Irányítópult adatainak besorolásaDashboard data classification

Minden irányítópult különbözik, és attól függően, hogy milyen adatforráshoz kapcsolódik, Önnek, és azoknak, akikkel az információkat megosztja, más-más intézkedéseket kell tennie az érzékeny adatok védelme érdekében.Every dashboard is different, and depending on the data source you are connecting to, you will likely find that you and the colleagues you share with will need to take different precautions depending on the sensitivity of the data. Néhány irányítópultot soha sem szabad kinyomtatni vagy cégen kívül megosztani, míg másokat szabadon lehet terjeszteni.Some dashboards should never be shared with those outside your company or printed out, while others can be shared freely. Az irányítópultok adatainak a besorolásával fel tudja hívni az irányítópultokat megtekintő felhasználók figyelmét arra, hogy milyen szintű adatvédelmet kell alkalmazniuk.By using dashboard data classification, you will be able to raise awareness with those viewing your dashboards about what level of security should be used. Az irányítópultokat felcímkézheti az IT osztály által definiált besorolásokkal, így az adatok érzékenységéről mindenki egyformán tájékozódhat, aki a tartalmat megtekinti.You can tag your dashboards with classifications defined by your company’s IT department, so everyone viewing the content will have the same level of understanding around the sensitivity of the data.

Irányítópult minta alapján végzett adatbesorolást bemutató képernyőképe.

Adatbesorolási címkékData classification tags

Az adatbesorolási címkék az irányítópult neve mellett jelennek meg. Bárki, aki megtekinti ezeket, tájékozódhat arról, hogy az irányítópult megjelenítésekor és az adatok kapcsán milyen szintű adatvédelemről kell gondoskodnia.Data classification tags show up next to the dashboard name, letting anyone viewing it know the level of security that should be applied to the dashboard and the data it contains.

Irányítópult képernyőképe, amelyen az irányítópult neve mellett adatbesorolási címke látható.

A címkék a Kedvencek listán szereplő irányítópult-csempék mellett is meg fognak jelenni.It will also show up next to the dashboard tile in your Favorites list.

A Kedvencek lista képernyőképe, amelyen a Kedvencek listában szereplő irányítópult-csempe mellett adatbesorolási címke látható.

Amikor a kurzort a címke fölé viszi, látni fogja a besorolás teljes nevét.When you hover over the tag, you will see the full name of the classification.

A HBI-címke képernyőképe, amelyen az látható, hogy a kurzort a címkére helyezve megjelenik a besorolás teljes neve.Screenshot of the H B I tag, showing the full name of the classification when you hover over the tag.

A rendszergazdák URL-címet is beállíthatnak a címkéhez, ahol kiegészítő információk lesznek elérhetők.Admins can also set an URL for a tag to provide additional information.

Megjegyzés

A rendszergazda által megadott besorolási beállításoktól függően előfordulhat, hogy néhány besorolástípus nem jelenik meg címkeként az irányítópulton.Depending the classification settings set by your admin, some classification types may not show as a tag on the dashboard. Ha egy irányítópultnak Ön a tulajdonosa, az irányítópult besorolásának típusát bármikor ellenőrizheti az irányítópult beállításai között.If you are a dashboard owner, you can always check your dashboard classification type under the dashboard settings.

Irányítópult besorolásának beállításaSetting a dashboard’s classification

Ha a cégen belül be van kapcsolva az adatbesorolások használata, minden irányítópult egy alapértelmezett besorolással indul. Ezt a beállítást az irányítópult tulajdonosa módosíthatja, hogy megfeleljen a saját irányítópultjaihoz használt adatvédelmi szintnek.If data classification is turned on for your company, all dashboards start out with a default classification type, but as a dashboard owner, you can change the classification to match your dashboards security level.

A besorolás típusának a módosításához tegye a következőket:To change the classification type, do the following:

 1. Nyissa meg az irányítópult beállításait az irányítópult neve melletti három pontra kattintva és a Beállítások lehetőséget választva.Go to the dashboard settings by selecting the ellipsis next to the dashboard name and select Settings.

  Irányítópult képernyőkép, amelyen a Beállítások szakasz látható.

 2. Az Irányítópultok lapfülön meg tudja tekinteni az irányítópult aktuális besorolását, és a legördülő listát használva módosítani tudja azt.Under Dashboard settings, you will be able to see the current classification for your dashboard and use the drop down to change the classification type.

  Irányítópult képernyőképe, amelyen az aktuális besorolás és az Adatbesorolás legördülő menü kiválasztása látható.

 3. Ha elkészült, kattintson az Alkalmaz gombra.Select Apply when finished.

A változtatás érvényesítése után mindenki, akivel az irányítópultot megosztja, látni fogja a frissített értéket, amikor betölti az irányítópultot.After you apply the change, anyone you shared with will see the update the next time they reload the dashboard.

Adatbesorolási címkék kezelése rendszergazdakéntWorking with data classification tags as an admin

Az adatbesorolás alkalmazását a globális rendszergazda állíthatja be a cég számára.Data classification is set up by the global admin for your organization. Az adatbesorolás bekapcsolásához tegye a következőket:To turn data classification on, do the following:

 1. Kattintson a Beállítások fogaskerekére, majd kattintson a Felügyeleti portál lehetőségre.Select the Settings gear and select Admin Portal.

  A Beállítások fogaskereket és az Felügyeleti portál kiválasztását ábrázoló képernyőkép.

 2. A bérlői beállítások fülön kapcsolja be az Adatbesorolás irányítópultokhoz lehetőséget.Switch Data classification for dashboards and reports to on within the Tenant settings tab.

  A Felügyeleti portál képernyőképe, amelyen a Bérlői beállítások és az Irányítópultok és jelentések adatainak besorolása lehetőség kiválasztása látható.

Ha bekapcsolta, a rendszer megjelenít egy űrlapot a különböző céges besorolások létrehozásához.Once turned on, you will be presented with a form to create the various classifications in your organization.

Űrlap képernyőképe, amelyen a vállalatnál alkalmazott különböző besorolásokhoz kitöltött mezők láthatók.

Mindegyik besorolás rendelkezik egy névvel és egy, az irányítópulton megjeleníthető rövidítéssel.Each classification has a name and a shorthand which will appear on the dashboard. A Címke megjelenítése lehetőség kiválasztásával minden egyes besorolásnál megadhatja, hogy a rövidítést tartalmazó címke megjelenjen-e az irányítópulton.For each classification, you can decide if the shorthand tag will appear on the dashboard or not by selecting Show tag. Ha nem jeleníteni meg a besorolás típusát az irányítópulton, a tulajdonos akkor is megtekintheti azt az irányítópult beállításai között.If you decide not to show the classification type on the dashboard, the owner will still be able to see the type by checking the dashboard settings. Ezenkívül felvehet hozzá egy URL-címet, ahol további információk lesznek elérhetők a cégnél alkalmazott adatbesorolási irányelvekről és használati feltételekről.Additionally, you can optionally add a URL that contains more information about your organization’s classification guidelines and usage requirements.

Legvégül pedig azt is el kell döntenie, hogy melyik besorolási típus legyen az alapértelmezett.The last thing you need to decide is which classification type will be the default.

Ha megadta a besorolási típusokat az űrlapon, a változtatások mentéséhez kattintson az Alkalmaz lehetőségre.Once you fill in the form with your classification types, select Apply to save the changes.

Űrlap képernyőképe, amelyen az alkalmazandó besorolástípusokhoz kitöltött mezők láthatók.

Ezen a ponton az összes irányítópulthoz az alapértelmezett besorolás lesz hozzárendelve.At this point, all dashboards will be assigned the default classification. Az irányítópult-tulajdonosok mostantól módosíthatják a besorolási típust a tartalmuknak megfelelő típusra.Dashboard owners can now update the classification type to the one appropriate for their content. Később is bármikor visszatérhet ide, ha besorolási típust szeretne felvenni vagy eltávolítani, vagy módosítani szeretné az alapértelmezett értéket.You can return here in the future to add or remove classification types or change the default.

Megjegyzés

Néhány dolgot fontos lesz majd emlékezetébe idéznie, amikor változtatási céllal tér vissza:There are a few important things to remember when you come back to make changes:

 • Ha az adatbesorolás használatát kikapcsolja, egyik címkét sem fogja megjegyezni a rendszer.If you turn data classification off, none of the tags are remembered. Ha később visszakapcsolja, mindent előröl kell majd kezdenie.You will need to start over if you decide to turn it back on later.
 • Ha eltávolított egy besorolási típust, azon irányítópultok adatbesorolási értékét, melyek az eltávolított besorolást használták, az alapértelmezett értékre állítja vissza a rendszer.If you remove a classification type, any dashboards assigned the removed classification type will be assigned back to the default until the owner goes and sets it again.
 • Ha módosítja az alapértelmezett értéket, minden olyan irányítópult adatbesorolási értékét, melyekhez még nem rendeltek adatbesorolási értéket, az új alapértelmezett értékre állítja a rendszer.If you change the default, all dashboards that weren’t already assigned a classification type by the owner will change to the new default.