Képek, videók és egyéb elemek hozzáadása az irányítópulthozAdd images, videos, and more to your dashboard

Az irányítópultra felvett csempékkel képet, szövegdobozt, videót, adatfolyamot vagy webes kódot helyezhet el az irányítópulton.By adding a tile to your dashboard, you can place an image, text box, video, streaming data, or web code on your dashboard.

Figyelje meg, hogyan vesz fel Amanda csempéket egy irányítópultra.Watch Amanda add tiles to a dashboard.

Kép, videó vagy más csempe felvételeAdd an image, video, or other tile

Képeket, szövegdobozokat, videókat, streamelési adatokat és webes kódokat adhat hozzá közvetlenül az irányítópulthoz.You can add an image, text box, video, streaming data, or web code directly to your dashboard.

 1. Az irányítópult felső menüsávján válassza a Csempe hozzáadása elemet.Select Add tile from the top menu bar of your dashboard. A rendelkezésre álló helytől függően előfordulhat, hogy csak a pluszjelet pluszjel látja.Depending on space limitations, you may see only the plus plus sign sign.

  Csempe hozzáadása ikon

 2. Válassza ki a hozzáadni kívánt csempe típusát:Select which type of tile to add:

  Webes tartalomWeb content

  KépImage

  SzövegmezőText box

  VideóVideo

  Egyéni streamelési adatokCustom streaming data

  A Csempe hozzáadása ablak

Kép hozzáadásaAdd an image

Ha vállalati emblémát vagy más képet szeretne felvenni az irányítópultra, mentse online helyre a képfájlt, így hivatkozhat rá.If you want to add your company logo or some other image to your dashboard, you save the image file online and link to it. Ügyeljen arra, hogy a képfájl eléréséhez ne legyen szükség biztonsági hitelesítő adatokra.Make sure security credentials aren't required to access the image file. Mivel a OneDrive és a SharePoint például hitelesítő adatokat kér, az ott tárolt képeket nem lehet ezen a módon hozzáadni az irányítópulthoz.For example, because OneDrive and SharePoint require authentication, images stored there can't be added to a dashboard this way.

 1. A Csempe hozzáadása ablakban válassza a Kép > Tovább lehetőséget.From the Add tile window, select Image > Next.

 2. Adja meg a kép adatait a Képcsempe felvétele ablakban:From the Add image tile window, add the image information:

  a.a. Ha azt szeretné, hogy cím jelenjen meg a kép fölött, válassza a Cím és alcím megjelenítése lehetőséget, majd írjon be egy Címet és igény esetén egy Alcímet is.To display a title above the image, select Display title and subtitle and enter a Title and an optional Subtitle.

  b.b. Adja meg a kép URL-címét.Enter the image URL.

  c.c. Ha hivatkozássá alakítaná a csempét, jelölje be az Egyéni hivatkozás beállítása jelölőnégyzetet, és adja meg az URL-címet.To make the tile a hyperlink, select Set custom link and enter the URL.

  Amikor a munkatársai a csempére vagy a címre kattintanak, a rendszer erre az URL-címre irányítja őket.When colleagues click the image or title, they'll be taken to this URL.

  d.d. Kattintson az Alkalmaz gombra.Select Apply.

  képcsempe hozzáadása ablak

 3. Az irányítópulton igény szerint áthelyezheti a képet, és módosíthatja a méretét.On the dashboard, resize and move the image as needed.

  Kép egy irányítópulton

Szövegdoboz vagy irányítópult-címsor hozzáadásaAdd a text box or dashboard heading

Ha az irányítópult címsorát kívánja megadni, írja be a címsort a szövegdobozba, és válasszon nagyobb betűméretet.To add a dashboard heading, type your heading in the text box and increase the font.

 1. A Csempe hozzáadása ablakban válassza a Szövegdoboz > Tovább lehetőséget.From the Add tile window, select Text box > Next.

 2. A szövegdoboz formázása:Format the text box:

  a.a. Ha azt szeretné, hogy cím jelenjen meg a szövegdoboz fölött, válassza a Cím és alcím megjelenítése lehetőséget, majd írjon be egy Címet és igény esetén egy Alcímet is.To display a title above the text box, select Display title and subtitle and enter a Title and an optional Subtitle.

  b.b. Írja be és formázza a szövegdoboz Tartalmát.Enter and format Content for the text box.

  c.c. Igény szerint egyéni hivatkozást is beállíthat a címhez.Optionally, set a custom link for the title. Az egyéni hivatkozások lehetnek külső helyek, vagy a munkaterületen található irányítópultok vagy jelentések.A custom link can be an external site or a dashboard or report in your workspace. Ugyanakkor mivel ebben a példában magában a szövegdobozban adtuk meg a hivatkozásokat, üresen kell hagyni az Egyéni hivatkozás beállítása jelölőnégyzetet.However, in this example we've added hyperlinks within the text box itself, so we'll leave Set custom link unchecked.

  d.d. Kattintson az Alkalmaz gombra.Select Apply.

  Szövegmezőcsempe hozzáadása ablak

 3. Az irányítópulton igény szerint áthelyezheti a szövegdobozt, és módosíthatja a méretét.On the dashboard, resize and move the text box as needed.

  irányítópult képpel és szövegmezővel

Videó hozzáadásaAdd a video

Ha YouTube- vagy Vimeo-videócsempét ad hozzá az irányítópulthoz, a lejátszó közvetlenül az irányítópulton fog elindulni.When you add a YouTube or Vimeo video tile to your dashboard, the video plays right on your dashboard.

 1. A Csempe hozzáadása ablakban válassza a Videó > Tovább lehetőséget.From the Add tile window, select Video > Next.

 2. Adja meg a videó adatait a Videócsempe felvétele ablakban:Add video information in the Add video tile window:

  a.a. Ha azt szeretné, hogy cím jelenjen meg a videócsempe fölött, válassza a Cím és alcím megjelenítése lehetőséget, majd írjon be egy Címet, és igény szerint egy Alcímet is.To display a title and subtitle at the top of the video tile, select Display title and subtitle and enter a Title and an optional Subtitle. Ebben a példában Alcímet adunk meg, amelyet aztán a teljes YouTube lejátszási listára mutató hivatkozássá konvertálunk.In this example, we'll add a Subtitle, and then convert it to a hyperlink to the entire YouTube playlist.

  b.b. Adja meg a Videó URL-címét.Enter the Video URL for the video.

  c.c. Adjon meg egy hivatkozást a Címhez és az Alcímhez, hogy a munkatársai a beágyazott videó után a teljes lejátszási listát megtekinthessék a YouTube-on.Add a hyperlink for the Title and Subtitle, so that your colleagues can view the entire playlist on YouTube after they watch the embedded video. Ehhez a Működés területen válassza az Egyéni hivatkozás beállítása lehetőséget, majd adja meg a lejátszási lista URL-címét.To do so, under Functionality, select Set custom link, and then enter the URL for the playlist.

  d.d. Kattintson az Alkalmaz gombra.Select Apply.

  Videócsempe hozzáadása ablak

 3. Az irányítópulton igény szerint áthelyezheti a videó csempét, és módosíthatja a méretét.On the dashboard, resize and move the video tile as needed.

  Irányítópult hozzáadott videócsempével

 4. A videó lejátszásához kattintson a videó csempére.Select the video tile to play the video.

 5. A YouTube lejátszási listájának felkereséséhez kattintson az alcímre.Select the subtitle to visit the playlist on YouTube.

Streamelési adatok hozzáadásaAdd streaming data

A PubNub használatával adatfolyamokat, például Twitter-hírcsatornákat vagy érzékelőadatokat adhat az irányítópult csempéjéhez.You can use PubNub to add streaming data, such as Twitter feeds or sensor data, to a tile in your dashboard. A Power BI integrációt hozott létre az adatok PubNubtól való átvételére.Power BI has created an integration to get the data from PubNub. Will most elmagyarázza a működését.Here, Will explains how it works.

 1. A Csempe hozzáadása ablakban válassza a Saját streamelési adatok > Tovább lehetőséget.From the Add tile window, select Custom Streaming Data > Next.

 2. Válassza a Streamelési adathalmaz hozzáadása lehetőséget.Select Add streaming dataset.

 3. Hozzon létre Új streamelési adathalmazt a Power BI API vagy a PubNub használatával.Create a New streaming dataset using the Power BI API or PubNub.

 4. Töltse ki az Adathalmaz neve, az Előfizetési kulcs és a Csatorna neve mezőket.Fill in the fields for Dataset name, Subscription key, and Channel name. Ha a kapcsolat biztonságos, akkor engedélykulccsal is rendelkezik.If it's a secure connection, it also has an authorization key. A kipróbálásához használhatja a PubNubtól származó mintaértékeket.You can use the sample values from PubNub to try it out.

 5. Kattintson a Tovább gombra.Select Next. Láthatja az adathalmazban elérhető mezőket, azok adattípusát és JSON-formátumát.You see the fields that are available in the dataset, with their data types and JSON format.

 6. Válassza a Kapcsolódás lehetőséget.Select Connect. Létrehozott egy streamelési adathalmazt.You have created a streaming dataset.

 7. Vissza irányítópultra, majd válassza ismét a Csempe hozzáadása > Egyéni streamelési adatok Tovább > lehetőséget.Go back to the dashboard and again select Add tile > Custom Streaming Data > Next.

 8. Válassza ki az érzékelőadatok létrehozott adathalmazát > Tovább.Select the sensor data dataset you created > Next.

 9. Válassza ki a kívánt vizualizációtípust.Select the visual type you want. Az ilyen adatokhoz többnyire a vonaldiagramok illenek.Often a line chart works well for this data.

 10. Válassza a Tengely, Jelmagyarázat és Értékek lehetőségeket.Select the Axis, Legend, and Values.

 11. Határozza meg a megjeleníteni kívánt időtartamot másodpercben, percben vagy órában.Decide the amount of time you want to display, either in seconds, minutes, or hours.

 12. Kattintson a Tovább gombra.Select Next.

 13. Ha szeretné, megadhat Címet és Alcímet is.Give it a Title and Subtitle, if you want.

 14. Rögzítse az irányítópulton.Pin it to your dashboard.

 15. A Csempe hozzáadása ablakban válassza a Saját streamelési adatok > Tovább lehetőséget.From the Add tile window, select Custom Streaming Data > Next.

 16. Válassza a Streamelési adathalmaz hozzáadása lehetőséget.Select Add streaming dataset.

 17. Hozzon létre Új streamelési adathalmazt a Power BI API vagy a PubNub használatával.Create a New streaming dataset using the Power BI API or PubNub.

 18. Töltse ki az Adathalmaz neve, az Előfizetési kulcs és a Csatorna neve mezőket.Fill in the fields for Dataset name, Subscription key, and Channel name. Ha a kapcsolat biztonságos, akkor engedélykulccsal is rendelkezik.If it's a secure connection, it also has an authorization key. A kipróbálásához használhatja a PubNubtól származó mintaértékeket.You can use the sample values from PubNub to try it out.

 19. Kattintson a Tovább gombra.Select Next.

  Láthatja az adathalmazban elérhető mezőket, azok adattípusát és JSON-formátumát.You see the fields that are available in the dataset, with their data types and JSON format.

 20. Válassza a Kapcsolódás lehetőséget.Select Connect.

  Létrehozott egy streamelési adathalmazt.You've created a streaming dataset.

 21. Vissza irányítópultra, majd válassza ismét a Csempe hozzáadása > Egyéni streamelési adatok Tovább > lehetőséget.Go back to the dashboard and again select Add tile > Custom Streaming Data > Next.

 22. Válassza ki az érzékelőadatok létrehozott adathalmazát > Tovább.Select the sensor data dataset you created > Next.

 23. Válassza ki a kívánt vizualizációtípust.Select the visual type you want. Az ilyen adatokhoz többnyire a vonaldiagramok illenek.Often a line chart works well for this data.

 24. Válassza a Tengely, Jelmagyarázat és Értékek lehetőségeket.Select the Axis, Legend, and Values.

 25. Határozza meg a megjeleníteni kívánt időtartamot másodpercben, percben vagy órában.Decide the amount of time you want to display, either in seconds, minutes, or hours.

 26. Kattintson a Tovább gombra.Select Next.

 27. Megadhat hozzá Címet és Alcímet.Optionally, give it a Title and Subtitle.

 28. Rögzítse az irányítópulton.Pin it to your dashboard.

Webes tartalom hozzáadásaAdd web content

A jelentés vagy irányítópult címeként bármilyen HTML-tartalmat beilleszthet vagy beírhat.You can paste or type in any HTML content, as a tile, to your report or dashboard. Adja meg manuálisan, vagy másolja és illessze be a Twitter, YouTube, embed.ly stb. által megadott beágyazási kódot.Enter the embed code manually or copy/paste from sites such as Twitter, YouTube, embed.ly, and so on.

 1. A Csempe hozzáadása ablakban válassza a Webes tartalom > Tovább lehetőséget.From the Add tile window, select Web content > Next.

 2. Adja meg az adatokat a Webtartalom-csempe hozzáadása ablakban:Add information to the Add web content tile window:

  a.a. Ha azt szeretné, hogy cím jelenjen meg a csempe fölött, válassza a Cím és alcím megjelenítése lehetőséget, majd írjon be egy Címet és igény esetén egy Alcímet is.To display a title above the tile, select Display title and subtitle and enter a Title and an optional Subtitle.

  b.b. Adja meg a beágyazási kódot.Enter the embed code. Ebben a példában egy Twitter-hírcsatornát másolunk és illesztünk be.In this example, we're copying and pasting a Twitter feed.

  c.c. Kattintson az Alkalmaz gombra.Select Apply.

