Helyszíni jelentések és KPI-k megtekintése a Power BI Windows-alkalmazásbanView on-premises reports and KPIs in the Power BI Windows app

A Windows 10-hez készült Power BI alkalmazás valós idejű, érintéssel vezérelhető mobil hozzáférést biztosít az SQL Server 2016 Reporting Services szolgáltatásban található fontos helyszíni vállalati információkhoz.The Power BI app for Windows 10 offers live, touch-enabled mobile access to your important on-premises business information in SQL Server 2016 Reporting Services.

Reporting Services-mobiljelentések

Először a lényegFirst things first

Az SQL Server 2016 Enterprise kiadás mobiljelentés-közzétevőjének segítségével saját Reporting Services-mobiljelentéseket hozhat létre, és közzéteheti őket a Reporting Services webes portálon.Create Reporting Services mobile reports with SQL Server 2016 Enterprise Edition Mobile Report Publisher and publish them to the Reporting Services web portal. KPI-ket hozhat létre közvetlenül a webes portálon.Create KPIs right in the web portal. Mappákba rendezheti őket, és megjelölheti kedvenceit, hogy könnyedén megtalálhassa azokat.Organize them in folders and mark your favorites, so you can find them easily.

Ezt követően megtekintheti a mappákba rendezett vagy kedvencekként összegyűjtött KPI-ket, mobiljelentéseket és Power BI-jelentéseket a Windows 10-hez készült Power BI alkalmazásban.Then in the Power BI app for Windows 10, view the KPS, mobile reports, and Power BI reports, organized in folders or collected as favorites.

Megjegyzés

Az eszközön a Windows 10 operációs rendszernek kell futnia.Your device needs to be running Windows 10. Az alkalmazás optimális működéséhez 1 GB RAM és 8 GB belső tárhely szükséges.The app works best on devices with at least 1 GB RAM and 8 GB internal storage.

Megjegyzés

A Power BI-mobilalkalmazás támogatása a Windows 10 Mobile rendszerű telefonokhoz 2021. március 16-án megszűnik.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. További információLearn more

Minták böngészése SQL Server 2016 Reporting Services-kiszolgáló nélkülExplore samples without a SQL Server 2016 Reporting Services server

Akkor is böngészhet a Reporting Services-mobiljelentések funkciói között, ha nem fér hozzá a Reporting Services webes portálhoz.Even if you don't have access to a Reporting Services web portal, you can still explore the features of Reporting Services mobile reports.

 1. Nyissa meg a Power BI alkalmazást Windows 10-es eszközén.In your Windows 10 device, open the Power BI app.

 2. Koppintson a globális navigációs gombra.Tap the global navigation button Globális navigációs gomb a bal felső sarokban.in the upper-left corner.

 3. Koppintson a Beállítások ikonra Beállítások ikon, kattintson a jobb gombbal vagy koppintson és tartsa nyomva a Csatlakozás kiszolgálóhoz elemet, majd koppintson a Minták megtekintése elemre.Tap Settings icon Settings icon, right-click or tap and hold Connect to server, then tap View samples.

  SSRS-minták megtekintése

 4. A Kiskereskedelmi jelentések vagy Értékesítési jelentések mappát megnyitva megismerheti az azokhoz tartozó KPI-ket és mobiljelentéseket.Open the Retail Reports or Sales Reports folder to explore their KPIs and mobile reports.

  Minta KPI-k és mobiljelentések

Böngéssze át a mintákat a KPI-kkel és mobiljelentésekkel való interakcióhoz.Browse the samples to interact with KPIs and mobile reports.

Kapcsolódás a Reporting Services jelentéskészítő kiszolgálóhozConnect to a Reporting Services report server

 1. Az új navigációs panel alján koppintson a Beállítások lehetőségre Beállítások ikonAt the bottom of the nav pane, tap Settings Settings icon

 2. Koppintson a Csatlakozás kiszolgálóhoz lehetőségre.Tap Connect to server.

 3. Töltse ki a kiszolgáló címét, és adja meg felhasználónevét és jelszavát.Fill in the server address and your user name and password. A kiszolgáló címét az alábbi formátumban kell megadni:Use this format for the server address:

  https://<servername>/reports VAGY https://<servername>/reportshttps://<servername>/reports OR https://<servername>/reports

  Megjegyzés

  Írja be a http vagy https előtagot a kapcsolati sztring elejére.Include http or https at the beginning of the connection string.

  Koppintson a Speciális beállítás lehetőségre, ha meg szeretne adni egy nevet a kiszolgáló számára.Tap Advanced option to give the server a name, if you'd like.

 4. Kattintson a pipa jelre a kapcsolódáshoz.Tap the check mark to connect.

  A kiszolgáló megjelenik a navigációs ablaktáblán.Now you see the server in the nav pane.

  Kiszolgáló a navigációs ablaktáblán

  Tipp

  A globális navigációs gombra Globális navigációs gomb koppintva bármikor válthat a Reporting Services-mobiljelentések és az irányítópultok között a Power BI szolgáltatásban.Tap the global navigation button Global navigation button anytime to go between your Reporting Services mobile reports and your dashboards in the Power BI service.

  Megjegyzés

  Az egyéni portokkal konfigurált jelentéskészítő kiszolgálók nem támogatottak, és nem érhetők el a Power BI Windows-alkalmazásból.Report Servers configured with custom ports are not supported and cannot be accessed from the Power BI Windows app.

Reporting Services-KPI-k és -mobiljelentések megtekintése a Power BI alkalmazásbanView Reporting Services KPIs and mobile reports in the Power BI app

A Reporting Services-KPI-k, a mobiljelentések és a Power BI-jelentések (előzetes verzió) ugyanabban a mappában találhatók, mint a Reporting Services webes portálon.Reporting Services KPIs, mobile reports, and Power BI reports (preview) are displayed in the same folders they're in on the Reporting Services web portal.

Jelentések mappái

 • Koppintson egy KPI-re annak Fókusz módban való megtekintéséhez.Tap a KPI to see it in focus mode.

  KPI megtekintése Fókusz módban

 • Koppintson egy mobiljelentésre annak a Power BI alkalmazásban történő megnyitásához és kezeléséhez.Tap a mobile report to open and interact with it in the Power BI app.

  Reporting Services-mobiljelentés

A kedvenc KPI-jeinek és jelentéseinek megtekintéseView your favorite KPIs and reports

Megjelölhet KPI-ket, mobilejelentéseket és Power BI-jelentéseket kedvencként a Reporting Services webes portálon, majd megtekintheti azokat egyetlen, kényelmesen elérhető mappában Windows 10-es eszközén, a kedvenc Power BI-irányítópultjaival és -jelentéseivel együtt.You can mark KPIs, mobile reports, and Power BI reports as favorites on your Reporting Services web portal, and then view them in one convenient folder on your Windows 10 device, along with your Power BI favorite dashboards and reports.

 • Koppintson a Kedvencek elemre.Tap Favorites.

  Kedvencek ikon

  A webes portálon található összes kedvencét megtalálhatja ezen az oldalon.Your favorites from the web portal are all on this page.

További információ a kedvencekről a Power BI-mobilalkalmazásokban.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Jelentéskészítő kiszolgálóval való kapcsolat eltávolításaRemove a connection to a report server

Egyszerre csak egy jelentéskészítő kiszolgálóhoz kapcsolódhat a Power BI mobilalkalmazásából.You can only be connected to one report server at a time from your Power BI mobile app. Ha másik kiszolgálóhoz szeretne kapcsolódni, meg kell szakítania a kapcsolatot a jelenlegivel.If you want to connect to a different server, you need to disconnect from the current one.

 1. Az új navigációs panel alján koppintson a Beállítások lehetőségre Beállítások ikon.At the bottom of the nav pane, tap Settings Settings icon.

 2. Koppintson azon kiszolgáló nevére, amelyhez nem szeretne a továbbiakban kapcsolódni, és tartsa nyomva.Tap and hold the server name you don't want to be connected to.

 3. Koppintson a Kiszolgáló eltávolítása lehetőségre.Tap Remove server.

  Kiszolgáló eltávolítása

Reporting Services-mobiljelentések és -KPI-k létrehozásaCreate Reporting Services mobile reports and KPIs

A Power BI-mobilalkalmazásban nincs lehetősége Reporting Services-KPI-k és -mobiljelentések létrehozására.You don't create Reporting Services KPIs and mobile reports in the Power BI mobile app. Ezt az SQL Server mobiljelentés-közzétevője és egy SQL Server 2016 Reporting Services webes portál segítségével teheti meg.You create them in SQL Server Mobile Report Publisher and a SQL Server 2016 Reporting Services web portal.

Következő lépésekNext steps