A Power Query háttérbeli frissítésének letiltásaDisable Power Query background refresh

Ez a cikk a Power BI Desktopot használó importálásiadat-modellezőknek szól.This article targets Import data modelers working with Power BI Desktop.

Alapértelmezés szerint amikor a Power Query adatokat importál, eközben minden lekérdezés esetében legfeljebb 1000 sornyi előnézeti adatot gyorsítótáraz.By default, when Power Query imports data, it also caches up to 1000 rows of preview data for each query. Az előnézeti adatoknak köszönhetően megtekintheti a forrásadatok, valamint a lekérdezések egyes lépései transzformációs eredményeinek gyors előnézetét.Preview data helps to present you with a quick preview of source data, and of transformation results for each step of your queries. Ezek különállóan vannak tárolva a lemezen, nem pedig a Power BI Desktop-fájlban.It's stored separately on-disk and not inside the Power BI Desktop file.

Ha azonban a Power BI Desktop-fájl nagy mennyiségű lekérdezést tartalmaz, az előnézeti adatok lekérése és tárolása meghosszabbíthatja a frissítés befejezéséhez szükséges időt.However, when your Power BI Desktop file contains many queries, retrieving and storing preview data can extend the time it takes to complete a refresh.

JavaslatRecommendation

Felgyorsíthatja a frissítést, ha úgy állítja be a Power BI Desktop-fájlt, hogy a háttérben frissítse az előnézeti gyorsítótárat.You'll achieve a faster refresh by setting the Power BI Desktop file to update the preview cache in the background. Ezt úgy engedélyezheti a Power BI Desktopban, hogy a Fájl > Lehetőségek és beállítások > Beállítások lehetőséget, majd az Adatok betöltése lapot választja.In Power BI Desktop, you enable it by selecting File > Options and settings > Options, and then selecting the Data Load page. Ezután bekapcsolhatja a Adatelőnézet háttérbeli letöltésének engedélyezése lehetőséget.You can then turn on the Allow data preview to download in the background option. Fontos megjegyezni, hogy ezt a beállítást csak az aktuális fájlra vonatkozóan lehet beállítani.Note this option can only be set for the current file.

A Power BI Desktopban megjelenő háttérbeli adatbeállítások képernyőképe.

A háttérben történő frissítés engedélyezésének hatására előfordulhat, hogy az előnézeti adatok elavulttá válnak.Enabling background refresh can result in preview data becoming out of date. Ha ez történik, a Power Query-szerkesztő a következő figyelmeztetéssel értesíti:If it occurs, the Power Query Editor will notify you with the following warning:

A Power Query-szerkesztő Power BI Desktopban megjelenő, régi előnézeti adatokra vonatkozó figyelmeztetésének képernyőképe.

Az előnézeti gyorsítótár bármikor frissíthető.It's always possible to update the preview cache. Az Előnézet frissítése paranccsal frissítheti egy adott lekérdezésre vagy az összes lekérdezésre vonatkozóan.You can update it for a single query, or for all queries by using the Refresh Preview command. Ezt a Power Query-szerkesztő ablakának Kezdőlap menüszalagján találhatja meg.You'll find it on the Home ribbon of the Power Query Editor window.

A Power Query-szerkesztő Power BI Desktopban megjelenő, előnézeti adatokat frissítő parancsainak képernyőképe.

Következő lépésekNext steps

Ezzel a cikkel kapcsolatosan a következő forrásanyagokban talál további információt:For more information related to this article, check out the following resources: