A frissített menüszalag használata a Power BI DesktopbanUse the updated ribbon in Power BI Desktop

A Power BI Desktop átdolgozott menüszalagja a más Microsoft-termékekéhez, például a Microsoft Office-éhoz jobban illeszkedő megjelenést és felületet biztosít.Power BI Desktop has revised its ribbon to better align its appearance and experience with other Microsoft products, such as Microsoft Office.

Új menüszalag a Power BI Desktopban

A frissített menüszalag engedélyezéseHow to enable the updated ribbon

A frissített menüszalag általánosan elérhető a Power BI Desktop 2020. májusi kiadásával.The updated ribbon is generally available beginning with the May 2020 release of Power BI Desktop. A 2020. márciusi frissítéstől kezdve a frissített menüszalag alapértelmezés szerint be van kapcsolva.Starting with the March 2020 update, the updated ribbon is on by default.

A frissített menüszalag funkcióiFeatures of the updated ribbon

A menüszalag frissítésével járó előnyök célja, hogy a Power BI Desktop és a több Microsoft-termék felülete is könnyen kezelhető és ismerős legyen.The benefits of updating our ribbon are intended to make the experience across Power BI Desktop, as well as other Microsoft products, easy and familiar.

A Power BI Desktop nagyítását ábrázoló képernyőkép.

Ezek az előnyök az alábbi kategóriákba sorolhatók:These benefits can be grouped into the following categories:

 • Továbbfejlesztett megjelenés, működés és elrendezés – a frissített Power BI Desktop-menüszalag ikonjai és funkciói az Office-alkalmazások menüszalag-elemeinél megszokott megjelenéshez, működéshez és elrendezéshez igazodnak.Improved look, feel, and organization - icons and functionality in the updated Power BI Desktop ribbon are aligned to the look, feel, and organization of ribbon items found in Office applications.

  Továbbfejlesztett megjelenés és működés

 • Intuitív Téma-katalógus – a Nézet menüszalagon található Téma-katalógus a PowerPoint témakatalógusánál megszokott módon jelenik meg és működik.An intuitive Themes gallery - the Themes gallery, found in the View ribbon, has the familiar look and feel of the PowerPoint themes gallery. Ennek részeként a menüszalagon lévő képek megmutatják, hogyan jelennek meg a téma módosításai, például a színkombinációk és betűkészletek a jelentésre alkalmazva.As such, the images in the ribbon show you what the theme changes will look like if applied to your report, such as the color combinations and fonts.

  Jobb témák

 • Dinamikus menüszalag-tartalom a nézet alapján – a Power BI Desktop meglévő menüszalagján a nem elérhető ikonok és parancsok csupán ki vannak szürkítve, így közel sem optimális felület áll elő.Dynamic ribbon content based on your view - in the existing ribbon for Power BI Desktop, icons or commands that weren't available were simply grayed out, creating a less-than-optimal experience. A frissített menüszalagon az ikonok dinamikusan vannak megjelenítve és elrendezve, így mindig tudni lehet, hogy mely lehetőségek állnak rendelkezésre az adott környezetben.With the updated ribbon, icons are dynamically displayed and arranged, so that you always know which options are available to you, in context.

 • Egysoros menüszalag, amely összecsukva helyet takarít meg – a frissített menüszalag egy további előnye, hogy maga a menüszalag egyetlen sorra csukható össze, és dinamikusan jeleníti meg a környezetnek megfelelő menüszalag-elemeket.A single-line ribbon, when collapsed, saves you space - another benefit of the updated ribbon is the ability to collapse the ribbon itself into a single line, dynamically displaying ribbon items based on your context.

  Összecsukott menüszalag

 • Gyorsbillentyű-tippek a navigáláshoz és a gombok kiválasztásához – a menüszalagon való navigálásban az Alt + Windows gomb lenyomásával aktiválható gyorsbillentyű-tippek segítenek.Keytips to navigate and select buttons - to help navigate the ribbon, you can press Alt + Windows Key to activate keytips. Ezek aktiválása után a billentyűzeten lenyomott billentyűkkel navigálhat.Once activated, you can press the shown keys on your keyboard to navigate.

  Gyorsbillentyű-tippek

 • Egyéni formátumsztringek – az egyéni formátumsztringeket nem csak a Tulajdonságok panelen állíthatja be, hanem a menüszalagon is.Custom format strings - in addition to setting custom format strings in the Properties pane, you can also set them in the ribbon. Jelölje ki a testreszabni kívánt mértéket vagy oszlopot. Ekkor a kijelöléstől függően megnyílik a Mértékeszközök vagy Oszlopeszközök helyi menü.Select the measure or column you want to customize and a Measure tools or Column tools contextual tab appears, depending on your selection. A lap formázási szakaszában közvetlenül a legördülő mezőbe gépelheti be az egyéni formátumsztringet.In that tab's formatting section, you can type your custom format string directly into the dropdown box.

  Egyéni formátumsztringek

 • Akadálymentesség – a címsor, a menüszalag és a Fájl menü teljesen akadálymentes.Accessibility - the title bar, ribbon, and file menu are fully accessible. A Ctrl + F6 billentyűkombinációval léphet a menüszalag szakaszra.Press Ctrl + F6 to navigate to the ribbon section. Ott a Tab billentyűvel mozoghat a felső és az alsó sáv között, a nyílbillentyűkkel pedig az elemek között.Once there, you can use Tab to move between the top and bottom bars, and use arrow keys to move between elements.

A látható változásokon kívül a frissített menüszalag lehetőséget biztosít a Power BI Desktop és a menüszalag későbbi frissítéseire, például az alábbiakra:In addition to those visible changes, an updated ribbon also lets us make future updates to Power BI Desktop, and its ribbon, such as the following:

 • Olyan rugalmasabb és intuitívebb vezérlőelemek létrehozása a menüszalagon, mint a vizualizációk katalógusaCreate more flexible and intuitive controls in the ribbon, such as the visuals gallery
 • A Fekete és a Sötétszürke Office-témák hozzáadása a Power BI DesktophozAdd the black and dark gray Office themes to Power BI Desktop
 • Az akadálymentesség javításaImprove accessibility

Következő lépésekNext steps

A Power BI Desktop használatával számos adatforráshoz csatlakozhat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Az adatforrásokkal kapcsolatos információkért lásd az alábbi forrásanyagokat:For more information on data sources, check out the following resources: