jobb oldalán jelennek meg az elemzéskártyák.The tile opens in Focus mode with the insights cards displayed along the right.

  Fókusz mód

 4. Felkeltette valamelyik elemzés az érdeklődését?Does one insight pique your interest? Az adott elemzéskártyát kiválasztva az adatok mélyebb szintjére is leáshat.Select that insight card to dig further. A kiválasztott elemzés a bal oldalon fog megjelenni, az új, kizárólag az adott elemzés adatain alapuló új elemzéskártyák pedig a jobb oldalon.The selected insight appears on the left and new insight cards, based solely on the data in that single insight, display along the right.

Az elemzéseket megjelenítő kártyák interaktív használataInteract with the insight cards

Egy elemzés megnyitása után folytathatja a felderítést.Once you have an insight open, continue exploring.

 • A vizualizációt a vásznon szűrheti.Filter the visual on the canvas. A szűrők megjelenítéshez a jobb felső sarokban látható nyilat választva nyithatja meg a Szűrők panelt.To display the filters, in the upper right corner, select the arrow to expand the Filters pane.

  Elemzés, kibontott Szűrők menüvel

 • Elemzést magára az elemzés kártyájára vonatkozóan is futtathat.Run insights on the insight card itself. Ezt gyakran kapcsolódód elemzésnek is nevezik.This is often referred to as related insights. Kijelöléssel tegyen aktívvá egy elemzéskártyát.Select an insight card to make it active. Ez a kártya a jelentésvászon bal oldalára kerül, és új kártyák jelennek meg a jobb oldalon, amelyek tartalma kizárólag az ebben az elemzésben közölt adatokra korlátozódik.It will move to the left side of the report canvas, and new cards, based solely on the data in that single insight,will display along the right.

  Kapcsolódó elemzés és kibontott Szűrők menü

A jelentéshez a bal felső sarokban látható Kilépés a fókusz módból lehetőséget választva léphet vissza.To return to your report, from the upper left corner, select Exit Focus mode.

Megfontolandó szempontok és hibaelhárításConsiderations and troubleshooting

 • Az Elemzések megtekintése az irányítópult nem minden csempetípusával használható.View insights doesn't work with all dashboard tile types. Egyéni Power BI-vizualizációk esetében például nem érhető el.For example, it is not available for Power BI custom visuals.

Következő lépésekNext steps

Elemzések futtatása jelentésvizualizációkon az Elemzés funkció használatával Run insights on report visuals using the Analyze feature
Tudjon meg többet az Elemzések elérhető típusairólLearn about the types of Insights available