Gyakori kérdések – Power BI EmbeddedFrequently asked questions about Power BI Embedded

ÁltalánosGeneral

Mi az a Power BI Embedded?What is Power BI Embedded?

A Microsoft Power BI Embedded (PBIE) használatával az alkalmazások fejlesztői lenyűgöző és teljes mértékben interaktív jelentéseket ágyazhatnak alkalmazásaikba anélkül, hogy az alapokról építsék fel saját adatvizualizációikat és vezérlőelemeiket.Microsoft Power BI Embedded (PBIE) allows application developers to embed stunning, fully interactive reports into their applications without having to build their own data visualizations and controls from scratch.

Ki a Power BI Embedded célközönsége?Who is the target audience for Power BI Embedded?

Alkalmazásokat kódoló fejlesztők és szoftvercégek, más néven a független szoftvergyártók (ISV-k).Developers and software companies, also known as independent software vendors (ISVs), coding applications.

Mi a különbség a Power BI Embedded és a Power BI szolgáltatás között?How is Power BI Embedded different from Power BI the service?

A Power BI egy olyan elemzési szolgáltatottszoftver-megoldás, amely vállalatok számára teszi lehetővé a legfontosabb üzleti adataik egyszerű megtekintését.Power BI is a software-as-a-service analytics solution that gives organizations a single view of their most critical business data.

A Microsoft olyan ISV-k számára fejlesztette ki a Power BI Embedded szoláltatást, akik vizualizációkat szeretnének beágyazni az alkalmazásaikba, hogy ezzel segítsék az ügyfelek elemzési döntéseit.Microsoft developed Power BI Embedded for ISVs wanting to embed visuals into their applications to help their customers make analytic decisions. Az ISV-knek így nem kell saját elemzési megoldásokat fejleszteniük.This spares ISVs from having to build their own analytics' solution themselves. A beágyazott elemzések használatával a vállalati felhasználók az alkalmazáson belül férhetnek hozzá a vállalati adataikhoz, és készíthetnek elemzéseket lekérdezések végrehajtásával.Embedded analytics enables business users to access business data and execute queries against it to generate insights within the application.

Mi a különbség a Power BI Premium és a Power BI Embedded között?What is the difference between Power BI Premium and Power BI Embedded?

A Power BI Premium-kapacitás azokat a nagyvállalatokat célozza meg, akik egy teljes körű Power BI-megoldást szeretnének, amellyel egyetlen helyről áttekinthetik vállalatukat, partnereiket, ügyfeleiket és szállítóikat.Power BI Premium is capacity geared toward enterprises who want a complete BI solution that provides a single view of its organization, partners, customers, and suppliers. A Power BI Premium segítséget nyújt vállalata döntéshozatalaiban.Power BI Premium helps your organization make decisions. A Power BI Premium egy szolgáltatottszoftver-termék, amely mobilalkalmazásokon, belsőleg fejlesztett alkalmazásokon, vagy a Power BI portálon keresztül a felhasználók számára is lehetővé teszi a tartalmak használatát.Power BI Premium is a SaaS product that allows users to consume content through mobile apps, internally developed apps, or at the Power BI portal.

A Power BI Embedded olyan független szoftvergyártók számára készült, akik vizualizációkat ágyaznak be alkalmazásaikba.Power BI Embedded is for ISVs who want to embed visuals into their applications. A Power BI Embedded az Ön ügyfelei számára nyújt segítséget a döntéshozatalaik során, ugyanis a Power BI Embedded alkalmazások fejlesztőinek készült, és ezeknek az alkalmazásoknak a vállalaton belüli és kívüli ügyfelei egyaránt használhatják a Power BI Embedded-kapacitásokban tárolt tartalmakat.Power BI Embedded helps your customers make decisions because Power BI Embedded is for application developers, customers of that application can consume content stored on Power BI Embedded capacity, including anyone inside or outside the organization. A Power BI Embedded-kapacitástartalmak nem oszthatók meg egy kattintásos közzététellel a weben vagy a SharePointban.You can't share Power BI Embedded capacity content through one-click publish to Web or one-click publish to SharePoint.

Mi a 2. generációs Power BI Embedded?What is Power BI Embedded Generation 2?

Nemrég megjelent a Power BI Embedded új verziója, az Embedded Gen2.Power BI Embedded recently released a new version, called Embedded Gen2. Az Embedded Gen2 egyszerűsíti a beágyazott kapacitások kezelését, emellett hatékonyabbá teszi a Power BI Embedded terméket.Embedded Gen2 will simplify the management of embedded capacities, and improve the Power BI Embedded experience. További információt a Power BI Embedded Gen2 oldalán talál.For more information, see Power BI Embedded Generation 2.

A Microsoft javaslata alapján mikor érdemes megvásárolni a Power BI Premiumot, és mikor a Power BI Embeddedet?What is the Microsoft recommendation for when a customer should buy Power BI Premium vs. Power BI Embedded?

A Microsoft ajánlása alapján a vállalatoknak a Power BI Premiumot érdemes megvásárolniuk, amely egy nagyvállalati szintű, felhőbeli önkiszolgáló BI-megoldás.Microsoft recommends that enterprises buy Power BI Premium, an enterprise-grade, self-service cloud BI solution. A független szoftvergyártóknak pedig a Power BI Embeddedet érdemes megvásárolniuk, amely felhőalapú beágyazott elemzési összetevőket biztosít számukra.We recommend ISVs buy Power BI Embedded for its cloud-powered embedded analytics components. Azonban nincsenek korlátozások arra vonatkozóan, hogy ügyfeleink melyik terméket vásárolhatják meg.However, a customer has no restriction on which product to buy.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor független szoftvergyártók (általában nagyobb méretűek) az alkalmazáson belüli beágyazáson felül egy P termékváltozatot szeretnének használni, hogy kihasználhassák az előrecsomagolt Power BI szolgáltatás előnyeit a vállalatukon belül.There may be some cases where an ISV (typically large), in addition to app embedding, wants to use a P SKU to get the additional benefits of the pre-packaged Power BI service within their organization. Egyes nagyvállalatok akkor is dönthetnek az Azure-beli A termékváltozatok használata mellet, ha csak az üzletági alkalmazások fejlesztése és az elemzési képességek beágyazása érdekli őket, és nem szeretnék az előrecsomagolt Power BI szolgáltatást használni.Some enterprises may decide to use A SKUs in Azure if they're only interested in building line-of-business applications and embedding analytics into them and aren't interested in using the pre-packaged Power BI service.

Hány beágyazási tokent hozhatok létre?How many embed tokens can I create?

A PRO licenccel a beágyazási tokenek elsődlegesen fejlesztési tesztelésre használhatók, ezért a Power BI fő fiókja vagy a szolgáltatásnév csak korlátozott mennyiségű tokent tud előállítani.Embed tokens with PRO license are intended for development testing, so a Power BI master account or service principal can only generate a limited number of tokens. Éles környezetben használt beágyazásokhoz vásároljon kapacitást.Purchase a capacity for embedding in a production environment. Kapacitásvásárlás esetén nincs korlátja a beágyazási tokenek előállításának.There's no limit to how many embed tokens you can generate when you purchase a capacity. Az Elérhető szolgáltatások oldalon ellenőrizheti a használati értéket, amely százalékosan jelzi az aktuális beágyazott használatot.Go to Available Features to check the usage value that indicates the current embedded usage in percentage.

MűszakiTechnical

Hol tudhatok meg többet a Power BI Embedded Analytics kapacitásáról és az SKU-król?Where can I learn more about capacity and SKUs in Power BI embedded analytics?

Olvassa el a Kapacitás és SKU a Power BI Embedded Analyticsben című cikket.Refer to the Capacity and SKUs in Power BI embedded analytics article.

Milyen feltételekkel hozható létre PBIE-kapacitás az Azure-ban?What are the prerequisites for creating a PBIE capacity in Azure?

 • Jelentkezzen be a vállalati címtárba (A Microsoft-fiókok nem támogatottak).Sign in to your organizational directory (Microsoft accounts aren't supported).
 • Power BI-bérlővel kell rendelkeznie, azaz a címtár legalább egy felhasználójának regisztrálva kell lennie a Power BI-ban.You need to have a Power BI tenant, that is, at least one user in your directory has signed up for Power BI.
 • A vállalati címtárban szerepelnie kell egy Azure-előfizetésnek.You need to have an Azure subscription in your organizational directory.

Hogyan figyelhetem meg a Power BI Embedded kapacitásfogyasztását?How can I monitor Power BI Embedded capacity consumption?

Méretezi magát a kapacitásom automatikusan, hogy igazodjon az alkalmazásom felhasználásához?Can my capacity scale automatically to adjust to my app consumption?

Jelenleg nincs automatikus méretezés, ugyanakkor bármikor bármelyik API méretezhető.While there's no automatic scaling now, all the APIs are available to scale at any time.

Miért módosítja a kapacitás létrehozása/méretezése/folytatása a kapacitás állapotát felfüggesztettre?Why creating/scaling/resuming a capacity results in putting the capacity into a suspended state?

A kapacitás kiépítése (méretezés/folytatás/létrehozás) sikertelen lehet.Capacity provisioning (scale/resume/create) may fail. A Részletek beolvasása API-val ellenőrizheti a kapacitások ProvisioningState tulajdonságát: Kapacitások – Részletek beolvasása.You can use the Get Details API to check a capacity's ProvisioningState: Capacities - Get Details.

Csak egy megadott régióban tudok Power BI Embedded-kapacitásokat létrehozni?Can I only create Power BI Embedded capacities in a specific region?

A Multi-Geo (előzetes verzió) funkcióval a saját Power BI-bérlője helyétől eltérő régióban is vásárolhat Power BI Embedded-kapacitást.With the Multi-geo (Preview) feature, you can purchase a Power BI Embedded capacity in a different region than your Power BI home tenant location

Miért nem látom a munkaterületet annak ellenére, hogy van engedélyem?Why can't I see a workspace although I have permissions?

Amikor egy felhasználó engedélyt kap egy munkaterület, alkalmazás vagy munkadarab használatához, az nem feltétlenül válik azonnal elérhetővé API-hívásokkal.When a user is granted permissions to a workspace, app, or artifact, it might not be immediately available through API calls. Ez egy „GET” API-válaszban egy hiányzó munkadarabot eredményezhet, vagy hibát a munkadarab használatakor.The result can either be a missing artifact in a 'GET' API response, or an error when trying to use the artifact. A probléma megoldásához a felhasználónak meg kell hívnia a refreshUserPermissions API-t, amely frissíti a felhasználói engedélyeket.The user can resolve this issue by calling refreshUserPermissions API, which updates the user permissions.

Hogyan találhatom meg a PBI-bérlőm régióját?How can I find my PBI tenant region?

A PBI-portál használatával megtalálhatja a PBI-bérlő régióját.You can use the PBI portal to find your PBI Tenant region.

https://app.powerbi.com/ > ?https://app.powerbi.com/ > ? > A Power BI bemutatása> About Power BI

A Power BI bemutatása Bérlői régióAbout Power BI Tenant region

Mi támogatott a felhőszolgáltatói (CSP) csatornával?What does the Cloud Solution Provider (CSP) channel support?

 • A CSP előfizetési típusú bérlőjéhez létrehozhat PBIE-tYou can create PBIE for your tenant with subscription type CSP
 • A partnerfiók bejelentkezhet az ügyfélbérlőbe, vásárolhat PBIE-t az ügyfélbérlőhöz, és meghatározhatja az ügyfélbérlő felhasználóját a Power BI-kapacitás rendszergazdájakéntPartner account can sign in to customer tenant and purchase PBIE for customer tenant, specify customer tenant user as Power BI capacity admin

Miért kapok „nem támogatott fiók” üzenetet?Why do I get an unsupported account message?

A Power BI megköveteli, hogy céges fiókkal jelentkezzen be.Power BI requires you to sign up with an organizational account. A Power BI-ra Microsoft-fiókkal történő regisztráció nem támogatott.Trying to sign up for Power BI using a Microsoft account isn't supported.

Használhatok API-kat Azure-képességek létrehozására és kezelésére?Can I use APIs to create and manage Azure capacities?

Igen, vannak PowerShell-parancsmagok és Azure Resource Manager REST API-k, amelyeket használhat PBIE-erőforrások létrehozására és kezelésére.Yes, there are PowerShell cmdlets and Azure Resource Manager REST APIs you can use to create and manage PBIE resources.

Mi az a PBI Embedded-kapacitási szerepkör a PBI Embedded megoldásban?What is the PBI Embedded capacity role in a PBI Embedded solution?

Annak érdekében, hogy a megoldást elő lehessen léptetni az éles környezetbe, az alkalmazásban használt Power BI-tartalmat (-munkaterületet) hozzá kell rendelni egy (A termékváltozatú) Power BI Embedded-kapacitáshoz.To promote your solution to production, you need to assign the Power BI content (workspace) your application uses to a Power BI Embedded (A SKU) capacity.

Mely Azure-régiókban érhető el a PBI Embedded?In what Azure regions is PBI Embedded available?

PAM (EcoManager) – lásd termékrendelkezésre állás-kezelőPAM (EcoManager) - see Product availability manager

Elérhető régiók (16 – ugyanazok a régiók, mint a Power BI-ban)Available regions (16 - same regions as Power BI)

 • US (6) – USA keleti régiója, USA 2. keleti régiója, USA északi középső régiója, USA déli középső régiója, USA nyugati régiója, USA 2. nyugati régiójaUS (6) - East US, East US 2, North Central US, South Central US, West US, West US 2
 • Európa (2) – Észak-Európa, Nyugat-EurópaEurope (2) - North Europe, West Europe
 • Ázsia és a Csendes-óceáni térség (2) – Délkelet-Ázsia, Kelet-ÁzsiaAsia Pacific (2) - Southeast Asia, East Asia
 • Brazília (1) – Dél-BrazíliaBrazil (1) - Brazil South
 • Japán (1) – Kelet-JapánJapan (1) - Japan East
 • Ausztrália (1) – Délkelet-AusztráliaAustralia (1) - Australia Southeast
 • India (1) Nyugat-IndiaIndia (1) - West India
 • Kanada (1) – Közép-KanadaCanada (1) - Canada Central
 • Egyesült Királyság (1) Egyesült Királyság déli régiójaUnited Kingdom (1) - UK South

Milyen hitelesítési modellt használ a Power BI Embedded?What is Power BI Embedded's authentication model?

A Power BI Embedded továbbra is az Azure AD használatával hitelesíti a fő felhasználót (a Power BI Pro-licenccel rendelkező kijelölt felhasználót), vagy szolgáltatásnevet használ a Power BI-ban található alkalmazás hitelesítéséhez.Power BI Embedded continues to use Azure AD for master user (a designated Power BI Pro licensed user) authentication, or with service principal for authenticating the application inside Power BI.

A független szoftvergyártók használhatnak saját hitelesítést és engedélyezést az alkalmazásaikban.An ISV can implement their own authentication and authorization for their applications.

HA már van Azure AD-bérlője, használhatja a meglévő címtárat.You can use your existing directory if you already have an Azure AD tenant. De létre is hozhat egy új Azure AD-bérlőt a beágyazott alkalmazás tartalmának biztonságához.You can also create a new Azure AD tenant for your embedded application content security.

AAD-token beszerzéséhez használhatja az Azure Active Directory valamely hitelesítési kódtárát.To get an AAD token, you can use one of the Azure Active Directory Authentication Libraries. Ügyfélkódtárak több platformhoz is elérhetőek.There are client libraries available for multiple platforms.

Az alkalmazásom már AAD-t használ a felhasználói hitelesítéshez.My Application already uses AAD for User Authentication. Hogyan használhatjuk ezt az identitást, a „Felhasználó az adatok tulajdonosa” forgatókönyvek esetében a Power BI-ban való hitelesítésekor?How can we use this Identity when authenticating to Power BI in a "User Owns Data" scenario?

Ez egy standard OAuth-hitelesítés a folyamat részéről (/azure/active-directory/develop/web-api).It's standard OAuth on-behalf-of flow (/azure/active-directory/develop/web-api). Az alkalmazást úgy kell konfigurálni, hogy az engedélyt tegyen kötelezővé a Power BI szolgáltatáshoz (a szükséges hatókörökkel).You need to configure your application to require Power BI service (with the required scopes) permissions. Ha már rendelkezik felhasználói jogkivonattal az alkalmazáshoz, egyszerűen meg kell hívnia az ADAL API AcquireTokenAsync-et a felhasználói hozzáférési jogkivonattal, és erőforrás-azonosítóként a Power BI-erőforrás URL-címét kell megadnia:Once you have a user token to your app, you simply call to ADAL API AcquireTokenAsync using the user access token and specify the Power BI resource URL as the resource ID:

var context = new AD.AuthenticationContext(authorityUrl);
var userAssertion = new AD.UserAssertion(userAccessToken);
var clientAssertion = new AD.ClientAssertionCertificate(MyAppId, MyAppCertificate)
var authenticationResult = await context.AcquireTokenAsync(resourceId, clientAssertion, userAssertion);

Milyen objektumazonosító a szolgáltatásnév objektumazonosítója?What object ID is the service principal object ID?

Az alkalmazás objektumazonosítója egy regisztrált alkalmazás főképernyőjének objektumazonosítója.The Object ID from the main screen of a registered app is the object ID for the app.

A helyi könyvtár felügyelt alkalmazása > Tulajdonságok területén található objektumazonosító a szolgáltatásnév használandó objektumazonosítója.The object ID found in the Managed application in local directory > Properties section is the service principal object ID you need to use. Az objektumazonosító a műveletek végrehajtásakor egy szolgáltatásnévre hivatkozik vagy módosításokat végez a szolgáltatásnév objektumazonosítóján.This object ID is to reference a service principal for operations or to make changes to the service principal object ID. Például egy szolgáltatásnevet alkalmaz egy munkaterületen rendszergazdaként.Such as applying a service principal as an admin to a workspace.

Miben különbözik a Power BI Embedded más Azure-szolgáltatásoktól?How is Power BI Embedded different from other Azure services?

Rendelkeznie kell egy Power BI-fiókkal, mielőtt az Azure-ban megvásárolná a Power BI Embeddedet.You must have a Power BI account before purchasing Power BI Embedded in Azure. A Power BI Embedded üzembe helyezési régiója határozza meg a Power BI-fiókját.Your Power BI Embedded deployed region determines your Power BI account. A Power BI Embedded-kapacitását az Azure-ban kezelheti:Manage your Power BI Embedded resource in Azure to:

 • Méretezheti felfelé vagy lefeléScale up/down
 • Felvehet kapacitás-rendszergazdákatAdd capacity admins
 • Szolgáltatás szüneteltetése/folytatásaPause/resume service

A PowerBI.com használatával munkaterületeket rendelhet a Power BI Embedded-kapacitásához, vagy megszüntetheti a hozzárendeléseket.Use PowerBI.com to assign/un-assign workspaces to your Power BI Embedded capacity.

Milyen tartalomcsomagbeli adattípusokat lehet beágyazni?What content pack data types can you embed?

Tartalomcsomagok adatkészleteiből készült irányítópultok és csempék nem ágyazhatók be.You can't embed Dashboards and tiles built from content pack datasets. Tartalomcsomagok adatkészleteiből készült jelentések azonban beágyazhatók.However, you can embed reports built from a content pack dataset.

Mi a különbség a sorszintű biztonság (RLS) és a JavaScript-szűrők használata között?What is the difference between using row-level security (RLS) vs. JavaScript filters?

Gyakori a félreértés akörül, hogy mikor érdemes RLS-t használni, és mikor JavaScript-szűrőket, mert az egyik módszer azt szabályozza, hogy mit láthat a megadott felhasználó, a másik pedig a felhasználói nézetet optimalizálja.There's often confusion around when to use RLS versus JavaScript filters, because one method is about controlling what a specific user can see, and the other is about optimizing the user's view.

Az RLS-nél a független szoftverszállító szabályozza az adatszűrést a modell létrehozásának és a beágyazott token generálásának részeként.For RLS, the ISV developer controls the data filtering as part of the model creation and embed token generation. A végfelhasználó csak azt látja, amit a független szoftverszállító engedélyez a számára.The end user sees only what the ISV allows the user to see. Ebben az esetben a felhasználó dönthet úgy, hogy kevesebb adatot jelenít meg, mint amennyi a szűrővel látható, de nem tudja megkerülni az RLS-konfigurációt, és a megengedettnél több adatot nem tud megjeleníteni.In this case, the user can choose to see less than what's being filtered, but won't be able to bypass the RLS configuration and see more than what's allowed.

Az ügyféloldali szűrés (JavaScript) alkalmazásakor a független szoftverszállító meghatározhatja, mit láthat a végfelhasználó a kezdeti nézetben, de nem szabályozhatja, hogy a végfelhasználó milyen módosításokat alkalmazhat magára a nézetre.For client-side filtering (JavaScript), the ISV might decide what the end user sees at the initial view, but they can't control changes the end user might apply to the view itself. Mivel a felhasználó JavaScript-ügyfélkódja aktiválhatja a háttéralkalmazás adatszűrését, nem tekinthető biztonságosnak.Since user JavaScript client code can trigger data filtering on the backend, it can't be considered secure.

További részletekért lásd Az RLS- és a JavaScript-szűrők összehasonlítása szakaszt.Reference RLS vs JavaScript filters for more details.

Hogyan kezelhetem az engedélyeket a szolgáltatásnevekhez a Power BI-jal?How do I manage permissions for service principals with Power BI?

Ha engedélyezi a szolgáltatásnevek használatát a Power BI-ban, az alkalmazás AD-engedélyei többé nem lesznek érvényesek.Once you enable service principal to use with Power BI, the application's AD permissions don't take effect anymore. Az alkalmazás engedélyeit ekkor a Power BI felügyeleti portálján lehet kezelni.The application's permissions are then managed through the Power BI admin portal.

A szolgáltatásnevek a biztonsági csoportjukból öröklik az engedélyeket a Power BI összes bérlői beállításához.Service principals inherit the permissions for all Power BI tenant settings from their security group. Az engedélyek korlátozásához hozzon létre egy külön biztonsági csoportot a szolgáltatásneveknek, majd adja hozzá az Egyes biztonsági csoportok kivételével listához a vonatkozó, engedélyezett Power BI-beállítások esetében.To restrict permissions, create a dedicated security group for service principals and add it to the Except specific security groups list for the relevant, enabled Power BI settings.

Ennek akkor van jelentősége, amikor rendszergazdaként felveszi a szolgáltatásnevet az új munkaterületre.This situation matters when you add the service principal as an admin to the new workspace. Ezt a feladatot kezelheti az API-kon keresztül vagy a Power BI szolgáltatásban.You can manage this task through the APIs or with the Power BI service.

Mikor érdemes alkalmazásazonosítót használni a szolgáltatásnév objektumazonosítója helyett?When to use an application ID vs. a service principal object ID?

Az alkalmazásazonosító (más néven ügyfélazonosító) a hozzáférési jogkivonat létrehozására szolgál az alkalmazásazonosító hitelesítés céljából történő átadásakor.The application ID, also known as client ID, is used to create the access token when passing the application ID for authentication.

A műveletek végrehajtásakor egy szolgáltatásnévre történő hivatkozáshoz vagy módosítások végzéséhez a szolgáltatásnév objektumazonosítóját használja, például úgy, hogy a szolgáltatásnevet adminisztrátorként alkalmazza a munkaterületre.To reference a service principal for operations or to make changes you use the service principal object ID — for example, applying a service principal as an admin to a workspace.

Kezelheti az helyszíni adatátjárót szolgáltatásnévvel?Can you manage an On-premises data gateway with service principal?

Helyszíni adatátjárót (adatátjárót) nem kezelheti ugyanúgy a szolgáltatásnévvel, ahogyan azt a fő fiókkal teheti.You can't manage an On-premises data gateway (data gateway) using service principal like you can with a master account.

Fő fiókkal telepíthet adatátjárót, hozzáadhat felhasználókat az átjáróhoz, csatlakozhat adatforráshoz, és elvégezhet egyéb felügyeleti feladatokat.With a master account, you can install a data gateway, add users to the gateway, connect to data sources, and do other administrative tasks.

Szolgáltatásnévvel konfigurálhat sorszintű biztonságot (RLS-t) az SQL Server Analysis Services (SSAS) helyszíni, élő kapcsolattal rendelkező adatforrásával.With service principal, you can configure row-level security (RLS) using an SQL Server Analysis Services (SSAS) on-premises live connection data source. Így kezelheti a felhasználókat és az adatelérésüket az SSAS-ben a Power BI Embedded szolgáltatásnévvel létrehozott integrációjakor.This way you can manage users and their access to data in SSAS when integrating with Power BI Embedded using a service principal.

Bejelentkezhet a Power BI szolgáltatásba szolgáltatásnévvel?Can you sign into the Power BI service with service principal?

Nem, a Power BI-ba szolgáltatásnévvel nem lehet bejelentkezni.No - you can't sign into Power BI using service principal.

Emellett nem használhat fel tartalmat felhasználóként külső alkalmazásokban (SaaS-beágyazás), csak akkor, ha létrehoz egy beágyazási tokent.Also, you can't consume content as a user in external applications (SaaS embed), only when you generate an embed token.

Mik a teljesítmény növelése érdekében ajánlott eljárások?What are the best practices to improve performance?

A Power BI Embedded teljesítményePower BI Embedded performance

LicencelésLicensing

Hogyan tudom megvásárolni a Power BI Embeddedet?How do I purchase Power BI Embedded?

A Power BI Embedded az Azure-on keresztül érhető el.Power BI Embedded is available through Azure.

Mi történik akkor, ha már megvásároltam a Power BI Premiumot és szeretném használni az Azure-beli Power BI Embedded néhány előnyös funkcióját?What happens if I already purchased Power BI Premium and now I want some Power BI Embedded in Azure benefits?

Az ügyfelek továbbra is fizetnek a megvásárolt Power BI Premiumukért az aktuális megállapodásuk szerinti időszak végéig, ezt követően igényeik szerint válthatnak a megvásárolt Power BI Premiumukról.Customers continue to pay for any existing Power BI Premium purchases until the end of their current agreement term and then, at that point, may switch their Power BI Premium purchases as necessary.

Meg kell vásárolnom a Power BI Premiumot, hogy hozzáférhessek a Power BI Embeddedhez?Do I still have to buy Power BI Premium to get access to Power BI Embedded?

Nem, a Power BI Embedded magában foglalja a megoldásainak üzembe helyezéséhez és terjesztéséhez szükséges Azure-alapú kapacitást.No, Power BI Embedded includes the Azure-based capacity that you need to deploy and distribute your solution to customers.

Milyen kötelezettségeket kell vállalni a Power BI Embedded megvásárlásakor?What's the purchase commitment for Power BI Embedded?

Ügyfeleink a használatukat óránként módosíthatják.Customers may change their usage on an hourly basis. A Power BI Embedded szolgáltatás esetén nincs havi vagy éves kötelezettségvállalás.There's no monthly or annual commitment for the Power BI Embedded service.

Hogyan jelenik meg a Power BI Embedded használata a számlámon?How does the usage of Power BI Embedded show up on my bill?

A Power BI Embedded költségeinek számlázása könnyen előrejelezhető módon, óránként történik az üzembe helyezett csomópont(ok) típusa alapján.Power BI Embedded bills on a predictable hourly rate based on the type of node(s) deployed. Ha az erőforrása aktív, akkor is díjat számolunk fel, ha nem történik tényleges használat.You are billed as long as your resource is active, even if there's no usage. Ha nem szeretne díjat fizetni, akkor az erőforrást szüneteltetnie kell.You need to pause your resource to stop billing.

Kinek van szüksége a Power BI Embeddedhez Power BI Pro-licencre, és miért?Who needs a Power BI Pro license for Power BI Embedded and why?

REST API-k használatához Power BI Pro-licencre vagy szolgáltatásnévre van szükség.You need a Power BI Pro license or service principal to use REST APIs. Azoknak az elemzőknek, akiknek jelentéseket kell hozzáadniuk egy Power BI-munkaterülethez, Power BI-licenccel kell rendelkezniük, vagy szolgáltatásnevet kell használniuk.To add reports to a Power BI workspace, an analyst needs either a Power BI Pro license or service principal. Azoknak a rendszergazdáknak, akiknek a Power BI-bérlőt és -kapacitást kell kezelniük, Power BI Pro-licenccel kell rendelkezniük.To manage Power BI tenant and capacity, an admin is required have a Power BI Pro license.

A Power BI Embedded a beágyazott tartalmak jóváhagyása és kezelése céljából engedélyezi a Power BI-portál használatát, ezért a PowerBI.com-on belül található alkalmazás hitelesítéséhez Power BI Pro-licenc szükséges, hogy az alkalmazás hozzáférhessen a megfelelő adattárakban található jelentésekhez.Because Power BI Embedded allows Power BI portal use for managing and validating embedded content, the Power BI Pro license is required to authenticate the app inside PowerBI.com to get access to the reports in the right repositories.

A beágyazott jelentések létrehozásához/szerkesztéséhez a saját alkalmazásán belül a végfelhasználónak mégsem kell Pro-licenccel rendelkeznie, mivel nem követelmény, hogy Power BI-felhasználó legyen.However, for creating/editing embedded reports inside your application, the end user does not need a Pro license as the user isn't required to be a Power BI user at all.

Elkezdhetem ingyen a használatát?Can I get started for free?

Igen, használhatja az Azure-kreditjeit a Power BI Embeddedhez.Yes, you can use your Azure credits for Power BI Embedded.

Van lehetőség az Azure-beli Power BI Embedded kipróbálására?Can I get a trial experience for Power BI Embedded in Azure?

Mivel a Power BI Embedded az Azure része, így használhatja ezt a szolgáltatást az Azure-regisztráció során kapott 200 USD értékű kreditjéből.Since Power BI Embedded is a part of Azure, it's possible to use the service with the $200 credit received when signing up for Azure.

Elérhető a Power BI Embedded az országos felhőkben (US Government, Németország, Kína)?Is Power BI Embedded available for national clouds (US Government, Germany, China)?

A Power BI Embedded az országos felhőkhöz is rendelkezésre áll.Power BI Embedded is also available for national clouds.

Létezik non-profit vagy oktatási intézményeknek szánt Power BI Embedded?Is Power BI Embedded available for non-profits and educational?

A nonprofit és oktatási entitások nem élveznek külön díjszabást.There's no special Azure pricing for non-profit and educational entities.

Power BI-munkaterületcsoportPower BI Workspace Collection

Mi a Power BI-munkaterületcsoport?What is Power BI Workspace Collection?

A Power BI-munkaterület-csoport (a Power BI Embedded 1 verziója) egy olyan megoldás, amely a Power BI-munkaterületcsoport nevű Azure-erőforráson alapul.Power BI Workspace Collection (Power BI Embedded Version 1) is a solution based on the Power BI Workspace Collection Azure resource. Ez a megoldás Power BI Embedded-alkalmazások létrehozását teszi lehetővé az ügyfelek részére a Power BI-munkaterületcsoporton belüli Power BI tartalmak, megoldások és dedikált API-k segítségével, valamint munkaterületcsoport-kulcsokkal az alkalmazás Power BI-ban történő hitelesítéséhez.This solution allows you to create Power BI Embedded applications for your customers using Power BI content under the Power BI Workspace Collection solution, dedicated APIs, and workspace collection keys to authenticate the application to Power BI.

Áttelepíthetem-e a Power BI-munkaterületcsoport tartalmait a Power BI Embeddedbe?Can I migrate from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded?

 1. Az áttelepítési eszközzel klónozhatja a Power BI-munkaterületcsoport tartalmát a Power BI-ba – https://docs.microsoft.com/power-bi/developer/migrate-from-powerbi-embedded#content-migration.You can use the migration tool to clone Power BI Workspace Collection content to Power BI - https://docs.microsoft.com/power-bi/developer/migrate-from-powerbi-embedded#content-migration.

 2. Kezdje a Power BI-tartalmakat használó Power BI Embedded kísérleti (POC) alkalmazással.Start with the Power BI Embedded application POC that uses Power BI content.

 3. Ha készen áll a munkára, szerezzen be kapacitást a Power BI Embedded használatához, és rendelje hozzá a saját Power BI-tartalmat (munkaállomást).Once you are ready for production, purchase a Power BI Embedded capacity and assign your Power BI content (workspace) to that capacity.

  Megjegyzés

  Miközben párhuzamosan létrehozza a Power BI Embedded megoldást, tovább használhatja a Power BI-munkaterületcsoportot is.You can continue to use Power BI Workspace Collection while building in parallel with a Power BI Embedded solution. Miután elkészült, áttelepítheti az ügyfelet az új Power BI Embedded megoldásba, majd kivezetheti a Power BI-munkaterületcsoportot.Once you are ready, you can move your customer to the new Power BI Embedded solution and retire the Power BI Workspace Collection solution.

További információkért lásd: Power BI-munkaterületcsoport tartalmainak áttelepítése a Power BI EmbeddedbeFor more information, please reference How to migrate Power BI Workspace Collection content to Power BI Embedded

Nemsokára elavul a Power BI-munkaterületcsoport?Is Power BI Workspace Collection on a deprecation path?

Igen, de a Power BI-munkaterületcsoport meglévő felhasználói tovább használhatják azt az elavulás időpontjáig.Yes, but customers that are already using the Power BI Workspace Collection solution can continue to use it until deprecation. Az ügyfelek egyaránt létrehozhatnak új munkaterületcsoportokat és Power BI-munkaterületcsoportot még használó Power BI Embedded-alkalmazásokat is.Customers can also create new workspace collections and any Power BI Embedded applications that still use the Power BI Workspace Collection solution.

Ez azonban azzal jár, hogy a Power BI-munkaterületcsoportokban már nem jelennek meg új funkciók.However, this also means that new features aren't added to any Power BI Workspace Collection solutions. Az ügyfeleknek így célszerű lesz megtervezni a tartalmak migrálását az új Power BI Embedded megoldásba.We encourage customers to plan their migration to the new Power BI Embedded solution.

Mikor szűnik meg a Power BI-munkaterületcsoport támogatása?When is Power BI Workspace Collection support discontinued?

A Power BI-munkaterületcsoportot használó ügyfelek 2018 június végéig, vagy a támogatási szerződésük lejártáig folytathatják a használatot.Customers that are already using the Power BI Workspace Collections solution can continue to use it until the end of June 2018 or until the end of their support agreement.

Mely régiókban hozható létre a PBI-munkaterületcsoport?In what regions can I create a PBI Workspace Collection?

Az elérhető régiók Délkelet-Ausztrália, Dél-Brazília, Közép-Kanada, az USA 2. keleti régiója, Kelet-Japán, az USA északi középső régiója, Észak-Európa, az USA déli középső régiója, Délkelet-Ázsia, az Egyesült Királyság déli régiója, Nyugat-Európa, Nyugat-India és az USA nyugati régiója.The available regions are Australia Southeast, Brazil South, Canada Central, East US 2, Japan East, North Central US, North Europe, South Central US, Southeast Asia, UK South, West Europe, West India, and West US.

Miért kell áttelepítenem a PBI-munkaterületcsoportot a Power BI Embeddedbe?Why should I migrate from PBI Workspace Collection to Power BI Embedded?

A Power BI Embedded megoldás rendelkezik néhány olyan új funkcióval és képességgel, amelyek a Power BI-munkaterületcsoportban nem valósíthatók meg.There are some new Power BI Embedded solution features and capabilities that you can't do with Power BI Workspace Collection.

Néhány ilyen funkció:Some of the features are:

 • Minden PBI-adatforrás támogatott.All the PBI data sources are supported. A Power BI-munkaterületcsoportnak csak két adatforrása támogatott.Only two Power BI Workspace Collection data sources are supported.
 • Számos új funkció, köztük a Q&A, a Frissítés, a könyvjelzők, az irányítópultok és csempék beágyazása és az egyéni menü csak a Power BI Embedded megoldásban van támogatva.New features such as Q&A, refresh, bookmarks, embedding dashboards & tiles, and custom menus are only supported in the Power BI Embedded solution.
 • Kapacitás-számlázási modell.Capacity billing model.

Beágyazáshoz szükséges telepítési eszközEmbedding setup tool

Mi a beágyazáshoz szükséges telepítési eszköz?What is the Embedding setup tool?

A beágyazáshoz szükséges telepítési eszköz használatával egyszerűen elvégezheti az első lépéseket, és letölthet egy mintaalkalmazást, amellyel elkezdheti a beágyazást a Power BI-jal.The Embedding setup tool allows you to quickly get started and download a sample application to begin embedding with Power BI.

Melyik megoldást válasszam?Which solution should I choose?

Letöltöttem a mintaalkalmazást. Melyik megoldást válasszam?I've downloaded the sample app, which solution do I choose?

A Beágyazás az ügyfelek számára használatához mentse és csomagolja ki a PowerBI-Developer-Samples.zip fájlt.If you're working with the Embed for your customers experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Nyissa meg a PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data mappát, majd futtassa a PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln fájlt.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data folder and run the PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln file.

A Beágyazás a cég számára használatához mentse és csomagolja ki a PowerBI-Developer-Samples.zip fájlt.If you're working with the Embed for your organization experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Nyissa meg a PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app mappát, és futtassa a pbi-saas-embed-report.sln fájlt.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app folder and run the pbi-saas-embed-report.sln file.

Hogyan szerkeszthetem a regisztrált alkalmazásomat?How can I edit my registered application?

Az Azure AD-ben regisztrált alkalmazások szerkesztéséről itt olvashat bővebben: Rövid útmutató: Alkalmazás frissítése az Azure Active Directoryban.To learn how to edit Azure AD-registered applications, see Quickstart: Update an application in Azure Active Directory.

Hogyan szerkeszthetem a Power BI-felhasználói profilt vagy adatokat?How can I edit my Power BI user profile or data?

A Power BI-adatok szerkesztéséről itt olvashat.You can learn how to edit your Power BI data here.

További információ: A beágyazott alkalmazás hibaelhárítása.For more information, see Troubleshooting your embedded application.

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community