  Webes tartalom csempe felvétele ablak

 3. Az irányítópulton igény szerint áthelyezheti a webes tartalom csempéjét, és módosíthatja a méretét.On the dashboard, resize and move the web content tile as needed.

  Négy csempét tartalmazó irányítópult

Tippek a webes tartalom beágyazásáraTips for embedding web content

 • iFrame-tartalmak esetén használjon biztonságos forrást.For iframes, use a secure source. Ha az iFrame-alapú beágyazási kód megadásakor üres csempét kap, ellenőrizze, hogy nem a http előtagot használja-e az iFrame-forráshoz.If you enter your iframe embed code and get a blank tile, verify you're not using http for the iframe source. Ha így van, módosítsa https-re.If you are, change it to https.

  <iframe src="https://xyz.com">
  
 • Szerkessze meg a szélesség- és magasságadatokat.Edit width and height information. A beágyazási kód beágyazza a videót, és 560 × 315 pixelre állítja be a videólejátszót.The embed code embeds a video and sets the video player to 560 x 315 pixels. A méret nem változik a csempe méretének módosítása esetén.This size doesn't change as you resize the tile.

  <iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/Cle_rKBpZ28" frameborder="0"
  allowfullscreen></iframe>
  

  Ha a videólejátszót a csempe méretéhez szeretné igazítani, állítsa 100%-ra a szélességet és a magasságot.If you'd like the player to resize to fit the tile size, set the width and height to 100%.

  <iframe width="100%" height="100%"
  src="https://www.youtube.com/embed/Cle_rKBpZ28" frameborder="0"
  allowfullscreen></iframe>
  
 • Ez a kód beágyaz egy tweetet, és az irányítópulton külön megtartja a következő helyekre mutató hivatkozásokat: AFK podcast, @GuyInACube Twitter-oldala, Követés, #statisztikák, válasz, továbbtweetelés és kedvelés.This code embeds a tweet and retains, as separate links on the dashboard, links for the AFK podcast, @GuyInACube's Twitter page, Follow, #analytics, reply, retweet, and like. Ha a felhasználó a csempére kattint, a Twitter-beli podcast nyílik meg.Selecting the tile itself takes you to the podcast on Twitter.

  <blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck">
  <p lang="en" dir="ltr">Listen to
  <a href="https://twitter.com/GuyInACube">@GuyInACube</a> talk to
  us about making videos about Microsoft Business Intelligence
  platform
  <a href="https://t.co/TmRgalz7tv">https://t.co/TmRgalz7tv </a>
  <a href="https://twitter.com/hashtag/analytics?src=hash">
  #analytics</a></p>&mdash; AFTK Podcast (@aftkpodcast) <a
  href="https://twitter.com/aftkpodcast/status/693465456531771392">
  January 30, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
  

Csempe szerkesztéseEdit a tile

Egy meglévő csempe módosítása:To make changes to an existing tile:

 1. Mutasson a csempe jobb felső sarkára, és válassza a További lehetőségek (...) elemet.Hover over the top-right corner of the tile and select More options (...).

  csempe kiválasztása három pont

 2. Válassza a Részletek szerkesztése lehetőséget a Csempe részletei ablak megnyitásához, és hajtsa végre a módosításokat.Select Edit details to display the Tile details window and make changes.

  Részletek szerkesztése

Megfontolandó szempontok és hibaelhárításConsiderations and troubleshooting

 • Könnyebben helyezheti át a csempét az irányítópulton, ha címet és választható alcímet ad hozzá.To make it easier to move the tile on your dashboard, add a title and an optional subtitle.
 • Ha egy webhelyről tartalmat ágyazna be, de a webhely nem kínál fel másolható és beilleszthető beágyazási kódot, keresse fel az embed.ly oldalt a beágyazási kód létrehozásához.If you'd like to embed content from a website, but the website doesn't provide embed code to copy and paste, see embed.ly for help with generating the embed code.
 • Ügyeljen arra, hogy a képfájl eléréséhez ne legyen szükség biztonsági hitelesítő adatokra.Make sure security credentials aren't required to access the image file. Mivel a OneDrive és a SharePoint például hitelesítő adatokat kér, az ott tárolt képeket nem lehet ezen a módon hozzáadni az irányítópulthoz.For example, because OneDrive and SharePoint require authentication, images stored there can't be added to a dashboard this way.

Következő lépésekNext steps

Irányítópultcsempék a Power BI szolgáltatás tervezői számára – bevezetésIntro to dashboard tiles for Power BI designers

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségét.Try the Power BI Community.