A Power BI kisegítő lehetőségeinek áttekintéseOverview of accessibility in Power BI

A Power BI használatakor mindig legyen tekintettel a jelentéseit használó különböző típusú felhasználókra.When working with Power BI, consider the different types of users who may interact with your reports. Létrehozhat olyan jelentéseket, amelyek a csak billentyűzetet, vagy képernyőolvasót használó felhasználók is könnyedén kezelhetnek és megérthetnek.You can create reports that are easily navigated and understood by keyboard or screen reader users. Az ilyen jelentéseknek azok a felhasználók is használt vehetik, akik látási vagy testi fogyatékkal élnek.Such reports enable users who may have visual or physical impairments to benefit from your reports.

A Windows kontrasztos beállítása

Ez a cikk a Power BI és az akadálymentesség áttekintését tartalmazza.This article provides an overview of Power BI and accessibility. A további cikkek olyan útmutatást és eszközöket biztosítanak, amelyekkel az akadálymentességet szem előtt tartva hozhat létre nagyszerű jelentéseket.Additional articles provide guidance, and tools, that can help you create great reports with accessibility in mind.

Univerzális tervezésUniversal design

Az univerzális tervezés az olyan termékek megtervezése, amelyeket ésszerű határokon belül a lehető legtöbb felhasználó tud használni, anélkül, hogy különleges adaptálásra vagy specializált kialakításra lenne szükség.Universal design is the design of products that are usable by as many people as reasonable possible, without the need for special adaptation or specialized design. Fontos, hogy figyelembe vegye a felhasználók igényeit, amikor a Power BI-ban jelentéseket vagy felületeket hoz létre.When creating reports or experiences in Power BI, it’s important to consider the needs of your users. Ha akadálymentes felületet tervez, az nemcsak azon végfelhasználók számára hasznos, akik esetleg hallás-, mozgásszervi vagy látássérüléssel, vagy kognitív zavarokkal küzdenek.Designing an accessible experience won't only benefit your end users who may have hearing, motor, cognitive, or visual impairments. A szervezet minden végfelhasználóján segíthet.It can help all the end users in your organization. A Power BI biztosítja az eszközöket az akadálymentes jelentések létrehozásához és felhasználásához.Power BI gives you the tools to make and consume accessible reports. Önön, mint a jelentés készítőjén múlik, hogy mindenki élményét javítja-e ezekkel az eszközökkel.It’s up to you, as a report creator, to use those tools to improve everyone’s experience.

Akadálymentességi szabványokAccessibility standards

A Power BI a következő akadálymentességi szabványoknak felel meg.Power BI is committed to the following accessibility standards. A szabványok segítségével biztosíthatja, hogy a Power BI-felületek a lehető legtöbb felhasználó számára legyenek elérhetők.The standards help ensure that your Power BI experiences are accessible to as many people as possible. Jelentések vagy irányítópultok készítésekor a tartalom mindenki számára elérhető, aki a Power BI Mobile használatával tekinti meg.When you build accessible reports or dashboards, that content is accessible for anyone who views them using Power BI Mobile.

WCAG 2.1WCAG 2.1

A webes tartalom akadálymentességi irányelvei (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) révén a webes tartalmak elérhetővé válnak a fogyatékkal élők számára is.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) help make web content accessible to people with disabilities. Az irányelvek fő kulcsszavai a következők:The following are key principles of the guidelines:

  1. Érzékelhető.Perceivable. Az információkat és a felhasználói felület összetevőit a felhasználók számára észlelhető módon kell tudni bemutatni.Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.
  2. Működtethető.Operable. A felhasználói felület összetevőinek és a navigációnak kezelhetőnek kell lennie.User interface components and navigation must be operable.
  3. Megérthető.Understandable. Az információknak és a felhasználói felület működésének érthetőnek kell lennie.Information and the operation of user interface must be understandable.

508. szakasz (USA)US Section 508

Az 508. szakasz (USA) egy olyan szabvány, amely megköveteli a kormányoktól és a szövetségi ügynökségektől, hogy a fogyatékkal élők számára tegyék elérhetővé az elektronikus és informatikai technológiáikat.US Section 508 is a standard that requires governments and federal agencies to make their electronic and information technology accessible to people with disabilities.

EN 301 549EN 301 549

Az EN 301 549 az IKT-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi harmonizált európai szabvány.EN 301 549 is the Harmonized European Standard for Accessibility requirements for ICT products and services.

További lépésekNext steps

A Power BI akadálymentességéről az alábbi forrásanyagokban talál további információt:For more information about Power BI accessibility, see the following resources: