Első lépések a Power BI DesktopbanGetting started with Power BI Desktop

Üdvözöljük a Power BI Desktop Első lépések útmutatójában.Welcome to the Power BI Desktop Getting Started Guide. Ebben a rövid bemutatóban megismerkedhet a Power BI Desktop használatával, képességeivel, és megtudhatja, hogyan állíthat össze gyorsan nagy teljesítményű adatmodelleket és lenyűgöző jelentéseket, amelyek megalapozottabb üzleti döntéseket eredményeznek.This short tour of Power BI Desktop gets you acquainted with how it works, demonstrates what it can do, and accelerates your ability to build robust data models — along with amazing reports — that amplify your business intelligence efforts.

Jobban szeret videókat nézni mint olvasni?Prefer to watch instead of read? Megtekintheti az első lépéseket bemutató videónkat.Feel free to take a look at our getting started video. Ha pedig szeretné követni a videóban látottakat a megfelelő mintaadatokkal, letöltheti ezt a minta Excel-munkafüzetet.And if you want to follow along with the video with matching sample data, you can download this sample Excel workbook.

A Power BI Desktop segítségével másokkal könnyen megosztható lekérdezéseket, adatkapcsolatokat és jelentéseket készíthet.Power BI Desktop lets you create a collection of queries, data connections, and reports that can easily be shared with others. A Power BI Desktop integrálja a Microsoft bevált technológiáit (a nagy teljesítményű lekérdezési motort, az adatmodellezést és a vizualizációkat), és zökkenőmentesen működik együtt az online Power BI szolgáltatással.Power BI Desktop integrates proven Microsoft technologies – the powerful Query engine, data modeling, and visualizations – and works seamlessly with the online Power BI service.

A Power BI Desktop (ahol az elemzők és a többi felhasználó nagy teljesítményű adatkapcsolatokat, modelleket és jelentéseket hozhatnak létre) és a Power BI szolgáltatás (ahol a Power BI Desktop-jelentések megoszthatók, így a felhasználók megtekinthetik és használhatják őket) együttes használatával könnyebben modellezhet, hozhat létre, oszthat meg és terjeszthet ki új elemzéseket az adatok világában.With the combination of Power BI Desktop (where analysts and others can create powerful data connections, models and reports) and the Power BI service (where Power BI Desktop reports can be shared so users can view and interact with them), new insights from the world of data are easier to model, build, share, and extend.

Az adatelemzők megtapasztalhatják, hogy a Power BI Desktop egy hatékony, rugalmas és könnyen elérhető eszköz, amellyel csatlakozhatnak az adatok világához, formázhatják az adatokat, valamint erőteljes modelleket és jól strukturált jelentéseket hozhatnak létre.Data analysts will find Power BI Desktop a powerful, flexible, and a highly accessible tool to connect with and shape the world of data, build robust models, and craft well-structured reports.

Az útmutató használataHow to use this guide

Az útmutató többféleképpen is használható – gyorsan átfuthatja, vagy elolvashat minden fejezetet, hogy alaposan megismerje a Power BI Desktop működését.You can use this guide in a couple of ways – scan it for a quick overview, or read through each section for a strong understanding of how Power BI Desktop works.

Ha kevés ideje van, mindössze néhány perc alatt átlapozhatja az útmutatót, hogy átfogó képet kapjon arról, hogyan működik a Power BI Desktop, és hogyan használható.If you’re in a hurry you can do a visual sweep of this guide in just a couple minutes, and come away with a good sense of how Power BI Desktop operates, and how to use it. Az útmutató legnagyobb része a Power BI Desktop működését bemutató képernyőképekből áll.Most of this guide consists of screens that visually show how Power BI Desktop works.

Ha alaposabban el szeretne mélyedni a témában, elolvashat minden szakaszt, végrehajthatja a lépéseket, és elkészítheti saját Power BI Desktop-fájlját, amelyet közzétehet a Power BI szolgáltatásban, és megoszthatja másokkal.For a more thorough understanding you can read through each section, perform the steps, and walk away with your own Power BI Desktop file that’s ready to post onto the Power BI service, and share with others.

Megjegyzés

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló a Power BI egy speciális, különálló verziója, amely azok számára hasznos, akik a helyszínen szeretnék kezelni adataikat és jelentéseiket.There is also a separate and specialized version of Power BI called Power BI Report Server, which is for customers who need their data and reporting to remain on-premises. Ezzel a speciális verzióval együtt használható a Power BI Desktop egy ugyancsak speciális és különálló verziója, a Power BI Desktop a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóhoz, amely kizárólag a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóval együtt használható.For use with that specialized version, there's also a separate and specialized version of Power BI Desktop called Power BI Desktop for Power BI Report Server, which works only with the Report Server version of Power BI. Ebben a cikkben a Power BI Desktop standard verzióját ismertetjük.This article describes the standard Power BI Desktop.

A Power BI Desktop működéseHow Power BI Desktop works

A Power BI Desktop segítségével adatokhoz csatlakozhat (általában több adatforráshoz), formázhatja az adatokat (részletes, lenyűgöző adatmodelleket összeállító lekérdezésekkel), és a modellek segítségével jelentéseket készíthet (amelyeket mások felhasználhatnak, továbbfejleszthetnek és megoszthatnak).With Power BI Desktop, you connect to data (usually multiple data sources), shape that data (with queries that build insightful, compelling data models), and use that model to create reports (which others can leverage, build upon, and share).

Ha az igényei szerint elvégezte a lépéseket (a csatlakozást, a formázást és jelentések készítését), a munkáját mentheti Power BI Desktop-fájlformátumban, azaz .pbix fájlkiterjesztéssel.When the steps are completed to your satisfaction – connect, shape, and report – you can save that work in Power BI Desktop file format, which is the .pbix extension. A Power BI Desktop-fájlok más fájlokhoz hasonló módon is megoszthatóak, azonban a leglátványosabban a Power BI szolgáltatásba való feltöltéssel oszthatóak meg.Power BI Desktop files can be shared like any other file, but the most compelling way to share Power BI Desktop files is to upload them (share them) on the Power BI service.

A Power BI Desktop egyetlen helyre vonja össze, leegyszerűsíti és megkönnyíti az üzletiintelligencia-tárak és -jelentések tervezésének és létrehozásának széttagolt, elkülönülő és fáradságos folyamatát.Power BI Desktop centralizes, simplifies, and streamlines what can otherwise be a scattered, disconnected, and arduous process of designing and creating business intelligence repositories and reports.

Készen áll rá, hogy kipróbálja?Ready to give it a try? Kezdjünk hozzá.Let’s get started.

A Power BI Desktop telepítése és futtatásaInstall and run Power BI Desktop

A Power BI Desktop letölthető a Power BI szolgáltatásból. Ehhez válassza a fogaskerék ikont, majd a Power BI Desktop lehetőséget.You can download Power BI Desktop from the Power BI service, by selecting the gear icon, then select Power BI Desktop.

A Power BI Desktop alkalmazásként lesz telepítve, amely a számítógépe asztalán fut.Power BI Desktop is installed as an application, and runs on your desktop.

A Power BI Desktop futtatásakor megjelenik egy Üdvözlőképernyő.When you run Power BI Desktop, a Welcome screen is displayed.

Az Üdvözlőképernyőn lehetősége van Adatok lekérésére, megtekintheti a Legutóbbi forrásokat vagy megnyithat más jelentéseket (a bal oldali panelen található hivatkozások segítségével).You can Get Data, see Recent Sources, or Open Other Reports directly from the Welcome screen (from the links in the left pane). Ha bezárja ezt a képernyőt (a jobb felső sarokban található x gombra kattintva), megjelenik a Power BI Desktop Jelentés nézete.If you close the screen (select the x in the top right corner), the Report view of Power BI Desktop is displayed.

A Power BI Desktopnak három nézete van: Jelentés nézet, Adat nézet és Kapcsolatok nézet.There are three views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. A Power BI Desktop része a Lekérdezésszerkesztő is, amely külön ablakban nyílik meg.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window. A Lekérdezésszerkesztőben lekérdezéseket állíthat össze és adatokat alakíthat át, majd betöltheti a finomított adatmodellt a Power BI Desktopba, és jelentéseket hozhat létre.In Query Editor, you can build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop, and create reports.

Az alábbi képernyőn a három nézet ikonja látható a Power BI Desktop bal oldalán: Jelentés, Adatok és Kapcsolatok, felülről lefelé.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Az épp megjelenített nézetet sárga sáv jelöli a bal oldalon.The currently displayed view is indicated by the yellow bar along the left. Ebben az esetben a Jelentés nézet látható.In this case, Report view is currently displayed. A nézetek között az ikonok kiválasztásával válthat.You can change views by selecting any of those three icons.

Ha telepítette a Power BI Desktopot, máris csatlakozhat adatokhoz, formázhatja az adatokat, és jelentéseket készíthet (általában ebben a sorrendben).With Power BI Desktop installed you’re ready to connect to data, shape data, and build reports (usually in that order). A következő néhány szakaszban mindhárom lépést bemutatjuk.In the next few sections, we take a tour through each in turn.

Csatlakozás adatokhozConnect to data

Ha telepítve van a Power BI Desktop, máris csatlakozhat az adatok egyre bővülő forrásaihoz.With Power BI Desktop installed, you’re ready to connect to the ever expanding world of data. A Lekérdezésszerkesztőben számos különféle adatforrás elérhető.There are all sorts of data sources available in the Query window. Az alábbi kép bemutatja, hogyan csatlakozhat adatokhoz a Kezdőlap menüszalag Lekérdezés > Továbbiak menüpontjában.The following image shows how to connect to data, by selecting the Home ribbon, then Get Data > More.

Ebben a rövid bemutatóban több különböző webes adatforráshoz csatlakozunk.For this quick tour, we'll connect to a couple different Web data sources.

Vegyük például azt az esetet, hogy Ön nyugdíjba megy, és olyan helyen szeretne élni, ahol sokat süt a nap, alacsonyak az adók és jó az egészségügyi ellátás. Vagy adatelemzőként van szüksége ezekre az információkra, hogy segítsen az ügyfeleinek.Imagine you’re retiring – you want to live where there’s lots of sunshine, preferable taxes, and good health care – or perhaps you’re a data analyst, and you want that information to help your customers. Például előfordulhat, hogy egy napszemüvegeket forgalmazó kiskereskedőnek segít azokat az értékesítési területeket megcélozni, ahol a legtöbbet süt a nap.For example, perhaps you want to help your sunglasses retailer target sales where the sun shines most frequently.

