Vizualizációk a Power BI-banVisuals in Power BI

A Power BI számos használatra kész Power BI-vizualizációt tartalmaz.Power BI comes with many out-of-the box Power BI visuals. Ezek a Power BI Desktop és a Power BI szolgáltatás vizualizációinak paneljén érhetők el, és segítségükkel Power BI-tartalmak hozhatók létre és szerkeszthetők.These visuals are available in the visualization pane of both Power BI Desktop and Power BI service, and can be used for creating and editing Power BI content.

A Power BI Desktopban és a Power BI szolgáltatásban megjelenő vizualizációs panel képernyőképe.

A Microsoft AppSource vagy a Power BI szolgáltatáson keresztül számos további Power BI-vizualizációt elérhet.Many more Power BI visuals are available from the Microsoft AppSource or through Power BI. Ezeket a Microsoft és a Microsoft partnerei hozzák létre, majd az AppSource ellenőrzési csapata teszteli és ellenőrzi.These visuals are created by Microsoft and Microsoft partners, and are tested and validated by the AppSource validation team.

Saját Power BI-vizualizációt is fejleszthet, amelyet Ön, szervezete vagy a teljes- Power BI-közösség használhat.You can also develop your own Power BI visual, to be used by you, your organization, or the entire Power BI community.

Alapértelmezett Power BI-vizualizációkDefault Power BI visuals

Ezek a Power BI Desktop és Power BI szolgáltatás vizualizációs paneljén elérhető, használatra kész Power BI-vizualizációk.These are the out-of-the-box Power BI visuals available from the visualization pane in Power BI Desktop and Power BI Service.

Ha meg szeretné szüntetni egy Power BI-vizualizáció rögzítését a vizualizációs panelen, kattintson a jobb gombbal, majd válassza a rögzítés feloldása lehetőséget.To unpin a Power BI visual from the visualization pane, right-click it and select unpin.

A vizualizációs panel alapértelmezett Power BI-vizualizációinak helyreállításához kattintson az Egyéni vizualizáció importálása, majd az Alapértelmezett vizualizációk visszaállítása lehetőségre.To restore the default Power BI visuals in the visualization pane, click Import a custom visual and select Restore default visuals.

Az AppSource Power BI-vizualizációiAppSource Power BI visuals

A Microsoft, valamint a közösség tagjai is nyilvánosan megosztották Power BI-vizualizációikat az AppSource felületén.Microsoft and community members contribute Power BI visuals for public benefit, and publish them to the AppSource. Ezeket a vizualizációkat Ön is letöltheti, és hozzáadhatja Power BI-jelentéseihez.You can download these visuals and add them to your Power BI reports. Ezeket a Power BI-vizualizációkat a Microsoft tesztelte, és működés és minőség szempontjából is jóváhagyta.Microsoft has tested and approved these Power BI visuals for functionality and quality.

Megjegyzés

  • Az SDK-nkkal létrehozott Power BI-vizualizációkkal olyan külső és egyéb szolgáltatásokból importálhat és küldhet vissza adatokat, amelyek a Power BI-bérlője földrajzi régióján, a megfelelőségi határon vagy a nemzeti felhőpéldányon kívül helyezkednek el.By using Power BI visuals created with our SDK, you may be importing data from, or sending data to, third party or other services located outside of your Power BI tenant’s geographic area, compliance boundary, or national cloud instance.
  • A minősített Power BI-vizualizációk olyan AppSource-beli vizualizációk, amelyek tesztelése során azt is ellenőrizték, hogy nem férnek hozzá külső szolgáltatásokhoz vagy erőforrásokhoz.Power BI certified visuals are visuals in the AppSource that were additionally tested to check that the visual does not access external services or resources.
  • Az AppSource-ból importált Power BI-vizualizációk automatikusan, további értesítés nélkül frissülhetnek.Once Power BI visuals from AppSource are imported, visuals may be updated automatically without any additional notice.

Mi az az AppSource?What is AppSource?

Az AppSource az a hely, ahol a Microsoft-szoftverekhez alkalmazásokat, beépülő modulokat és bővítményeket találhat.AppSource is the place for apps, add-ins, and extensions for your Microsoft software. Az AppSource többek között a Microsoft 365, az Azure, a Dynamics 365, Cortana és a Power BI több millió felhasználóját köti össze olyan megoldásokkal, amelyekkel minden eddiginél hatékonyabban, mélyebb betekintéssel és látványosabban dolgozhatnak.AppSource connects millions of users of products such as Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Cortana, and Power BI, to solutions that help them get work done more efficiently and insightfully than before.

Minősített Power BI-vizualizációkCertified Power BI visuals

A minősített Power BI-vizualizációk azok az AppSource-on lévő vizualizációk, amelyek megfelelnek bizonyos, a Microsoft Power BI csapata által jóváhagyott és tesztelt kódolási előírásoknak.Certified Power BI visuals are visuals in AppSource that meet certain specified code requirements that the Microsoft Power BI team has tested and approved. A tesztek rendeltetése annak ellenőrzése, hogy a vizualizáció nem kapcsolódik külső szolgáltatásokhoz vagy erőforrásokhoz.The tests are designed to check that the visual doesn't access external services or resources.

A minősített Power BI-vizualizációk listájának megtekintéséhez vagy saját vizualizáció közzétételéhez lásd a minősített Power BI-vizualizációkat ismertető szakaszt.To view the list of certified Power BI visuals, or to submit your own, see Certified Power BI visuals.

Minták a Power BI-vizualizációkhozSamples for Power BI visuals

Az AppSource minden Power BI-vizualizációjához tartozik egy adatminta, amely bemutatja a vizualizáció működését.Each Power BI visual on AppSource has a data sample that illustrates how the visual works. A mint letöltéséhez az AppSource-ban válasszon ki egy Power BI-vizualizációt, majd a Minta kipróbálása szakaszban kattintson a mintajelentés hivatkozásra.To download the sample, in the AppSource select a Power BI visual and from the Try a sample section, click the sample report link.

Szervezeti tárolóOrganizational store

A Power BI-rendszergazdák hagyják jóvá és helyezik üzembe a Power BI-vizualizációkat szervezetükben.Power BI admins approve and deploy Power BI visuals into their organization. A jelentéskészítők így könnyen felfedezhetik, frissíthetik és használhatják ezeket a Power BI-vizualizációkat.This allows report authors to easily discover, update, and use these Power BI visuals. A rendszergazdák könnyen kezelhetik ezeket a vizualizációkat olyan műveletekkel, mint a verziófrissítés, vagy a Power BI-vizualizációk ki- és bekapcsolása.Admins can easily manage these visuals with actions such as updating versions, disabling and enabling Power BI visuals.

A szervezeti tároló eléréséhez a Vizualizáció panelen kattintson az Egyéni vizualizáció importálása lehetőségre, válassza az Importálás a piactérről elemet, majd a Power BI-vizualizációk ablak tetején válassza ki a Saját szervezet lapot.To access the organizational store, in the Visualization pane click Import a custom visual, select Import from marketplace and in the top of the Power BI visuals window, select the My organization tab.

További információk a vállalati vizualizációkról.Read more about organizational visuals.

VizualizációfájlokVisual files

A Power BI-vizualizációk olyan csomagok, amelyek a nekik szolgáltatott adatok rendereléséhez szükséges kódot tartalmazzák.Power BI visuals are packages that include code for rendering the data served to them. Egyéni vizualizációt bárki létrehozhat, valamint becsomagolhatja azt .pbiviz-fájlként, amelyet aztán egy Power BI-jelentésbe importálhat.Anyone can create a custom visual and package it as a single .pbiviz file, that can then be imported into a Power BI report.

Power BI-vizualizáció importálásához a Vizualizáció panelen kattintson az Egyéni vizualizáció importálása lehetőségre, majd válassza az Importálás fájlból elemet.To import a Power BI visual, in the Visualization pane click Import a custom visual and select Import from file.

Ha Ön webfejlesztő, és saját vizualizációt szeretne létrehozni, majd az AppSource-hoz adni, megtanulhatja, hogyan fejleszthet kerek kártya Power BI-vizualizációt és tehet közzé Power BI-vizualizációkat az AppSource-on.If you are you a web developer and are interested in creating your own visual and adding it to AppSource, you can learn how to develop a Power BI circle card visual and publish a Power BI visual to AppSource.

Figyelmeztetés

A Power BI-vizualizációk biztonsági és adatvédelmi kockázatokat tartalmazó kódot is tartalmazhatnak.A Power BI visual could contain code with security or privacy risks. Fontolja meg, hogy megbízik-e a szerzőben és a Power BI-vizualizációban, mielőtt importálná azt a jelentésébe.Make sure you trust the author and Power BI visual source before importing it to your report.

Következő lépésekNext steps