Első lépések az iOS-eszközökhöz készült Power BI mobilalkalmazássalGet started with the Power BI mobile app on iOS devices

Az iPhone-on vagy iPad-en futó iOS-es Microsoft Power BI-alkalmazás mobil BI-élményt kínál a Power BI-hoz, a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóhoz és a Reporting Services-hez.The Microsoft Power BI for iOS app on the iPhone and iPad delivers the mobile BI experience for Power BI, Power BI Report Server, and Reporting Services. Az élő, érintéssel vezérelhető mobil hozzáférés révén bárhonnan megtekintheti és kezelheti vállalata helyszíni és felhőbeli irányítópultjait.View and interact with your company dashboards on premises and in the cloud from anywhere, with live, touch-enabled mobile access. Böngészheti az irányítópultokon szereplő adatokat, és megoszthatja azokat kollégáival e-mail vagy szöveges üzenet formájában.Explore the data in dashboards, and share with your colleagues in email or text messages. Kísérje figyelemmel a legidőszerűbb adatokat Appla Watchon.And keep up to date with your most timely data on your Apple Watch.

Az iPhone-hoz és iPadhez készült Power BI mobilalkalmazás

Létrehozhat Power BI-jelentéseket a Power BI Desktopban, és közzéteheti őket:You create Power BI reports in Power BI Desktop, and publish them:

Ezután az iOS-es Power BI mobilalkalmazásban a helyszínen és a felhőben is dolgozhat az irányítópultokkal és a jelentésekkel.Then in the Power BI mobile app for iOS, you interact with your dashboards and reports, whether on premises or in the cloud.

Ismerje meg a Power BI mobilalkalmazások újdonságait.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

Alkalmazás letöltéseDownload the app

iOS-alkalmazás letöltése az Apple App Store-ból iPhone-ra vagy iPad-re.Download the iOS app from the Apple App Store to your iPhone or iPad.

Az iOS rendszerhez készült Power BI Mobile apps bármely iOS 12,2 vagy újabb rendszert futtató eszközön futtatható.You can run the Power BI mobile app for iOS on any device running iOS 12.2 or later.

Regisztráció a Power BI szolgáltatásraSign up for the Power BI service

Ha még nem regisztrált, látogasson el a powerbi.com webhelyre, és a Power BI - Felhőbeli együttműködés és megosztás területen válassza az Ingyenes próba lehetőséget.If you haven't already signed up, go to powerbi.com, and under Power BI - Cloud collaboration and sharing, select Try free.

Power BI alkalmazás – Az első lépésekGet started with the Power BI app

  1. Nyissa meg az iOS-eszközön a Power BI alkalmazást.In your iOS device, open the Power BI app.

  2. Ha a Power BI-ba szeretne bejelentkezni, koppintson a Power BI lapra, és adja meg a bejelentkezési adatait.To sign in to Power BI, tap the Power BI tab and fill in your sign-in details.
    Ha be szeretne jelentkezni a Reporting Services mobiljelentéseibe és a KPI-kbe, koppintson a Jelentéskészítő kiszolgáló lapra, és adja meg a bejelentkezési adatait.To sign in to your Reporting Services mobile reports and KPIs, tap the Report server tab and fill in your sign-in details.

    Bejelentkezés a Power BI-mobilalkalmazásba

    Az alkalmazásban elég a fióknak a képernyő bal felső sarkában található profilképére koppintania a Power BI és a jelentéskészítő kiszolgáló közötti váltáshoz.When you're in the app, just tap the account profile image in the upper left corner of your screen to switch between Power BI and your report server.

A Power BI- és Reporting Services-minták kipróbálásaTry the Power BI and Reporting Services samples

A Power BI- és Reporting Services-mintákat regisztráció nélkül is megtekintheti és kezelheti.Even without signing up, you can view and interact with the Power BI and Reporting Services samples.

A minták eléréséhez koppintson a navigációs sáv További lehetőségek (...) elemére, és válassza a Minták lehetőséget.To access the samples, tap More options (...) on the navigation bar and choose Samples.

Néhány Power BI-mintát számos jelentéskészítő kiszolgálói minta követ.A number of Power BI samples are followed by several Report server samples.

Power BI Mobile-minták

Megjegyzés

A mintákban nem minden funkció érhető el.Not all features are available in the samples. Nem tekintheti meg például az irányítópult hátterében álló mintajelentéseket, a mintákat nem oszthatja meg másokkal, és nem jelölheti meg azokat kedvenceiként.For example, you can't view the sample reports that underlie the dashboards, you can't share the samples with others, and you can't make them your favorites.

A tartalmak megkeresése a Power BI mobilalkalmazásokbanFind your content in the Power BI mobile apps

Koppintson a fejlécben található nagyítóra a Power BI-tartalom keresésének megkezdéséhez.Tap the magnifying glass in the header to start searching for your Power BI content.

A kedvenc irányítópultok és jelentések megtekintéseView your favorite dashboards and reports

Koppintson a navigációs sáv Kedvencek (Kedvencek ikon) elemére a Kedvencek lap megjelenítéséhez.Tap Favorites (Favorites icon) on the navigation bar to view your Favorites page.

További információ a kedvencekről a Power BI-mobilalkalmazásokban.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Nagyvállalati támogatás a Power BI mobilalkalmazásaihozEnterprise support for the Power BI mobile apps

A cégek a Microsoft Intune használatával kezelhetik az eszközöket és alkalmazásokat, beleértve az Android és iOS rendszerhez készült Power BI-mobilalkalmazásokat.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including the Power BI mobile apps for Android and iOS.

A Microsoft Intune segítségével a cégek szabályozhatják az olyan elemeket, mint a hozzáférési PIN-kódok bekérése, az alkalmazások adatkezelési módja, vagy a nem használt alkalmazások alkalmazásadatainak titkosítása.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Megjegyzés

Ha a Power BI mobilalkalmazást egy iOS-eszközön használja, és a cége konfigurálta a Microsoft Intune MAM felügyeletet, a háttérben futó adatfrissítés ki van kapcsolva.If you use the Power BI mobile app on your iOS device and your organization has configured Microsoft Intune MAM, then background data refresh is turned off. A Power BI a weben futó Power BI szolgáltatásból frissíti az adatokat, amikor legközelebb belép az alkalmazásba.The next time you enter the app, Power BI refreshes the data from the Power BI service on the web.

További információ a Power BI-mobilalkalmazások Microsoft Intune-nal történő konfigurálásáról.Read more about configuring Power BI mobile apps with Microsoft Intune.

Következő lépésekNext steps