A következő webes forrásanyag mindkét esetben releváns adatokat biztosít:Either way, the following Web resource has interesting data about those topics, and more:

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Válassza ki a Lekérdezés > Web lehetőséget, és illessze be ezt a címet.Select Get Data > Web and paste the address.

Amikor az OK gombra kattint, munkához lát a Power BI Desktop Lekérdezés funkciója.When you select OK, the Query functionality of Power BI Desktop goes to work. A lekérdezés csatlakozik a webes erőforráshoz, és a Kezelő ablak visszaadja a webhelyen talált elemeket.Query contacts the Web resource, and the Navigator window returns what it found on that Web page. Ebben az esetben egy táblázatot (Table 0) és a teljes webes dokumentumot.In this case, it found a table (Table 0) and the overall Web Document. Minket a tábla érdekel, ezért azt választjuk ki a listáról.We’re interested in the table, so we select it from the list. A Kezelő ablak megjelenít egy előnézetet.The Navigator window displays a preview.

Ezen a ponton szerkesztheti a lekérdezést, mielőtt betöltené a táblázatot. Ehhez válassza az ablak alján látható Szerkesztés gombot. Ha nem szeretné szerkeszteni, csak töltse be a táblázatot.At this point we can edit the query before loading the table, by selecting Edit from the bottom of the window, or we can load the table.

Miután kiválasztjuk a Szerkesztés elemet, elindul a Lekérdezésszerkesztő, és megjelenik a táblázat jellemző nézete.When we select Edit, Query Editor launches and a representative view of the table is presented. Megjelenik a Lekérdezés beállításai panel (ha nem, válassza a Nézet lehetőséget a menüszalagról, majd a Megjelenítés > Lekérdezés beállításai lehetőséget a Lekérdezés beállításai panel megjelenítéshez).The Query Settings pane is displayed (if it’s not, you can select View from the ribbon, then Show > Query Settings to display the Query Settings pane). Ez a következőképpen néz ki.Here’s what that looks like.

További információ az adatokhoz való csatlakozásról: Csatlakozás adatokhoz a Power BI Desktopban.For more information about connecting to data, see Connect to Data in Power BI Desktop.

Megjegyzés

Az ebben a cikkben említett táblaadatok idővel változhatnak.The table data referred to in this article might change over time. Ennek megfelelően a követendő lépések eltérhetnek az alábbiakban bemutatottakról, így a lépések és eredmények saját helyzetre való alkalmazása némi kreativitást kíván – de ezt tekintse úgy, mint a tanulás izgalmának egyik részét.As such, the steps you need to follow might vary from the following, requiring you to be creative about how you adjust steps or outcomes - which is all part of the fun of learning.

A következő szakaszban az igényeink szerint módosítjuk az adatokat.In the next section, we adjust the data so it meets our needs. A csatlakoztatott adatok módosításának folyamata az adatok formázása.The process of adjusting connected data is called shaping data.

Adatok formázása és egyesítéseShape and combine data

Most, hogy csatlakoztunk egy adatforráshoz, az adatokat módosíthatjuk az igényeinknek megfelelően.Now that we’ve connected to a data source, we need to adjust the data to meet our needs. A módosítás esetenként az adatok átalakítását jelenti, például oszlopok vagy táblázatok átnevezését, szöveg számokká alakítását, sorok eltávolítását, az első sorok fejléccé alakítását stb.Sometimes adjusting means transforming the data – such as renaming columns or tables, changing text to numbers, removing rows, setting the first row as headers, and so on.

A Power BI Desktop Lekérdezésszerkesztőjében a feladatok nemcsak a menüszalagon érhetők el, hanem a helyi menükben is.The Query editor in Power BI Desktop makes ample use of right-click menus, in addition to having tasks available on the ribbon. Az Átalakítás menüszalag elemeinek nagy része egy adott elemre (például oszlopra) a jobb gombbal kattintva megjelenő menüből is elérhető.Most of what you can select in the Transform ribbon is also available by right-clicking an item (such as a column) and choosing from the menu that appears.

Adatok formázásaShape data

Amikor a Lekérdezésszerkesztőben formázza az adatokat, részletes utasításokat ad meg a Lekérdezésszerkesztő számára, hogy az milyen módosításokat végezzen az adatok betöltésekor és megjelenítésekor.When you shape data in the Query Editor, you’re providing step-by-step instructions (that Query Editor carries out for you) to adjust the data as Query Editor loads and presents it. Az eredeti adatforrást nem érintik a változtatások, csak az adatok adott nézete lesz módosítva vagy formázva.The original data source is not affected; only this particular view of the data is adjusted, or shaped.

A megadott lépéseket (például tábla átnevezése, adattípus átalakítása vagy oszlopok törlése) a Lekérdezésszerkesztő rögzíti, és minden alkalommal végrehajtja, amikor a lekérdezés csatlakozik az adatforráshoz, hogy az adatok mindig a meghatározott formázással jelenjenek meg.The steps you specify (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) are recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify. Ez a folyamat minden alkalommal végbemegy, amikor a Power BI Desktop lekérdezési funkcióját használja, valamint akkor is, ha egy másik felhasználó elindít egy megosztott lekérdezést, például a Power BI szolgáltatásban.This process occurs whenever you use the query in Power BI Desktop, or for anyone who uses your shared query, such as in the Power BI service. A lépések a megadott sorrendben rögzítve lesznek a Lekérdezés beállításai panel Alkalmazott lépések területén.Those steps are captured, sequentially, in the Query Settings pane under Applied Steps.

Az alábbi képen egy formázott lekérdezés Lekérdezés beállításai panelje látható – az egyes lépések részletes leírását a következő bekezdésekben találhatja meg.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped – we’ll go through each of those steps in the next few paragraphs.

Térjünk vissza a nyugdíjazással kapcsolatos adatainkhoz, amelyeket egy webes adatforráshoz kapcsolódva szereztünk, és formázzuk az igényeink szerint ezeket az adatokat.Let’s get back to our retirement data, which we found by connecting to a Web data source, and shape that data to fit our needs.

Először is a legtöbb minősítés egész számként került be a Lekérdezésszerkesztőbe, de nem az összes (az egyik oszlop szöveget és számot is tartalmazott, ezért azt nem konvertálta automatikusan a rendszer).For starters, most ratings were brought into Query Editor as whole numbers, but not all of them (one column contained text and numbers, so it wasn't automatically converted). Nekünk számformátumban van szükségünk az adatokra.We need the data to be numbers. Ez nem jelent problémát. Csak kattintson a jobb gombbal az oszlop fejlécére, és válassza a Típus módosítása > Egész szám lehetőséget az adattípus módosításához.No problem – just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change the data type. Ha több oszlopot szeretne kijelölni, először jelöljön ki egy oszlopot, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva jelölje ki a szomszédos oszlopokat, és kattintson a jobb gombbal az összes kijelölt oszlop módosításához.If we needed to choose more than one column, we could first select a column then hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Nem szomszédos oszlopokat a CTRL billentyűvel jelölhet ki.You can also use CTRL to select non-adjacent columns.

Az oszlopokat módosíthatja is, vagy átalakíthatja szövegből fejléccé az Átalakítás menüszalagon.You can also change, or transform, those columns from text to header by using the Transform ribbon. A képen az Átalakítás menüszalag látható. A nyíl az Adattípus gombra mutat, amellyel az adott adattípust egy másikká alakíthatja.Here’s the Transform ribbon, with an arrow pointing toward the Data Type button, which lets you transform the current data type to another.

Vegye figyelembe, hogy a Lekérdezés beállításai Alkalmazott lépések területén megjelennek a végrehajtott módosítások.Note that in Query Settings, the Applied Steps reflect the changes that were made. Ha el szeretne távolítani egy lépést a formázási folyamatból, egyszerűen válassza ki a lépést, majd kattintson az adott lépés bal oldalán található X jelre.If I want to remove any step from the shaping process, I simply select that step, and then select the X to the left of the step.

Végre kell hajtanunk még néhány változtatást, hogy a lekérdezés megfeleljen az igényeinknek:We need to make a few more changes to get the query where we want it:

 • Az első oszlop eltávolítása: nincs rá szükségünk, mivel csak redundáns sorokból áll, amelyekben a „Check out how your state ranks for retirement” szöveg olvasható. Ennek az az oka, hogy ez egy webes táblázat.Remove the first column – we don’t need it, it just includes redundant rows that say “Check out how your state ranks for retirement” which is an artifact of this being a Web based table
 • Néhány hiba kijavítása: a webhelyen az egyik oszlopban vegyesen szöveg és számok is szerepeltek (egyes államok eredményei az adott kategóriában azonosak).Fix a few Errors – on the Web page, one column had text mixed in with the numbers (some states tied in one category). Ez egy webhelyen használható, de adatelemzés céljára nem.That works well in the website, but not for our data analysis. A kijavítása (ebben az esetben) egyszerű, és ennek során megismerkedhetünk a Lekérdezésszerkesztő és az Alkalmazott lépések terület hasznos funkcióival és képességeivel.It's easy (in this case) to fix, and shows some cool features and capabilities of Query Editor and its Applied Steps
 • Táblázatnév megváltoztatása: a Table 0 nem túl hasznos leíró név, de könnyű megváltoztatni.Change the Table Name – that Table 0 is not a useful descriptor, but changing it simple

Az összes lépést megtekintheti az Adatok formázása és összevonása a Power BI Desktopban című cikkben.Each of these steps is demonstrated in Shape and Combine Data in Power BI Desktop. Tekintse meg, vagy haladjon tovább ebben a dokumentumban, hogy megtudja, mi a következő lépés.Feel free to check out that page, or keep going in this document to see what you would do next. Az alábbi szakasz lépései a fenti módosítások alkalmazása után következnek.The next section picks up after the changes above are applied.

Adatok összevonásaCombine data

Érdekes adataink vannak az egyes államokról, amelyeknek még hasznát fogjuk venni újabb elemzések és lekérdezések készítésekor.That data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Ám van egy probléma: a legtöbb helyen az államok a kétbetűs rövidítésükkel szerepelnek, nem a teljes nevükkel.But there’s one problem: most data out there uses a two-letter abbreviation for state codes, not the full name of the state. Valahogyan össze kell párosítanunk tehát a neveket a rövidítésekkel.We need some way to associate state names with their abbreviations.

Szerencsére létezik egy másik nyilvános adatforrás, amely pontosan erre használható. Azonban jelentős formázást kell rajta végrehajtanunk, hogy csatlakoztathassuk a nyugdíjba vonulással kapcsolatos adatokat tartalmazó táblázatunkhoz.We’re in luck: there’s another public data source that does just that, but it needs a fair amount of shaping before we can connect it to our retirement table. Az államok rövidítéseit tartalmazó webes erőforrás a következő címen található:Here’s the Web resource for state abbreviations:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations

A Lekérdezésszerkesztő Kezdőlap menüszalagján válasszuk a Lekérdezés > Web lehetőséget, írjuk be a webcímet, és kattintsunk az OK gombra. A Kezelő ablakában ekkor megjelenik a webhelyen talált tartalom.From the Home ribbon in Query Editor, we select Get Data > Web and type the address, select OK, and the Navigator window shows what it found on that Web page.

Válasszuk a Table[edit] elemet, mert az tartalmazza a kívánt adatokat. Azonban jelentős formázásra lesz szükség ahhoz, hogy a táblázat tartalma a kívánt adatokra korlátozódjon.We select Table[edit] because it includes the data we want, but it’s going to take quite a bit of shaping to pare that table’s data down. Az összes lépést megtekintheti az Adatok formázása és összevonása a Power BI Desktopban című cikkben is.Each of these steps is also demonstrated in Shape and Combine Data in Power BI Desktop. A lépések röviden a következőek:To summarize those steps, here's what we do:

Válasszuk ki a Szerkesztés elemet, majd:We select Edit, then:

 • Távolítsuk el az első két sort. Ezek a webhelyen létrehozott táblázat maradványai, és nincs szükségünk rájuk.Remove the top two rows – they’re a result of the way that Web page’s table was created, and we don’t need them.
 • Távolítsuk el az alsó 26 sort. Ezek olyan területeket tartalmaznak, amelyekre nincs szükségünk.Remove the bottom 26 rows – they’re all the territories, which we don’t need to include.
 • Szűrjük ki Washington államot. A nyugdíjazással kapcsolatos statisztákat tartalmazó táblázatban nem szerepel Washington állam, ezért nem vesszük fel a listánkba.Filter out Washington DC – the retirement stats table doesn't include DC, so we'll exclude it from our list.
 • Távolítsunk el néhány felesleges oszlopot. Most csak az államneveknek a hivatalos kétbetűs rövidítésükre való leképezésére van szükségünk, így a többi oszlopot törölhetjük.Remove a few unneeded columns – we only need the mapping of state to its official two-letter abbreviation, so we can remove the other columns.
 • Alakítsuk az első sort fejléccé. Mivel eltávolítottuk az első három sort, a jelenlegi legfelső sort szeretnék fejlécként használni.Use the first row as headers – since we removed the top three rows, the current top row is the header we want.

  Megjegyzés

  Itt érdemes megemlíteni, hogy a Lekérdezésszerkesztőben az alkalmazott lépések sorrendje fontos, mert meghatározhatja, hogyan lesznek formázva az adatok.This is a good time to point out that the sequence of applied steps in Query Editor is important, and can affect how the data is shaped. Érdemes azt is megfontolni, hogy egy adott lépés hogyan befolyásolhatja a soron következő lépéseket. Ha az Alkalmazott lépések közül eltávolít egy lépést, lehetséges, hogy a lekérdezés lépéseinek sorrendjéből adódóan a következő lépések nem úgy fognak működni, ahogyan eredetileg tervezte.It’s also important to consider how one step may impact another subsequent step; if you remove a step from the Applied Steps, subsequent steps may not behave as originally intended, because of the impact of the query’s sequence of steps.

 • Nevezzük át az oszlopokat és magát a táblázatot. Az oszlopok többféleképpen is átnevezhetők, eldöntheti, melyik módszert kívánja használni.Rename the columns, and the table itself – as usual, there are a couple ways to rename a column, you can choose whichever you prefer.

Most, hogy formáztuk StateCodes táblázatot, vonjuk össze a két táblázatot vagy lekérdezést. Mivel a táblázataink az adatokon végzett lekérdezéseink eredményei, ezért ezeket gyakran lekérdezéseknek nevezzük.With the StateCodes table shaped, we can combine these two tables, or queries, into one; since the tables we now have are a result of the queries we applied to the data, they’re often referred to as queries.

A lekérdezések összevonásának két fő módja van: egyesítés és hozzáfűzés.There are two primary ways of combining queries – merging and appending.

Ha hozzá szeretne adni egy vagy több oszlopot egy másik lekérdezéshez, egyesítse a lekérdezéseket.When you have one or more columns that you’d like to add to another query, you merge the queries. Ha további sorokat szeretne hozzáadni egy meglévő lekérdezéshez, fűzze őket hozzá a lekérdezéshez.When you have additional rows of data that you’d like to add to an existing query, you append the query.

Ebben az esetben egyesíteni szeretnénk a lekérdezéseket.In this case we want to merge queries. Először is válasszuk ki az a lekérdezést, amellyel a másik lekérdezést egyesíteni szeretnénk, majd válasszuk a menüszalag Kezdőlap fülén a Lekérdezések egyesítése lehetőséget.To get started, we select the query into which we want the other query to merge, then select Merge Queries from the Home tab on the ribbon.

Megjelenik az Egyesítés ablak, ahol kiválaszthatjuk, melyik táblázatot egyesítjük a már kiválasztott táblázattal, majd kijelölhetjük az egyesítéshez használni kívánt oszlopokat.The Merge window appears, prompting us to select which table we’d like merged into the selected table, and then, the matching columns to use for the merge. A RetirementStats táblázatból (vagy lekérdezésből) válassza ki a State oszlopot, majd válassza ki a StateCodes lekérdezést. (Ebben az esetben egyszerű a választás, hiszen nincs is másik lekérdezés. Ha több adatforráshoz csatlakozik, több lekérdezés közül választhat.)Select State from the RetirementStats table (query), then select the StateCodes query (easy in this case, since there’s only one other query – when you connect to many data sources, there are many queries to choose from). Miután kiválasztottuk a megfelelő egyező oszlopokat (vagyis a State oszlopot a RetirementStats táblázatból és a State Name oszlopot a StateCodes táblázatból), az Egyesítés ablak az alábbi képen látható módon néz ki, és az OK gomb aktiválódik.When we select the correct matching columns – State from RetirementStats, and State Name from StateCodes – the Merge window looks like the following, and the OK button is enabled.

Létrejött egy NewColumn nevű oszlop a lekérdezés végén, amely a meglévő lekérdezéssel egyesített táblázat (lekérdezés) adatait tartalmazza.A NewColumn is created at the end of the query, which is the contents of the table (query) that was merged with the existing query. Az egyesített lekérdezés összes oszlopa a NewColumn oszlopba lesz sűrítve, de a Kibontás lehetőséggel kibonthatja a táblázatot, és tetszőleges oszlopokat adhat hozzá.All columns from the merged query are condensed into the NewColumn, but you can select to Expand the table, and include whichever columns you want. Az egyesített táblázat kibontásához és a kívánt oszlopok kiválasztásához kattintson a kibontás ikonra ().To expand the merged table, and select which columns to include, select the expand icon (). Ekkor megjelenik a Kibontás ablak.The Expand window appears.

Ebben az esetben kizárólag a State Code oszlopra van szükségünk, ezért csak ezt választjuk ki, majd az OK gombra kattintunk.In this case, we only want the State Code column, so we select only that column and then select OK. Töröljük az Eredeti oszlopnév használata előtagként melletti négyzet jelölését, mert nincs szükségünk rá. Ha bejelölve hagyjuk ezt a négyzetet, az egyesített oszlop neve NewColumn.State Code lesz (az eredeti oszlopnév, vagyis a NewColumn, amelyet egy pont követ, majd a lekérdezéshez adni kívánt oszlop neve).We clear the checkbox from Use original column name as prefix because we don’t need or want that; if we leave that selected, the merged column would be named NewColumn.State Code (the original column name, or NewColumn, then a dot, then the name of the column being brought into the query).

Megjegyzés

Szeretné kipróbálni, milyen további módokon adhatja a NewColumn oszlopot a táblázathoz?Want to play around with how to bring in that NewColumn table? Nyugodtan kísérletezhet, és ha nem a kívánt eredményt kapja, egyszerűen törölje az adott lépést a Lekérdezés beállításai panel Alkalmazott lépések listájából. Ekkor a lekérdezés visszatér a Kibontás lépés alkalmazása előtti állapotra.You can experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane; your query returns to the state prior to applying that Expand step. Tetszőleges számú alkalommal próbálkozhat, amíg a kibontási folyamattal a kívánt eredményt nem éri el.It’s like a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Most egyetlen lekérdezésünk (táblázatunk) van, amelyet két, igényeink szerint formázott adatforrás összevonásával hoztunk létre.We now have a single query (table) that combined two data sources, each of which has been shaped to meet our needs. Ez a lekérdezés alapul szolgálhat számos más érdekes adatkapcsolathoz, például az államokra lebontott lakhatási költségek statisztikái, demográfiai adatok vagy munkalehetőségek megjelenítéséhez.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections – such as housing cost statistics, demographics, or job opportunities in any state.

Az adatok formázási és összevonási lépéseinek részletes leírása: Adatok formázása és összevonása a Power BI Desktopban.For a more complete description of each of these shape and combine data steps, see Shape and Combine Data in Power BI Desktop.

Mostanra elegendő adattal rendelkezünk ahhoz, hogy néhány érdekes jelentést készítsünk a Power BI Desktopban.For now, we have enough data to create a few interesting reports, all within Power BI Desktop. Mivel mérföldkőhöz érkeztünk, mentsük ezt a Power BI Desktop-fájlt. Legyen a neve Első lépések a Power BI Desktopban.Since this is a milestone let’s save this Power BI Desktop file – we’ll call it Getting Started with Power BI Desktop. A Lekérdezésszerkesztőben elvégzett módosítások alkalmazásához és Power BI Desktopba való betöltéséhez válassza a Bezárás és alkalmazás lehetőséget a Kezdőlap menüszalagon.To apply the changes in Query Editor and load them into Power BI Desktop, select Close & Apply from the Home ribbon.

Jelentések összeállításaBuild reports

A táblázaton a betöltése után további módosításokat is végezhet, és újra betöltheti a modellt az elvégzett módosítások alkalmazásához,Additional changes can be made after the table is loaded, and you can reload a model to apply any changes you make. de jelenleg ennyi elég is lesz.But for now this will do. A Power BI Desktop Jelentés nézetében megkezdheti jelentések összeállítását.In Power BI Desktop Report view, you can begin to build reports.

A Jelentés nézet a következő öt fő területből áll:The Report view has five main areas:

 1. A menüszalag, amely a jelentésekhez és vizualizációkhoz kapcsolódó általános feladatokat jeleníti meg.The ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations

 2. A Jelentés nézet, vagy más néven vászon. Itt lehet létrehozni és elrendezni a vizualizációkat.The Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged

 3. Az Oldalak lapterület alul, ahol kiválaszthat vagy hozzáadhat jelentésoldalakat.The Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page

 4. A Megjelenítések panel, ahol módosíthatja a vizualizációkat, testreszabhatja a színeket vagy a tengelyeket, szűrőket alkalmazhat, húzással elhelyezheti a mezőket stb.The Visualizations pane, where you can change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more

 5. A Mezők panel, ahonnan a lekérdezéselemeket és a szűrőket a Jelentés nézetbe vagy a Megjelenítések panel Szűrők területére húzhatja.The Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane

A Megjelenítések és a Mezők panel összezárható a szélén található kis nyíl kiválasztásával, így több hely marad a Jelentés nézetben a vizualizációk összeállítására.The Visualizations and Fields pane can be collapsed by selecting the small arrow along the edge, providing more space in the Report view to build cool visualizations. A vizualizációk módosításakor ezek a nyilak felfelé vagy lefelé mutatnak, ami azt jelzi, hogy az adott szakasz kibontható vagy összezárható.When modifying visualizations, you'll also see these arrows pointing up or down, which means you can expand or collapse that section, accordingly.

Vizualizáció létrehozásához egyszerűen húzzon egy mezőt a Mezők listából a Jelentés nézetbe.To create a visualization, just drag a field from the Fields list onto the Report view. Ebben az esetben húzzuk át a RetirementStats State mezőjét, és lássuk, mi történik.In this case, let’s drag the State field from RetirementStats, and see what happens.

Vegyük észre, hogy a Power BI Desktop automatikusan létrehozott egy térképalapú vizualizációt, mert felismerte, hogy a State mező földrajzihely-adatokat tartalmaz.Look at that... Power BI Desktop automatically created a map-based visualization, because it recognized that the State field contained geolocation data.

A Megjelenítések panelen több különféle típusú vizualizáció közül választhatunk, az ikonok alatti területen pedig a mezőket különböző területekre húzva jelmagyarázatot készíthetünk, vagy másként módosíthatjuk a vizualizációt.Notice that in the Visualizations pane, I can select different types of visualizations, and in the area below those icons, I can drag fields to different areas to apply a Legend, or otherwise modify the visualization.

Ugorjunk egy kicsit előre, és nézzük meg, milyen lesz a Jelentés nézet, ha hozzáadunk néhány vizualizációt és új jelentésoldalt.Let’s fast-forward a bit, and see what the Report view looks like after a handful of visualizations have been added, as well as a few new Report pages. További információ a jelentésekről: Jelentés nézet a Power BI Desktopban.For more information about reports, see Report View in Power BI Desktop.

Az első jelentésoldal az Összesített rangsor alapján mutatja be az adatokat.The first Report page provides a perspective of the data based on Overall rank. Amikor kiválasztjuk az egyik vizualizációt, a Mezők és szűrők panelen láthatóvá válik, melyik mezők vannak kijelölve, valamint hogy milyen a vizualizáció struktúrája (melyik mezők vannak a Közös tengelyre, az Oszlopértékekre és a Sorértékekre alkalmazva).When we select one of the visualizations, the Fields and Filters pane shows which fields are selected, and the structure of the visualization (which fields are applied to the Shared Axis, Column Values, and Line Values).

A jelentés hat oldalt tartalmaz, mind a hat az adataink bizonyos elemeit jeleníti meg.There are six Pages in this Report, each visualizing certain elements of our data.

 1. A fentiekben látható első oldal az Összesített rangsor alapján jeleníti meg az összes államot.The first page, shown above, shows all states based on Overall rank.
 2. A második oldal az első tíz államot jeleníti meg az Összesített rangsor alapján.The second page focuses on the top ten states based on Overall rank.
 3. A harmadik oldalon a megélhetési költségek szerinti első 10 állam (és a hozzá tartozó adatok) jelenik meg.For the third page, the best 10 states for cost of living (and associated data) are visualized.
 4. A negyedik oldal az időjárásra összpontosít a 15 legnaposabb államra szűrve.Weather is the focus of the fourth page, filtered to the 15 sunniest states.
 5. Az ötödik oldalon a Közösség jólléte szempontjából az első 15 állam látható diagramon.On the fifth page, Community well-being is charted and visualized for the top 15 states.
 6. Végül a legalacsonyabb bűnözési statisztikákkal rendelkező első tíz (és egyben utolsó tíz) állam van ábrázolva.Lastly, crime statistics are visualized, showing the best (and well, the last) ten states.

Így néz ki a megélhetési költségre vonatkozó jelentésoldal.Here’s what the cost of living-focused Report page looks like.

Számos érdekes jelentést és vizualizációt hozhat létre.There are all sorts of interesting reports and visualizations you can create.

Hogyan oszthatja meg munkájátShare your work

Most, hogy van egy nagyjából kész Power BI Desktop-jelentésünk, megoszthatjuk másokkal a Power BI szolgáltatásban.Now that we have a Power BI Desktop report that’s reasonably complete, we can share it with others on the Power BI service. A Power BI Desktopban többféleképpen is megoszthatja a munkáját.There are a few ways to share your work in Power BI Desktop. Közzéteheti a Power BI szolgáltatásban, feltöltheti a .pbix fájlt közvetlenül a Power BI szolgáltatásból, vagy mentheti a .pbix fájlt, és elküldheti úgy, mint bármely más fájlt.You can publish to the Power BI service, you can upload the .pbix file directly from the Power BI service, or you can save the .pbix file and send it like any other file.

Először tekintsük át azt, amikor közvetlenül a Power BI Desktopból teszünk közzé egy fájlt a Power BI szolgáltatásba.First, let's look at publishing to the Power BI service directly from Power BI Desktop. A Kezdőlap menüszalagon válassza a Közzététel lehetőséget.On the Home ribbon, select Publish.

Lehet, hogy a rendszer arra kéri, hogy jelentkezzen be a Power BI-ba.You may be prompted to sign in to Power BI.

Amikor bejelentkezett, és befejeződött a közzétételi folyamat, az alábbi párbeszédpanel jelenik meg.When you've signed in and the publish process is complete, you see the following dialog.

Amikor bejelentkezik a Power BI-ba, a betöltött Power BI Desktop-fájl látható a szolgáltatás Irányítópultok, Jelentések és Adatkészletek szakaszában.When you sign in to Power BI, you'll see Power BI Desktop file you just loaded in the Dashboards, Reports, and Datasets sections of the service.

A munkája megosztásának másik módja, ha a Power BI szolgáltatásban betölti azt.Another way to share your work is to load it from within the Power BI service. Az alábbi hivatkozásra kattintva megnyithatja a Power BI szolgáltatást a böngészőben:The following link brings up the Power BI service in a browser:

https://app.powerbi.com

A Power BI Desktop-jelentés betöltési folyamatának elindításához válassza az Adatok lekérése lehetőséget.Select Get Data to start the process of loading your Power BI Desktop report.

Megjelenik az Adatok lekérése oldal. Itt választhatja ki, honnan kéri le az adatokat.The Get Data page appears, from which you can select where to get your data from. Ebben az esetben a Beolvasás elemet választjuk a Fájlok mezőben.In this case, we select Get from the Files box.

Megjelenik a Fájlok nézet.The Files view appears. Ebben az esetben a Helyi fájl lehetőséget választjuk.In this case, we select Local File.

Ha kiválasztja a fájlt, a Power BI feltölti azt.When you select the file, Power BI uploads the file.

Amint feltöltődött a fájl, kiválasztható a Power BI szolgáltatás bal oldali paneljének Jelentések területén.Once the file is uploaded, you can select the file from the Reports in the left pane of the Power BI service.

A Power BI szolgáltatás megjeleníti a jelentés első oldalát.The Power BI service displays the first page of the report. Az oldal alján kattintson bármelyik fülre a jelentés adott oldalának megnyitásához.Along the bottom of the page, you can select any tab to display that page of the report.

Ha módosítani szeretne egy jelentést a Power BI szolgáltatásban, válassza a Jelentés szerkesztése lehetőséget a jelentés vásznának tetején.You can make changes to a report in the Power BI service by selecting Edit Report from the top of the report canvas.

A jelentés mentéséhez válassza a Fájl > Mentés másként lehetőséget a szolgáltatásban.To save your report, select File > Save As from the service. A Power BI szolgáltatásban számos különféle érdekes vizualizációt létrehozhat a jelentésből, és ezeket rögzítheti az irányítópulton.There are all sorts of interesting visuals you can create in the Power BI service from your report, which you can pin to a dashboard. A Power BI szolgáltatás irányítópultjainak megismerése érdekében tekintse meg a tökéletes irányítópult megtervezésével kapcsolatos tippeket.To learn about dashboards in the Power BI service, see Tips for designing a great dashboard.

A mentés után a fő oldalon válassza a Megosztás ikont.Once saved, select the Share icon on the main page.

Innen küldhet e-mailt a munkatársainak, akikkel meg szeretné osztani az irányítópultot.From here, you can send an email to colleagues with whom you’d like to share the dashboard.

További információt az irányítópultok létrehozásáról, megosztásáról és módosításáról az irányítópultok megosztásával kapcsolatos cikkben találhat.For more information about creating, sharing, and modifying dashboards, see Share a dashboard.

A Power BI Desktopban és a Power BI szolgáltatásban számos különféle lenyűgöző adategyesítést és vizualizációt hozhat létre.There are all sorts of compelling data-related mash-ups and visualizations you can do with Power BI Desktop, and with the Power BI service. További információért tekintse meg a következő szakaszt.Check out the next section for more information.

DiagnosztikaDiagnostics

A Power BI Desktop támogatja a diagnosztikai portokhoz való csatlakozást.Power BI desktop supports connecting to a diagnostics port. A diagnosztikai port lehetővé teszi, hogy más eszközök csatlakozzanak és diagnosztikai célú nyomkövetést végezzenek.The diagnostic port allows for other tools to connect to and perform traces for diagnostic purposes. A modell semmiféle módosítása sem támogatott! A modell megváltoztatása adatsérülést és adatvesztést okozhat.Making any changes to the model is not supported! Changes to the model may lead to corruption and data loss.

Következő lépésekNext steps

A Power BI Desktop műveletek és lehetőségek széles tárházát tartalmazza.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. A program képességeivel kapcsolatos további információkért lásd az alábbi forrásanyagokat:For more information on its capabilities, check out the following resources: