Kapacitástervezés a Power BI Embedded AnalyticsbenCapacity planning in Power BI embedded analytics

A Power BI Embedded Analytics üzembe helyezéséhez szükséges kapacitás típusának kiszámítása bonyolult feladat lehet.Calculating what type of capacity is needed for a Power BI embedded analytics deployment, can be complicated. Ennek az az oka, hogy a számítás több paraméteren alapul, amelyek közül néhányat nehéz megjósolni.This is because this calculation is based on multiple parameters, some of them hard to predict.

Néhány szempont, amelyet érdemes megfontolni a kapacitás megtervezésekor:Some of the things to take into consideration when planning your capacity are:

 • Az Ön által használt adatmodellekThe data models you're using
 • A szükséges lekérdezések száma és összetettségeThe number and complexity of required queries
 • Az alkalmazás használatának óránkénti eloszlásaThe hourly distribution of the usage of your application
 • Az adatfrissítés gyakoriságaData refresh rates
 • További nehezen megjósolható használati minták.Additional usage patterns that are hard to predict.

A cikk célja, hogy megkönnyítse a Power BI Embedded Analytics kapacitásának megtervezését a Power BI-kapacitások terheléselemző eszközének bevezetésével, amelyet a Power BI Embedded Analytics-kapacitások (A, EM vagy P termékváltozat) terhelési tesztjének automatizálására hoztak létre.This article is designed to make capacity planning for Power BI embedded analytics easier, by introducing the Power BI Capacity Load Assessment Tool, created for automating load testing for Power BI embedded analytics capacities (A, EM or P SKUs).

Tervezési eszközPlanning tool

A Power BI-kapacitások terheléselemző eszközével megtudhatja, hogy mekkora felhasználói terhelést képes kezelni a kapacitás.The Power BI Capacity Load Assessment Tool can help you understand how much user load your capacity can handle. Az eszköz a PowerShell segítségével automatizált terhelési teszteket hoz létre a kapacitásokhoz, és lehetővé teszi a tesztelni kívánt jelentések kiválasztását, valamint a szimulálni kívánt egyidejű felhasználók számának megadását.It uses PowerShell to create automated load tests against your capacities, and lets you choose which reports to test, and how many concurrent users to simulate.

Az eszköz terhelést hoz létre a kapacitásokon úgy, hogy folyamatosan új szűrőértékekkel jeleníti meg az egyes jelentéseket (hogy megakadályozza a jelentések gyorsítótárazása miatti valószerűtlenül jó eredményeket), amíg le nem jár az eszköz szolgáltatásban való hitelesítéséhez szükséges token.The tool generates load on a capacity by continuously rendering each report with new filter values (to prevent unrealistically good performance due to report caching), until the token required for authenticating the tool against the service, expires.

A tervezési eszköz használataUsing the planning tool

Az eszköz futtatásakor ügyeljen a kapacitások meglévő terhelésére, valamint arra, hogy ne futtasson terhelési teszteket akkor, amikor a legtöbben használják az alkalmazást.When running the tool, be mindful of the existing load on your capacities and make sure not to run load tests during top usage times.

Íme néhány példa a tervezési eszköz használatára.Here are some examples of how you can use the planning tool.

 • A kapacitás-rendszergazdák jobban átláthatják, hogy hány felhasználót képes kezelni a kapacitásuk az adott időkeretben.Capacity administrators can get a better understanding of how many users their capacity can handle in a given time frame.
 • A jelentések szerzői megismerhetik a Power BI Desktop Teljesítményelemzője által mért felhasználói terhelés hatását.Report authors can understand the user load effect, as measured with Power BI desktop's Performance Analyzer.
 • A böngészőben valós időben követheti figyelemmel a rendereléseket.You can see renders happening in real time on your browser.
 • A SQL Server Profiler használatával csatlakozhat a mért kapacitások XMLA-végpontjaihoz, és figyelemmel kísérheti a lekérdezések végrehajtását.Using SQL Server Profiler, you can connect to the XMLA endpoints of the capacities being measured, to see the queries being executed.
 • A terhelési teszt hatásait a Premium Capacity Metrics alkalmazás Adathalmazok oldalán lehet megtekinteni.The load test effects are visible in the premium capacity metrics app's Datasets page. A kapacitás-rendszergazdák terhelést hozhatnak létre ezzel az eszközzel, és megtekinthetik, hogyan jelenik meg a terhelés.Capacity admins can use this tool to generate load, and see how that load shows up.

A teszteredmények áttekintéseReviewing the test results

Ha a teszt futtatása után meg szeretné tekinteni a terhelési teszt hatásait a Metrics alkalmazásban, kövesse az alábbi utasításokat.To see the effects of the load test in the metrics app after the test runs, follow the instructions below. Számítson 15 perc késésre a terhelés létrehozásának kezdetétől a terhelés metrikákban való megjelenéséig.Expect up to a 15 minutes lag from the time the test starts generating load, until the time the load is visible in the metrics.

 1. Bontsa ki az Adathalmazok fület a Metrics alkalmazás kezdőlapján.Expand the Datasets tab of your metrics app landing page.

 2. Indítson egy igény szerinti frissítést az azonnali frissítés gombra kattintva.Initiate an on-demand refresh by clicking refresh now. A rendszergazdáknak kell elvégezniük.Admins should.

  Power BI Premium Capacity Metrics

A Power BI-kapacitáseszközök GitHub-adattáraPower BI capacity tools GitHub repository

A Power BI-kapacitáseszközök GitHub-adattárát a kapacitástervező eszköz, valamint a jövőbeli eszközök és segédprogramok tárolására hozták létre.The Power BI capacity tools GitHub repository was created to host the capacity planning tool and other future tools and utilities.

Az adattár nyílt forráskódú, és arra bátorítjuk a felhasználókat, hogy adjanak hozzá további, a Power BI Premium és az Embedded kapacitásokkal kapcsolatos eszközöket, valamint fejlesszék a meglévőket.The repository is open source and users are encouraged to contribute, add additional tools related to Power BI Premium and Embedded capacities, and improve the existing ones.

Következő lépésekNext steps