Első lépések az androidos eszközökhöz készült Power BI mobilalkalmazássalGet started with the Power BI mobile app on Android devices

A Microsoft Power BI Android rendszerű eszközökön futó alkalmazása mobil felületet nyújt a Power BI, a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló és a Reporting Services használatához.The Android app for Microsoft Power BI delivers the mobile BI experience for Power BI, Power BI Report Server, and Reporting Services. Bárhonnan megtekintheti és kezelheti helyszíni vagy felhőbeli céges irányítópultjait élő, érintésre reagáló mobil hozzáféréssel.View and interact with your company dashboards on premises and in the cloud from anywhere, with live, touch-enabled mobile access. Fedezze fel az adatokat az irányítópultokon, és ossza meg eredményeit munkatársaival e-mailben vagy SMS-ben.Explore the data in dashboards, and share with your colleagues in email or text messages.

Irányítópult az androidos Power BI-alkalmazásban

A Power BI Desktopban létrehozhat Power BI-jelentéseket és közzéteheti őket:You create Power BI reports in Power BI Desktop, and publish them:

Ezután az androidos Power BI alkalmazásban a helyszínen és a felhőben is dolgozhat az irányítópultokkal és a jelentésekkel.Then in the Power BI app for Android, you interact with your dashboards and reports, whether on premises or in the cloud.

Ismerje meg a Power BI mobilalkalmazások újdonságait.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

ElőfeltételekPrerequisites

Az alkalmazás beszerzéseGet the app

Töltse le az Androidhoz készült Power BI alkalmazást a Google Play Áruházból.Download the Power BI for Android app from Google Play.

A Power BI számos különböző androidos eszközön fut, ha azon Android 5.0 vagy annál későbbi operációs rendszer található.Power BI can run on a number of different Android devices, running the Android 5.0 operating system or later. Az eszközt a Beállítások > Az eszközről > Android verzió részben ellenőrizheti.To check on your device, go to Settings > About device > Android version.

Indítás az alkalmazás megnyitásakor Start when you open the app
Amikor megnyitja az alkalmazást, átugorhatja a bejelentkezési oldalakat, így regisztráció vagy bejelentkezés nélkül is gyorsan áttekintheti, milyen feladatok elvégzésére alkalmas az androidos eszközön futó Power BI alkalmazás.Even without signing up or signing in, after you open the app you can flip through the sign-in pages for a quick overview of things you can do with the Power BI app on your Android device. Koppintson a Kihagyás gombra a példák megtekintésének mellőzése és az alkalmazás használatával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok szerzése érdekében.Tap Skip to view and explore the samples, and get hands-on experience with the app. Az irányítópultok kezdőlapjáról bármikor visszatérhet a példákhoz.You can go back to the samples whenever you want from the dashboards home page.

Ismerje meg a Power BI mobilalkalmazások újdonságait.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

Regisztráció a Power BI szolgáltatásra a webenSign up for the Power BI service on the web

Ha meg nem regisztrált, lépjen a Power BI szolgáltatásra, és hozzon létre egy saját fiókot, ahol irányítópultokat és jelentéseket hozhat létre és tárolhat, valamint összevonhatja az adatait.If you haven't signed up yet, go to the Power BI service to sign up for your own account for creating and storing dashboards and reports, and bringing your data together. Ezután bárhol is tartózkodjon, beléphet a Power BI-ba az androidos eszközről, és megtekintheti saját irányítópultjait.Then sign in to Power BI from your Android device to see your own dashboards from anywhere.

 1. A Power BI szolgáltatásban koppintson a Regisztráció gombra a Power BI-fiók létrehozásához.In the Power BI service, tap Sign up to create a Power BI account.
 2. Hozzáláthat a saját irányítópultok és jelentések létrehozásához.Start creating your own dashboards and reports.

Első lépések az eszközön futó Power BI alkalmazássalGet started with the Power BI app on your device

 1. Nyissa meg az Androidhoz készült Power BI alkalmazást az androidos eszköz nyitóképernyőjéről.On your Android device, from the start screen open the Power BI for Android app.

  Power BI ikon

 2. Ha a Power BI-ba szeretne bejelentkezni, koppintson a Power BI lapra, és adja meg a bejelentkezési adatait.To sign in to Power BI, tap the Power BI tab and fill in your sign-in details.

  Ha a Power BI a bejelentkezés sikertelenségéről tájékoztató üzenetet jelenít meg, a probléma megoldásának részleteiért tekintse meg a következő szakaszt: „A hitelesítés nem sikerült, mert a vállalati SSL-tanúsítványt nem megbízhatóként kezeli ez az eszköz”.If you get a message that Power BI can't sign you in, see "Could not authenticate because your corporate SSL certificate is untrusted" for details on how to resolve the issue.

  Ha be szeretne jelentkezni a Reporting Services mobiljelentéseibe és a KPI-kbe, koppintson a Jelentéskészítő kiszolgáló lapra, és adja meg a bejelentkezési adatait.To sign in to your Reporting Services mobile reports and KPIs, tap the Report server tab and fill in your sign-in details.

  Bejelentkezés a Power BI-ba

A Power BI- és Reporting Services-minták kipróbálásaTry the Power BI and Reporting Services samples

A Power BI- és Reporting Services-mintákat regisztráció nélkül is megtekintheti és kezelheti.Even without signing up, you can view and interact with the Power BI and Reporting Services samples.

A minták eléréséhez koppintson a navigációs sáv További lehetőségek (...) elemére, és válassza a Minták lehetőséget.To access the samples, tap More options (...) on the navigation bar and choose Samples.

Néhány Power BI-mintát számos jelentéskészítő kiszolgálói minta követ.A number of Power BI samples are followed by several Report server samples.

Power BI Mobile-minták

Megjegyzés

A mintákban nem minden funkció érhető el.Not all features are available in the samples. Nem tekintheti meg például az irányítópult hátterében álló mintajelentéseket, a mintákat nem oszthatja meg másokkal, és nem jelölheti meg azokat kedvenceiként.For example, you can't view the sample reports that underlie the dashboards, you can't share the samples with others, and you can't make them your favorites.

A tartalmak megkeresése a Power BI mobilalkalmazásokbanFind your content in the Power BI mobile apps

Koppintson a fejlécben található nagyítóra a Power BI-tartalom keresésének megkezdéséhez.Tap the magnifying glass in the header to start searching for your Power BI content.

A kedvenc irányítópultok és jelentések megtekintéseView your favorite dashboards and reports

Koppintson a navigációs sáv Kedvencek (Kedvencek ikon) elemére a Kedvencek lap megjelenítéséhez.Tap Favorites (Favorites icon) on the navigation bar to view your Favorites page.

További információ a kedvencekről a Power BI-mobilalkalmazásokban.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Nagyvállalati támogatás a Power BI mobilalkalmazásaihozEnterprise support for the Power BI mobile apps

A cégek a Microsoft Intune használatával kezelhetik az eszközöket és alkalmazásokat, beleértve az Android és iOS rendszerhez készült Power BI-mobilalkalmazásokat.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including the Power BI mobile apps for Android and iOS.

A Microsoft Intune segítségével a cégek szabályozhatják az olyan elemeket, mint a hozzáférési PIN-kódok bekérése, az alkalmazások adatkezelési módja, vagy a nem használt alkalmazások alkalmazásadatainak titkosítása.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Megjegyzés

Ha a Power BI mobilalkalmazást egy androidos eszközön használja, és a cége konfigurálta a Microsoft Intune MAM felügyeletet, a háttérben futó adatfrissítés ki van kapcsolva.If you use the Power BI mobile app on your Android device and your organization has configured Microsoft Intune MAM, then background data refresh is turned off. A Power BI a weben futó Power BI szolgáltatásból frissíti az adatokat, amikor legközelebb belép az alkalmazásba.The next time you enter the app, Power BI refreshes the data from the Power BI service on the web.

További információ a Power BI-mobilalkalmazások Microsoft Intune-nal történő konfigurálásáról.Read more about configuring Power BI mobile apps with Microsoft Intune.

Következő lépésekNext steps

Az androidos Power BI alkalmazásban az alábbi műveleteket is elvégezheti a Power BI-irányítópultokkal és -jelentésekkel, valamint a Microsoft Power BI jelentéskészítő kiszolgálón vagy a Reporting Services webes portálján található jelentésekkel és KPI-kkel.Here are some other things you can do in the Android device app for Power BI with dashboards and reports in Power BI, and reports and KPIs in the Power BI Report Server or Reporting Services web portal.

A Power BI irányítópultok és jelentésekPower BI dashboards and reports

Jelentések és KPI-k a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló és a Reporting Services webes portáljánReports and KPIs on the Power BI Report Server and Reporting Services web portals

Lásd még:See also