Egyéni oszlop hozzáadása a Power BI DesktopbanAdd a custom column in Power BI Desktop

A Power BI Desktop Lekérdezésszerkesztőjével egyszerűen adhat hozzá új egyéni adatoszlopokat a modellekhez.In Power BI Desktop, you can easily add a new custom column of data to your model by using Query Editor. A Lekérdezésszerkesztővel hozhat létre és nevezhet át egyéni oszlopot az egyéni oszlopot definiáló, M-képleteket használó PowerQuery-lekérdezések létrehozásához.With Query Editor, you create and rename your custom column to create PowerQuery M formula queries to define your custom column. Az M-képleteket használó PowerQuery-lekérdezések átfogó függvényreferencia-tartalomkészlettel rendelkeznek.PowerQuery M formula queries have a comprehensive function reference content set.

Amikor egyéni oszlopot hoz létre a Lekérdezésszerkesztőben, a Power BI Desktop ezt Alkalmazott lépésként vesz fel a Lekérdezés beállításaiban.When you create a custom column in Query Editor, Power BI Desktop adds it as an Applied Step in the Query Settings of the query. Ez bármikor megváltoztatható, áthelyezhető és módosítható.It can be changed, moved, or modified at any time.

Az Egyéni oszlop hozzáadása párbeszédpanel képernyőképe.

Egyéni oszlop hozzáadása a Lekérdezésszerkesztő használatávalUse Query Editor to add a custom column

Egy egyéni oszlop létrehozásának első lépései a következők:To start creating a custom column, follow these steps:

 1. Indítsa el a Power BI Desktopot, és töltsön be adatokat.Launch Power BI Desktop and load some data.

 2. A menüszalag Kezdőlapján válassza a Lekérdezések szerkesztése lehetőséget, majd a Lekérdezések szerkesztése menüpontot.From the Home tab on the ribbon, select Edit Queries, and then select Edit Queries from the menu.

  A Lekérdezések szerkesztése lehetőség kiválasztása

  Megnyílik a Lekérdezésszerkesztő ablaka.The Query Editor window appears.

 3. A menüszalag Oszlop hozzáadása lapján válassza az Egyéni oszlop lehetőséget.From the Add Column tab on the ribbon, select Custom Column.

  Egyéni oszlop kiválasztása

  Megnyílik az Egyéni oszlop hozzáadása ablak.The Add Custom Column window appears.

Az Egyéni oszlop hozzáadása ablakThe Add Custom Column window

Az Egyéni oszlop hozzáadása ablak funkciói a következők:The Add Custom Column window has the following features:

 • Tartalmazza az elérhető oszlopok listáját a jobb oldali Elérhető oszlopok: listában.A list of available columns, in the Available columns list on the right.

 • Az egyéni oszlop kezdeti neve az Új oszlop neve mezőben látható.The initial name of your custom column, in the New column name box. Az oszlop nevét megváltoztathatja.You can rename this column.

 • M-képletet használó PowerQuery-lekérdezések az Egyéni oszlop képlete mezőben.PowerQuery M formula queries, in the Custom column formula box. Ezeket a lekérdezéseket annak a képletnek a megírásával hozza létre, amellyel az új oszlopot definiálja.You create these queries by building the formula on which your new custom column is defined.

  Az Egyéni oszlop hozzáadása párbeszédpanel és a választható oszlopok képernyőképe.

Képletek létrehozása az egyéni oszlopokhozCreate formulas for your custom column

 1. Jelöljön ki egy oszlopot a jobb oldali Elérhető oszlopok: listában. Ezt a lista alatti Beszúrás gombbal szúrhatja be az egyéni oszlop képletébe.Select a column from the Available columns list on the right, and then select Insert below the list to add them to the custom column formula. Oszlopot úgy is beszúrhat, hogy duplán kattint rá a listában.You can also add a column by double-clicking it in the list.

 2. A képlet bevitele és az oszlop elkészítése során tartsa szemmel az Egyéni oszlop hozzáadása ablak alján lévő kijelzőt.As you enter the formula and build your column, note the indicator in the bottom of the Add Custom Column window.

  Ha nincs hiba, akkor itt egy zöld pipa és a Nem észlelhető szintaktikai hiba üzenet látható.If there are no errors, you'll see a green check mark and the message No syntax errors have been detected.

  Sikeres szintaktikai ellenőrzés az Egyéni oszlop hozzáadása oldalon

  Szintaktikai hiba esetén sárga figyelmeztető ikon jelenik meg a hiba képletbeli helyére mutató hivatkozással.If there's a syntax error, you'll see a yellow warning icon, along with a link to where the error occurred in your formula.

  Hiba az Egyéni oszlop hozzáadása oldalon

 3. Kattintson az OK gombra.Select OK.

  A Power BI Desktop felveszi az egyéni oszlopot a modellbe, és a Lekérdezés beállításaiban felveszi az Egyéni hozzáadva lépést az Alkalmazott lépések listájára.Power BI Desktop adds your custom column to the model, and adds the Added Custom step to your query's Applied Steps list in Query Settings.

  Egyéni oszlop hozzáadása a Lekérdezés beállításaiban

 4. Az egyéni oszlop módosításához kattintson duplán az Egyéni hozzáadva lépésre az Alkalmazott lépések listájában.To modify your custom column, double-click the Added Custom step in the Applied Steps list.

  Megjelenik az Egyéni oszlop hozzáadása ablak a létrehozott egyéni oszlopképlettel.The Add Custom Column window appears with the custom column formula you created.

A Speciális szerkesztő használata egyéni oszlopokhozUse the Advanced Editor for custom columns

A lekérdezés létrehozása után a Speciális szerkesztő használatával is módosíthatja a lekérdezés bármelyik lépését.After you've created your query, you can also use the Advanced Editor to modify any step of your query. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:To do so, follow these steps:

 1. A Lekérdezésszerkesztő ablakban válassza a menüszalag Nézet lapját.In the Query Editor window, select the View tab on the ribbon.

 2. Válassza az Advanded Editor (Speciális szerkesztő) lehetőséget.Select Advanced Editor.

  Megnyílik a Speciális szerkesztő oldal, amelyen tetszőlegesen módosíthatja a lekérdezést.The Advanced Editor page appears, which gives you full control over your query.

  A Speciális szerkesztő oldal

További lépésekNext steps