Adatforrások a Power BI DesktopbanData sources in Power BI Desktop

A Power BI Desktoppal különböző forrásokból származó adatokhoz csatlakozhat.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Az elérhető adatforrások teljes listája az oldal alján látható.A full list of available data sources is at the bottom of this page.

Az adatokhoz való csatlakozáshoz válassza a Kezdőlap menüszalag Lekérdezés lehetőségét.To connect to data, select Get Data from the Home ribbon. A lefelé mutató nyíl vagy a gomb Lekérdezés feliratának kiválasztásával megjelenik a Leggyakoribb adattípusok menüje, ahogyan az a következő képen látható:Selecting the down arrow, or the Get Data text on the button, shows the Most Common data types menu shown in the following image:

Adatok lekérése a Power BI Desktopban

A Továbbiak... lehetőségSelecting More… a Leggyakoribb menüből való kiválasztásakor megjelenik a Lekérdezés ablak.from the Most Common menu displays the Get Data window. A Lekérdezés ablakot (a Leggyakoribb menü kihagyásával) a Lekérdezés ikongomb közvetlen kiválasztásával is megjelenítheti.You can also bring up the Get Data window (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon button directly.

Adatok lekérése gomb

Megjegyzés

A Power BI csapata folyamatosan bővíti a Power BI Desktop és a Power BI szolgáltatás számára elérhető adatforrásokat.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Ezért gyakran láthatja majd a fejlesztés alatt álló adatforrások előzetes verzióit bétaverzió vagy előzetes verzió felirattal.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. A bétaverzió vagy előzetes verzió felirattal ellátott adatforrások támogatása és működése korlátozott, használatuk éles környezetben nem ajánlott.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Emellett a Power BI Desktophoz Béta vagy Előzetes verzióként megjelölt adatforrások nem feltétlenül használhatók a Power BI szolgáltatásban vagy más Microsoft-szolgáltatásban, amíg az adatforrás általánosan elérhető nem lesz.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

AdatforrásokData Sources

Az adattípusok a következő kategóriákba vannak csoportosítva:Data types are organized in the following categories:

 • ÖsszesAll
 • FájlFile
 • AdatbázisDatabase
 • Power BIPower BI
 • AzureAzure
 • Online szolgáltatásokOnline Services
 • EgyébOther

A Mind kategória az összes kategóriába tartozó adatkapcsolat-típusokat tartalmazza.The All category includes all data connection types from all categories.

A Fájl kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Szöveg/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • MappaFolder
 • PDFPDF
 • SharePoint-mappaSharePoint Folder

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen a Fájl kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for File.

Lekérdezés > Fájl

Az Adatbázis kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Database category provides the following data connections:

 • SQL Server-adatbázisSQL Server Database
 • Access-adatbázisAccess Database
 • SQL Server Analysis Services-adatbázisSQL Server Analysis Services Database
 • Oracle DatabaseOracle Database
 • IBM DB2-adatbázisIBM DB2 Database
 • IBM Informix-adatbázis (bétaverzió)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • MySQL-adatbázisMySQL Database
 • PostgreSQL-adatbázisPostgreSQL Database
 • Sybase-adatbázisSybase Database
 • TeradataTeradata
 • SAP HANA-adatbázisSAP HANA Database
 • SAP Business Warehouse-alkalmazáskiszolgálóSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse üzenetkezelési kiszolgálóSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • AtScale-kockák (bétaverzió)AtScale cubes (Beta)
 • BI-összekötőBI Connector
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (bétaverzió)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (bétaverzió)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (bétaverzió)Jethro (Beta)
 • Kyligence Enterprise (bétaverzió)Kyligence Enterprise (Beta)
 • MarkLogic (bétaverzió)MarkLogic (Beta)

Megjegyzés

Egyes adatbázis-összekötőket engedélyezni kell a Fájl > Lehetőségek és beállítások > Beállítások elem, majd az Előzetes verziójú funkciók lehetőség kiválasztásával és az adott összekötő engedélyezésével.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Ha a fentiekben említett összekötők nem jelennek meg itt, és használni kívánja őket, ellenőrizze az Előzetes verziójú funkciók beállításait.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Vegye figyelembe azt is, hogy a bétaverzió vagy előzetes verzió felirattal ellátott adatforrások támogatása és működése korlátozott, használatuk éles környezetben nem ajánlott.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen az Adatbázis kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for Database.

Lekérdezés > Adatbázisok

A Power Platform kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Power BI-adathalmazokPower BI datasets
 • Power BI-adatfolyamokPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Power Platform-adatfolyamok (bétaverzió)Power Platform dataflows (Beta)

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen a Power Platform kategória van kiválasztva.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Lekérdezés > Power BI

Az Azure kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
 • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
 • Azure Analysis Services-adatbázisAzure Analysis Services database
 • Azure Blob-tárolóAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Lake Storage Gen2 (béta)Azure Data Lake Storage Gen2 (Beta)
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight interaktív lekérdezésHDInsight Interactive Query
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Cost Management (bétaverzió)Azure Cost Management (Beta)

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen az Azure kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for Azure.

Lekérdezés > Azure

Az Online szolgáltatások kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Online Services category provides the following data connections:

 • SharePoint Online-listaSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (helyszíni)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (bétaverzió)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (bétaverzió)Azure DevOps (Beta)
 • Azure DevOps Server (bétaverzió)Azure DevOps Server (Beta)
 • Salesforce-objektumokSalesforce Objects
 • Salesforce-jelentésekSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (bétaverzió)appFigures (Beta)
 • Data.World – Adathalmaz lekérése (bétaverzió)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • FacebookFacebook
 • GitHub (bétaverzió)GitHub (Beta)
 • MailChimp (bétaverzió)MailChimp (Beta)
 • Marketo (bétaverzió)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (bétaverzió)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One - PRM (bétaverzió)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • Planview Projectplace (bétaverzió)Planview Projectplace (Beta)
 • QuickBooks Online (bétaverzió)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (bétaverzió)SparkPost (Beta)
 • Stripe (bétaverzió)Stripe (Beta)
 • SweetIQ (bétaverzió)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One - CMT (bétaverzió)Planview Enterprise One - CMT (Beta)
 • Twilio (bétaverzió)Twilio (Beta)
 • tyGraph (bétaverzió)tyGraph (Beta)
 • Webtrends (bétaverzió)Webtrends (Beta)
 • Zendesk (bétaverzió)Zendesk (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (béta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Emigo adatforrás (bétaverzió)Emigo Data Source (Beta)
 • Entersoft Business Suite (bétaverzió)Entersoft Business Suite (Beta)
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Intune Data Warehouse (bétaverzió)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Security (bétaverzió)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (bétaverzió)TeamDesk (Beta)

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen az Online szolgáltatások kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Lekérdezés > Online szolgáltatások

Az Egyéb kategória a következő adatkapcsolatokat biztosítja:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • SharePoint-listaSharePoint List
 • OData-adatcsatornaOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Hadoop-fájl (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • R-szkriptR Script
 • Python-szkriptPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • BI360 - Budgeting & Financial Reporting (bétaverzió)BI360 - Budgeting & Financial Reporting (Beta)
 • DenodoDenodo
 • Information Grid (bétaverzió)Information Grid (Beta)
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (bétaverzió)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (bétaverzió)Roamler (Beta)
 • SurveyMonkey (bétaverzió)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)List (bétaverzió)Tenforce (Smart)List (Beta)
 • Workforce Dimensions (bétaverzió)Workforce Dimensions (Beta)
 • Üres lekérdezésBlank Query

A következő képen a Lekérdezés ablak látható, amelyen az Egyéb kategória ki van választva.The following image shows the Get Data window for Other.

Lekérdezés > Egyéb

Megjegyzés

Jelenleg nem lehetséges olyan egyéni adatforrásokhoz csatlakozni, amelyek védelmét az Azure Active Directory biztosítja.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Csatlakozás adatforráshozConnecting to a Data Source

Egy adott adatforráshoz való csatlakozáshoz válassza ki azt a Lekérdezés ablakban, majd válassza a Kapcsolódás lehetőséget.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. A következő képen a Web lehetőség van kiválasztva az Egyéb adatkapcsolat-kategórián belül.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Webes csatlakozás

Ekkor megjelenik egy, az adott adatkapcsolatra jellemző csatlakozási ablak.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Ha hitelesítő adatok szükségesek, a rendszer ezek megadására kéri.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. A következő képen a Web típusú adatforráshoz való csatlakozáshoz szükséges URL-cím megadása látható.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

webes URL-cím bevitele

Az URL-cím vagy az erőforrás csatlakozási adatainak megadása után kattintson az OK gombra.When the URL or resource connection information is entered, select OK. A Power BI Desktop csatlakozik az adatforráshoz, és megjeleníti az elérhető adatforrásokat a Kezelőben.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and presents the available data sources in the Navigator.

Kezelőképernyő

Az adatokat betöltheti a Kezelő panel alján található Betöltés gombbal, vagy szerkesztheti a lekérdezést az adatok betöltése előtt a Szerkesztés gombbal.You can either load the data by selecting the Load button at the bottom of the Navigator pane, or edit the query before loading data by selecting the Edit button.

Ilyen egyszerűen csatlakozhat adatforrásokhoz a Power BI Desktopban.That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Egyre több adatforrás közül választhat, és a lista folyamatosan bővül, ezért érdemes gyakran visszatérnie.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Következő lépésekNext steps

A Power BI Desktop műveletek és lehetőségek széles tárházát tartalmazza.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. A program képességeivel kapcsolatos további információkért lásd az alábbi forrásanyagokat:For more information on its capabilities, check out the following resources: