Tippek jelmagyarázatok formázásához és kialakításához Power BI-jelentésekbenTips to format and implement legends in Power BI reports

Ez a cikk olyan Power BI-jelentések készítőinek szól, akik jelmagyarázatokat formáznak és készítenek.This article targets you as a report author designing Power BI reports, when formatting and implementing legends.

Tekintse meg a Power BI-jelentések jelmagyarázatainak formázására és kialakítására vonatkozó hat legfontosabb tippet bemutató videót.Watch the video demonstrating the top six tips to format and implement legends in your Power BI reports.

TippekTips

Összefoglalva, a Power BI-jelentések jelmagyarázatainak formázására és kialakítására vonatkozó hat legfontosabb tipp a következő:In summary, the top six tips to format and implement legends in Power BI reports include:

  1. Jelmagyarázat-változók rendezéseSort legend variables
  2. Jelmagyarázat emulálásaEmulate a legend
  3. Jelmagyarázatok méretezése és elhelyezéseSize and positioning legends
  4. Jelmagyarázatok csonkolásának megoldásaSolve truncated legends
  5. Stílus formátumbeállításainak egyeztetéseMatch style format options
  6. Átfogó, környezetbe ágyazott vizualizációk készítéseCraft comprehensive visuals with context

Következő lépésekNext steps

Ezzel a cikkel kapcsolatosan a következő forrásanyagokban talál további információt:For more information related to this article, check out the following resources: