Adatriasztások beállítása a Power BI mobilalkalmazásokbanSet data alerts in the Power BI mobile apps

A következőkre vonatkozik:Applies to:

iPhone iPad Android rendszerű telefon Android rendszerű táblagép Windows 10-eszköz.
iPhone-okiPhones iPadekiPads Android rendszerű telefonokAndroid phones Android rendszerű táblagépekAndroid tablets Windows 10-eszközökWindows 10 devices

Beállíthat riasztásokat az irányítópulton a Power BI-mobilalkalmazásokban és a Power BI szolgáltatásban is.You can set alerts on dashboards in the Power BI mobile apps and in the Power BI service. A riasztások figyelmeztetik, ha egy csempe adatainak változásai meghaladják a beállított korlátokat.Alerts notify you when data in a tile changes beyond limits you set. A riasztások az egyetlen értéket tartalmazó csempékkel, például kártyákkal és mérőműszerekkel működnek, a streamelési adatokkal azonban nem.Alerts work for tiles featuring a single number, such as cards and gauges, but not with streaming data. A mobileszközön beállított adatriasztásokat megtekintheti a Power BI szolgáltatásban és viszont.You can set data alerts on your mobile device and see them in the Power BI service, and vice versa. Mindenki csak a saját maga által beállított adatriasztásokat látja, még az irányítópultnak vagy a csempe pillanatképének a megosztása esetén is.Only you can see the data alerts you set, even if you share a dashboard or a snapshot of a tile.

Ha Power BI Pro-licenccel rendelkezik, vagy a megosztott irányítópult prémium szintű kapacitást használ, beállíthat riasztásokat csempékhez.You can set alerts on tiles if you have a Power BI Pro license, or if the shared dashboard is in a Premium capacity.

Figyelmeztetés

Az adatalapú riasztások értesítései az adatokkal kapcsolatos információkat tartalmaznak.Data-driven alert notifications provide information about your data. Ha a mobileszközét ellopják, javasoljuk, hogy a Power BI szolgáltatásban tiltsa le az összes adatalapú riasztási szabályt.If your device gets stolen, we recommend going to the Power BI service to turn off all data-driven alert rules.

További információk az adatriasztások kezeléséről a Power BI szolgáltatásban.Learn more about managing data alerts in the Power BI service.

Adatriasztások iPhone vagy iPad készülékenData alerts on an iPhone or iPad

Riasztások beállítása iPhone vagy iPad készülékenSet an alert on an iPhone or iPad

 1. Koppintson az irányítópult egyik számot vagy mérőműszert tartalmazó csempéjére annak fókusz módban való megnyitásához.Tap a number or gauge tile in a dashboard to open it in focus mode.

  Irányítópult képernyőképe, amelyen a Fókusz módban megjelenő mérőcsempe látható.

 2. Riasztás hozzáadásához koppintson a harang ikonra .

 3. Koppintson a Riasztási szabály felvétele gombra.Tap Add alert rule.

  Riasztási szabály képernyőképe, amelyen nincs beállított riasztás.

 4. Válassza ki, hogy egy adott érték felett vagy alatt aktiválódjon a riasztás, majd adja meg az értéket.Choose to receive alerts above or below a value, then set the value.

  Riasztás beállításainak képernyőképe, amelyen a riasztás beállítandó címe és értéke látható

 5. Döntse el, hogy óránként vagy naponta szeretne riasztást kapni, és hogy riasztásokról e-mailben is kapjon-e értesítést.Decide whether to receive hourly or daily alerts, and whether to also receive an email when you get the alert.

  Megjegyzés

  Az óránkénti vagy napi riasztásokat csak abban az esetben kapja meg, ha az érték az adott időtartamban ténylegesen változott.You don't receive alerts every hour or every day unless the data has actually refreshed in that time.

 6. A riasztás címét is módosíthatja.You can change the alert title, too.

 7. Koppintson a Mentés gombra.Tap Save.

 8. Egy adott csempe rendelkezhet felső és alsó küszöbértékeket jelző riasztásokkal is.A single tile can have alerts for values both above and below thresholds. A Riasztások kezelése felületen koppintson a Riasztási szabály felvétele gombra.In Manage alerts, tap Add alert rule.

  A Riasztás kezelése lehetőség képernyőképe, amelyen nyíl mutatja egy riasztási szabály hozzáadását.

Riasztások kezelése iPhone vagy iPad készülékenManage alerts on your iPhone or iPad

A riasztásokat egyenként kezelheti a mobileszközökön vagy az összeset együtt a Power BI szolgáltatásban.You can manage individual alerts on your mobile device or manage all your alerts in the Power BI service.

 1. Koppintson az irányítópulton az egyik számot vagy mérőműszert tartalmazó csempére, amelyikhez van riasztás rendelve.In a dashboard, tap a number or gauge tile that has an alert.

  Képernyőkép az irányítópultról egy iPhone-on vagy iPaden, amelyen egy riasztást jelző számcsempe látható.

 2. Koppintson a harang ikonra .

 3. Koppintson a riasztás nevére annak szerkesztéséhez, a kapcsolóra az e-mail értesítések kikapcsolásához vagy a szemetesre a riasztás törléséhez.Tap the name of the alert to edit it, tap the slider to turn off email alerts, or tap the garbage can to delete the alert.

  Riasztás képernyőképe, amelyen nyíl mutat a riasztás nevére, a riasztás törlésére szolgáló kukára, és a riasztás kikapcsolására szolgáló csúszkára.

Adatriasztások az Android-eszközökönData alerts on an Android device

Riasztások beállítása Android-eszközökönSet an alert on an Android device

 1. A Power BI-irányítópulton koppintson az egyik számot vagy mérőműszert tartalmazó csempére annak megnyitásához.In a Power BI dashboard, tap a number or gauge tile to open it.

 2. Riasztás hozzáadásához koppintson a harang ikonra .

  Képernyőkép az irányítópultról egy Android-eszközön, amelyen egy riasztást jelző számcsempe látható.

 3. Koppintson a plusz ikonra (+).Tap the plus icon (+).

  A Riasztások kezelése panel képernyőképe, amelyen nyíl mutat a plusz ikonra.

 4. Válassza ki, hogy egy adott érték felett vagy alatt aktiválódjon a riasztás, majd írja be az értéket.Choose to receive alerts above or below a value, and type the value.

  Riasztási beállítás képernyőképe, amelyen nyilak mutatnak a Mentés és a Kész lehetőségre.

 5. Koppintson a Kész gombra.Tap Done.

 6. Döntse el, hogy óránként vagy naponta szeretne riasztást kapni, és hogy riasztásokról e-mailben is kapjon-e értesítést.Decide whether to receive hourly or daily alerts, and whether to also receive an email when you get the alert.

  Megjegyzés

  Az óránkénti vagy napi riasztásokat csak abban az esetben kapja meg, ha az érték az adott időtartamban ténylegesen változott.You don't receive alerts every hour or every day unless the data has actually refreshed in that time.

 7. A riasztás címét is módosíthatja.You can change the alert title, too.

 8. Koppintson a Mentés gombra.Tap Save.

Riasztások kezelése Android-eszközökönManage alerts on an Android device

A riasztásokat egyenként kezelheti a Power BI mobilalkalmazásban vagy az összeset együtt a Power BI szolgáltatásban.You can manage individual alerts in the Power BI mobile app or manage all your alerts in the Power BI service.

 1. Koppintson az irányítópulton az egyik kártyára vagy mérőműszert tartalmazó csempére, amelyikhez van riasztás rendelve.In a dashboard, tap a card or gauge tile that has an alert.

 2. Koppintson az egyszínű harang ikonra .

 3. Koppintson a riasztásra, ha módosítani szeretné a küszöbértékét, vagy ki szeretné kapcsolni.Tap the alert to change a value or turn it off.

  A Riasztás kezelése csempe képernyőképe, amelyen a riasztási szabály hozzáadására szolgáló plusz ikon látható.

 4. Koppintson a plusz ikonra (+), ha egy újabb riasztást szeretne hozzáadni ugyanahhoz a csempéhez.Tap the plus icon (+) to add another alert to the same tile.

 5. A riasztás végleges törléséhez koppintson a kuka ikonraTo delete the alert altogether, tap the garbage can icon Kuka ikon..

Adatriasztások a Windows-eszközökönData alerts on a Windows device

Megjegyzés

A Power BI-mobilalkalmazás támogatása a Windows 10 Mobile rendszerű telefonokhoz 2021. március 16-án megszűnik.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. További információLearn more

Riasztások beállítása Windows-eszközökönSet data alerts on a Windows device

 1. Koppintson az irányítópult egyik számot vagy mérőműszert tartalmazó csempéjére annak megnyitásához.Tap a number or gauge tile in a dashboard to open it.

 2. Riasztás hozzáadásához koppintson a harang ikonra .

  Képernyőkép az irányítópultról egy Windows-eszközön, amelyen egy riasztást jelző számcsempe látható.

 3. Koppintson a plusz ikonra (+).Tap the plus icon (+).

  A Riasztások kezelése lehetőség képernyőképe, amelyen nincs riasztás beállítva.

 4. Válassza ki, hogy egy adott érték felett vagy alatt aktiválódjon a riasztás, majd írja be az értéket.Choose to receive alerts above or below a value, and type the value.

  A riasztás beállításainak képernyőképe, amelyen a riasztás szerkesztésére szolgáló bejegyzések láthatók.

 5. Döntse el, hogy óránként vagy naponta szeretne riasztást kapni, és hogy riasztásokról e-mailben is kapjon-e értesítést.Decide whether to receive hourly or daily alerts, and whether to also receive an email when you get the alert.

  Megjegyzés

  Az óránkénti vagy napi riasztásokat csak abban az esetben kapja meg, ha az érték az adott időtartamban ténylegesen változott.You don't receive alerts every hour or every day unless the data has actually refreshed in that time.

 6. A riasztás címét is módosíthatja.You can change the alert title, too.

 7. Koppintson a pipa jelre.Tap the check mark.

 8. Egy adott csempe rendelkezhet felső és alsó küszöbértékeket jelző riasztásokkal is.A single tile can have alerts for values both above and below thresholds. A Riasztások kezelése felületen koppintson a plusz jelre (+).In Manage alerts, tap the plus sign (+).

  A Riasztás kezelése lehetőség képernyőképe, amelyen a riasztási szabály hozzáadására szolgáló pluszjel látható.

Adatriasztások kezelése Windows-eszközökönManage alerts on a Windows device

A riasztásokat egyenként kezelheti a Power BI mobilalkalmazásban vagy az összeset együtt a Power BI szolgáltatásban.You can manage individual alerts in the Power BI mobile app or manage all your alerts in the Power BI service.

 1. Koppintson az irányítópulton az egyik kártyára vagy mérőműszert tartalmazó csempére, amelyikhez van riasztás rendelve.In a dashboard, tap a card or gauge tile that has an alert.

 2. Koppintson a harang ikonra .

  Irányítópult képernyőképe, amelyen egy riasztást jelzős számcsempe látható.

 3. Koppintson a riasztásra, ha módosítani szeretné a küszöbértékét, vagy ki szeretné kapcsolni.Tap the alert to change a value or turn it off.

  A Riasztás kezelése lehetőség képernyőképe, amelyen a riasztási szabály hozzáadására szolgáló pluszjel látható.

 4. A riasztás végleges törléséhez koppintson a Törlés gombra, és tartsa megérintve.To delete the alert altogether, right-click or tap and hold > Delete.

Riasztások fogadásaReceiving alerts

A riasztások a Power BI Értesítési központjába érkeznek a mobileszközön vagy a Power BI szolgáltatásban, ugyanúgy, ahogy az Önnel megosztott új irányítópultokról tájékoztató értesítések.You receive alerts in the Power BI Notification Center on your mobile device or in the Power BI service, along with notifications about new dashboards that someone has shared with you.

Az adatforrások általában napi frissítésre vannak állítva, némelyik azonban ennél gyakrabban frissül.Data sources are often set to refresh daily, although some refresh more often. Az irányítópultok adatainak frissítése során, ha a követett adatok valamelyike eléri valamelyik beállított küszöböt, több dolog történhet.When the data in the dashboard is refreshed, if the data being tracked reaches one of the thresholds you've set, several things will happen.

 1. A Power BI ellenőrzi, hogy eltelt-e legalább egy óra vagy 24 óra (a választott beállítástól függően) az utolsó riasztás óta.Power BI checks to see if it's been more than an hour or more than 24 hours (depending on the option you selected) since the last alert was sent.

  Ha az adat meghaladja a küszöböt, a rendszer óránként vagy 24 óránként mindenképp riasztást küld.As long as the data is past the threshold, you'll get an alert every hour or every 24 hours.

 2. Ha úgy konfigurálta a riasztást, hogy az e-mailben is értesítse, valami ilyesmit talál majd a bejövő levelei közt.If you've set the alert to send you an email, you'll find something like this in your Inbox.

  E-mail-értesítés képernyőképe, amelyen a riasztás látható.

 3. A Power BI hozzáad egy üzenetet az Értesítési központban, és egy sárga pontot ad hozzá a harang ikonhoz a címsorban (iOS-en és Androidon), vagy a globális navigációs gombhoz globális navigációs gomb (Windows 10-eszközökön).

 4. A harang ikonra vagy a globális navigációs gombra globális navigációs gomb koppintva nyithatja meg az Értesítési központot, és tekintheti meg a riasztás részleteit.

Megjegyzés

A riasztások kizárólag a frissített adatokon működnek.Alerts only work on data that is refreshed. Az egyes adatok frissítésekor a Power BI ellenőrzi, hogy az adott adathoz van-e beállítva riasztás.When data refreshes, Power BI looks to see if an alert is set for that data. Ha az adott adat elérte a riasztási küszöböt, a riasztás aktiválódik.If the data has reached an alert threshold, an alert is triggered.

Tippek és hibaelhárításTips and troubleshooting

 • A riasztásokat a Bing-csempék, illetve a dátum/idő mértékekkel rendelkező kártyacsempék jelenleg nem támogatják.Alerts currently aren't supported for Bing tiles or card tiles with date/time measures.
 • A riasztások kizárólag numerikus adatokkal működnek.Alerts only work with numeric data.
 • A riasztások kizárólag a frissített adatokon működnek.Alerts only work on data that is refreshed. Statikus adatokon nem.They don't work on static data.
 • A riasztások streamelési adatokat tartalmazó csempéken nem működnek.Alerts don't work with tiles that contain streaming data.

Következő lépésekNext steps