Mire használhatják a fejlesztők a Power BI-t?What can developers do with Power BI?

A fejlesztőknek több módszer is rendelkezésére áll ahhoz, hogy a Power BI-tartalmat alkalmazásokban használjanak.Developers have different options trying to include Power BI content into applications. Fejlesztőként ezekkel a lehetőségekkel a következő szolgáltatásokat építheti be: beágyazás a Power BI-jal, egyéni vizualizációk és adatok leküldése a Power BI-ba.As a developer, you can use these options include embedding with Power BI, custom visuals, and pushing data into Power BI.

Power BI-tartalom beágyazásaEmbedding Power BI content

A Power BI szolgáltatás (SaaS) és a Power BI Embedded szolgáltatás az Azure-ban (PaaS) API-kkal is rendelkezik az irányítópultok és jelentések beágyazásához.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Ez azt jelenti, hogy a tartalmak beágyazásakor rendelkezésére állnak a Power BI legújabb szolgáltatásai (például irányítópultok, átjárók és alkalmazás-munkaterületek).This feature means you can access the latest Power BI features – such as dashboards, gateways, and app workspaces – when embedding your content.

A beágyazást előkészítő eszközzel gyorsan megteheti az első lépéseket és letölthet egy mintaalkalmazást.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Válassza ki az Ön számára megfelelő megoldást:Choose the solution that is right for you:

PBIE-minta

További információ a Power BI-ba való beágyazásról a Power BI-ba történő beágyazást ismertető cikkben található.To learn more about embedding with Power BI, see Embedding with Power BI.

Egyéni vizualizációk létrehozásaDeveloping custom visuals

A Power BI-ban létrehozhat egyéni vizualizációkat, amelyek a vállalatára jellemző egyedi stílusban készülnek.You can use custom visuals with Power BI to create a unique type of visual that’s tailored to you or your company. Az egyéni vizualizációkat sok esetben fejlesztők hozzák létre.Often these custom visuals are created by developers. Akkor van rájuk szükség, amikor a Power BI-ban megtalálható vizualizációk nem felelnek meg tökéletesen egy feladathoz.They're built when the multitude of visuals that are included with Power BI don’t quite meet your needs.

Az egyéni vizualizációk révén saját vizualizációkat hozhat létre, amelyeket a Power BI-jelentésekben használhat.Custom visuals allow you to create your visuals for use within Power BI reports. Az egyéni vizualizációk a JavaScript egy bővített változatában, a TypeScriptben készülnek.Custom visuals are written in TypeScript, which is a superset of JavaScript. A TypeScript néhány speciális funkciót is támogat, és korai hozzáférést biztosít az ES6/ES7-funkciókhoz.TypeScript supports some advanced features and early access to ES6/ES7 functionality. A vizualizációk stílusa CSS-stíluslapokkal alakítható ki.Visual styling is handled using cascading styles sheets (CSS). A kényelem érdekében a Less előfordítót alkalmazzuk, amely támogat bizonyos különleges funkciókat, mint például: beágyazás, változók, feltételek, ciklusok stb.For your convenience, we use the Less pre-compiler, which supports some advanced features such as nesting, variables, conditions, loops, and other features. Ha nem szeretné használni ezeket a funkciókat, egyszerű CSS-kódot is írhat a Less-fájlba.If you don't want to use any of those features, you can write plain CSS in the less file.

CV-minta

Az egyéni vizualizációk fejlesztéséről az Egyéni Power BI-vizualizáció fejlesztése című cikkben találhatók további információk.To start learning more about custom visual development, see Developing a Power BI custom visual.

API-automatizálás használataUsing API automation

A Power BI interaktív irányítópultokat jelenít meg, amelyek valós időben hozhatók létre és frissíthetők számos különböző adatforrásból.Power BI displays dashboards that are interactive, and can be created and updated from many different data sources in real time. Bármilyen, REST-hívásokat támogató programnyelv használatával létrehozhat olyan alkalmazásokat, amelyek valós időben integrálhatók a Power BI-irányítópultokkal.Using any programming language that supports REST calls, you can create apps that integrate with a Power BI dashboard in real time. Az alkalmazásokba Power BI-csempéket és jelentéseket is integrálhat.You can also integrate Power BI tiles and reports into apps.

A fejlesztők létrehozhatnak saját adatmegjelenítéseket is, amelyek az interaktív jelentésekben és irányítópultokon használhatók.Developers can also build their own data visualizations that can be used in interactive reports and dashboards.

Adatminta leküldése

A Mire használhatják a fejlesztők a Power BI API-t? című rész több, a Power BI API-k használatával elvégezhető feladatot mutat be.To see some of the things you can do with the Power BI APIs, see What can developer do with the Power BI APIs?

Következő lépésekNext steps

Beágyazás a Power BI szolgáltatássalEmbedding with Power BI

Egyéni Power BI-vizualizáció fejlesztéseDeveloping a Power BI custom visual

Mire használhatják a fejlesztők a Power BI API-t?What can developers do with the Power BI API?

Power BI Fejlesztői központPower BI Developer Center