Irányítópult vagy jelentés megosztása a Power BI mobilalkalmazásokbólShare a dashboard or report from the Power BI mobile apps

A következőkre vonatkozik:Applies to:

iPhone iPad Android rendszerű telefon Android rendszerű táblagép Windows 10
iPhone-okiPhones iPadekiPads Android rendszerű telefonokAndroid phones Android rendszerű táblagépekAndroid tablets Windows 10-eszközökWindows 10 devices

Megjegyzés

A Power BI-mobilalkalmazás támogatása a Windows 10 Mobile rendszerű telefonokhoz 2021. március 16-án megszűnik.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. További információLearn more

Power BI Pro-licenccel megoszthatja a Power BI mobilalkalmazások hivatkozásait, hogy meghívjon másokat irányítópultjainak vagy jelentéseinek megtekintésére.With a Power BI Pro license, you can invite others to view your dashboards and reports by sharing links from the Power BI mobile apps. A hivatkozásokat bárkivel megoszthatja vállalatán belül vagy azon kívül, akár rendelkezik az illető vállalati e-mail-fiókkal, akár nem.You can share with anyone, in or out of your organization, with or without a corporate mail account. Ha a tartalom nem Prémium kapacitást használ, akkor nekik is Power BI Pro-licenccel kell rendelkezniük.They do need to have a Power BI Pro license, too, or the content needs to be in a Premium capacity.

Az iOS vagy Android rendszerű Power BI mobilalkalmazásokban jegyzetekkel láthatja el és megoszthatja másokkal a csempék, jelentések vagy vizualizációk pillanatképét.From the Power BI mobile apps for iOS and Android, you can also annotate and share a snapshot of a tile, report, or visual with anyone.

Megosztás iPhone-ról vagy iPadrőlShare from your iPhone or iPad

 1. Az irányítópultot vagy jelentést megoszthatja az irányítópulton vagy a jelentésben is, és az irányítópultok vagy a jelentések kezdőlapján is:You can share a dashboard or report either from within the dashboard or report itself, or from the dashboard or report home page:

  • Egy irányítópulton vagy jelentésben koppintson a Megosztás ikonra meghívás ikon az irányítópult vagy a jelentés alján lévő Műveletek sávban.From within a dashboard or report, tap the Share icon invite icon in the actions bar at the bottom of the dashboard or report.
  • Az irányítópultok vagy a jelentések kezdőlapján koppintson az irányítópult vagy a jelentés neve melletti Információ ikonra További információ, majd a Megosztás ikonra Meghívás ikon a megjelenő Információ lapon.On a dashboard or report home page, tap Info icon More info next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. Írjon be vesszővel elválasztott neveket, valamint egy üzenetet a megtekintésére való meghíváshoz.Type names, separated by commas, and a message to accompany your invitation. Az újbóli megosztás engedélyezéséhez hagyja bejelölve Az irányítópult megosztásának engedélyezése a címzettek számára jelölőnégyzetet.To allow resharing, leave Allow recipients to reshare selected. Az újbóli megosztással a munkatársai továbbküldhetik az e-mailes meghívót a szervezetben másoknak a weben vagy a mobilalkalmazásokon keresztül.Resharing allows your colleagues to forward the email invitation to others in your organization, either through the web or the mobile apps.

 3. Koppintson a jobb felső sarokban lévő Küldés gombra.Tap Send in the upper-right corner.

  A címzettek e-mailes meghívót kapnak az irányítópult vagy jelentés közvetlen hivatkozásával.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. A meghívó egy hónap után lejár.The invitation expires after one month. Amikor megnyitják a Power BI szolgáltatásban vagy a Power BI mobilalkalmazásban, az irányítópult megjelenik a Power BI-fiók Velem megosztva szakaszában.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. A Velem megosztva szakasz elérése:To access your Shared with me section:

  • A Power BI mobilalkalmazásban koppintson a További beállítások (...) lehetőségre a navigációs sávon, majd válassza a Velem megosztva Velem megosztva lehetőséget.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • A Power BI szolgáltatásban kattintson a Velem megosztva Velem megosztva lehetőségre a bal oldali navigációs panelen.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  További információk a munkatársakkal való megosztással kapcsolatban.Read more notes about sharing with colleagues.

Megosztás megszüntetése iPhone-ról vagy iPadrőlUnshare from your iPhone or iPad

A megosztást csak a tulajdonos törölheti.You can only unshare if you're the owner.

 1. Az irányítópult alján lévő műveletek sávban koppintson a megosztás ikonra Megosztás ikon.In the actions bar at the bottom of the dashboard or report, tap the Share icon Share icon.

 2. Koppintson a Megosztva a következőkkel lehetőségre.Tap Shared with. Megjelenik azon munkatársak listája, akikkel megosztotta ezt az irányítópultot vagy jelentést.You see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report.

 3. Koppintson a További beállítások (...) lehetőségre annak a személynek a neve mellett, akivel szeretné megszüntetni a megosztást, és adja meg, hogy csak a megosztott irányítópulthoz vagy az általa használt mögöttes tartalomhoz való hozzáférést is le szeretné-e tiltani.Tap More options (...) next to the name of the person you want to unshare, and choose whether you want to remove access just to the shared dashboard or to any underlying content it uses as well.

Megosztása androidos készülékrőlShare from your Android device

 1. Az irányítópultot vagy jelentést megoszthatja az irányítópulton vagy a jelentésben is, és az irányítópultok vagy a jelentések kezdőlapján is:You can share a dashboard or report either from within the dashboard or report itself, or from the dashboard or report home page:

  • Egy irányítópulton vagy jelentésben koppintson a További beállítások (...) lehetőségre az irányítópult vagy a jelentés tetején, majd válassza a Munkatárs meghívása lehetőséget.From within a dashboard or report, tap More options (...) at the top of the dashboard or report and choose Invite a colleague.
  • Az irányítópultok vagy a jelentések kezdőlapján koppintson az irányítópult vagy a jelentés neve melletti További beállítások (...) lehetőségre, majd a Megosztás ikonra Meghívás ikon ikonra a megjelenő Információ lapon.On a dashboard or report home page, tap More options (...) next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. Írja be az e-mail-címeket és az irányítópultra való meghívást kísérő üzenetet.Type email addresses, and a message to accompany your dashboard invitation. Egyéb esetben a Power BI az alapértelmezett üzenetet küldi el.Otherwise Power BI sends a default message. Az újbóli megosztás engedélyezéséhez hagyja bejelölve Az irányítópult megosztásának engedélyezése a címzettek számára jelölőnégyzetet.To allow resharing, leave Allow recipients to share this dashboard selected. Az újbóli megosztással a munkatársai továbbküldhetik az e-mailes meghívót a szervezetben másoknak a böngészőben vagy a mobilalkalmazásokon keresztül.Resharing allows your coworkers to forward the email invitation to others in your organization, either through the browser or the mobile apps.

 3. A levél elküldéséhez koppintson a jobb felső sarokban a Küldés ikonra .

  A címzettek e-mailes meghívót kapnak az irányítópult vagy jelentés közvetlen hivatkozásával.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. A meghívó egy hónap után lejár.The invitation expires after one month. Amikor megnyitják a Power BI szolgáltatásban vagy a Power BI mobilalkalmazásban, az irányítópult megjelenik a Power BI-fiók Velem megosztva szakaszában.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. A Velem megosztva szakasz elérése:To access your Shared with me section:

  • A Power BI mobilalkalmazásban koppintson a További beállítások (...) lehetőségre a navigációs sávon, majd válassza a Velem megosztva Velem megosztva lehetőséget.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • A Power BI szolgáltatásban kattintson a Velem megosztva Velem megosztva lehetőségre a bal oldali navigációs panelen.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  További információk a munkatársakkal való megosztással kapcsolatban.Read more notes about sharing with colleagues.

Megosztása törlése androidos készülékrőlUnshare from your Android device

A megosztást csak a tulajdonos törölheti.You can only unshare if you're the owner.

 1. Az irányítópult vagy a jelentés megosztását megszüntetheti az irányítópulton vagy a jelentésben is, és az irányítópultok vagy a jelentések kezdőlapján is:You can unshare a dashboard or report from within the dashboard or report itself or from the dashboard or report home page:

  • Egy irányítópulton vagy jelentésben koppintson a További beállítások (...) lehetőségre az irányítópult vagy a jelentés tetején, majd válassza a Munkatárs meghívása lehetőséget.From within a dashboard or report, tap More options (...) at the top of the dashboard or report and choose Invite a colleague.
  • Az irányítópultok vagy a jelentések kezdőlapján koppintson az irányítópult vagy a jelentés neve melletti További beállítások (...) lehetőségre, majd a Megosztás ikonra Meghívás ikon ikonra a megjelenő Információ lapon.On a dashboard or report home page, tap More options (...) next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. A megnyíló Személyek hozzáadása lap alsó részén láthatja a munkatársakat, akikkel megosztotta ezt az irányítópultot vagy jelentést.Towards the bottom of the Add people page that opens, you see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report. Koppintson annak a munkatársnak a nevére, akivel meg szeretné megszüntetni a megosztást.Tap the name of the colleague you want to unshare with.

 3. A megjelenő Aki hozzáfér lapon koppintson az Eltávolítás ikonra Eltávolítás ikon, és adja meg, hogy csak a megosztott irányítópulthoz vagy az általa használt mögöttes tartalomhoz való hozzáférést is le szeretné-e tiltani.On the Who has access page that appears, tap the Remove icon Remove icon and choose whether to remove access just to the shared dashboard or to any underlying content it uses as well.

Megosztás Windows 10-es készülékrőlShare from your Windows 10 device

 1. Egy irányítópultot vagy jelentést megoszthat az irányítópulton vagy a jelentésben is, és az irányítópultok vagy a jelentések kezdőlapján is:You can share a dashboard or report from within the dashboard or report itself or from the dashboard or report home page:

  • Egy irányítópulton vagy jelentésben koppintson a Megosztás ikonra Megosztás ikon.From within a dashboard or report, tap the Share icon Invite icon.
  • Az irányítópultok vagy a jelentések kezdőlapján kattintson a jobb gombbal, vagy tartsa az lenyomva, és koppintson a Meghívás elemre.On a dashboard or report home page, right-click or press and hold, and choose Invite.

  Ha Ön az irányítópult tulajdonosa, láthatja a munkatársakat, akikkel megosztotta ezt az irányítópultot vagy jelentést.If you're the owner of the dashboard, you see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report.

 2. Írja be az e-mail-címeket és a meghívást kísérő üzenetet.Type email addresses, and a message to accompany your invitation. Egyéb esetben a Power BI az alapértelmezett üzenetet küldi el.Otherwise Power BI sends a default message. Az újbóli megosztás engedélyezéséhez hagyja bejelölve Az irányítópult megosztásának engedélyezése a címzettek számára jelölőnégyzetet.To allow resharing, leave Allow recipients to share this dashboard selected. Az újbóli megosztással a munkatársai megoszthatnak a szervezet más tagjaival a böngészőben vagy a mobilalkalmazásokon keresztül.Resharing allows your coworkers to share with others in your organization, either through the browser or the mobile apps.

 3. Koppintson a Küldés ikonra .

  A címzettek e-mailes meghívót kapnak az irányítópult vagy jelentés közvetlen hivatkozásával.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. A meghívó egy hónap után lejár.The invitation expires after one month. Amikor megnyitják a Power BI szolgáltatásban vagy a Power BI mobilalkalmazásban, az irányítópult megjelenik a Power BI-fiók Velem megosztva szakaszában.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. A Velem megosztva szakasz elérése:To access your Shared with me section:

  • A Power BI mobilalkalmazásban koppintson a További beállítások (...) lehetőségre a navigációs sávon, majd válassza a Velem megosztva Velem megosztva lehetőséget.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • A Power BI szolgáltatásban kattintson a Velem megosztva Velem megosztva lehetőségre a bal oldali navigációs panelen.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  További információk a munkatársakkal való megosztással kapcsolatban.Read more notes about sharing with colleagues.

Következő lépésekNext steps