Jelentés létrehozása Excel-fájlból a Power BI szolgáltatásbanCreate a report from an Excel file in the Power BI service

Már elolvasta a Jelentések a Power BI-ban című cikket, és szeretne létrehozni egy saját jelentést.You've read Reports in Power BI and now you want to create your own. Jelentés többféle módon is létrehozható.There are different ways to create a report. Ebben a cikkben kezdésként egy Excel-fájlból hozunk létre egy alapszintű jelentést a Power BI szolgáltatásban.In this article, we start by creating a basic report in the Power BI service from an Excel file. Ha már megismerte a jelentések létrehozásának alapjait, akkor a lap alján található Következő lépések hivatkozással továbbhaladhat a jelentésekkel kapcsolatos összetettebb témakörökre is.Once you understand the basics of creating a report, check out the Next steps at the end for more advanced report topics.

ElőfeltételekPrerequisites

Az Excel-fájl importálásaImport the Excel file

Ha ezzel a módszerrel hoz létre egy jelentést, akkor annak kiindulópontja egy fájl és egy üres jelentésvászon lesz.This method of creating a report starts with a file and a blank report canvas. Ennek lépéseit nyomon követheti a Kiskereskedelmi elemzési minta Excel-fájlban.You can follow along in the Retail Analysis sample Excel file.

 1. A navigációs panelen válassza a Saját munkaterület lehetőséget.In the navigation pane, select My Workspace.

  A Saját munkaterület kiválasztásának képernyőképe.

 2. Kattintson az Adatok lekérése elemre a navigációs panel alján.From the bottom of the nav pane, select Get data.

  Adatok lekérése

 3. Válassza a Fájlok lehetőséget, majd navigáljon arra a helyre, ahova a Kiskereskedelmi elemzési mintát mentette.Select Files and navigate to the location where you saved the Retail Analysis sample.

  a Fájlok lehetőség kiválasztása

 4. Ehhez a gyakorlathoz válassza az Importálás lehetőséget.For this exercise, select Import.

  az Importálás kiválasztása

 5. Válassza a Megnyitás lehetőséget.Select Open.

  Az Excel-fájl az importálás után adathalmazként jelenik meg a munkaterületi listán.Once the Excel file is imported, it's listed as a dataset in the workspace list.

 6. Válassza az adathalmaz melletti További lehetőségek (...) elemet, majd a Jelentés létrehozása lehetőséget.Select More options (...) next to the dataset, and select Create report.

  A Jelentés létrehozása lehetőség kiválasztásának képernyőképe.

 7. Megnyílik a jelentésszerkesztő.The report editor opens.

  A jelentésszerkesztő képernyőképe.

Tipp

Rejtse el a navigációs ablakot a menüikon kiválasztásával, hogy több helye legyen.Select the menu icon to hide the navigation pane, to give you more room.

A navigációs ablak elrejtésére szolgáló menüikon kiválasztásának képernyőképe.

Mérőműszer felvétele jelentésbeAdd a Radial Gauge to the report

Most hogy már importáltuk az adatkészletünket, kezdjük el megválaszolni a kérdéseket.Now that our dataset is imported, let's start answering some questions. A marketingigazgató tudni szeretné, hogy mennyire állunk közel ahhoz, hogy elérjük az idei év értékesítési célkitűzéseit.Our Chief Marketing Officer (CMO) wants to know how close we are to meeting this year's sales goals. A mérőműszer vizualizáció egy jó választás, ha ilyen típusú adatokat szeretnénk megjeleníteni.A Gauge is a good visualization choice for displaying this type of information.

 1. A Mezők ablaktáblán válassza a Sales > This Year Sales > Érték elemet.In the Fields pane, select Sales > This Year Sales > Value.

  sávdiagram a jelentésszerkesztőben

 2. Konvertálja a vizualizációt mérőműszerré. Ehhez válassza a Vizualizációk ablaktáblán a Mérőműszer Mérőműszer ikon sablont.Convert the visual to a Gauge by selecting the Gauge template Gauge icon from the Visualizations pane.

  Mérőműszer vizualizáció a jelentésszerkesztőben

 3. Húzza a Sales > This Year Sales > Cél elemet a Célérték gyűjtőbe.Drag Sales > This Year Sales > Goal to the Target value well. Úgy látszik, nagyon közel vagyunk a célkitűzésünk eléréséhez.Looks like we're very close to our goal.

  Mérőműszer vizualizáció a Cél elemmel mint Célérték

 4. Érdemes menteni a jelentést.Now would be a good time to save your report.

  Fájl menü

Területdiagram és szeletelő felvétele a jelentésbeAdd an area chart and slicer to the report

Meg kell válaszolnunk a marketingigazgató újabb kérdéseit.Our CMO has some additional questions for us to answer. Szeretné tudni, hogy milyenek az idei év értékesítési mutatói a tavalyi évhez képest.They'd like to know how sales this year compare to last year. Ezt az egyes körzetekre lebontva szeretné látni.And, they'd like to see the findings by district.

 1. Először is csináljunk egy kis helyet a vásznunkon.First, let's make some room on our canvas. Válassza ki a Mérőműszert és helyezze a jobb felső sarokba.Select the Gauge and move it into the top-right corner. Ezután fogja meg az egyik sarkát és kicsinyítse le.Then grab and drag one of the corners and make it smaller.

 2. Szüntesse meg a mérőműszer kijelölt állapotát.Deselect the gauge. A Mezők ablaktáblán válassza a Sales > This Year Sales > Érték, majd a Sales > Last Year Sales elemeket.In the Fields pane, select Sales > This Year Sales > Value and select Sales > Last Year Sales.

  jelentésszerkesztő egy Mérőműszerrel és egy sávdiagrammal

 3. Konvertálja a vizualizációt területdiagrammá. Ehhez válassza a Vizualizációk ablaktáblán a Területdiagram diagramikon sablont.Convert the visual to an Area chart by selecting the Area chart template chart icon from the Visualizations pane.

 4. Adja hozzá a Time > Period elemet a Tengely gyűjtőhöz.Select Time > Period to add it to the Axis well.

  jelentésszerkesztő aktív Területdiagrammal

 5. A vizualizáció időszakok szerinti rendezéséhez válassza a három pontot (...), majd a Rendezés szempontja: Időszak lehetőséget.To sort the visualization by time period, select the ellipses and choose Sort by Period.

 6. És most vegyük fel a szeletelőt.Now let's add the slicer. Válassza ki a vászon egy üres területét, majd a SzeletelőSelect an empty area on the canvas and choose the Slicer Szeletelő ikon sablont.template. Ekkor megjelenik vásznunkon egy üres szeletelő.We now have an empty slicer on our canvas.

  A jelentésvászon

 7. A Mezők ablaktáblán válassza a District > District elemet.From the Fields pane, select District > District. Helyezze át és méretezze át a szeletelőt.Move and resize the slicer.

  Jelentésszerkesztő, Kerület hozzáadása

 8. A szeletelő használatával mintákat és összefüggéseket kereshet az egyes körzetek szerint.Use the slicer to look for patterns and insights by District.

  videó a szeletelő használatáról

Az adatokat tovább vizsgálhatja, és vizualizációkat is adhat hozzá.Continue exploring your data and adding visualizations. Ha különösen érdekes információt talál, azt rögzítheti egy irányítópultra.When you find especially interesting insights, pin them to a dashboard.

Következő lépésekNext steps